Archive for február, 2015

Fontos információ!

A PBT vezetősége tisztelettel informálja a tagságát, az érdeklődőket, hogy 2015. március 1-e meghirdetett ” CHARLIE NÉNJE” című színházi előadás délutáni kezdete 15,00 óráról 16,00 órára módosul.
Tehát a kezdés 16,00 óra a királyfiakarcsai kultúrházban.

Megértésüket köszönjük, mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk,
2015. március 1-én 16,00 órára a helyi kultúrházban!

Tisztelettel:
Erdős Péter
a PBT elnöke

SZÍNHÁZI FELHÍVÁS !

A Petőfi Baráti Társulás vezetősége tisztelettel értesíti a tagságát, a falubelieket, barátokat, ismerősöket, a színházi rendezvények iránti érdeklődőket, hogy:

2015. március 1-én, délután 15,00 órai kezdettel a királyfiakarcsai kultúrházban a diószegi Csemadok mellett működő HAHOTA színjátszó csoport bemutatja:

CHARLIE NÉNJE című vidám, zenés darabot, mely darab tele van sok-sok muzsikával, tánccal és humorral.

Belépődíj: 4,- Eur

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel:
Erdős Péter, a PBT elnöke

A PBT a Magyar Kultúra Napjának megünneplését 2015. január 25-én tartotta a helyi kultúrházban. Örültünk, hogy a rossz időjárás ellenére sokan megtisztelték rendezvényünket. A programunkat megtisztelték Boros Károly plébános és Puss Sándor ekecsi plébános urak is. Vendégeink voltak továbbá a várkonyi Önkéntes Tűzoltó Testület képviselői, Tóth Ottó parancsnok és Blehó Gábor mérnök, a Testület titkára. Köszöntöttük a szereplőinket is, mégpedig a Görcs testvéreket, Lindát és Tamást, Ritter Éva nénit. Nem véletlenül hagytam utoljára Tarjányi Józsefet, aki jóval messzebbről érkezett hozzánk, a kedvezőtlen időjárás ellenére vállalta az utat, aminek mindnyájan nagyon örültünk, márcsak azért is, mert a Kultúra Napján ő volt a fő előadónk.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen a nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé. Ezek a megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A kultúra nemcsak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.
A műsorunk elején megemlékeztünk január 16-án hirtelen és fiatalon elhunyt aktív Társulás tagunkról, Hajdú Lászlóról (szül.1958). Laci halála mélyen lesújtott mindnyájunkat.

Dr. Tarjányi József, a PBT örökös tagja Petőfi Sándor tisztelete címmel tartott nekünk egy fantasztikus, élménydús előadást. A 2014. júliusában tett látogatást Petőfi nyomán Barguzinban. Az előadása révén, a bemutatott képek, a vetítés által gondolatban mi is ott lehettünk, járhattunk a Bajkál tónál, Barguzinban, a környező vidékeken, településen. Felkereste a barguzini száműzött rabok temetőjében Petőfi sírját. A sír a zsidó temető kerítésén kívül helyezkedik el. Tarjányi József az ott tartózkodása alatt rendbe is hozta a sírt, új kerítéssel látta el, az ott emelt kopjafát átfestette, baráti körben megkoszorúzta. Köszönjük szépen Jóskának az élménydús, tartalmas beszámolót. Megtudhattuk, hogy Petőfi Sándor neve ott sem ismeretlen. Még a hajó is, melyen Tarjányi József utazott, Petőfi Sándor nevét viseli.
Köszönet illeti Fekete György tagunkat is, aki Jóska előadásánál a vetítésnél segítkezett.

Csak néhány gondolattal az előzmény:
1849-ben Oroszországba vittek hadifoglyokat, elsősorban az ötödik orosz gyalogtest hadműveleti területéről. Így került ( kerülhetett) Petőfi is Szibériába. Az eltelt években számos kiadványban, újságban, cikksorozatban lehetett arról olvasni, hogy Barguzinban Petőfi Sándor hamvai kerültek elő. Az utolsó hírek között 2014. áprilisában Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko, az Ulan Ude-i (Burjátország) egyetem régész professzora Budapesten a Magyarok Világszövetsége elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján ezt a hírt megerősítette. A professzor a legrégibb kutatója Petőfi szibériai fogságban töltött éveinek és jelen volt a Morvai Ferenc vezette expedíció sírfeltárásán is. Petőfi barguzini sírjával, hamvaival, az ottani kutatásokkal kapcsolatban rengeteg nevet, személyiséget lehetne megemlíteni….de most nem ez a célom. Érdekességképpen azért megemlítendő, hogy 2014-ben megjelent Borzák Tibor újságíró „ P.S.-Titkok a barguzini csontváz körül“című könyve. A kötet nem tekinthető irodalomtörténeti szakmunkának, célja inkább a szerző által fontosnak tartott adatok és események bemutatása.

Az előadás után Ritter Éva néni szavalatával és énekével gazdagította a programunkat. Éva néninek, aki nem először szerepel a rendezvényeinken nagyon szépen köszönjük.

A királyfiakarcsai Görcs testvérek, Linda és Tamás, akik néptáncosok, fergeteges néptáncukkal lepték meg a közönségünket. Gratulálunk nekik és további szép sikereket kívánunk a testvérpárnak a hagyományőrzés, a néptánc területén.

A műsorunk végén Molnár Ilona tanárnő ,a lengyelországi utunk fő szervezője tartott előadást arról, hogy 2015. május 29-31 között az érdeklődőket, a Krakkóba vágyó tagjainkat milyen programok fogják várni a kirándulás folyamán. Köszönettel tartozunk a tanárnőnek is, aki már nem először vállalja a kirándulások szervezését a Petőfi Baráti Társulásnak.

A nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével fejeződött be a 2015-ös év első programja.

Mindenkinek mégegyszer köszönjük a részvételt!

Ezen a napon lehetett a kirándulásokra jelentkezni, az éves illetékek befizetése történt, új tagok jelentkezhettek a Társulásunk kötelékébe.

Itt felhívjuk a tagságunk figyelmét arra, hogy az éves illeték befizetését mihamarabb rendezzék! Köszönjük!

Információ

Informáljuk a PBT tagjait, az érdeklődőket a LENGYELORSZÁGI – KRAKKÓI kirándulással kapcsolatban, hogy a háromnapos kirándulás ára 175,- EUR/ fő.

Az összeg magába foglalja a reggelit, az ebédet, a vacsorát, a szállást és a belépőket is.

Krakkó időpontja: 2015. május 29 – 31

Tisztelettel:
Erdős Péter, a PBT elnöke