Archive for augusztus, 2018

Augusztus 19-én a Szent István napi ünnepségen szabadtéri szentmisét tartottak Királyfiakarcsán, a cserkészligetben. Az ünnepi beszédet Dr. Papp Lajos mondta, a rendezvény a Petőfi Baráti társulás szervezésében valósult meg.
A cserkészliget árnyas fái alatt vasárnap délután teljesen megtelt a szabadtéri színpad nézőtere. Az ünnepi szentmisén nemcsak a faluból és a Karcsákról, de a távolabbi környékről is szép számban megjelentek a hívek és az ünneplő közönség. A szentmisét Boros Károly egyházkarcsai esperes és Zsidó János féli esperes-plébános celebrálták. Rajtuk kívül két erdélyi vendég atya segítette a szertartás menetét. A szentmisét a dunaszerdahelyi Szent György Kórus kísérte, az ünnepélyességet emelték a színpadon őrt álló Szent György Lovagrend tagjai is. Dr. Papp Lajos professzor ünnepi beszéde után a Nagyfödémesi Csemadok Felnőtt Irodalmi Színpada „Örökségünk“ címmel egy színvonalas verses, zenés összeállítást mutatott be. „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlöltség.” (István király intelmei)
A prédikáció témájának vezérfonala István király intelmei, a honfoglalás környéki és az azt követő időszak magyar kereszténységének története, a keresztény értékrend, valamint a nagy király történelmünket máig meghatározó rendelkezései voltak.

István és Koppány is bennünk él
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor mondandója rákapcsolódott a prédikációban hallottakra. Első királyunk országot, nemzetet, magyar kereszténységet irányító rendeleteiről, majd arról beszélt, hogy ahogy a Római Birodalom, majd az egyház ketté szakadt, a magyar emberek belső világában is él egy István és él egy Koppány. „Mindannyian, akik magyar nyelvet beszélünk, egy kicsit Istvánok, egy kicsit Koppányok vagyunk. A szívünk időnként koppánykodik – az én szívem is inkább Koppány –, de az eszem István.“

A magyar nyelv a legnagyobb kincsünk
„Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy nyelvünket megtarthattuk” – folytatta beszédében Papp Lajos, hozzátéve, úgy tapasztalja, hogy a mai korban a Felvidék van ezen a téren a legnehezebb helyzetben. Elmesélte, hogy gyerekeket lát vendégül a tanyáján és megtörtént, hogy este a jurtában színmagyar felvidéki családok gyerekei szlovákul beszéltek egymást közt. „Kinek a hibája? Az apáké és a nagyapáké. Az anyáké és a nagyanyáké.” Azzal folytatta, hogy a magyar nyelv szerkezete, felépítése, a magyar nyelven való gondolkodás is eredményezte, hogy annyi tudóssal, felfedezővel, Nobel-díjassal büszkélkedhetünk. „A mi magyar nyelvünk olyan, mint a kőszikla. És ha vigyáznak rá, gyermekeik, unokáik kétszeres eséllyel indulnak a szellem birodalmában, mert az agynak azt a részét fejleszti a nyelvünk, ami a kitaláló képességért, a felfedezés képességéért felelős. Ettől akarják megfosztani unokáikat, gyermekeiket?”

Magyarnak lenni hivatásunk
A Szent István napi ünnepi megemlékezés nem először valósult meg Királyfiakarcsán a Petőfi Baráti Társulás szervezésében. A Petőfi Baráti Társulás 2001-ben alakult meg a faluban. A Szent István napi ünnepséget megalakulásuk óta minden évben megszervezték, ugyanúgy, ahogy a többi magyar ünnepen is rendezvényekkel várják az érdeklődőket. A keresztény-konzervatív szemléletű közösség célja a nemzeti hagyományok, a magyarság megtartása, mondta el a ma7-nek Erdős Péter, a társulás elnöke. „Fontos számunkra a magyarság megőrzése, anyanyelvünk ápolása. Ez elsőrendű feladata kellene hogy legyen minden magyar szülőknek. Társulásunk megalakulásának az volt a célja, hogy rendezvényeinkkel közelebb vigyük ezt az eszmeiséget az emberekhez.”

Az elmúlt tizennyolc év alatt a számos színvonalas rendezvényen sok neves előadót hallhatott, láthatott a karcsai közönség a Petőfi Baráti Társulásnak köszönhetően. A társulás több mint kétszáz tagot számlál, baráti kapcsolatokat ápol magyarországi és Kárpát-medencei egyesületekkel, társaságokkal, amelyekkel közös programokat, kulturális rendezvényeket is szerveznek. Munkásságukért 2017-ben átvehették a Magyar Örökség díjat. Honlapjukon Koltay Gergely szavait idézik: „…Új időkre, dalokra várunk, magyarnak lenni hivatásunk.”

(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/tajaink/istvan-es-koppany-is-bennunk-el-szent-istvan-napi-megemlekezes-kiralyfiakarcsan)

A Nagykanizsai Farkas Ferenc Énekegyüttes, a világhírű zeneszerző Farkas Ferenc (1905-2000) egykori növendékeiből alakult, mely Baráth Yvette karnagy vezetésével huszonnyolc éve működik. Az Énekegyüttes számos alkalommal szerepelt hazai és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken. A Magyar Kulturális Alap támogatásával augusztus 8-a és 12-dike között turnén vettek részt, Csallóköz mellett érintve Pozsony, Brünn, Krakkó városait. Augusztus 8-án, az első megállóhelyük Egyházkarcsán történt, ahol a Szent Bertalan katolikus templomban fergeteges koncertre került sor. A zsúfolásig megtelt templomban, a közönségnek különleges előadásban volt részük.

Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke köszöntötte a megjelenteket, a vendégeket, az amatőr művészeti csoportként működő kórust Baráth Yvette karnagy vezetésével, továbbá a Zalaegerszegről érkező Grácián atyát.
A koncert Elek István szaxofon művész játékával vette kezdetét, majd Baráth Yvette karnagy is köszöntötte a jelenlévőket. Bevezetőjében megemlítette, hogy az Énekegyüttes repertoárja rendkívül gazdag, a középkori reneszánsz zenétől a kortárs muzsikáig terjed.

Horváth Márton Levente, Magyari Zita, Tóth Péter művei mellett, az együttes olyan felemelő énekpillanatokkal kápráztatta el a közönséget, mint Baráth Zoltán feldolgozásában a Tavaszi szél vizet áraszt című dal – Elek István szaxofon kísérete mellett – valamint Hajdú Mihály Rímjáték a havas esőben, Tóth Árpád Assisi Szent Ferenc imája.

Az Énekegyüttes karnagya elmondta, hogy a kórus fontosnak tartja, hogy a koncertjeik során a névadójuk, Farkas Ferenc zeneszerző művei is felcsendüljenek, köztük a Pataki diákdalok című műve is. A fellépéseik alkalmával, a szerzőtől eddig három tételben hangzott el ez a mű. Svájcban élő fiának, Farkas András karmesternek köszönhetően a Pataki diákdalok immár hét részből áll. A koncert Kodály Zoltán: Adjon Isten jó éjszakát című művének énekével zárult.

Baráth Yvette karnagy a koncert végén aláhúzta: az ének egy vallomás, s bízik benne, hogy a mondanivaló, a magyarságunk fontossága, az előadott énekeken keresztül megérintette a közönség lelkét.

Grácián atya hangsúlyozta, ez az összejövetel jó lehetőség egy találkozásra és ahogy az egyházkarcsai katolikus templom homlokzata is hirdeti: „Mindent Isten dicsőségére tegyetek!“.

Boros Károly esperes-plébános is felszólalt, s beszédében megemlítette: „Szent Domonkos napján tartott koncert művészeti értékét, s az éneklést felülmagasztalni nem lehet, de az énekek a szívünk mélyére jutottak. Az Énekegyüttes szolgálja tovább ezt a hivatást, hogy az énekekkel felemeljék a lelkeket Isten szívéhez“.

A cikk megjelent: Csallóköz, magyar regionális hetilapban, annak 33-34. számában, 2018. augusztus 15-én, a 16-ik oldalon.