Archive for március, 2016

„ Tisztelt őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.“
(Wass Albert)

A Petőfi Baráti Társulás 2016. március 13-án ünnepelte az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulóját.
Március 15-én a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Ez a nap jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
A királyfiakarcsai kultúrházban tisztelettel köszöntöttük vendégeinket: Dr. Várkonyi Gábor történészt, az ELTE Művelődéstörténeti Tanszék oktatóját és kedves feleségét, Várkonyi-Nickel Rékát, Rieger Tibor szobrászművészt, a Kismegyeri Napoleon Hagyományőrző Egyesület képviselőit, Mednyánszki János vezetésével, a nemeshodosi „A Megmaradásunkért Polgári Társulást, a Varga házaspárt, kisfiukkal Zaránd Ágostonnal, Egyházkarcsa polgármesterét és alpolgármesterét, Királyfiakarcsa polgármesternőjét, továbbá a PBT tagjait, falubelieket, barátokat, ismerősöket.
A megemlékezésünk elején Varga Zaránd Ágoston kisiskolás lépett a színpadra, aki elkápráztatta a közönséget. Zaránd Ágoston magabiztos, határozott fellépéssel Debreceni Szappanyos Jánostól a „Vitézek üdvözlete Bocskai fejedelemhez“ szóló katonaéneket adta elő. Köszönjük Zaránd Ágostonnak, a sokoldalú tehetséges kisdiáknak!
A kultúrműsorunk a nemeshodosi „A Megmaradásunkért Polgári Társulás“ szereplésével folytatódott , mely kultúrcsoport vezetője, szervezője Csepi György. A nemeshodosiak fellépéseit, a műsorukat a környékbeliek jól ismerik. Fontos számukra a hagyományőrzés, a hagyományok felélesztése, különféle tevékenységek létrehozása, mely programok közelebb hozzák az embereket egymáshoz. Örülünk, hogy a „Megmaradásunkért kultúrcsoport“ Királyfiakarcsán is bemutatkozott. Az előadásuk befejeztével megszólalni sem tudtunk. Szívet, lelket melengető fantasztikus előadásban volt részünk. A közönségünk állva tapsolt! Csak gratulálni tudunk a kultúrcsoportnak és további szép sikereket, fellépéseket kívánunk nekik. Mint Csepi Györgytől, a kultúrcsoport vezetőjétől, szervezőjétől megtudtuk, most a márciusi ünnepségek kapcsán napi szinten vannak fellépéseik, de nemcsak a környék falvaiban, hanem Magyaroszágra is készülnek ezzel a fantasztikus műsorral, mely minden résztvevő számára igazi feltöltődés a magyarságunkból.
A felemelő ünnepi beszédet dr. Várkonyi Gábor magyar történész, habilitált egyetemi docens előadásában hallhattuk meg. Ahogy az egyik Társulás tagunk jegyezte: Várkonyi Gábor méltó módon összefoglalta a történteket, minden szavát itták a jelenlevők!
Néhány gondolattal a Fáma díjas történészről: a középiskoláját a salgótarjáni Bolyai Gimnáziumban végezte, majd az ELTE BTK magyar- történelem szakos hallgatója volt. Kutatási területe a kora újkori magyar politikai gondolkodás fejlődése, művelődés-és társadalomtörténet, történeti ökológia, a társadalmi nemek története, a kora újkori angol követség működése Konstantinápolyban. Könyve, számos közleménye, szakcikke, szaktanulmánya, monográfiája jelent meg. A PBT ezúton köszöni a Várkonyi házaspárnak, hogy elfogadták a meghívásunkat.
A színvonalas program után átsétáltunk a koszorúzáshoz, a községháza szomszédságában álló 1848/49-es szabadságharc emlékére készített táblához, melyen Petőfi arcképe figyel és néz ránk. Ezen a délután a következők koszorúztak:
Dr. Várkonyi Gábor történész feleségével Várkonyi-Nickel Rékával
Királyfiakarcsa Önkormányzata
Egyházkarcsa Önkormányzata
Egyházkarcsai Alapiskola
Kismegyeri Napoleon Hagyományőrző Egyesület
A Nemeshodosi „A Megmaradásunkért kultúrcsoport”
Királyfiakarcsai Manó Klub

Petőfi Baráti Társulás
A koszorúzás a himnusz eléneklésével ért véget.
Köszönjük, hogy a jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket!
A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2