Archive for március, 2020

Egyházkarcsa

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték hívei Boros Károly nyugalmazott csíkszentdomokosi főesperes-plébánost, aki a remény papja tudott lenni.

Boros Károly atya szülőfaluja Csíkszentdomokos. Székelyföld püspöke, Márton Áron 1965-ben szentelte pappá. Pályája során nemegy alkalommal volt életveszélyben, de bátorsággal és erős hittel végezte tovább keresztényi munkáját. Mit sem törődve a román pártállam fenyegetéseivel, nem hagyta elveszni katolikus híveit. Nyugdíjazása után sem pihent, a plébániai teendőit 2012-től tovább folytatta Szlovákiában, 2014-től a Nagyszombati Főegyház megye alkalmazásában szolgálta az Istent és a híveket Egyházkarcsán és Nyékvárkonyban.

Egyházkarcsán a Szent Bertalan római katolikus templom hívei emberi szentmise részesei voltak. A szentmisét az ünnepelt mellett Balogh Károly helyi plébános és mons. Szakál László esperesplébános celebrálták.
Mons. Szakál László esperesplébános az ünnepi prédikációjában kitért arra, hogy„… az egyház fájának sok száraz ága van, mely ágaitól úgy tisztul meg, hogy bűnbánatot folytat. Isten segítségével mindig új életet tudunk kezdeni. Károly atya életének is voltak nehéz szakaszai, de a híveit soha nem hagyta elveszni. A remény papja tudott lenni…“

Balogh Károly plébános szintén köszöntötte elődjét, kiemelte, hogy az atyától erőt kaptunk magatartásból, tisztelet és szeretet övezi személyét.

Boros Károly atya pályája kezdetétől évtizedek teltek el, de a születésnapján ott állt az egyházkarcsai oltárnál és emelte magasba Krisztus testét. A hívőkhöz intézett beszédében hangsúlyozta, hogy életébe külön színt hozott a Csallóköz. A Karcsaországban eltöltött évek és hívei mindig vele maradnak. Örömmel nyugtázta, hogy távozása után Balogh Károly plébános személyében jó papja van az egyházközösségnek, tevékenysége, nyitottsága, segítőkészsége példaértékű. Alázattal és mély tisztelettel van az elhivatott papi pályája iránt, igazi közösséget épít.

A szentmise végén a hívek nevében Ritter Éva verssel és énekkel köszöntötte a jubiláns atyát, majd köszöntések, méltatások hangzottak el a karcsai egyházközösség (Erdős Péter templomatya), Egyházkarcsa önkormányzata (Mórocz Péter alpolgármester) és Királyfiakarcsa önkormányzata (Wurczell Zoltán polgármester) tolmácsolásában.

Boros Károly főesperes-plébános Egyházkarcsa önkormányzatától a 80-dik születésnapja alkalmából emlékplakettel is gazdagodott. Köszönet neki a Karcsaországban szolgált éveiért, a szentbeszédével és a szívhez szóló prédikációival erősítette a benne élők Istenbe vetett hitét.

A cikk megjelent az Új Szó napilap szombat-vasárnapi számában, 2020. március 7-én (73. évfolyam, 56. szám, a Régió rovat negyedik oldalán).
(írta: Szerencsés M)

Petőfi Baráti Társulás Királyfiakarcsa

M E G H Í V Ó

A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségére.

Időpont: 2020. március 15 (vasárnap), kezdés: 15,00 óra

Helyszín: Királyfiakarcsa – kultúrház

Program-kultúrműsor: Kis-Duna Menti Rockszínház Gúta

Ünnepi beszédet mond: Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke

A megemlékezés koszorúzással zárul a Petőfi emléktáblánál.

Köszönjük, hogy jelenlétével megtiszteli rendezvényünket.

Tisztelettel:
Erdős Péter a PBT elnöke