Archive for november, 2023

írta: Molnár Ilona

Smuk András 2023. január 12.-én bekövetkezett halála nemcsak az ausztriai magyarokat, hanem a többi külhoni magyar közösséget is mélyen érintette. Az „Europa“- Club volt elnökét hosszú évek óta ismertem, őszinte tisztelet és barátság fűzött össze magyarságért folytatott tevékenységünk során.

A végső búcsúztatása szűk családi körben történt, melyen ennél fogva nem tudtam részt venni. Ezért úgy döntöttem, hogy Smuk András németóvári (Bad Deutsch-Altenburg emléktáblájának avatása előtt megkeresem nyugvóhelyét a Bécshez tartozó esslingi temetőben, 37 km-re Németóvártól.

Mivel nem tudtam a parcella számát, végigjártam az egész nem nagy területen fekvő temető területét, majd egy órányi keresgélés után nagy kő esett le a szívemről, amikor megtaláltam Smuk András nyugvóhelyét. A csupa szlovák, cseh, elvétve néhány magyar nevezetű elhunyt között lelt örök nyugalomra az ausztriai magyarok egyik fáradhatatlan képviselője az osztrákok esslingi temetőjében. Nem kis meghatódottsággal adóztam a nagylelkű, szeretetre méltó ember emléke előtt a sírhelyére tett, saját kezűleg készített koszorúmmal a németóvári rendezvény előtt.

Az „Europa“-Club szervezésében közel száz fő jelenlevővel együtt részt vettem a Mária templomban tartott ökumenikus imaórán, ünnepi megemlékezésen, kamarakoncerten, majd a temetőkertben a külhonban elhunyt magyarok szimbolikus sírjánál levő koszorúzáson. Ezt követte az emlékkő felavatása, melynek ötlete Smuk Andrástól származott.
Tőle eredt annak a bizottságnak a létrehozása a kőre felkerülő nevek megszavazása érdekében, akik a magyarságért osztrák földön sokat tettek és ott is hunytak el. Akkor még senki sem gondolta volna, hogy utolsó névként Smuk András kerül fel a kiválasztottak közé.

Az „Europa“- Club vezetősége emellett úgy határozott, külön sziklára helyezett emléktáblát állít Smuk Andrásnak a sír és emlékkő mellett, amely hirdeti az elhunyt a magyarság megmaradásába vetett erős hitét.
Az „Europa”- Club vezetősége koszorúja mellett Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke és jómagam is elhelyeztem a Felvidéket képviselve koszorúmat. Az emléktáblaavatás a Szózat eléneklésével ért véget.

a cikk megjelent a www.felvidek.ma honlapján, 2023. november 16-án, 14,42 órakor