Archive for november, 2017

Németóváron (Bad Deutsch Altenburg) a halottakra történő emlékezés keretében ökumenikus istentiszteletet tartottak 2017. november 11-én. A határhoz közeli kis osztrák városban, a bécsi Europa Club szevezésében évről-évre felemelő imaórára és koszorúzási ünnepségre kerül sor.
1964-ben az ´56-os fiatalok által alapított magyar kultúregyesület, az Europa Club 2004 óta feleleveníti a németóvári megemlékezést, melynek keretében azokról a honfitársakról emlékeznek meg, akik idegen földben nyugszanak, akiket elűztek szülőföldjükről, vagy el kellett menekülniük onnét.
A Szent István király alapította Mária templomot a Kárpát medencei magyarok, ausztriai magyarság képviselői, a magyarországi és felvidéki emlékezők sora töltötte meg. A templomban a résztvevőket Smuk András, a bécsi Európa Club elnöke, dr. Hans Wallowitsch, Németóvár polgármestere, továbbá Balint Pavel esperes, katolikus pap köszöntötték és üdvözölték.
Az imaórát Kiss Miklós evangélikus esperes (Mosonmagyaróvár), Karvanszky Mónika református lelkész (Bécs) és Jankó Gábor (Gelle-Bácsfa) katolikus plébános végezték.
Az istentisztelet alatt közreműködött a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes, Kóka Rozália a népművészet mestere, előadóművész, népdalénekes vezetésével.
Az ünnepi megemlékezést Bóta Zsolt, bécsi magyar követ (első beosztott) és Duray Miklós, politikus, író, egyetemi tanár, geológus tartották. Bóta Zsolt nagykövet említést tett azokról az 56-osokról, akiknek a menekülés egyetlen útvonala Ausztria volt. Bátorság, áldozatkészség és tisztelet jár nekik.
Duray Miklós a beszédében megemlítette, hogy nemcsak az alkalom, hanem a hely is sajátos. A templomdombról körülnézve a Kárpátok domborulata látható. A közelben (kb. 5 km-re), zajlott a 907-es pozsonyi csata. Az 1028-ban alapított templomhoz, az első királyunk emlékére sokáig zarándokoltak ide magyarok. „November 11-én azokra emlékezünk, akik 1956. október 23-án, illetve utána, az életüket adták egy eszméért. Szörnyű lehetett a hazát elhagyni. Ausztria keleti részébe sokan jöttek, ahol most emlékezünk“.
A templomi imaóra a himnuszok (székely, magyar) eléneklésével zárult.
Az istentisztelet után a résztvevők kivonultak a sírkertbe, ahol az ausztriai magyarok által 1959-ben emelt szimbolikus sírnál és a 2006-ban állított kopjafánál, hegedűjáték mellett elhelyezték a kegyelet koszorúit és mécseseket gyújtottak. A PBT is elhelyezte az emlékezés koszorúját. Az ünnepség a Szózat énekével zárult.
A templomkertből a résztvevők a Szent István szoborhoz indultak, ahol a „Boldogasszony anyánk“ énekével rótták le a tiszteletüket. A szobor Hunyadi László, marosvásárhelyi szobrász alkotása, mely 2016-ban került átadásra.
A németóvári emlékezés mély tiszteletet, felemelő ünneplést nyújtott minden résztvevőnek.

2017. november 10-én, a királyfiakarcsai PBT szervezésében immár 15. alkalommal a hagyományos Szent Márton napi liba-és borbál megrendezésére került sor a siposkarcsai faluházban.
A bálozó vendégeket hangulatos, az alkalomhoz illő, szépen feldíszített terem fogadta. Köszönet illeti azon személyeket, akik a terem feldíszítésén, az asztalok terítésén fáradoztak, továbbá köszönet jár a kiszolgálás területén végzett tagjainknak is.
A zenét Domonkos Árpád és Rajkovics József biztosították.
A bál megnyitása, a pohárköszöntő somlói „rozé“ újborral történt.
A legenda szerint, aki Szent Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Így Szent Márton nap varázsára, a finom leves után a libapecsenye (káposztával, knédlivel) is az asztalra került. A libalakoma mellé a Csordás-Fodor Borház kínálta a borait. A Borház második generációs családi vállalkozás, több évtizede termel szőlőt és készít bort a Somló hegyen.
A vidám, táncos est folyamán Szécsi Pál slágerei is felcsendültek, Zsapka Attila tolmácsolásában. A bál további vendége Vajas Anita volt (Lúcs), aki közismert operettslágerekkel, énekekkel gazdagította a rendezvény színvonalát.

Mindannyiunk életében vannak olyan születésnapok, melyek örök emléket hagynak emlékezetünkben. Azt mondják, a születésnapok jót tesznek az egészségnek, főleg ha több van belőlük.
2017. november 5-én, a PBT vezetőségének néhány tagjával, valamint karcsai diákokkal együtt, az anyát, a nagymamát, a dédnagymamát, Királyfiakarcsa egykori tanító nénijét, Kató nénit (szül. 1927. november 1), a 90 éves születésnapja alkalmából köszöntöttük.
Változnak az idők, vele változunk mi is, csak a megélt dolgok emléke nem változik. A megélt dolgokból, a néha fájó és féltő, szomorú és vidám, az emlékezetes és szeretetteljes időkből, történésekből bizony gazdag Kató néni emléktára. Ragaszkodása Karcsákhoz hatalmas és csodálni való. A „Karcsák hívó szava“ című könyv írása során is mély átérzéssel mesélte és adta tovább emlékeit, élményeit, melyeket már a könyv lapjai őríznek.
Kató néni útját továbbra is kísérje a szeretet csillaga, kérjük a jó Istent, adjon Kató néninek még sok-sok lágy simogató és egészséges novemberi születésnapokat.
Isten éltesse !

2017. október 31-én, mindenszentek ünnepe, halottak napja alkalmából a PBT tagsága és a családtagok az elhunyt tagtársainkról emlékeztünk meg. Az életünk keserű velejárója, hogy az embert az egész élete során veszteségek érik. Legszomorúbb, ha valaki elvesztéséről hallunk hírt. Néma csendben gondoltunk rájuk, az arcukra, a mosolyukra, a szavaikra. A gyász, az emlékezés fájdalmas. Visszahozhatatlan idők, évek, történések, örömök, mindezek egy része a szeretteink halálával elvesztek és elszálltak. Egyetlen reményünk maradt, a hit.

Kik az életünk részei, akikről ezen a napon emlékeztünk, a következők:
Rabay Anna, Kürthy Béla, Póda Albert, Balogh Mihály, Görcs Terézia, Somogyi Attila, Noszek Alojz, Lelkes Mária, Surányi László, Pongrácz Ernő, Majthényi György, Hajdú László, Páder Gyöngyi, Puha Nellike, Bartal György, Mészáros Klára, Csiba Ottó, Bokros Eleonóra.

A szeretet örök, nyugodjanak békében!