Archive for január, 2017

Sziasztok!

Ajánlom figyelmetekbe (ha ezidáig még nem tekintettétek meg) az alábbi linkeket a tegnapi rendezvényről:

http://felvidek.ma/2017/01/meghirdettek-a-kozadakozast-a-kiralyfiai-magyarok-nagyasszonya-szobor-felallitasara/

http://tenyek.sk/2017/01/22/meghirdettek-kozadakozast-kiralyfiai-magyarok-nagyasszonya-szobor-felallitasara/ – az alsó részen videofelvételt is láthattok.

Kérlek, osszátok, like-oljátok, legyen minél nagyobb visszhangja!

Én a FB-on szintén népszerűsítem, s arra buzdítok mindenkit, tegye ugyanezt.

Bízunk benne, hogy közös összefogással sikerül felállítanunk a nem csak anyagi, hanem számunkra annál inkább eszmei értéket képviselő Magyarok Nagyasszonya szobrot, Királyfiakarcsán!

Csaba

Rieger Tibor neves szobrászművész a Magyarok Nagyasszonya szobrát hálája kifejezéseképpen a csallóközi Királyfiakarcsa községnek – boldog gyermekévei földjének és népének – ajándékozta. Elkészítette a szobor gipszváltozatát és 2015-ben a helybéli, felvidéki és magyarországi vendégek részvételével tartott Szent István napi ünnepségen jelképesen átadta a falu és a felvidéki szervezetek képviselőinek. A közösség örömmel fogadta az adományt, ám a szobor bronzba öntésére, fölállítására nem sikerült támogatást szerezniük.
Rieger Tibor köztéri szobrai a Kárpát-medence számos helységében, többek közt Győrött, Budapesten és a Dunántúlon találhatók.
Ő alkotta a mosonmagyaróvári 56-os emlékművet, a Pannonhalmi Apátság Millenniumi bronz kapuját, a Budavárból kitiltott Teleki Pál szobrot, és Mindszenty József, Apor Vilmos, Szent István, Jedlik Ányos-Czuczor Gergely, Baross Gábor szobra mellett a Bethlen Gábor Alapítvány becsületrendjét, a Teleki Pál Érdemérem kitüntetést is.
Kitüntetései közül néhány: az MS Mester-, a Szent Márton-, a Szervátiusz Jenő-, a Magyar Örökség-és a Pro Cultura Christiana-díj birtokosa, 2016-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át.
A Magyarok Nagyasszonya szoborajándéka lesz az első köztéri alkotása a Felvidéken.
Annak érdekében, hogy Rieger Tibor gyönyörű szakrális szobrának avatása 2017. augusztus 20-án Királyfiakarcsán megvalósuljon, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma, a felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulás vezetősége és a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás képviselői – Rieger Tibor, az adományozó szobrász közreműködésével – , létrehozták a Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottságot és a Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdetik a közadakozást a szoborállításra, és megkezdik az ünnepi előkészületeket.
Prokopp Mária szavaival tudjuk a leghitelesebben bemutatni a csallóközi Királyfiakarcsán felavatandó Magyarok Nagyasszonya szobrot: Jelenés-szerűen áll előttünk a „ tisztaságos Anya“, „ az Úr szolgáló leánya“, aki Isten megbízásából érkezik éppen most közénk, hogy megerősítse a 21. század magyarjainak hitét. Sudár, átszellemült, szépséges alakja a Földgolyón áll. Ünnepélyesen, meghatottan, mindkét kezével megtartja, fenntartja a párnára helyezett Szentkoronát. Tudja, hogy az 1000 éves magyar törvények értelmében, ez a korona nem csupán hatalmi jelkép, hanem a minden magyar Hazáját jelentő ország birtokosa. Szent István első királyunk bízta az Istenszülő gondjaira a Kárpát-medence egész területét magába foglaló Magyarországot. (…). S a Szent Szűz komolyan vette a megbízatást. Ezt bizonyítja az 1000 éves történelmünk, amelynek embert próbáló, ádáz viharaiból mindig kikerülhettünk, és talpra állhattunk! S népeink is mindig tudták, hogy ezt a csodát a Magyarok Nagyasszonyának köszönhetik.
A szoborállítás anyagi alapjainak előteremtése mellett fontos feladat a szoboravató ünnep lelki előkészítése, annak tudatosítása a magyar közvéleményben, hogy a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szobor a Kárpát-medence egészének 21. századi emlékműve.
A felállítása a Fatimai jelenés 100. évfordulóját is idézi, ahol a Szent Szűz az első világháború közepette fokozott imára, megtérésre hívta fel a világot. S erre buzdított Mindszenty József bíboros érsek 70 éve, 1947-48-ban az általa vezetett Mária-év országos ünnepségein. A csallóközi szoborállításra éppen László királyunknak szentelt évben, Szent István királyunk ünnepén kerül sor.

A Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottság fővédnökei:
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője,
Lezsák Sándor író, a magyar Országgyűlés alelnöke, a BGA kuratóriuma elnöke,
Duray Miklós geológus, politikus, író, a SZAKC Társulás elnöke,
Csáky Pál író, politikus, európai parlamenti képviselő.

A Szoborbizottság védnöki testületének tagjai:
Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke,
Bartók Csaba filmrendező,
Bartos Mónika országgyűlési képviselő, BGA kurátor,
Batta György író, publicista,
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete,
Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője,
Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke,
Herczeg Melinda, a Herczeg Károly Alapítvány alapítója,
Kovács Gergelyné kultúrtörténész,
Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke,
Menyhárt József, az MKP elnöke,
Prokopp Mária művészettörténész,
Puss Sándor jezsuita szerzetes,
Samu István kulturális antropológus,
Szabó András irodalomtörténész,
Szanyi Mária néprajzkutató,
Szíjártó István, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke.

A Szoborbizottság vezetősége:
Bakos István művelődéskutató, a BGA ügyvivő kurátora, elnök
Pogány Erzsébet a Felvidék.ma és a SZAKC igazgatója, társelnök
Rieger Tibor szobrászművész, a szobor adományozója, a PBT Örökös Tagja
Erdős Péter, önkormányzati képviselő, a királyfiakarcsai PBT elnöke
Magyary Rozália, a BGA főkönyvelője és kurátora, a M.N. Szoboralap felelőse.

A Magyarok Nagyasszonya szoborra felajánlott adományaikat a Bethlen Gábor Alapítvány és a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás által megnyitott szoboralap számlaszámán gyűjtjük.

A Bethlen Gábor Alapítvány számlájának adatai:
Megnevezés: BGA Magyarok Nagyasszonya
Szoboralap
IBAN: HU82 1170 2036 2072 5602 0000 0000
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió,
1027 Budapest Margit krt 8-10

A Petőfi Baráti Társulás számlájának adatai:
Megnevezés: Združenie Priateľov Petőfiho
A szervezet címe: 930 03 Kráľovičové Kračany 132,
IČO: 37837524
IBAN: SK0365000000000020565949
Számlavezető bank neve: Poštová banka

Felhívással fordulunk nemzettársainkhoz, hogy széleskörű közadakozással és felvilágosítással segítsék elő e szakrális, nemzeti jelkép fölállítását és méltó fölavatását Szent István ünnepén, 2017. augusztus 20-án, Királyfiakarcsán.

A Magyarok Nagyasszonya adjon erőt minden magyarnak a jövendőhöz!

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett emléknap 2017. január 21-én zajlott a királyfiakarcsai kultúrházban. Tisztelettel köszöntöttük vendégeinket: Rieger Tibor szobrászművészt (Bp), Prokopp Mária művészettörténésznőt (Bp), Török Mátét (Bp), Legeza Lászlót (Bp), Würszt Erzsébetet Bécsből, Bethlen Gábor Alapítvány képviselőit Bakos István vezetésével (Bp), Győrfi Károlyt (Bp), Duray Miklóst, Menyhárt Józsefet (MKP országos elnöke), Pogány Erzsébetet, Gódány Lászlót (Egyházkarcsa polgármestere), Samu Istvánt, Batta Györgyöt, Csepi Györgyöt és minden résztvevőt.
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. 1989 óta ünnepeljük. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Ezen a jeles napon két könyvbemutatóval tettük emlékezetessé a Magyar Kultúra Napját.
A könyvbemutatók előtt Török Máté (Misztrál együttes tagja) gyönyörű énekkel, köztük a „Boldogasszony Anyánk“-al tette „ünneplővé“ ezt a napot. Boldogasszony Anyánk éneke Kölcsey előtt a katolikus magyarság néphimnusza volt.
Elsőként Prokopp Mária művészettörténésző, Rieger Tibor szobrászművész 2016-ban megjelent könyvét mutatta be. A professzornő diavetítés mellett mutatta be a szobrászművész köztéri alkotásait. A könyv a szobrász kisplasztikáira, a megrendezett kiállításaira, elismeréseire és a díjaira is részletesen kitér. Az érdeklődők számára Rieger Tibor dedikálta a Méry Ratio által kiadott könyvét.
A Kairosz Kiadó gondozásában 2015-ben jelent meg az Óbudai Evangélikus Egyházközség felügyelőjének legújabb kötete, „ Keresztényüldözés a 21. század elején.“ Győrfi Károly a könyvében keresztény holokausztnak nevezi a napjainkban egyre jobban terjedő keresztényüldözést, amely a világ legkülönbözőbb pontjain zajlik Krisztus hívei ellen. A szerző dokumentált, konkrét eseteket mutat be, elsősorban az Open Doors és a Kirche in Not nevű szervezetek adataira támaszkodva. A kötetből kiderül: korunkban a kereszténység üldözése sok országot és több százmillió keresztényt érint. A író kutatásai alapján megállapítható, hogy az extrém erősen vagy erősen üldözött keresztények 400 millióan vannak a világon. A keresztényüldözés gyakorlatban országonként eltérő módon jelenik meg. Győrfi Károly diavetítés során, statisztikai adatokkal alátámasztva beszélt a keresztények világban elfoglalt helyzetéről. Az érdeklődők számára a szerző, az előadása után úgyszintén dedikálta a könyvét.
Magyarok Nagyasszonya szobor:
A Kultúra Napján elhangzott, hogy Rieger Tibor szobrászművész a „Magyarok Nagyasszonya“ szobrát hálája jeléül Királyfiakarcsa községnek – boldog gyermekévei földjének és népének ajándékozta. A szobor felállításának támogatásáról, folyamatáról Bakos István – művelődéskutató, a BGA ügyvivő kurátora, elnök és Pogány Erzsébet a Felvidék.ma hírportál és a SZAKC igazgatója, társelnöke – informálták a jelenlevőket.
A Himnusz, Boldogasszony Anyák éneklése után, kötetlen beszélgetéssel zárult a Magyar Kultúra Napjának megemlékezése.
Köszönetünket fejezzük ki Csiffári Ferenc (vetítés) és Bors Imre (hangosítás) vezetőségi tagoknak a nap folyamán nyújtott segítségért.

Meghívó !

A Petőfi Baráti Társulás elnöksége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvényre, amelyre 2017. január 21 –én délután 14.30 órától kerül megrendezésre a királyfiakarcsai kultúrházban.

Program:

Prokopp Mária művészettörténész könyvbemutatója Rieger Tibor szobrászművészről.

Győrfi Károly : Keresztényüldözés a 21. század elején című könyvének a bemutatója.

Rieger Tibor szobrászművész: a Magyarok Nagyasszonya alkotásának Királyfiakarcsán 2017. augusztus 20- ra tervezett felavatásához közadakozás meghírdetése és bejelentése.

Himnusz

Tisztelettel: Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke

Királyfiakarcsa, 2017. január 9.

A síposkarcsai Faluházban 2017. január 1-én, a Petőfi Baráti Társulás és az Egyházkarcsai Önkormányzat közös rendezésében a II. újévi gálakoncert megrendezésére került sor. A rendezvény védnöke Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere. Tavaly, a község 800 éves évfordulója jegyében rendezték az első gálakoncertet, ahol a polgármester úr ünnepi beszédében elhangzott, hogy az újévi gálakoncertnek folytatása, hagyománya lesz. Gódány László polgármester úr köszöntő szavai, jókívánságai után, Erdős Péter a PBT elnöke mondta a pohárköszöntőt. A teltházas kultúrházban a zenét a komáromi Kamarazenekar biztosította, Stauróczky Balázs karmester vezényletével. Stauróczky Balázs számos opera, operett, musical, zenés darab betanítója és dirigense, színpadi kísérőzenék szerzője és szerkesztője, zenés darabok hangszerelője. Több vidéki színházban vendégszerepelt, számtalan szimfonikus koncert karmestere, szervezője, betanítója. A gálakoncert fellépői, az Opera trio három szoprán énekesnője: Kollár Katalin, Kevicky Tünde, Kovács Nagy Andrea, továbbá Andrásfalvi Derzsi György és fia, ifjabb Derzsi György, valamint Budapestről Pankotay Péter voltak. Az Opera trio néhány éve alakult azzal az indíttatással, hogy nagyszabású zenekaros koncertekkel szórakoztassák az opera és operett kedvelő közönséget. Mindhármuknak elsősorban a család, a munkájuk mellett a zene, az éneklés és a fellépések töltik ki az életüket. Az idősebb Derzsi György a Győri Nemzeti Színház magánénekeseként, többek között az operett műfaj szerelmese lett. Számos nóta,-operett koncertek vendégszereplője. Az ifjabb Derzsi György a 2008-as közszolgálati Televízió „Társulat“ című műsora révén vált közismertté. Jelenleg a komáromi Lovas Színház énekes – színművésze. Az ismert egyszemélyes előadásával a “Szerelmem Sárdy”- val nemcsak idehaza, hanem számos ország közönségének bemutatkozott. A kiváló tenor hangú Pankotay Péter az Operettszínház mellett számos színházban vendégszerepelt. A „Bal Négyes Páholy“ társulat alapító tagja. 2012-től játszik és rendez, meghívott vendégként a Szoboszlai Sándor Dél-Kaliforniai Magyar Színházban, Los Angelesben. Munkáját a “Magyar Színművészet Nyugat -parti Nagykövete”, elismerő címmel jutalmazta Magyarország Los Angeles-i Főkonzulátusa. A II. gálakoncerten Offenbach, Puccini, Strauss, Verdi, Eduardo di Capua, opera és operett slágerei mellett, az énekesek, a kíváló előadó művészek Kálmán Imre, Huszka Jenő, Lehár Ferenc közismert és örökzöld dallamaival ajándékozták meg a lelkes közönséget. A szűnni nem akaró taps bizonyította, hogy a második újévi gálakoncert gazdag zenei élményt nyújtott a közönségnek.

Tisztelt Tagság !

Szokásainkhoz híven közeledvén az új esztendőhöz, újra hírlevéllel fordulok a tisztelt Tagsághoz. Szinte tegnap volt az mikor a síposkarcsai faluházban az első ízben megrendezésre kerülő új évi gálakoncerten kezet nyújtottunk és boldog új esztendőt kívántunk egymásnak, s immár a nagysikerű rendezvényünk folytatásán dolgozunk, hogy egy év után újra felejthetetlen zenei élmények közepette emelhessük poharainkat egymás köszöntésére. A gálakoncertre 2017. január 1-én 18.00 órától kerül sor a síposkarcsai faluházban, ahol a Pozsonyi Filmharmonikusok Zenekara fogja kísérni az oly kiváló opera és operett énekeseket, mint a Kevický Tündét, Kollár Katalint, Kovács Nagy Andreát , ifjabb és idősebb Derzsi Györgyöt, valamint Pankotay Pétert. A rendezvényre a jegyek csak elővételben lesznek megvásárolhatók 20 euró értékben.
Az új évi gálakoncert védnöke Gódány László , Egyházkarcsa község polgármestere lesz.

2017.január 21-én délután 14,30 órától a királyfiakarcsai kultúrházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Győrfy Károly : Keresztényüldözés a 21.század elején című könyvének a bemutatására kerül sor. Győrfi Károly legújabb könyvében keresztény holokausztnak nevezi a napjainkban egyre jobban terjedő keresztényüldözést, amely a világ legkülönbözőbb pontjain zajlik Krisztus hívei ellen. Manapság minden ötödik percben megölnek egy keresztényt a hite miatt. Általános vélemény szerint az újkori keresztényüldözés történetében a 2014. év volt a legtragikusabb. A könyvbemutató végén kerül sor a tagsági illeték befizetésére, illetve feliratkozás a rendezvényekre és a kirándulásokra.

2017.február 12 –én egyedi opera és színházlátogatást szervezünk Budapestre. Indulás délelőtt 11.00 órakor Királyfiakarcsáról. Délután 15.00 órától a Magyar Állami Operaházat tekintjük meg, amely nem csupán a zene és a tánc szentélye, hanem egyben történelmi emlékmű is. Gazdag díszítés hangsúlyozza az épület reprezentatív funkcióját: a márványból készült előcsarnok és lépcsőház, a márványlapokkal burkolt falak, a szalonok intarziás padlója, a selyemtapéták, a nézőtér aranyvörös ragyogása, a mennyezeteket és oldalfalakat diszítő művészi falfestések és freskók. A patkó alakú , háromemeletes nézőtér lélegzetelállító térélményt ad. A káprázatos vörösarany színvilág, a nyugodt, harmonikus kompozíció a fölötte lebegő mennyezetfreskóval és a pompás bronzcsillárral az épület legtökéletesebb együttese. Minden emeletsor más-más kiképzésű, a látvány mégis páratlanul egységes. Az operalátogatáshoz kapcsolódó 5 perces Mini- koncerten 1 operaházi művész élő előadásában hangzik el 2 népszerű operaária, megrendezetten, jelmezben, felvételről szóló zenekari kísérlettel. A Mini- koncert az operalátogatás végén kerül előadásra az egyedi szépségű márvány főlépcsőházban. Az operalátogatás után átsétálunk egy belvárosi étterembe vacsorázni.

Este 19.00 órától az Operettszínházban, Kálmán Imre : A chicagói hercegnő című darabját tekintjük meg.
Charleston vagy csárdás, pénz vagy monarchia, amerikai életstílus avagy európai tradíciók – ezek a darab alapkérdései, amelyek természetesena mű zenei anyagában is megjelennek. A színpadon egy jazz- és egy népizenekar segítségével az amerikai jazz számok mellett klaszikus operettmelódiák éppúgy felcsendülnek majd, mint cigány és népzenei ihletettségű dalok.
Szereplők: Bordás Barbara, Dolhai Attila, Kalocsai Zsuzsa,Kerényi Miklós Máté, Szulák Andrea stb.
A budapesti program ára 53 euró személyenként.

2017.február 18-án délután 14.00 órától a királyfiakarcsai kultúrházban kerül megrendezésre a már hagyományos Karcsai borverseny. A versenyre fajtánként 5 darab 0,7 l-es zöld üvegben leadott borral lehet jelentkezni fehér, rosé és vörösbor kategóriában. A verseny közben és utána, finom ételek kerülnek tálalásra. Részvételi díj személyenként 12 euró.

2017.március 4-én reggel 8 órától a cserkészligetben kerül megrendezésre a már hagyományos disznóvágásra, amely során finomabbnál finomabb ételeket és italokat kóstolhatunk meg. Részvételi díj 10 euró személyenként.

2017.március 12-én délután 15.00 órától a királyfiakarcsai kultúrházban emlékezünk meg az 1848- 49 –es szabadságharcról és forradalomról. A pontos programot külön meghívóban fogjuk ismertetni.

2017.március 18-án délután 14.00 órától brigádot szervezünk a cserkészligetben. Mivel nagyon sok a falevél, amely eltakarításra vár, ezért jó lenne ha minél többen összejönnénk e brigádon.

2017. május 1-én majálist tartunk a cserkészligetben délelőtt 10.00 órától. Lesz lábtenisz bajnokág 3 fős csapatokkal, illetve lesz bográcsfesztivál is mindenkinek a saját szájíze szerint.

2017 május 5-8 –ig , hasonlóképpen az idén tavaszi kirándulásunkhoz négy nap alatt három országban is tiszteletünket tennénk. Május 5-én indulás reggel 7.00 órakor Dunaszerdahelyről, majd 7.10 órakor királyfiakarcsai felszállás után folytatnánk utunkat Szigligetre, ahol a vár megtekintése után ebédelnénk és bort kóstolnánk a neves Eszterházy- pincében. Szabad program, séta a Balaton – partján, majd folytatnánk utunkat Nagykanizsára. Elszállásolás után vacsora a szálloda éttermében. Másnap a reggeli után utazás Toronyszentmiklós- Maribor-Ljubljana-Postojna útvonalon. Ůtközben rövid pihenőt tartunk Trojane- ban, ahol megkóstolhatjuk a Szlovén Minőségdíjjal kitüntetett híres Trojane – i fánkot. Ljubljana érintésével továbbutazunk a szlovén karszt szívében található, a világon egyedülálló Postojna –i cseppkőbarlangba. Másfél órás barlangi programunk során elektromos kisvonattal és gyalogosan fedezzük fel a föld alatti világ több mint 5 kilométeres szakaszát. Többszázezer éves cseppkő csodák között haladva megtekintjük a Kongresszusi termet, a Kálvária hegyet, az Orosz hidat, a Szép termeket és a Koncerttermet. Ezt követően ebédelünk egy Postojnához közeli étteremben majd utazunk a horvát Adriára.
Ismerkedés Opatija városával, az Osztrák – Magyar Monarchia idején az egyik legjelentősebb fürdőváros, valamint híres művészek, uralkodók kedvelt pihenőhelye volt. A városnak a gyönyörű villák és ellegáns szállodák között a hangulatos parkok, pálmafás sétányok adják meg varázsát. Szabadprogram. Rövid városnézés Rijekában, amely a Monarchia idején a legnagyobb kikötője volt Magyarországnak. Továbbutazás a szálláshelyre a tengerparti Kraljevicára. Vacsora a szálloda éttermében. Harmadnap a reggeli után a horvát karsztvidékre utazunk, rövid pihenőt tartunk a vízesések városkájában, Slunjban. Késő délelőtt érkezünk a világörökség részét képező Plitvicei Nemzeti Parkba, ahol egy kb 5-6 órás kirándulás keretén belül felkeressük a 16 tóból álló tórendszer legszebb részeit. A vízi csodaként emlegetett paradicsom káprázatos színeivel, lenyűgöző vízeséseivel felejthetetlen élményt kínál. A túrát követően rövid szabadprogram. Elhagyva Plitvicét, útban Nagykanizsa felé állunk meg est- ebédre, majd az esti órákban érkezünk meg szálláshelyünkre. Itt mindenkinek fenntartják az első éjszaka lakott szobákat. Negyednap reggel hosszabb pihenőt tartva megreggelizünk és írány a neves fürdőváros Hévíz. Itt 3 órás fürdőzési lehetőség, majd közös ebéd egy helyi vendéglőben. Immár jólakva folytatjuk utunkat Somló- hegy irányába , ahol a Csordás – Fodor borházban kóstolón veszünk részt. Érkezés otthonainkba az esti órákban.
Részvételi díj a belépőkkel együtt 265 euró / személy.

2017. június 24 –én Pénzesgyőri barátaink vendégei leszünk. Még nem ismert, hogy milyen programot terveznek Nekünk, de bizonyára ezúttal is emlékezetes napot fognak varázsolni tagságunknak.

Nyári nagy kirándulásunk 2017-ben kicsit későbbre tolódik , mégpedig augusztus 29 – szeptember 2 . között fog megvalósulni, amely során Toszkánát és Cinque Terrét fogjuk meglátogatni.
1.nap: Indulás 6.00 órakor Dunaszerdahelyről, majd királyfiakarcsai felszállás után folytajuk utunkat Grazot érintve rövid pihenőkkek Olaszországba. Esti érkezés a szálláshelyre, Montecatini Terme- be,Európa egyik híres fürdővárosába. A várost szép parkok, patinás szállodák és fürdők övezik. Elhelyezkedés 2 ágyas fürdőszobás szobákban. Vacsorák mind a négy este a hotel éttermében lesznek felszolgálva.
2.nap Firenze – Pisa
Reggeli után utazás a Virágok városába, Firenzébe, amely a legenda szerint egy liliom mezőn épült fel.Erre a város jelképe , a Vörös liliom is emlékeztet, amelyet városnézésünk alkalmával többször is látni fohunk cégéreken, zászlókon. Megismerkedünk a híres Medici család történetével, akik hosszú éveken keresztül voltak a város urai. A Santa croce templom megtekintése után a város jelképéhez, a híres Ponte Vecchio hídhoz látogatunk. Rövid szabadprogramot követően megtekintjük a város politikai központját, a Piazza della Signora teret a Plazzo Vecchio épületével, a Loggia dei Lanzit híres szobraival,majd a Dómot.Délután az egykori tengeri nagyhatalom Pisa városát keressük fel. Városnéző sétánk során az óváros kiemelkedő látnivalóit keressük fel a csodák terén: Dóm, Keresztelő Kápolna, Temető, Ferde Torony. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.
3.nap: Cinque Terre
Az Olasz Riviéra keleti részén található, egészen közel Toszkánához. Meseszép vidék, a hegyek szinte a tengerből emelkednek ki, a hegyoldalakon teraszos szölöskertek, a tengerparton pedig néhány elbűvölő halászfalu.
Reggeli után egy felejthetetlen kirándulásra indulunk,Olaszország egyik legszebb partszakaszát fedezzük fel.La Speziába, a meredek hegyfalak alatt meghúzódó kikötővárosba érkezünk, ahol hajóra szállunk .Kihajózásunk alkalmával láthatjuk Porto Venere jellegzetes magas, színes házait, majd kikötünk Manarola városában. A festői Cinque Terre területét tulajdonképpen 5 pici , autóforgalomtól mentes falu és egy gyönyörű nemzeti park alkotja.Riomaggiore, Manarola, Comiglia, Vernazza és Monterosso települései meredek domboldalakba épültek, színes házaikkal egyedülálló látványt nyújtanak.Monterosso bájos kisvárosában rövid szabadidő, majd visszautazás La Spezia kikötőjébe. Visszautazás a szálláshelyre.
Figyelem! Rossz időjárás esetén, amennyiben a kihajózás nem lehetséges, az utazás vonattal történik.
4.nap: Siena – San Gimignano – Volterra
Reggeli után Toszkána gyönyörű, ciprusokkal szegélyezett dombjainak és lankáinak felfedezésére indulunk. Előszőr Sienába, Európa legcsodásabb gótikus városába látogatunk el. A város a középkori kereskedők és bankok mekkája volt. Gyalogos séta keretében ismerkedünk a belvárosi látnivalókkal:a kagyló alakú főtér, az II Campo, Palzzo Pubblico, Torre del Mangia, és a híres szökőkút, a Fonte Gaia, valamint a Dóm és a Keresztelőkápolna. Délután látogatást teszünk San Gimignanoban, a tornyok városában, ahol a szűk utcácskák egy hangulatos sétára csábítanak. Végül az alabástrom művészetéről híressé vált, etruszk alapítású Volterrában időzünk röviden.Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
5.nap: Pistoia
Reggeli után rövid gyalogos városnézés Toszkána tartomány kis gyöngyszemében, Pistoia városában. A tekintélyes múlttal tendelkező középkori város egykor jelentős vas és fegyverkovács manufaktúrákat működtetett, az első pisztolyok is itt készültek és a történet szerint, a fegyver elnevezése is a város nevéhez kapcsolódik. Városnézésünk alkalmával megtekintjük a Dóm teret, mely díszes épületeivel méltán tartozik Olaszország legszebb terei közé. Hazautazás rövid pihenőkkel.Érkezés a késő esti órákban.
Részvételi díj 370 euró / személy
Részvételi díj tartalmazza a : szállást, reggelit, vacsorát, utazási költségeket, idegenvezető díját illetve a belépőket. Mégpedig Firenzébe a kötelezően fizetendő regisztrációs adó és helyi idegenvezető költségét, belépő Firenzében a Santa Croce-ba, Pisa – 2 műemlék,Siena – Dóm, Cinque Terre – hajókirándulás.
Figyelem: Tekintettel arra, hogy Olaszországba az utazás nagyon költséges és Toszkána több városába a turistabuszok + felárral hajthatnak be, ezért ezt a kirándulást akkor tudjuk megvalósítani ha az autóbuszunk legalább 95 % – ban telített lesz utassal.Mivel a szállodára előfoglalást kötöttünk, ezért január 25-ig várom a jelentkezők névsorát. Ellenkező esetben e kirándulást sajnos törölnünk kell a programpontjaink közül. Szíves megértésüket előre is köszönöm.

Tisztelt Tagság !
A 2017-es eszendő legfontosabb programpontjához érkeztem, amikor beszeretnék számolni Önöknek arról a nem mindennapi eseményről, amely során augusztus 20-án , államalapító Szent István királyunk ünnepén Rieger Tibor szobrászművész: Magyarok Nagyasszonya szobra foglalná el végleges helyét Királyfiakarcsán a Szent István király szobrával szemben.
2015.augusztusában, mikor a nyers szobor bemutatásra került sor a cserkészligetben , a rendezvényen jelen levő Prokopp Mária művészettörténész így méltatta a szobor művészi jelentőségét:
„ A szobor a Magyarok Nagyasszonyát, mint a földgömbön álló, az egész Világ királynéját jeleníti meg, akire mint leghatalmasabbra, méltán bízta rá Szent István király az országát, miután 41 évi uralkodása után, senkit sem talált a földön, aki méltóképpen folytathatná az életművét. S a Világ királynéja elfogadta a magyarok országát, ezt jelzi, hogy a szobron ünnepélyesen, a kezében tartja a díszpárnára helyezett Szentkoronánkat. Az Istenanya szépséges, örök fiatal, időtlen és az Örök életből elénk álló jelenés.
Honnan volt a rendkívül reális államalapító királyunknak ilyen nagy hite a Istenanyában? A magyar őseitől! Kik rendületlenül hittek a Babba- Máriában és őt követően az Istenanya szeretetében és hatalmában. Szent István király ezt a nagy hitet hagyta ránk legfőbb örökségül.S mi, 1000 év után tanúsítjuk, hogy csodálatosan megvédett bennünket az embert próbáló viharokban is a Magyarok Nagyasszonya s ma is itt vagyunk a nemzeti lobogónk alatt, az ősi földön.
Rieger Tibor szobrászművészt gondolom nem kell külösebben bemutatnom tagságunknak, hiszen évek óta hűséges látogatója rendezvényeinknek. 2014 óta a Petőfi Baráti Társulás tiszteletbeli örökös tagja. Ezenkívül számos rangos elismerés tulajdonosa: Az MS mester-, a Szent Márton-, a Szerváiusz Jenő- és a Magyar Örökség-díj mellé tavaly augusztus 20-án a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjét, október 23 –a alkalmából pedig a Pesti Srácok Alapítvány díját ítélték Neki oda.
2015- ben a cserkészligeti ünnepségen Gecse Géza készített Vele interjút, amely során magától a művésztől tudhattuk meg: hogy Királyfiakarcsán egész további élete szempontjából meghatározó gyermekéveit töltötte. A falut ezért Rieger Tibor sokkal inkább tartja ma is szülőhelyének, minta ma már Budapesthez tartozó Gyálligetet. Csallóközben eszméltem, ha úgy tetszik itt ébredtem öntudatra és a pszichológusok szerint is, az ember életét a pici gyermekkor határozza meg leginkább, ez hat ki főként az egész életére. Ráadásul számomra különösen színes volt ez az időszak, mert a második világháborút ott éltük át . 1944-ben a német megszállás idején, egy hadegységet helyeztek el Királyfiakarcsán, ahol a németek a kastélyban rendezkedtek be. A mi házunk ( a jelenlegi királyfiakarcsai kultúrház ( amiben laktunk, szintén elég nagy volt, ezért oda is betelepedtek a németek. Ennek folytán az első német nyelvleckémet ott kaptam- a német katonáktól. Szüleim utólag sokat panaszkodtak erre az időszakra, de pici gyermekként ez nekem nem volt szörnyű, mivel egy gyereket, ha szeretettel vesznek körül, nem érzékeli a tragédiát, még maga a front is , amikor közeledett, ugye…
Emlékszem a Királyfiakarcsán eltöltött karácsonyokra, amelyek szegényes, háborús karácsonyok voltak ugyan, de nekem mennyei szép ünnepségek ! Ezek nemcsak megmaradtak bennem, hanem meg is szépültek ! Megis őriztem őket és éppen ezért a szívemhez nőtt ez a kis község.!“
Rieger Tibor elmondása szerint a Magyarok Nagyasszonya szobrot adósságtörlesztésként készítette Királyfiakarcsának, mert úgy érzi,hogy mint szobrász így tudja meghálálni a falunak az itt eltöltött kisgyermek éveket.

Tisztelt Tagság !
Mivel a Magyarok Nagyasszonya szobor bronzba öntése jelentős összegbe kerül , a szobrászművész elmondása szerint meghaladhatja öt millió forintot is ezért nagyszabású összefogást hirdetek meg. Célunk eléréséhez ,köszönettel vennénk bárminemű hozzájárulást, anyagi juttatást amelyet személyesen megtehetnek majd a Magyar Kultúra Napján. Szíves megértésüket előre is köszönöm.

Még mielőtt hírlevelem befejezéséhez érkeznék, szeretném ismertetni a tisztelt tagsággal az idei esztendő két hátralévő rendezvényét.
2016.december 17-én este 17.00 órától az Egyházkarcsai Római Katolikus Templomban ádventi koncertre kerül sor, a Dunaszerdahelyi Szent György Kórus jóvoltából.

2016.december 29-én pénzesgyőri barátaink meghívásának teszünk eleget. Előszilveszterre az autóbusz 15.30 órakor indul Dunaszerdahelyről, majd 15.40 órakor Királyfiakarcsáról.
Tisztelt Tagság !
Szeretném megköszönni kedves Mindnyájuknak, hogy részt vettek PBT idei rendezvényein. Sajnálattal, de annál nagyobb szerettel gondolok azon tagtársainkra , akik betegség miatt hiányoztak. Kívánok Nekik mielőbbi gyógyulást és viszontlátást.Hálás vagyok mindazoknak, akik bármilyen formában segítették Társulásunkat. Kívánom , hogy ez a kitartás, barátság maradjon meg az elkövetkező időszakra is.
Mindezek reményében szeretnék a közelgő ünnepek alkalmából áldott, békés karácsonyt és erőben, s egészségben gazdag reményteli új esztendőt kívánni.

Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke

Királyfiakarcsa, 2016.december 5.

2016. december 29-én „előszilveszteri bálon-mulatságon“ vettünk részt a pénzesgyőri barátainkkal együtt Zircen, a Jeskó Panzióban.
A Jeskó Panziót és Éttermet a Jeskó család tagjai hívták életre 1989-ben. A Kossuth Lajos utca 28. szám alatt az építmény szolgál a cég székhelyéül, itt folytatják a fő tevékenységüket, a szállodai szolgáltatást, ifjúsági turistaszállás-szolgáltatást, étkezőhelyi vendéglátást.

Finom ételek felszolgálása, a tetszés szerinti italválasztás mellett, hangulatos, családias légkörben zajlott 2016. előszilvesztere. A zenét Mészáros Jócó biztosította, aki megállás nélkül, szünet nélkül játszott. A táncparkett sem maradt üresen.
Házigazdáink kis kultúrműsorral is kedveskedtek, a Röpülj Páva kis fellépői kellemes emléket szereztek nekünk.

Az est folyamán köszöntöttük Bors Imrét, aki a közelmúltban volt 75 éves. „ Évek során a hangosítást biztosítja a saját kellékeivel, minden rendezvény kezdése előtt. A kellő időben mindig készen áll a technika, a hangosítás. Köszönet neki ezért, az önkéntes munkájáért. Imre a születésnapjával egyidőben 50. házassági évfordulóját is ünnepelte feleségével, Jolikával. Isten éltesse őket!

Észre sem vettük, az óramutató hamar elérte az éjfélt. A pezsgő, a BUÉK! köszöntése, a himnuszaink éneklése után, néhány tánc-kör után búcsút vettünk barátainktól, a szervezőinktől.
Köszönet Páder Rezsőnek, Zsuzsikának és Róbertnek, valamint a Baráti Kör minden tagjának a szervezésért, a sok munkáért, a nagyon kellemes hangulatú előszilveszterért.

2016. december 17-én az egyházkarcsai római katolikus templom adott otthont az adventi koncertnek.
„Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.”

Részlet egy 2015-ös interjúból, Érsek Rezsővel:
Érsek Rezső a 2001-ben alakult énekkar menedzsere és vezetője, aki Kollár Katalinnal együtt vezényli a kart. Az énekkar a Szent György-templom kórusaként alakult meg. Ma is a templom énekkaraként működnek. „Nemcsak egyházi énekeket énekelnek, hanem klasszikus énekkari műveket is. Fellépnek a városi rendezvényeken és nagyobb egyházi ünnepeken. Nehezebb műveket is tanulnak, sok számot zenekari kísérettel adnak elő. Az utóbbi időben modern dalokkal bővítették a műsort, ezzel is próbálnak új tagokat vonzani. „Az elején 12-13 fővel indultak, a mostani létszám eléri a 26-27 főt. Jól egymásra talált a csapat, szeretnek együtt énekelni. Örülnének, ha új tagok is csatlakoznának hozzájuk. Az énekkar a koncertjeit CD-n és DVD-n is rögzíti. „Ezeken követhető az énekkar fejlődése, és a vezető szerint egyre szebben szólnak a darabok.”
Az egyházkarcsai templomban Kollár Katalin és Érsek Rezső vezényletével, a kórus kíséretében szebbnél szebb karácsonyi dallamok csendültek fel. Köszönjük a csodálatos, felemelő adventi koncertet.
2016-ban a Szent György kórus jubileumi évébe lépett, 15 évesek. A jubileum alkalmából jó egészséget, szép sikereket, fellépéseket kívánunk a dunaszerdahelyi Szent György kórusnak.

A PBT néhány tagja 2016. november 12-én részt vett a Bad Deutsch Altenburg (Németóvár) ökumenikus ima és koszorúzási ünnepségén.
A bécsi Europa Club egyesülete először 2004-ben elevenítette fel a Bad Deutsch-Altenburg-i ünnepséget, melynek keretében azokról a honfitársaikról emlékeznek meg, akik idegen földben nyugszanak, akiket elűztek szülőföldjükről, vagy el kellett menekülniük onnét. A temetőben 1959-ben emeltek emlékművet az akkori ausztriai magyarok. A szimbolikus sír mellé a Club 2006-ban kopjafát állított. Az „Europa”-Club tagsága felvidéki és magyarországi vendégekkel együtt minden év november első hetében itt emlékezik meg ökumenikus istentisztelet és koszorúzási ünnepség keretében a nemzet áldozatairól.
A németóvári plébánia templomban dr. Smuk András az Europa Club elnöke üdvözölte a megjelenteket. Számunkra megtiszteltetés, hogy Smuk András a királyfiakarcsai PBT mindig kiemeli a vendégek sorából. Ünnepi beszédet mondtak: dr. Hans Wallowitsch, Bad Deutsch Altenburg (Németóvár) polgármestere és Balint Pavel helyi esperes, katolikus pap.
A felemelő szentmisét celebrálták, illetve az imaórát végezték: Molnár Tamás katolikus pap (Pozsony), Karvanszky Mónika ref. lelkész (Bécs) és Kiss Miklós ev. esperes (Mosonmagyaróvár). A szentmise alatt közreműködött a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar, Szombathelyi Szaniszló karnagy és Koháry Ferenc ev. lelkész vezetésével. A kórus mellett Petrás Mária Prima Primissima díjas népdalénekes is az alkalomhoz illő csodás énekekkel gazdagította az ünnepi megemlékezést.
Cudar hideg mellett történt a temetőkertben a koszorúzás és emlékezés a nemzet áldozatairól.
A szimbolikus sírnál illetve a 2006-ban állított kopjafánál a PBT is elhelyezte koszorúját .
Örülünk, hogy 2016-ban is részei lehettünk a Németóváron rendezett novemberi ünnepségnek.

2016. november 11-én a síposkarcsai Faluházban került megrendezésre a hagyományos Szent Márton napi liba-és borbálra. Ünnepi hangulat, szépen feldíszített „bálterem“ fogadta az érkezőket.
A bálozókat a Társulás elnöke, Erdős Péter köszöntötte. Az est folyamán említést tettünk Szent Márton tiszteletéről is, aki a mai Szombathely területén született Kr.u. 316-317-es évben. 371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott ellene. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak a gágogásukkal elárulták őt. Fontos hittérítő munkát végzett, életét csodák és gyógyulások kísérték.
A finom vacsora-menü sorából nem hiányozhatott a „libacomb“ sem. A borok, Somlóhegyről, a Fodor-Csordás Borházból voltak. Sokunk által ismert és szeretett Piroska néni az idei bál alkalmával már nem tudta a tiszteletét tenni.
A zenéről, a jó hangulatról Iván Lajos és zenekara gondoskodott.
Az est folyamán Juhász Előd bűvész mutatkozott be a közönségnek Győrből. Amit Elődről tudni lehet: egy kisfiú álma valósult meg azzal, hogy azt csinálja, amit szeret, és ezt a legmagasabb minőségben végzi. A produkciójával kiragadja az embereket a hétköznapi életükből és elrepíti őket a varázslatos történeteibe, ahol a lehetetlen dolgok lehetségessé válnak. 10 éve bűvészkedik. 2011-ben volt az első bűvészversenye, ahol 1. helyezést ért el. 2015-ben az országos bűvészbajnokságon szintén első helyezettes, és ezzel Arany Varázspálcás bűvész lett. Szabadidejében a győri korház gyermekosztályára jár rendszeresen önkénteskedni, hogy szebbé tegye a kis gyerkőcök napjait és hogy jó kedvet varázsoljon az arcukra.
Köszönetettel tartozunk a Szent Márton-napi liba és borbál szervezőinek, segítőinek, kiszolgálóinak. Egyházkarcsa Önkormányzatának köszönet a bál szervezésénél nyújtott segítségért, a terem, a helyszín biztosításáért.