Archive for augusztus, 2017

Tisztelt Tagság,kedves Barátaim !

Nagy – nagy örömmel tudatom kedves Mindnyájatokkal, hogy néhámy perccel ezelőtt telefonon értesített Budapestről Rókusfalvy Pál Professzor úr, hogy a:
Petőfi Baráti Társulás Magyar Örökség Díjas!

Professzor úr szívből gratulált és elmondta, hogy a 7 díjazott közül mi kaptuk a legtöbb szavazatot.
Szinte,hihetetlen, hogy a szombati sikeres ünnepség után újabb elismerésben részesültünk.
A 16 éves alkotó munkánk gyümölcse kezd beérni .Ezért mindenképp szeretnék köszönetet mondani Mindazoknak , akik ez alatt a valamivel több mint másfél évtized alatt bármilyen formában segítették a munkánkat. A ma odaítélt Magyar Örökség Díj Mindannyiunk közös sikere.
Méltán gondolom,hogy e díj további cselekvésre ösztökéil majd Tagságunkat !

Ehhez adjon eröt a Magyarok Nagyasszonya Mindannyiunknak !

A Magyar Örökség Díj ünnepélyes átadására 2017. szeptember 23 – án délelőtt 11 órától kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

Erdős Péter, a PBT elnöke

Burgenlandban, a Boldogasszony bazilikában (Frauenkirche) már 28. éve gyűltek össze a magyarok a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepe alkalmából rendezett zarándokmisén, 2017. augusztus 15-én. A Fertó tó keleti oldalán található Boldogasszony bazilikát 1324-ben Zenmária néven említik először. Mária-kegyképét 1661-ben ünnepélyes körmenettel hozták a fraknói várkápolnából, ahol az Eszterházyak tulajdonában volt. A meghívó egyik jelmondata így hangzik: „Regina Hereditaria Hungariae, ora pro nobis“,
„ Könyörögjünk együtt Egyházunkért, hazánkért, magyar népünkért“ (felirat a fraknói várkápolna kegyképén található).
A több száz éves magyar búcsújáróhelyen rendezett ünnepségre évről évre egyre több magyar zarándok érkezik. A meghívó mottója a következőket hirdette:
„ István király szent örökje
Isten után benned bízik mindörökre.“
(Himnusz a Magyarok Nagyasszonyához, részlet, ford. Sík Sándor)

A zarándokmise főszervezői dr. Eőri Teréz és Reisz Pál aranymisés ferences szerzetes, aki a sümegi rendházban tevékenykedik, mint házfőnök. Az idei ünnepi szentmisét celebráló Kiss G. Barnabás OFM a detroiti Szent Kereszt Magyar Római Katolikus templom plébánosa (Detroit, Michigen, Amerikai Egyesült Államok) köszöntötte a hazai, a magyarországi, a felvidéki, a határon túli magyar zarándokokat. A történelmi jelentőséggel bíró zarándokhelyen a plébános kiemelte Sík Sándor gondolatát: „ Téged Isten dicsérlek és hálát adok … Köszönöm, Uram, a végtelenbe nyíló hajnalokat, melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.“
Ha hiszünk Jézus erejében, akkor ez az igazi remény. Augusztus 15-e a bizalom napja, hisz a Nagyboldogasszony ünnepe mindenképpen a bizalomra szólít fel bennünket – említette a plébános.
A felemelő, szívet-lelket melengető ünnepi szentmise a himnuszok eléneklésével bejeződött be.
(nagyon örülünk, hogy a Petőfi Baráti Társulás képviseletében néhányan ott lehettünk, együtt ünnepelhettünk)

A szobor Batta György szavaival üzeni:
„ A Magyarok Nagyasszonya eljött közénk, Tündér Ilona földjére, hogy megsegítsen most is, amikor a világ ismét tele van hazugságokkal és fegyverekkel, s egymásra özönlenek a népek. Elhozta a Szent Koronát, Krisztus törvénytábláját, hogy szavak nélkül is elmondhassa: az élő, egy igaz Isten gyermekeiként mi is szeretet vagyunk. Az embert a szeretetre való képessége: a hite alakítja. Olyanná válik, amilyen a hite. Gyógyítsuk meg önmagunkért és minden népért mondott imáinkkal a világot, mi magyarok! Használjuk a hitünket, mint a napsugarat!“

2017. augusztus 19-én a királyfiakarcsai szoboravató ünnepséget több százan – karcsai, csallóközi, magyarországi résztvevők, budapesti, esztergomi zarándokok tisztelték meg. A civil, az egyházi méltóságok, a művészvilág jeles nagyjai mellett a politikai élet is képviselve volt. A Cserkészligetből Srankó László bacsfai-szentantali plébános vezetésével, a kegytemplom kórusának és Katona Júlia vezette karcsai és dercsika kórusnak segítségével Mária énekeket énekelve haladt a menet a község kultúrháza mellett álló szoborhoz. A menet végén a Szent Korona hiteles másolatát a Szent István Lovagrend és a Szent György Lovagrend kísérték.

A galántai Kodály Zoltán Daloskör, Józsa Mónika vezetésével szózattal nyitotta meg az ünnepséget. A megjelenteket, a vendégeket Szerencsés Magdolna a Petőfi Baráti Társulás moderátora köszöntötte, kitől elhangzott Rieger Tiborról írt jellemzés is, miszerint „a szobrászművész szívében-lelkében hálából született meg az elhatározás, hogy egy alkotásával megajándékozza a királyfiakarcsaiakat, akik között gyermekkorát töltötte. A Magyarok Nagyasszonya szobor azonban nemcsak az ő kincsük, jelképesen mindenkié, akit a hűség és a cselekvő szeretet kapcsol a magyarsághoz, éljen bárhol a világban.“

Erdős Péter a PBT elnöke az ünnepi beszédében visszaemlékezett 2015. Szent István napjára, mely napon az alkotó a szobor gipszváltozatát jelképesen átadta a falu képviselőinek. A közösség örömmel fogadta az adományt, a szobor bronzba öntésére a Bethlen Gábor Alapítvány (Budapest) és a Szövetség a Közös Célokért (Pozsony) segítséget és támogatást nyújtott. Erdős Péter a támogatók mellett a Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottság fővédnökeit, a szoborbizottság védnöki testületi tagjait, valamint a szoborbizottság vezetőségét is bemutatta. Méltatta Rieger Tibor munkásságát, akit számos művészeti és társadalmi elismeréssel illettek élete során.

Lezsák Sándor író, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a BGA kuratóriumi elnöke az ünnepi beszédében kiemelte István királynak Istentől kapott országépítő hatalmát, majd a kereszténységről, annak megtartó erejéről, fontosságáról beszélt. A beszéde végén a jelenlévők csatlakoztak Lezsák Sándorhoz, az Üdvözlégy Mária imához.

Csáky Pál író, politikus, európai parlamenti képviselő meghatódva köszöntötte az ünneplő közösséget. Beszédében elhangzott, hogy felelősséget kell vállalnunk magunkért, egymásért, a jövőért, a közösségünkért, a magyar nemzetért. Kiemelte, hogy a Magyarok Nagyasszonya szoborral Királyfiakarcsa gazdagodott, a magyarság értékei, a múltja által elszenvedett értékei az esélyt jelentik a jövőre nézve.

Az ünnepi beszédeket a szobor megáldása követte.
„ Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról!“

Az áldást Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, irgalmasrendi szerzetes végezte. Közreműködtek Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye püspöki helynöke, Boros Károly helyi esperes-plébános, valamint Damján testvér és Matus Ádám. A szobor megáldása után Rieger Tibor szobrászművész megjegyezte, hogy az alkotása évszázadokig hirdesse a magyarok múltját, jelenét és jövőjét, majd adománylevél kíséretében átadta a szobrot Erdős Péternek, a PBT elnökének.

A kultúrműsort a galántai Kodály Zoltán Daloskör mellett Erdős Ilona Eszter szavalattal és Szabó András budapesti előadóművész gazdagították. Az ünnepi szoboravató a Himnusz eléneklésével zárult.
A műsor vezetője köszönetet mondott Pogány Erzsébetnek a Felvidek.ma hírportál és a SZAKC igazgatója, társelnöknek és Bakos István művelődéskutatónak, a BGA ügyvivő kurátorának, elnöknek, akik az ünnepség sikeres lebonyolításában oroszlánrészt vállaltak. A moderátor azt is megemlítette, hogy az ünnepségre elkészült a „Szíves kalauz a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szoborhoz“ címmel egy kis könyvecske, mely kiadvány a Bethlen Gábor Alapítvány ünnepi ajándéka.

Az ünnepség programja a Cserkészligetben folytatódott tovább. A katolikus szentmisét Kozma Imre atya, Kiss Róbert és Boros Károly helyi esperes-plébános celebrálták. A zenei szolgálatot a dunaszerdahelyi Szent György Kórus végezte.
A szentmisét követően kultúrműsorra került sor a dunaszerdahelyi Szent György Kórus, A Megmaradásunkért Kultúrcsoport (Nemeshodos), Derzsi György, Kovács Koppány, Zsapka Attila és Benkó Alajos közreműködésével.

Magyarok Nagyasszonya szobor meghivo program