Archive for március, 2014

A PBT 2014. március 16-án tartotta a helyi kultúrházban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségét. Köszöntöttük a megjelenteket, a PBT tagjait, a falubelieket, barátokat, ismerősöket, külön tisztelettel köszöntöttük vendégeinket, így
Tóth Andrást és feleségét Zalagyömörőről, a Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület képviselőit Mednyánszky János vezetésével, Rieger Tibor szobrászművészt Budapestről, Hunyadi László szobrászművészt Marosvásárhelyről, Dr. Gubcsi Lajos közgazdászt, közgazdaságtudományok kandidátusát, újságírót, írót, költőt Budapestről. A vendégeink mellett továbbá köszöntöttük Királyfiakarcsa polgármesternőjét Gányovics Janát, alpolgármesternőjét Kis Mártát, Egyházkarcsa polgármesterét Gódány Lászlót, a helyi plébános urat, Mede Károlyt és nem utolsó sorban a Sikabonyi Polgári Társulás Énekkarát Vanyek Henrietta vezetésével, kik a kultúrműsort biztosították.
1848. március 15-ét joggal nevezi a történelmi emlékezet Petőfi napjának. Petőfi és a márciusi ifjak nevével összeforrott magyar szabadságharc még 166 év után is eleven él a magyar emberek szívében. A Pilvax kör tagjai által megfogalmazott 12 pont néhány eleme napjainkban is különösen aktuális téma. Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e olyan jelképpé vált, mely nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
A műsorunkat verssel nyitottuk meg, Egri Erzsébet Társulásunk tagjának tolmácsolásában. Köszönet ezért Erzsikének. Majd a Sikabonyi Polgári Társulás Énekkarának tartalmas, szívet, lelket melengető ünnepi műsora következett. Csodálatos előadásban volt részünk. Köszönet ezért Vanyek Henriettának és a Társulás minden tagjának. A PBT további szép sikereket kíván az Énekkarnak.
A kultúrműsor után Dr. Gubcsi Lajos felemelő, az ünnephez méltó, tanulságos beszéde következett. Köszönet neki ezért.
Néhány gondolattal Dr. Gubcsi Lajosról, a közgazdászról, a közgazdaságtudományok kandidátusáról, címzetes egyetemi docensről, újságíróról, íróról és költőről.
Dr.Gubcsi Lajos Kiskunfélegyházán született. Számos alapított közéleti szervezet kapcsolódik a nevéhez, melyek a következők:
1970 – Studium Generale alapító elnöke a Közgazdasági Egyetemen
1973-78 Országos Előadói Iroda
1987-88 Maradj köztünk! Alapítvány
1987-89 Magister Alapítvány
1987-1992 A Magyar Művészetért Díj Alapítvány
2004- Magyar Művészetért- Bubik István díj
2005- a Summum Bonum Díj alapítója a magyar orvosok elismerése
2006- Bartók Béla emlékdíj létrehozása
2007- Kodály Zoltán emlékdíj és az Árpád fejedelem emlékdíj alapítása Herenddel
2008-Mátyás király díj alapítása Herenddel
2009- Petőfi Sándor díj alapítása Herenddel
2009-2033- időszakra Ex Libris Díj alapítása
2010- Széchenyi István emlékdíj és Rákóczi Ferenc díj alapítása Herenddel
2011- Liszt emlékdíj alapítása Herenddel
2012- a Színész díj alapítása Herenddel
Kapott elismerései:
1985- Közgazdász díj
2004- Magyar Művészetért Akadémia tiszteletbeli tagja
2006- Ópusztaszerért Ezüstérem
2007- Tiszteletbeli Székely címben részesül
2007- Árpád fejedelem éremben részesül
2008- Sellye János Egyetem Oklevélben részesül
2009- Kun főkapitányok Emlékéremben részesül
2011- Kurultaj Emléklapban részesül
Dr. Gubcsi Lajos 1987-ben megalapított Magyar Művészetért Díj kuratóriumának elnöke, eddig 320 Magyar Művészetért Díjat adtak át, a művészetek valamennyi ágában Magyarországon, Kárpát – medencében, a nagyvilágban.
Bibliofil díszalbum sorozat és egyéb kötetek írója, szerzője, kiadója. 2006-ban az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparknak adományozta „ őseink “ nevű kőszoborpárt, Győrfi Sándor monumentális alkotását „ Hun magyar, kun őseink szeretett emlékére“.
2006-ban a Kun himnusz szövegének szerzője / a zenét Szabados György szerezte/.
2007-ben az „ Élet“ c. szoborcsoportot ajándékozta a Székelyföldnek, Székelyudvarhely főterén áll. 2007. június 13-án felavatták a Magyar Művészetért Szoborkertjét, történelmi szoborcsoportját, ahol 2002. óta állítanak fel szobrokat.
2007-ben megalapították a valamennyi művészeti ágat integrálni kívánó Magyar Művészetért Élőtárlatát. 2010-ben megalapították az MM Vándorúton c. kiállítást, 2011-ben pedig az „ Imre álma“ c. Makovecz kiállítást. 2008-ban támogatta a Székelyudvarhely főterén felállított Millennium – emlékművet.
35 könyv szerzője, 8 könyv önálló szerkesztője, számos magyar kultúrával összefüggő művészettörténeti albumok és saját lírai és prózai írásait tartalmazó szépirodalmi albumok szerzője. Sok száz cikk, egyetemi, akadémiai, intézeti tanulmány szerzője, a napi, heti és havi lapokban.
Az ünenpi beszéd után a falu központjában álló Petőfi emléktáblához mentünk, ahol a programunk koszorúzással folytatódott.
Akik koszorúztak:
Tóth András Zalagyömörő
Dr.Tarjányi József, Dr.Gubcsi Lajos és Hunyadi László – Petőfi Sándor Kiskunfélegyházi tisztelői nevében
Kis Márta a Híd helyi szervezete nevében
Királyfiakarcsa Önkormányzata
Egyházkarcsa Önkormányzata
Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület
Egyházkarcsai Iskola
Petőfi Baráti Társulás
Izsák házaspár
A PBT vezetője ezúton köszöni mindenkinek az ünnepségen való részvételt, hogy jelenlétükkel megtisztelték a Társulásunk 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségét.
A képek megtekinthetők:www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2