Archive for január, 2023

M E G H Í V Ó!

A Petőfi Baráti Társulás vezetősége szeretettel meghívja a kedves érdeklődőket a 10. KERESZTÉNY BÁLRA, amelyre 2023. február 4-én, szombaton 18.00 órai kezdettel kerül sor a siposkarcsai kultúrházban.

Belépőjegy 25 Eur-ért vásárolható, amely tartalmaz 2 vacsorát, aperitifet és süteményt.

Érdeklődni Erdős Péternél lehet a 0902961008-as telefonszámon.

A társulás elnöksége minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel vár!

Kedves Barátaim,

Pénteken hivatalos voltam a Magyar Nemzeti Levéltár sajtótájékoztatójára.

Két adatbázist állítottak össze az MNL munkatársai, az egyik az én Petőfi fotógyűjteményemre épült. Azt gondolom, hogy a mai világban egy ilyen jellegű összeállítás, mely szabadon bővíthető, jobban szolgálja a fiatalok érdeklődését, mint egy fotóalbum, ami a polcon porosodik.

Példának említhetem, amint az adatbázis elérhetővé vált az interneten,
rögtön jelentkezett Marton László lánya és felrakta az édesapja veszprémi
szobráról készült felvételt, melyen a szobor épségben látható, míg az enyémen
már a letört bot csonkja látszik. A helyiek el is nevezték „stafétafutó Sándornak”.

Mellékelem a két adatbázis elérhetőségét, melyeken kedvetekre
nézelődhettek:

https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/adatbazis/petofi-emlekmuvek

https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/adatbazis/petofi-kozossege

https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/osszes-adatbazis

Tisztelettel:
Dr. Tarjányi József a PBT örökös tagja

A magyar kultúra napja alkalmából tartott kultúrműsor előtt 2023. január 22-én Királyfiakarcsán egyperces néma csenddel emlékezett 150 felvidéki magyar Duray Miklósra és Smuk Andrásra.

A Petőfi Baráti Társulás elnöke, Erdős Péter üdvözlő köszöntőjében kitért arra, hogy decemberben két olyan nagy magyar személyiség távozott sorainkból, akik életük során a magyarság érdekeit képviselték, munkásságuk felbecsülhetetlen érték, veszteségük nehezen pótolható, nem csak megőrizzük emléküket, hanem azon leszünk, hogy méltók legyünk folytatni a ránk hagyott szellemi örökségüket.

Duray Miklós több alkalommal volt a Petőfi Baráti Társulás vendége. Smuk András három ízben tartott előadást a Társulás rendezvényein, sikerült szoros kapcsolatot kiépítenie a csallóközi magyarokkal, akiket rendszeresen meghívott az Europa-Club, valamint további ausztriai magyar rendezvényekre. Szeretnénk, ha tudnák azok a személyek, munkatársak, barátok, nem utolsósorban a közeli családtagok, hogy mély együttérzésünket fejezzük ki haláluk kapcsán.

A Petőfi Baráti Társulás nevében:

Molnár Ilona,
a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja

2023. január 22-én a Magyar Kultúra Napjának ünnepségén teltházas volt a királyfiakarcsai kultúrház.
A felvezető szövegben elhangzott, hogy a Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát.
Az idei kulturális rendezvények zöme Petőfi Sándor személyéhez kapcsolódik, a költő születésének 200. évfirdulója alkalmából.

A magyar országgyűlés 2020. decemberében határozatban döntött arról, hogy a 2022-es és 2023-as évet Petőfi Sándor emlékévvé nyilvánítja, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. A PBT a tavalyi évben két ilyen rendezvényről tud beszámolni. Júliusban a segesvári csatáról emlékeztünk meg (173 évvel ezelőtt zajlott, ahol eltűnt Petőfi) és a megemlékezés kulturális programját a helyi Nyugdíjasszervezet biztosította Malina Rozália vezetésével, Csifári Ferenc közreműködésével.
Szeptemberben pedig, Horváth Csabának köszönhetően a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi busza, ami egy – vándorkiállítás – látogatott el a Cserkészligetbe. A régiónkban csak Dunaszerdahelyen, Nyékvárkonyban és Királyfiakarcsán volt állomása az interaktív vándorkiállításnak.

A kulturális program előtt Erdős Péter a PBT elnöke megemlékezett Duray Miklós és Smuk András haláláról. (erről bővebben külön cikk is tudósít)

A kultúra napján, Királyfiakarcsa teljes mértékben az előadásra került rendezvénnyel méltóképpen szolgálta a nemzeti kultúra ápolásának és erősítésének ügyét.
Elsőként Királyfiakarcsa Nyugdíjas Szervezete – Malina Rozália vezetésével – mutatta be a kultúrműsorát. Minden tag a számára legkedvesebb Petőfi darabbal készült, de volt közös ének és szavalás is. A közreműködésben Csifári Ferenc vett részt. Köszönjük a nagyszerű előadásukat.

A nyugdíjasokat a Baba Mama Manó Klub fellépése követte. Az előadásuk során a költő és Szendrey Júlia verseiből kovácsoltak össze egy színdarabnyi zenés felolvasót, melyet László Krisztián válogatott össze és a műsoruk az ő rendezésében került bemutatásra, mégpedig nagy-nagy sikerrel. Gratulálunk az előadásukhoz, élmény volt látni és meghallgatni a szülők-gyermekek előadását.

Gratulálunk a királyfiakarcsai fellépőknek!

Az ünnepi műsor a Himnusz közös énekével zárult.

A est további részében kötetlen beszélgetés volt. Az asztalra pedig frissítő, szendvicskenyér és fánk (siska) került kínálatra.

21
jan

Búcsúzunk Smuk Andrástól

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

2023. január 17 – Ma7

Fájó szívvel búcsúzunk dr. Smuk Andrástól, mindenki Bandi bácsijától, aki nélkül ma mindannyian szegényebbek lennénk. Bandi bácsi nélkül nem volt magyar rendezvény Bécsben. Mindig ott volt, mindig volt egy jó szava az emberekhez, érdeklődött mások iránt, és ahol tudott segített. A rengeteg általa szervezett program mellett mindig jutott ideje arra, hogy másokkal is jót tegyen. Smuk Andrásnak élő kapcsolata volt a felvidéki magyarsággal is.
A segíteni vágyás, a magyar kultúra szeretete és megőrzése mozgatta őt egész életében. Ezért dolgozott, a családja mellett ez éltette.

Smuk András 1947-ben született Pusztasomorján, két testvére volt. Édesapja 1952-ben kényszerült elhagyni az országot, Ausztriába menekült. Amikor kirobbant az ’56-os forradalom, édesapja újra visszatért otthonába, azonban a forradalom leverését követően ismét menekülni kényszerült, ám ekkor már a családjával együtt hagyta el Magyarországot Ausztria felé.
Bandi bácsi ekkor még csak 9 éves volt, mégis sokszor emlegette ezeket az emlékeit. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala utoljára 2021-ben, az 1956-os forradalom 65. évfordulója alkalmából készített vele interjút egy dokumentumfilmhez.

1958-1962 között az Innsbrucki Magyar Gimnázium diákja volt, 1967-ben érettségizett Burg Kastl-ban. Ezt követően a bécsi egyetem geológia szakán szerzett diplomát. 1975-ben vette feleségül Döbrentey Máriát, akitől két lánya (Andrea és Júlia) született, majd boldog nagyapa lett.

Az „Europa”-Clubot 1964-ben alapították az ’56-os forradalom után Bécsben maradt magyar fiatalok, és tagjainak az indulás óta az egyik legfontosabb célkitűzése a magyarság történelmi és kulturális értékeinek megőrzése és ápolása. Bandi bácsi 1970-től vett részt aktívan az ausztriai magyar egyesületek munkájában, ahol folyamatosan azon dolgozott, hogy az Ausztriában élő magyarok ne szakadjanak el gyökereiktől, őrizhessék és ápolhassák a kultúrájukat. 2008-tól elnökként irányította az egyesület életét.

2009. április 25-én, az „Europa”-Club fennállása 45. évfordulójára rendezett gálaműsoron Árpád fejedelem-díjat kapott. 2013. április 17-én a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés oklevelet vehetett át. 2017-ben Centrope díjjal jutalmazták munkáját, amely kitüntetést évről évre azoknak adják, akik törekszenek a határokon túlnyúló kapcsolatok ápolására, és ennek érdekében kiemelkedő közösségi munkát végeznek a szomszédos országokkal. Szülőfaluja, a Hanság északi peremén található Pusztasomorja, valamint közvetlen szomszédjai, Mosonszentjános és Mosonszentpéter 1970-ben egyesültek, így született meg Jánossomorja. Bandi bácsi sosem felejtette el, honnan jött, minden évben visszatért ide az ’56-os eseményekre emlékezve, ahol az Andauba vezető út mentén 2011-ben emlékművet emelt az „Europa”-Club a menekültek emlékére. 2022. szeptember 22-én Jánossomorja díszpolgárává választották.

Köszönjük neked a magyar közösségért végzett munkát, nélküled az ausztriai magyarság nem tartana ma ott, ahol.

Köszönjük a rengeteg kiadványt, kirándulást, koncertet és könyvbemutatót, köszönjük azt a vidámságot, örömöt, segítőkészséget, ami belőled áradt. Soha nem feledünk!

Dorka Farkas (Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala)

21
jan

Elhunyt Duray Miklós

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

írta: Felvidék.ma, 2022. 12.30

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy 2022. december 30-án, életének 77. évében hosszan tartó, méltósággal viselt súlyos betegség után elhunyt Duray Miklós felvidéki magyar politikus, közíró, egyetemi tanár, Esterházy János óta a felvidéki magyar közösség és politikai élet legnagyobb formátumú, meghatározó alakja…

Duray Miklós 1945. július 18-án született Losoncon. Ahogy maga is gyakran emlegette, valódi „európai származék”: apai ágon három különböző gyökérből ered. A család Duray ága francia hugenotta származék. A női ág részben Welser német nagypolgári származék (Welser Philiphine II. Habsburg Ferdinánd főherceg hitvese volt), valamint Wertheimer német-zsidó eredetű gyökér (Wertheimer Samuel Magyarország rabbija volt).

Anyai ágon két gyökér követhető nyomon. Az egyik német. A 18. század végén telepedtek le Nógrád vármegyében, üvegfúvó mesterként. A másik ág szlovák. Az anyai nagyapa Túróc vármegyéből Nógrádba költözött lakatos szakember, aki a budapesti ipari árumintavásárokon számos elismerést nyert.

Felesége, a matematikus-informatikus dr. Szabó Zsuzsanna szintén 1945-ben született, Léván. 1973 óta voltak házasok, Zsuzsanna asszony 2018-ban bekövetkezett haláláig. Egyetlen fiuk Áron Bálint, 1989-ben született a Pennsylvania (USA) állambeli Indianában.

Aki ismerte őt, tudja, nem túlzás azt mondani: az a típusú ember volt, aki egy nap alatt legalább kettőt élt. Ritkán lehetett őt otthon találni, tétlenül pedig soha. Ismerősei, s azok, akiket barátságával tüntetett ki, számíthattak a néha egészen képtelen időpontokban érkező telefonhívásokra, melyek mindig izgalmas és tanulságos beszélgetést jelentettek, kezdve a kőkemény aktuálpolitikától a nemzetpolitikán-nemzetstratégián át a világ ügyes-bajos dolgaiig. Beszélt, írt, tanított, rendszert váltott, az élen állt, amikor ez akár életveszélyes is lehetett, de tudott háttérbe is vonulni, ha ezt kívánta meg tőle a közösség érdeke.

A gyász és fájdalom pillanataiban nehéz bármit is leírni, egy ilyen hatalmas életút hiánytalan összegzése pedig teljesen lehetetlen. Az alábbiakban csak pontokba szedve, fájdalommal eltelve mutatunk rá, ki is volt az az „oszlop”, aki ma Felvidék alól kidőlt…

Emlékét örökké megőrizzük, szellemi hagyatékát pedig a tőlünk telhető módon ápoljuk és tovább visszük:

A Szövetség a Közös Célokért és a Felvidék.ma munkatársai

Gyulai kirándulás – 2023. május 6-8.

2023. május 6.
05.45 – Indulás Dunaszerdahelyről a kultúrháztól.
06.00 – Felszállás Királyfiakarcsán a községi hivatalnál.
11.00 – 12.00 – Érkezés Gyulára az Erkel Ferenc Emlékházhoz – rövid séta a belvárosban az idegenvezetővel az étteremhez.
13.00 – 14.00 ebéd a Sörpince Étteremben.
14.00 – 15.00 szállás elfoglalása – Corvin és Aqua hotel
15.00 – 19.00 Vár + kastély + belvárosi séta + százéves cukrászda az idegenvezetővel.
19.00 – 20.00 vacsora a szállodában
20.00 – 24.00 fakultatív program: éjszakai wellness a Várfürdőben

2. nap:
08.30 – 10.00 utazás Nagyszalontára
10.00 – 12.00 Arany – porta + Arany János Emlékmúzeum megtekintése.
12.00 – 13.30 utazás Nagyszalontáról Gyulára
13.30 – 14.30 ebéd a gyulai Family Kisvendéglőben
14.30 Indulás a Szabadkígyós–i kastélyhoz
15.30 – 16.15 tárlatvezetés a kastélyban
17.00 Indulás a tanyamúzeumhoz
17.30 – 19.00 múzeum megtekintése + vacsora
19.00 – 19.30 utazás Lőkösházára a Bréda–kastélyhoz
19.30 – 21.30 Kastély kiállítás és a 3 dimenziós fényvetítés megtekintése.
22.00 körül megérkezés a gyulai szállodába

3. nap
Reggeli után kijelentkezés a szállodából
Fakultatív Várfürdős program 13.00 – ig.
14.00 Gyulai Kolbász Múzeum megtekintése (tárlatvezetés + kolbász vásárlás )
15.00 Indulás haza

Részvételi díj 220 euró személyenként, amely tartalmaz: útdíj, idegenvezetés, szállás, 2 x reggeli, 2x ebéd, 2x vacsora és az összes belépődíjat, kivéve a Várfürdőt !

Jelentkezési határidő : 2023. január 31.

Tisztelettel:
Erdős Péter, a PBT elnöke

Tisztelt Tagság!

Minden kedves tagtársamnak erőben és egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!

Szeretettel várom Önöket a legközelebbi rendezvényünkre a Magyar Kultúra Napjára, amely társulásunk névadójának Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára lesz fókuszálva.

A rendezvényre 2023. január 22-én délután 15.00 órától kerül sor a királyfiakarcsai kultúrházban. Az ünnepi műsort a helyi nyugdíjas klub illetve a Manó klub tagjai fogják biztosítani.

2023.február 12–én színházlátogatásra kerül sor, mégpedig a budapesti Madách színházba. (Aranyoskám című darab, délután 3 órától). Az autóbusz reggel 9.00 órakor indul Dunaszerdahelyről a kultúrháztól, illetve 9.10–kor Királyfiakarcsáról a községi hivataltól. A részvételi díj 65 euró személyenként, amely még tartalmaz több fogásos vacsorát is egy budapesti étteremben.

Szeretném felhívni a kedves tagság figyelmét, hogy a tagsági illeték befizetésére a január 22–i rendezvény után kerül sor. További kérésem Önök felé, hogy aki a jövedelem adójának a 2 százalékával rendelkezik, annak a felajánlását szívesen fogadnánk. Előre is köszönjük !

Bízom benne, hogy a 2023–as esztendőben is tudunk színvonalas programokat és kirándulásokat biztosítani a tisztelt tagságnak.
A kezdet jól sikerült, hiszen az újévi gálakoncert fergeteges volt.

Szívélyes üdvözlettel :
Erdős Péter, a PBT elnöke

Két év kihagyás után, de az elmúlt évek hagyományait követve teltházas újévi gálakoncertre került sor a siposkarcsai faluházban. A legrangosabb kulturális esemény, az újév első napján felemelő élménnyel zárult, ahol a koncert közönsége igazi zenei csemegére számíthatott.
A műsorvezető felvezető szövege után először Mórocz Péter Egyházkarcsa polgármestere, majd Erdős Péter a Petőfi Baráti Társulás elnöke köszöntötték a közönséget. A 2023-as gálakoncert, két felvonásban, az Opera Trioval, a Monarchia Operett társulattal és a Komáromi Kamarazenekarral – Medveczky Szabolcs vezetésével – zenei sokszínűséget és felüdülést nyújtott.
A gálakoncert a zenekari számmal, Johannes Brahms: Magyar táncokkkal vette kezdetét. A zömmel hivatásos és művész tanárokból álló zenekar több mint ötven éves múlttal rendelkezik, Medvezky Szabolcs pedig 2010-től a zenekar művészeti vezetője és egyben dirigense is.
Az idén tíz éves Opera Trio: Kollár Katalin, Kevicky Tünde és Kovács Nagy Andrea a csodálatos szoprán énekhangjukkal, a belőlük kiáradó ragyogással, az előadásukkal elkápráztatták a közönséget. Az Opera Trio ez elmúlt évek alatt számos elismerésben részesültek. A múlt év utolsó hónapjai rendkívül meghatározóak voltak számukra. Ugyanis az Opera Trio a „JOJ kereskedelmi televízió Česko-Slovensko má talent“ tehetségkutató versenyébe nevezett be. A lányok egészen a döntőig jutottak.
Az újévi gálakoncerten a műsoruk első számát, Puccini: O, mio babbino caro című áriával kezdték, mellyel meggyőzték a tehetségkutató zsűri tagjait, hogy az értékes zenének, a komolyzenének, egy áriának is helye van a tehetségkutató versenyben. Az előadásuk után a közönség percekig állva tapsolta őket. A gálakoncert első részében Lehár Ferenc: Giuditta dala Kollár Katalin tolmácsolásában hangzott el, továbbá a híres zeneszerző legnépszerűbb operettjéből, a Cigányszerelemből, a nagyoperett gyönyörű slágerét, a Messze a nagy erdőt Kevicky Tünde adta elő. Vincze Zsigmond (zene) és Kulinyi Ernő (szövege) által írt Hamburgi menyasszony című operett egyik betétdalát, a szívet és lelket melengető „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarországot“ közösen énekelték.
A Monarchia Operett társulata az est folyamán a zenés és táncos előadásukkal, a népszerű operettslágerek legismertebb darabjaival, a klasszikus örökzöld dallamokkal szintén elkápráztatták a közönséget. A több mint tíz éve alakult színházi társulat célja, hogy a világhírű operett műfaj fenntartása érdekében, magasan képezett fiatal tehetségekkel, a klasszikus értékeket megőrizve népszerűsítse a magyar nemzeti kincset és hogy a nézők világszerte együtt dalolják velük a slágereket. A színházi társulat vezetője Kollár Péter Erik, aki jelmeztervezőként is ismert, így a produkciójuk alatt a közönség megcsodálhatta az általa tervezett ruhakölteményeket is. Johann Strauss: „Éljen a magyar!“ polkája mellett Kálmán Imre: „Te rongyos élet, Hajmási Péter, Hajmási Pál népszerű operettslágerei hangzottak el. Kollár Péter Erik vezető és a társulat táncosai mellett Árvai Dániel (bonviván, tenor) és Gats Éva (szubrett, szoprán) is nagy sikert arattak. A Monarchia Operett társulat előadása során további olyan fülbemászó dallamok csendültek fel, mint a Legyen a Horváth kertben Budán, János legyen, fenn a János hegyen, Hétre ma várom a Nemzetinél, Éjjel az omnibusz tetején, Jöjjön ki Óbudára, egy kis túrós csuszára.
Az újévi gálakoncert második felvonása a kamarazenekar Strauss: Bécsi vér keringőjével, majd ezt követően az Opera Trio előadásával vette kezdetét. A legnagyobb showman filmzenéjének egyik gyönyörű dalát ( Never enough from Greatest Showman), magyar fordításban – Soha nem elég – adták elő, mely dal a Česko-Slovensko má telent versenyében az elődöntőből a döntőbe juttatta őket, majd ezt a számot követte David Foster: The Prayer – Nézz, rám Istenem világhírűvé vált Imája, mellyel az Opera Trio a hálájukat fejezte ki a sok támogató szavazatért.
A Monarchia Operett társulat előadásában az est során olyan színvonalas operettek kerültek előadásra, mint a Jaj, cica… vagy a Cintányéros cudar világ…Délibábos Hortobágyon… megfűszerezve látvánnyal és lendületes táncaikkal.
Kálmán Imre legmulatósabb vérpezsdítő slágereivel: Ringó vállú csengeri violám és a Húzzad csak kivilágos virradatig közismert dallamaival, közös énekléssel zárult a hatodik újévi gálakoncert Siposkarcsán.

A gálakoncert előkészületeiben köszönet Egyházkarcsa Önkormányzatának, Erdős Péter vezette Petőfi Baráti Társulásnak, köszönet a segítőknek, a hangosítás biztosításáért Weisz Gábornak és csapatának, a kamerázásért Bertók Mátyásnak és munkatársainak.
Az újévi gálakoncert a HIMNUSZ közös énekével zárult.

A rendezvény védnöke Mórocz Péter, Egyházkarcsa polgármestere.
Az újévi gálakoncert Karcsaország egyik legsikeresebb, legnépszerűbb és legnívósabb rendezvényévé vált, maradandó élményt nyújtva a nagyközönségnek.

írta: Sz.M.

Nem mindennapi esemény, telt házas újévi gálakoncert volt Siposkarcsán január 1-én a Faluház nagytermében, melyet a helyi önkormányzat védnökségével a Petőfi Baráti Társulás vezetősége szervezett hagyományaihoz híven. A Társulás mert nagyot álmodni és a covid miatti három év kényszerszünet után belevágott egy minden várakozást felülmúló gálakoncert, zenés est megszervezésébe, melyen közel 250 várakozással tele kultúrapártoló, zenekedvelő vett részt.
A kettő óra hosszáig tartó program zenéjét Medveczky Szabolcs vezényletével a Komáromi Kamarazenekar szolgáltatta. Nem árulok el meglepetést, amikor azt mondom, hogy a koncertlátogatók nagy része az országos és külföldi hírnevet szerzett szlovákiai magyar Opera Trió : Kollár Katalin, Kovács Nagy Andrea, Kevicky Tünde fellépésére volt igazán kíváncsi. Az Opera Trió G. Puccini: O, mio babbino caro dalával indított, ezt követte Kollár Katalin előadásában Lehár F.: Giuditta dala, majd Kovács Nagy Andrea éneklésével Kálmán I.: Marica belépője követte. A kultúrára éhezett, zenei élményre áhítozó közönséget a Trió Vincze Zsigmond (zene) és Kulinyi Ernő (szöveg): Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország alkotásával lepte meg. Nem maradhatott ki a Česko Slovensko má talent 2022 – Tehetség kerestetik Csehország-Szlovákia 2022. országos zenei verseny döntőjébe jutó Opera Trió versenydala, a Never enough (from The Greates Showman), amely nem csak lenyűgözte az egész közönséget, de elégedett büszkeséggel is töltötte ki, amiért egyenes élőadásban hallhatták és láthatták a gyönyörű hangú sikeres szlovákiai magyar művészeket. Méltán lehetünk büszkék Kollár Katalinra, Kovács Nagy Andreára, Kevicky Tündére, hogy szülőföldjükön maradtak és koncertjeikkel megajándékoznak bennünket, felvidéki magyarokat.
A gálakoncert fénypontja az volt, amikor az őket támogató közönségüket hálájuk jeléül külön dallal, D.Foster: The Prayer (Ima) cíművel köszöntötték. A várt hatás nem maradt el, 250 magyar ember szíve „egyszerre dobbant,” nem mindennapi érzés volt. Felejthetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak. Az Opera Trió zenei előadása, fellépése, szereplése a vártnál is hatalmasabb sikert aratott. Páratlan zenei tehetségükkel, tudásukkal, hangjukkal elkápráztatták a közönséget. Királynői megjelenésükkel, rájuk szabott ruhakölteményeikkel, tartásukkal uralták a nézőteret és elvarázsolták a nézőket, a hallgatóságot. A zene szárnyán velük repültünk és mindent hátra hagyva csak a zenei pillanatnak élhettünk, a láss, hallj csodát, gyönyörűséget sikerült szívünkbe zárni, melyhez fogható érzésben ritkán részesülhetünk mindennapi életünk során.
Ám az igazsághoz hozzátartozik, hogy a két felvonásból álló gálakoncert további szereplői a Monarchia Operett énekesei, táncosai voltak, akik vidám, könnyed játékukkal Kálmán I. ismert operett számaival, mint Hajmási Péter…, Te rongyos élet, Jaj, cica… jól szórakoztatták az együttműködésre is hajlandó közönséget. Emellett megszólaltatták J. Strauss: Éljen a magyar-ját, Huszka J.: Délibábos Hortobágyon dalát. Szívet melengető, szemet gyönyörködtető műsoruk jó hangú énekeseik által elnyerte a jól szórakozó közönség tetszését az újévi gálakoncerten.
És mindezért nem tudunk elég hálásak lenni, hogy vannak közöttünk olyan emberek, mint Erdős Péter vagy Szerencsés Magdi, akik tudatosan vagy ösztönösen ráéreztek arra, hogy a magyar közösségnek szervezzenek, közvetítsenek értékes zenei, kulturális, irodalmi programokat.
Sokan vagyunk, akik egyre nagyobb szükségét érezzük, hogy a sárban rejlő aranyat felfedezzük, erre vannak a felvidéki magyarság megmaradását erősítő Erdős Péterek, Szerencsés Magdik a húsz éve működő királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás élén mint fogyatkozó magyarságunk kultúrája népszerűsítésének kiválasztottjai. Tevékenységük mindannyiunk, főként a fiatalság számára is példaértékű. Az ő érdemük, hogy a Petőfi Baráti Társulás leple alatt lehetővé teszik a közöttünk élő tehetséges művészek munkásságának megismertetését a széles néprétegek számára.

írta: Molnár Ilona a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja

a cikk elérhetősége:

https://lehetakarigazis.blog.hu/2023/01/02/ujevi_galakoncert_siposkarcsan_januar_1-en