Archive for november, 2022

Petőfi Baráti Társulás csatlakozása a SZAKC-hoz
„Új tagszervezetként a Magyar Örökség-díjjal kitüntetett királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás 2022. 11. 11-én a Csallóközi Múzeumban tartott közgyűlésen jelezte csatlakozási igényét a SZAKC-hoz, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A szervezetet, melynek 220 tagja van, Szerencsés Magdolna mutatta be.

Céljuk, hogy megőrizzék a magyar örökséget, támogassák a fiatalokat. Az elmúlt 20 év alatt számos értékes vendége volt a társaságnak. A SZAKC-cal folytatott együttműködésük több évre nyúlik vissza, így például közös szervezésben valósult meg 2017-ben a Magyarok Nagyasszonya szobrának felavatása Királyfiakarcsán.
A Széchenyi Társaság elnöke, Szemereky Zoltán hozzászólásában megjegyezte, nagyon időszerű a csatlakozás, hiszen a Petőfi-emlékévben vagyunk.”

Pósa Homoly Erzsó, Felvidék.ma 2022.11.11.

2022. november 12-én a karcsai Magyarság Házában összegyűlt Petőfi Baráti Társulás tagjait Csiffári Ferenc tájékoztatta a PBT jóváhagyott csatlakozásáról a SZAKC-hoz.
Az örvendetes hír után Erdős Péter elnök köszöntötte a Társulás szép számban megjelent tagjait. Utána kezdetét vehette a hagyományos Márton-napi liba lakoma szekszárdi borász házaspár által kínált borkóstolóval. A finom libacomb a tagság által épített szabadtéri kemencében sült Erdős Péter felügyelete mellett ügyes, hozzáértő petőfis asszonyok közreműködésével. Jó volt látni az önfeledten társalgó, egymást régebben látó baráti kapcsolatban álló embereket. Elmondhatjuk, hogy nem csak a kulináris élvezetekről szólt a Petőfi Baráti Társulás Márton-napi liba lakomája, hanem a jövőben megtervezett rájuk váró kulturális és egyéb programok ismertetéséről is.
Jó lenne, ha fiatal tagokkal bővülne a tagság. Ezért olyan programok szervezésében is gondolkodik a tagság, melyet fiatalok megbízásával kellene megvalósítani. Ötletnek nem rossz, már csak tettre kész fiatalokat kell az ügynek megnyerni, megszerezni.
Bízzunk a Társulás ezen törekvésének sikerében!

Molnár Ilona
Tiszteletbeli örökös PBT-tag

A SZAKC a Csallóközi Múzeumban tartotta közgyűlését
Írta:
Pósa Homoly Erzsó
-
2022.11.11
Dunaszerdahelyen tartotta meg soron következő közgyűlését a Szövetség a Közös Célokért társulás, melynek tagszervezetei 3-3 küldöttel képviselhették intézményüket. A helyszínválasztás nem véletlenül a Csallóközi Múzeumra esett.

Gubík László, a SZAKC elnöke köszöntőjében mindenek előtt kiemelte, hogy a felvidéki civil szféra egyik fontos ernyőszervezetének, a SZAKC-nak is nagyon fontosak a választási eredmények, így szívből gratulált a megválasztott önkormányzati képviselőknek az elért eredményekhez, s mindenkinek jó munkát kívánt.

Forró Krisztián, a Szövetség párt elnöke (a Szövetség is tagszervezete a SZAKC társulásnak) hozzászólásában megjegyezte, hogy az elért eredmény a közösségünk sikere. Az elkövetkező időszaknak is munkával kell eltelnie ahhoz, hogy a parlamentbe is bejusson a párt, mely támogatja az előrehozott választást, mert véleménye szerint kormányváltásra van szükség.

„Az elkövetkező időszakot is át fogjuk vészelni, s el fogunk jutni oda, hogy a közösségünknek lesz parlamenti képviselete is” – szögezte le.

A SZAKC Királyhelmectől Pozsonyig fogja össze a szervezeteket és több városban területi irodát működtet céljai megvalósítása érdekében.

A résztvevő küldötteket Gubík László, a SZAKC elnöke köszöntötte. A gazdasági beszámolót Losonszky Margit gazdasági vezető tartotta meg. Az ellenőrző bizottság nevében Balogh Gábor adott számot. A szakmai tevékenységről Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója szólt.
Mint az ügyvezető igazgató kifejtette, a SZAKC tevékenységével elsősorban a nemzetpolitikai akaratot szeretné a Felvidéken elérhetővé tenni. A hagyományos feladatok mellett kiemelte, hogy egyfajta szociális tevékenység felé is nyitottak.

Hideghéthy Andrea szólt a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatról, a menstruációs szegénység kapcsán indított kampányról, az Egészségre fel! és a Kultúrával az akadályok ellen, mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos pályázatokról.
Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy önsegítő csoport is alakult, illetve Párkányban érzékenyítő napot is szerveztek. Ezen túl a nyár folyamán csapatépítő rendezvények, konferenciák, családi napok valósultak meg a társulás szervezésében. Csatlakoztak az Emeld a gyereket a magasba! akcióhoz, hogy prezentálják, a gyermekvállalás öröm.
A SZAKC irodái a Köldökzsinór program keretében segítő tevékenységet végeznek, hogy minél több újszülöttet bekapcsoljanak a programba, mely a magyarigazolványhoz kötött. Az elmúlt húsz évben 140 ezer magyarigazolvány-kérelmet bonyolítottak le, ebből az elmúlt időszakban 1241 igénylés érkezett.
Érdekességként megjegyezte, minden hónap első szerdáján élőben közvetítik az Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott szentmisét, így több ezer embert érnek el. A közvetítésre elsősorban a Felvidék.ma közösségi oldalán kerül sor, amelynek 62 800 követője van.

Beszámoltak a felvidéki közművelődésért november 10-én tartott szakmai napról, mely tanácskozásra a MAMSZE-vel együttműködve, szintén a Csallóközi Múzeumban került sor.
Mint kifejtették, nagyon nagy szellemi és kulturális bázis van a Felvidéken, amelynek a gondozása komoly szakmai odafigyelést és anyagi forrást igényelne. A SZAKC a MAMSZE-val együttműködve szeretné minél szorosabbra fűzni a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel is, amelyek segítségére tudnak lenni abban, hogy a művészek hagyatékát feltérképezzék. A múzeumok a hagyatékgondozást nem tudják felvállalni, mivel más intézményes feladataik vannak. Továbbá létre szeretnének hozni egy olyan katalógust, amelyet fel tudnak ajánlani múzeumoknak, hogy évfordulók alkalmával kiállításokat tudjanak szervezni. Ezúttal első ilyen kezdeményezésként Schrantz György műveit tekinthetik meg a Csallóközi Múzeumban.

„A képzőművésznek elhunyta óta most van először kiállítása. Nem engedhetjük, hogy feledésbe merüljenek ezek a hagyatékok” – szögezte le Hideghéthy Andrea.

A téma kapcsán Kovács Csonga Anikó, a MAMSZE elnöke reményét fejtette ki, hogy a munkát a SZAKC társulással folytathatják, mert az ügyvezető igazgatóban komoly szakmai partnerre talált. Köszönetet mondott a SZAKC-nak, hogy ezt a témát felkarolta.

Új tagszervezetként a Magyar Örökség-díjjal kitüntett királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás jelezte csatlakozási igényét a SZAKC-hoz, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A szervezetet, melynek 220 tagja van, Szerencsés Magdolna mutatta be.
Céljuk, hogy megőrizzék a magyar örökséget, támogassák a fiatalokat. Az elmúlt 20 év alatt számos értékes vendége volt a társaságnak. A SZAKC-cal folytatott együttműködésük több évre nyúlik vissza, közös szervezésben valósult meg a Magyarok Nagyasszonya szobrának a felavatása.

A Széchenyi Társaság elnöke, Szemereky Zoltán hozzászólásában megjegyezte, nagyon időszerű a csatlakozás, hiszen a Petőfi-emlékévben vagyunk.

A közgyűlés alkalmából a résztvevők megtekinthették a SZAKC húsz évére visszatekintő kiállítást is. Az összejövetel a Pogány Erzsébet-díj átadásával folytatódik.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Cserkészliget – 2022. október 31

November első napjaira esik a két legfontosabb őszi ünnepünk, amikor az elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra, elhunyt barátokra emlékezünk.
Mindenszentek és a halottak napja az emlékezés ünnepe.
Böjte Csaba gondolatai: Halottak napján nemcsak a halottaink miatt megyünk ki a temetőbe, hanem saját magunkért is, mert az élet mindennapi gondjai közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni a világ kérlelhetetlen igazságáról: az élet mulandó.
Ezeken a napokon a meggyújtott mécsesek fénye az örök világosságot jelképezi. Megtelnek a temetők, megtisztulnak a sírok, virág és koszorú kerül a borús hantok közé. Gyertyák és mécsesek százai gyúlnak ki, vigasztalást nyújtva a hátramaradtaknak az emlékezés fájdalmában.
A nyugvó lelkek csendes fekhelye békés nyüzsgéssel van tele, miközben könny hull, mert a közeli és távoli emlék él és a könnyes szemek elnehezedő sóhajjal idéznek.
Juhász Gyula (sírfelirat):
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Tagtársaink, akik már nincsenek közöttünk:
Rabay Anna – Királyfiakarcsa
Kürthy Béla – Dunaszerdahely
Póda Albert – Albár
Balogh Mihály – Győrság
Görcs Terézia – Etrekarcsa
Somogyi Attila – Erdőhátkarcsa
Noszek Alojz – Dunaszerdahely
Pongrácz Ernő – Szentmihályfa
Lelkes Mária – Dióspatony
Surányi László – Dunaszerdahely
Majthényi György – Etrekarcsa
Hajdú László – Szentmihályfa/Egyházkarcsa
Puha Kornélia – Kulcsárkarcsa
Bartal György – Etrekarcsa
Mészáros Klára – Királyfiakarcsa
Páder Gyöngyi – Pénzesgyőr
Csiba Ottó – Dióspatony
Ürögi Antal Tamás – Nagyudvarnok
Bokros Eleonóra – Pinkekarcsa
Balogh László és felesége Mária – Dunszerdahely
Pogány Erzsébet – Somorja
Ambrovics Katalin – Dunaszerdahely
Gódány Piroska – Amadékarcsa
Dósa Tibor – Dunaszerdahely
Marczel Zoltán – Dunaszerdahely

Nyugodjanak békében!