Archive for október, 2021

18
okt

Hitünkben is erősödni

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

Az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség, valamint Dabas városának határon átnyúló Szlovákia – Magyarország „Partnerséget építünk“ projektje nyitott eseménnyel, egyházzenei koncerttel zárult a Szent Bertalan római katolikus templomban, 2021. szeptember 26-án. Egyházkarcsa 202 éves temploma nem először volt az egyházi emlékek és a koncertek otthona.

A dabasi küldöttséget és a vendégeket Egyházkarcsa Önkormányzata, Gódány László polgármester vezetésével szíves vendéglátással fogadta a siposkarcsai faluházban.

A projekt zárórendezvénye a Szent Bertalan római katolikus templomban zajlott. Balogh Károly plébános köszöntötte a dabasi vendégeket, gyönyörű népviseletű sári asszonyokat, Kosztolányi Gyula nyugalmazott tanárt, iskolaigazgatót, Gódány László és Wurczell Zoltán karcsai polgármestereket, Mórocz Péter és Horváth Csaba alpolgármestereket, Erdős Pétert, a Petőfi Baráti Társulás elnökét, a fellépő Crux zenekar tagjait és a közönséget.

A program első részében a dabasi, majd az egyházkarcsai projekt eredményeinek és az értékelésének bemutatására került sor. Dabas város képviseletében Kosztolányi Gyula a beszédében kiemelte, hogy hosszú évek baráti együttműködése a sikeres pályázattal még szorosabbá tette a települések közötti közreműködést. Fontosnak tartja, hogy tovább erősödjön Karcsák és Dabas közötti kapcsolat, kiemelt hangsúllyal a kulturális értékekre és azok elmélyítésére. A projekt során a Dabas melletti Sáriban szlovák alkotóház és babamúzeum létrehozására került sor.

Balogh Károly egyházkarcsai plébános a Templom, mint tér“ előadásával mutatta be a templom rekonstrukciója során elért eredményeket, mely az egyházi és a kulturális értékek megóvására irányult. A templom körüli munkálatokért köszönetét fejezte ki mindkét karcsai önkormányzatnak, fő szponzorként Egyházkarcsa Önkormányzatát emelte ki, Gódány László polgármester vezetésével. A projekt ismertetése során további köszönetét fejezte ki mindazon személyeknek – társulásnak, kivitelezőnek, vállalkozóknak, segítőknek -, akik hozzájárultak a pályázat sikeres lebonyolításához.

A rendezvény záró részét a 2007 óta működő és Egyházfán alakult Crux zenekar fellépése színesítette. Balogh Károly plébános a zenekar megnevezését illetően megjegyezte, hogy a Crux (latinul) keresztet jelent. Kiemelte:„Krisztus keresztje által élünk és a kereszt Isten végtelen szeretetének a jele.“

Sikula Gábor a zenekar médiaszakembere a kérdésemre – mi a zenekar küldetése – elmondta: „Szeretnénk a dalaink által megszólítani az embereket, a fiatalokat. Fontos számunkra, hogy az elhangzó dalok könnyen érthetőek legyenek, még azok számára is, akik nem vallásosak. A dalok Jézus evangéliumát hirdetik és így közelebb hozza az emberekhez Isten királyságát.“
A Crux zenekar, akik az emberi érzésekről a szívüket beleöntve a sorokba énekeltek: Sikula Gábor (szólógitár), Gábriel Deni (ének), Gábriel Pál (akusztikus gitár) és Baar Igor (dob).
Egyházkarcsán a koncert során ünnepeltek a lelkek, hiszen a keresztény zenei élet, a kultúra és a hit szépségét ötvözte.

Az SK HU/WETA/1901/1.1/103/ projekt során bebizonyosodott, hogy a települések identitását erősítő programnak nemcsak jelene, hanem jövője is van, ahol fontos szerepet kap a kultúránk, a hagyományaink és az értékeink ápolása.

Az esemény a templomkertben kis fogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

írta: Sz. M.
megjelent: Csallóköz, 2021. október 6, 40-41. szám, 6.oldal

Dabas Város Önkormányzata, az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség, valamint a Petőfi Baráti Társulás 2020 nyarán sikeres pályázatot nyújtott be a határokon átnyúló Szlovákia-Magyarország Interreg pályázati kiírás keretében. A projekt célját a kulturális örökség megőrzése képezte.

A Pest megyei Dabas városában, a Sári Zarándok és Kulturális Központban, 2021. augusztus utolsó hetében az Interreg „Partnerséget építünk“ pályázat sikeres befejezése alkalmából nemzetiségi kiállításra és konferenciaelőadásra került sor. A meghívott vendégeket és a résztvevőket Feldman László Dabas város polgármesteri-munkatárs köszöntötte. Felvezetőjében pozitívan értékelte a benyújtott pályázatok során elért és teljesített munkálatok eredményét úgy Dabason, mint Egyházkarcsán.

Pálinkásné Balázs Tünde Dabas városának alpolgármestere köszöntő beszédében gratulált a két település nagyszerű projektjéhez, mely a kulturális örökség megőrzésére irányul. Az egyik, a babamúzeum létrehozása és megvalósítása, az ő dédelgetett álmai között is szerepelt. Örömmel nyugtázta, hogy a „sári babák“ otthonra találtak. Megemlítette, hogy a sári viseletes babák egykori készítőjének, Prigyeni Józsefné halála után Mráz Vera (1928-2016) vette át a stafétát, aki hosszú évtizedeken keresztül folytatta a munkát. Az alpolgármesternő beszédében kiemelte, hogy a sári babák gyűjtése mellett nagy hangsúly fektetnek azok ápolására és a hagyományőrzésre is.

Erdős Péter, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás elnöke beszédében értékelte, hogy a megvalósult projekt során Dabas, Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa turisztikai együttműködése még jobban megerősödik, ezáltal megismerhetik egymás kulturális értéktárát. A közös projekt Királyfiakarcsán egy kulturális fesztivál rendezésével zárul.

A dabasi konferencia előadói Balogh Károly (Egyházkarcsa plébánosa) Nagy Iván (etnológus, a Csallóközi Múzeum igazgatója), Bozay Krisztián (Csallóközkürt plébánosa), Balázs József (keramikus, fafaragó és díszítőművész), valamint felesége, Balázs Katalin (néprajzkutató és keramikus) voltak.

Balogh Károly beszéde elején kiemelte, hogy az Interreg pályázat kapcsán megjelent egy ötven oldalas kiadvány: Egyházkarcsa-Dabas-Királyfiakarcsa szakrális és szellemi öröksége, bemutatva a települések meghatározó szakrális emlékeit. Megemlítette, hogy a katolikus templom tornyának renoválása megtörtént, a templom körüli javítások és feltárások folytatódnak. Legutóbb, az előző középkori templom falait tárták fel. Az előadása során bemutatta Tamás érsek oklevelét 1308-ból (mely a karcsaiak kérését elfogadva, engedélyt ad Szent Miklós tiszteletére egy kápolna építésére), valamint 1781-ből származó egyháztörténeti és helytörténeti szempontból is értékes jegyőkönyvet, mely Batthyanyi József bíboros, esztergomi érsek által elrendelt, 24 fejezetből álló vizitációt tartalmazza.

Nagy Iván a Felső-Csallóköz szakrális emlékeivel ismertette meg a közönséget. Bemutatta az egykori megye- és kegyúri rendszert a főnemesi családokat, valamint Csallóköz templomait.

Bozay Krisztián csallóközkürti plébános előadását „A zarándoklat, mint lelkipásztori kihívás“ című beszédében elhangzott: a zarándoklat egy ősi tapasztalat, „úton lenni a cél felé“. A legjelentősebb zarándokhelyek is bemutatásra kerültek.

Balázs Katalin a népviseletről tartott előadást, a mindennapokban használt női és férfi vászonruhákról (blúzok, szoknya, gatyák). Balázs József keramikus és fafaragó iparművész előadása pedig a gyermekjátékok világába nyújtott betekintést.

A projekt az Interreg Szlovákia-Magyaroszág Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

írta: Sz. M.
megjelent: Csallóköz, 2021. október 6, 40-41.szám, 8.oldal