Archive for július, 2012

Kiss Alexandra
II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász
II./B
Magyarnak maradni
Egy település (város/község) közösségének küzdelme
napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.
Kiss Alexandrának hívnak, 18 éves vagyok, Kárpátalján, Mezőváriban élek. Sokat
gondolkodtam azon, hogy melyik témakörben ragadjak tollat. A választásom azért esett
napjaink küzdelmeinek a bemutatására, hogy felhívjam a figyelmet kis községünk nagyszívű
és nemzettudatos polgárai munkájára.
Mezővári egy kb. 3500 fős színmagyar falu. Azért is jelenthetem ki ilyen magabiztosan,
hogy színmagyar, hisz településünkön magyar iskola, óvoda, művészeti iskola működik. A
boltban, a kávézóban csak magyarul beszélnek, templomunkban az istentisztelet szintén
anyanyelven folyik. Ezek mellett mindenki magyarul beszél, ha netalán bekerül a falunkba
egy ukrán nemzetiségű, mondjuk, ide jön feleségül, akkor kénytelen megtanulni jól használni
a magyart, hisz csak így tud beilleszkedni. Na persze ennek hátránya is van, mégpedig az,
hogy gyengébben beszéljük az ukrán nyelvet. Az ukrajnai vezetőség viszont államnyelvünk
felsőfokú használatát szeretné ránk erőszakolni, ami abban is megnyilvánul, hogy ukrajnai
egyetemeken, főiskolákon csak ukrán nyelv és irodalom felsőfokú vizsga sikeres teljesítése
adhat lehetőséget. Sajnos pont ezért sokan ukrán nyelvű iskolába adják magyar gyermeküket,
hogy ezzel jobb jövőt biztosítsanak nekik, hisz így majd jól beszélik az államnyelvet. Egy
valamiről azonban elfeledkeznek, amit Bessenyei György fogalmazott meg talán a
legideillőbben:
„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, idegenen sohasem”
Én saját bőrömön tapasztaltam, hogy ezeket a más nemzet által elénk tett akadályokat
magyarként, magyar iskola után is le lehet küzdeni. Így mindenkit arra buzdítok, hogy ne
veszítse el a magyar oktatásban részesülés előnyeit.
Községünkben magyar nyelvű iskola működik, a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola.
Azért tartom fontosnak a magyarnak maradás tekintetében elsőként az iskolát megemlíteni,
hisz itt próbálják a gyerekeket nemzeti öntudatra nevelni, kultúrájukkal megismertetni, itt
kapnak a gyermekek látásmódot a világra. Ezt a fajta irányítást használták fel anno Spártában,
hogy az ifjakat csak a harc és háború érdekelje, és szintén az iskolai nevelést próbálták
felhasználni a Szovjetunióban saját ideológiájuk betanítására.
Mióta tanintézetünk létezik, már „sok víz lefolyt a Tiszán”, ahogy Váriban mondják, így
az iskolában is sok változás következett be.
A csehszlovák időben magyar tannyelvű iskola működött 10 osztállyal és 11 tanítóval. Az
1938-as visszacsatolás után még 1944-ig folyt itt a tanítás. Azonban a II. világháborút
követően elég elkeserítő volt a helyzet a tanügy tekintetében. A változást 1953-as év hozta,
amikor Kárpátalján négy középiskola nyílt, köztük Mezőváriban is.
1970-ben új iskolaépületet adtak át, amiben mai napig működik a tanítás. Ez az iskola már
sokkal nagyobb lett, mint a régi épület, ami napjainkban orvosi rendelőként működik. 1991-
ben, Ukrajna függetlenségének kikiáltása után változások következtek be, megváltozott az
oktató-nevelői munka. Jelenleg 450 diák tanul a vári iskolában, s 50 pedagógus oktatja őket.
A vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola pedagógusai nagy figyelmet fordítanak a megfelelő
nevelésre, a magyar nyelv és kultúra továbbadására. A fő oktatás mellett szakköröket
szerveznek, úgymint énekkar, tánc, turisztika, szép magyar szó, kézművesség, futball és
hagyományőrzés. Mindegyik szakkör vezetését önként vállalja magára egy-egy iskolai
pedagógus, megmutatva, hogy nemcsak a szaktantárgyak tanítása a legfontosabb, hanem a
diákok megfelelő nevelése, kultúrájukkal való megismertetése is. Ezzel példát statuálnak más
iskolák magyar pedagógusainak, s azoknak, akik pedagógusnak készülnek, köztük nekem is,
hisz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, matematika szakos tanulója vagyok.
A húgom, Kiss Krisztina, jelenleg a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanulója. Ő is
tagja a hagyományőrző szakkörnek, így elmesélte, mikkel foglalkoznak hétről-hétre.
Megismerkedtek a régi magyar szokásokkal, felelevenítették a „fonóba járás” hangulatát
illetve tanítják őket szőni is. Kialakított az iskola egy olyan termet, melyben egy szövőgépnek
adott helyet, ahová a diákok bármikor bemehetnek pokrócot szőni.
A kézművesség szakkörön belül csuhából készült tárgyakat készíthetnek a diákok,
úgymint pohár- és tányéralátétet, kiscipőt telefontartónak, illetve babát.
A szakkörök mellett minden évben a nyolcadik osztályt beszervezik a Zöldbarát Ökológiai
csoportba, amelynek keretein belül megismerkedhetnek a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságával, falutakarítást szerveznek, illetve tavaly háromszáz facsemetét ültettek el az
iskola területén.
Természetesen, mint Kárpátalja többi magyar iskolájában is, minden évben
megemlékezéseket tartanak a magyar történelem legfontosabb eseményeiről, melyek
meghatározóak a magyarság életében. Ezekre az alkalmakra az iskola diákjai színvonalas
szereppel készülnek, mint például október 6.-ra, az aradi vértanúk emlékére, március 15.-ére,
a magyar nemzeti ünnepre.
Mezőváriban nemcsak középiskola működik, hanem zeneiskola is. A Mezővári Művészeti
Iskola az egyik legnépszerűbb zeneoktatási intézmény a Bereg-vidéken, ahol magyar nyelven
folyik a tanítás. A zeneiskola 1977. szeptember elején nyílt meg. A koreográfiai szakosztály
beindításával 1996-ban művészeti iskolává minősítették át. Jelenleg háromszáz növendék
tanul itt, és harminchárom tanár dolgozik. Öt szakirány közül legnépszerűbb a zongora,
mintegy 100 gyerek gyakorolja, utána következik 90 diákkal a koreográfia. Emellett
harmonika, vonós és fúvós szakosztályok működnek. Minden osztályban jó felkészültségű
szakember oktat. Az épület jól kidolgozott, minden szakosztály külön teremmel rendelkezik.
Van a művészeti iskolának egy nyolcvan férőhelyes hangversenyterme is.
A Mezővári Művészeti Iskola növendékei és tanárai rendszeresen fellépnek megyei
rendezvényeken. Közel harminc együttese van az iskolának. A régóta működő tanári kórust
átszervezték, s jelenleg 70 tagú kamarakórusként ismert. Népszerű a művészeti iskola
Dixieland Band –je, csakúgy, mint a héttagú harmonika zenekar, a Kovács Sándor vezette
gyermek népi együttes, valamint a Bárány József, igazgató úr, vezette, a járási Rozmaring
folklórcsoport zenekari kíséretét ellátó tizenegy tagú magyar népi együttes.
Nagyon fontos, hogy ezeknek a zenében nagyon tehetséges gyerekeknek van hol
fejleszteniük talentumaikat, méghozzá magyar nyelven.
Községünkben a piciket sem kell messzire vinni, hisz a falu központjában működik a
Nyírfácska óvoda játszótérrel, sétálóutcával. Az óvoda által nem használt épületszárnyba,
pedig beköltözött a helyi könyvtár.
Az 1950-es években alakult az óvoda egy csoporttal. Jelenleg három csoporttal működik,
a legkisebbek a bölcsődébe járhatnak, a négy évesek a középső csoportba, a hatodik
életévükbe lépő gyermekek a nagy csoport növendékei. Napjainkban a Nyírfácska óvoda
hetvennyolc gyermek felügyeletét látja el. Ezen kívül huszonhárom csemete ballagott az
intézményből.
Nagyon fontosak lehetnek ezek az óvodában eltöltött évek a lurkók számára, hisz itt
vannak a későbbi oktatás, kulturális fejlődés, társadalmi beilleszkedés gyökerei.
Igazán sokat foglalkoznak itt, községünk óvodájában a gyermekekkel. Magyar
népdalokat, versikéket és énekeket tanítanak nekik.
Én is ellátogattam augusztus elején az ovisok ballagására. Meglepődve tapasztaltam, hogy
egy szerepbe milyen sok munkát fektetnek a nevelők. A több mint egyórás szerepben mind a
huszonhárom gyermek soksoros verset mondott el, bemutattak egy magyar néptáncot,
csárdást, a fiúk cowboy táncot, a lányok aerobik előadást.
Mindemellett legalább hat magyar dalocskát is énekeltek.
A falunk rendelkezik még gyógyszertárral és klinikával is. Az utóbbiban működik orvosi
és fogorvosi rendelés, illetve vérvizsgálat is. A régi kórház – ami az 50-es évek előtt épült –
öregek otthonául szolgál, és a környékről érkezett körülbelül 20 magányos embernek ad
otthont. Működik még Mezőváriban két pékség és varroda is.
Mindezeknek az intézményeknek, úgymint középiskola, művészeti iskola és óvoda, a
megfelelő működésükhöz, a magyar kultúra fennmaradásához, szinten tartásához és tovább
adásához, olyan emberekre van szükség, akik készek tenni is nemzetükért. Szerencsére
Mezőváriban sok az ilyen tettre kész polgár.
Az átlagosan másfél, két hektárral bíró családi gazdaságok – számuk meghaladja az ezret
– jelentős termelési potenciállal rendelkeznek. A helybeli farmerek – számuk 33 – másfél-öt
hektáron gazdálkodnak. Nálunk nagy „divatja van” az uborkatermesztésnek, így több család
kötött szerződést konzervgyárakkal, zöldségfeldolgozókkal, biztosítva a havi jövedelmüket.
Működik községünkben a Rákóczi Szövetség egyik helyi szervezete, Izsák Tibor
vezetésével, aki a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola tanári karát is erősíti.
Mezővári lakosságának jelentős része tagja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek,
mely helyi szervezetének elnöke Berki Károly, aki még emellett a Kárpátaljai Magyar
Pedagógus Szövetség módszertani központjának vezetője, s pedagógusként munkálkodik a
Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskolában.
Településünkön él már több mint harminc éve Vári Fábián László, József Attila-díjas
kárpátaljai magyar költő.
Községünkben színvonalas falusi turizmus is működik. Gyakran látogatnak el hozzánk
magyarországi vendégek, vagy épp szlovákiai magyarok. Ezzel jobban megismerhetjük
egymást, azt hogy ki hogyan éli meg magyarságát, hogyan őrzi meg kultúráját ott, ahol él.
Erre épp nemrég volt példa, amikor Mezőváriban egyszerre voltak magyarországi, szlovákiai
pedagógusok, akik kárpátaljai tanároknál voltak elszállásolva és közös program is volt
szervezve számukra.
Mikor megérkeznek a vendégek, a következő versikével köszöntik a Váriba érkezőket:
„Légy üdvözölve kalandokra vágyó Nagy Utazó.
Olyan földre invitálunk, mely ezer év után is megőrizte történelmét és kultúráját.
Ízleld meg borainkat, kóstold meg ételeinket, ismerd meg az itt élő embereket.
Ehhez kívánunk sok sikert, jó egészséget és jó étvágyat!”
Fontos dolgok vannak megfogalmazva ebben a kis frappáns köszöntőben. Hisz Mezővári
az olyan ritka települések egyike, amely gazdag népi hagyományokkal rendelkezik, nem
felejtve el múltját, tekint a jövőbe a magyarságunk megmaradásáért.
Az én családom is a vendégfogadók egyike. Szinte minden vendégünk nehéz szívvel
hagyja itt Kárpátalját, Mezővárit. Sok-sok köszönőlevelet kapunk, mint például a következőt,
amiben olyan szépen van megfogalmazva mindaz, ami annyira jellemzi a határokon kiszorult,
kultúráját és nemzettudatát mégis őrző magyarságot:
„…rengeteget meséltünk családtagjainknak, szomszédjainknak a tapasztaltakról.
Megint bebizonyosodott, hogy Erdélybe, Kárpátaljára kell menni,
hogy az ember igazán magyarnak érezhesse magát.
Köszönjük!”
A másik, talán mindezeknél fontosabb dologról szeretnék most beszélni. Ahogy Reményik
Sándor írta:
„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot, s az iskolát”
A tanintézményeinkről, iskolánkról már esett szó, de nem kevésbé tartom fontosnak a
magyarnak maradás küzdelmeiben a templomot, vagyis az egyházat megemlíteni.
Mezővári büszkesége a református templom. Jelenleg a falu több mint 2/3-a tagja a
gyülekezetnek. Miért is olyan fontos beszélni egy épületről, az istentiszteletekről s magáról a
hitről? Úgy gondolom, hogy attól még nem lesz valaki magyar, mert beszéli a nyelvet, vagy,
mert magyarként született. A magyarság több. Talán mi, a határokon túl élő magyarok még
jobban érezzük ezt mindennapjainkban. A magyarság – hit. Hit az egységben, a nemzet
fennmaradásában és összetartozásában, a kultúra, hagyományok megőrzésében, és elsősorban
Istenben. Szerintem a magyar ember nem veheti figyelmen kívül Istent, aki megőrizte és most
is védi apró kis nemzetünket. Nem véletlenül szól Himnuszunk is a Teremtőhöz, hisz nem én
jöttem rá először milyen fontos az Istenbe vetett bizalom a nemzetet illetően, bizonyítéknak
nem is kell több:
„Isten áldd meg a magyart.
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel”
A vári református templom elődje egy XV. században épült román kori templom volt.
Községünk jelenlegi templomát 1795-ben szentelték fel. A 2001-es árvíz után már bizonyos
lett, hogy tornya hajdani őrtorony volt.
Falunk közepén álló, környezetéből magasan kiemelkedő templom tornya messziről
feltűnik. A vári református templom a beregszászi járás egyik legszebb műemléke.
Mezővári lakossága aktív egyházi életet folytat. Rendelkezik gyülekezetünk két
parókiával, egy ingyen konyhával, kántorlakkal. Minden héten kétszer van istentiszteleti
alkalom, szombatonként Örömhír-klub van a 13 éven aluliaknak, a nagyobbaknak
korcsoportokra osztva ifi. Minden vasárnap az istentisztelet ideje alatt a 8 éven aluliaknak
gyermek-istentiszteletet tartanak az örömhír-tanítók, köztük én is. Ezek mellett híres gyermek
és felnőtt énekkarral rendelkezik gyülekezetünk. Minden kedd este bibliaóra van tartva a
felnőtteknek. Működik még a presbitérium felügyelete alatt tanügyi, diakóniai és missziói
bizottság. 1996 óta lelkipásztorunk Zán Fábián Sándor, kárpátaljai magyar református püspök.
A templom oldalán van elhelyezve egy márvány emléktábla, annak emlékére, hogy
1703. május 21.-n Esze Tamás, a híres kuruc vezér a Rákóczi-szabadságharc kezdetén
Váriban is zászlót bontott. A márványtábla szövege a következő:
1703. MÁJUS 21-ÉN
TARPA NÉPÉNEK PÉLDÁJÁT KÖVETVE
ESZE TAMÁS KURUCAI A VÁRI PIACTERÉN
IS KIBONTOTTÁK A NAGYSÁGOS
FEJEDELEM ZÁSZLAJÁT. RINGATÓ
BÖLCSŐJE EZÉRT E FÖLD AZ
1703-1711-ES
RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARCNAK.
Állíttatta Vári népe 1989-ben.
A zászlóbontás emlékére minden évben ünnepséget szerveznek Mezőváriban.
2009. május 21-22.-én több helyen, köztük Tarpán és Mezőváriban is az 1703-as
történelmet idézve jelképes zászlóbontásra került sor. Erősítve a korhű jelleget, 20 férfi és 20
nő kuruc ruhába volt öltözve. Régi fegyverekkel és lőcsös szekerekkel idézték Mezővári
főterére a néhány száz évvel ezelőtti hangulatot.
2011 pünkösd vasárnapján a református templomban felemelő ünnepségre került sor – a
Nemzeti Társas Kör országzászlót adományozott a gyülekezetnek. Tarnóczy Balázs, a
Nemzeti Társas Kör alelnöke elmondta, hogy címeres nemzeti lobogót ajándékoznak azon
keresztény közösségeknek, akik tesznek a magyarság megmaradásáért, hogy ez a zászló is
hirdesse: Isten után első a haza, a nemzet.
Mezővári az én szülőfalum. Jól érzem itt magamat. Itt születtem én, itt élnek szüleim,
nagyszüleim. Itt vannak a barátaim, ismerőseim. Én úgy érzem, hogy itt a helyem
Kárpátalján, Mezőváriban, hisz nem véletlenül tett ide az Isten. Ide, ahol néha nehezebb
kisebbségiként élni, mégis büszkén vallom magam magyarnak és szeretnék is tenni azért,
hogy Kárpátalján mindig maradjon meg a magyar szó, a nemzeti összetartozás tudata, a
magyar hagyományok és kultúra. Mezővári remek falu, egy olyan közösség ahol mi
magyarok együtt élhetünk, ápolva hagyományainkat. Hogy miért írtam olyan sokat, arról
hogy milyen helyek vannak Mezőváriban, miközben a küzdelemről kellett volna beszélnem?
Nézzünk a dolgok mögé. Ahhoz, hogy itt mindenki magyarnak vallhassa magát, hogy legyen
magyar középiskolánk, óvodánk, művészeti iskolánk, klinikánk, öregotthonunk, könyvtárunk,
tele magyar könyvekkel, hogy magyarul szóljon az istentisztelet a templomban, hogy magyar
ízlés szerint készüljön a péksütemény, működhessenek magyar szervezetek, nagyon sokat
kellett tenniük az itt élő embereknek, összefogásuk, kitartásuk, nemzettudatuk tette ilyen
gazdaggá Mezővárit. Látva milyen sokat „tettek le az asztalra”, bizodalom és reménység tölti
el a szívemet, hisz ha ilyen sokat elértek, kivívtak maguknak az itteni magyarok, még akkor
is, ha nagyon sok erőfeszítésükbe, küzdelmükbe került, akkor mi, a következő generáció is
bármit elérhetünk, ha nem felejtjük el kik vagyunk és honnan jöttünk. Végezetül egyik
kedvenc versem idézetét szeretném leírni. Ha megmondom a címét, ma már a legtöbben úgy
reagálnak rá, hogy persze tipikus, ömlengős és megszokott szöveg. De én nem így gondolom.
Azokat az érzéseket is megfogalmazza, melyek akkor fogalmazódtak meg bennem, mikor 37
osztálytársamból 10-en maradtunk Kárpátalján tanulni. Úgy érzem, a legjobban írja le a
gondolataimat a jelenemmel és jövőmmel kapcsolatban. Reményik Sándor – Eredj, ha tudsz
(részletek):
„Eredj, ha tudsz…
Eredj, ha gondolod,
hogy valahol, bárhol a nagy világon
könnyebb lesz majd a sorsot hordanod…
…Eredj, ha hittelen
Hiszed: a hontalanság odakünn
Nem keserűbb, mint idebenn…
…Még nem tudom:
Jut – e nekem egy nyugalmas sarok,
De addig, varjú a száraz jegenyén:
Én itthon maradok!…”

A PBT Molnár Ilona tanárnő szervezésével Kárpátalján kirándult a júniusi hónapban. Már az első mondat után kijelenthető, hogy a résztvevők számára egy felejthetetlen, élménydús út volt, hálás köszönet ezért a tanárnőnek.
Június 21-én Magyarországon a határátkelés előtt a lenyűgöző szépségű tákosi fatemplomot látogattuk meg, ahol a templom gondnoka, Erzsi néni ízes beszédével kalauzolt bennünket a templom történetével. A tákosi fatemplom 1766-ban épült, 1784-ben nyugat felé nagyobbították, azóta csaknem változatlan formában láthatjuk. Favázas úgynevezett paticsfalú
/cölöpök köré vert vályogból épült/ épület. Zsindelytetős, belül 58 táblás famennyezet díszíti,
amely a népi építészetünk egyik páratlan remeke. Minden kazettán más-más virágmotívumot szemlélhetünk, és a közéjük illesztett feliratos táblákról leolvashatjuk a templomépítés történetét. A táblákat Lándor Ferenc asztalos mester készítette. A fő motívumok: rózsa, tulipán, szívvirág. A templomban faragott szószék, faragott és festett padok vannak. A templom nyugati oldalánál fazsindelyes haranglábot találunk.
Az átkelés az ukrán oldalra Beregsuránynál történt. Az ukrán oldalon Izsák Tibor várt bennünket, aki mind a négy napon keresztül az idegenvezetőnk volt. Izsák Tibor a beregszászi II. Rákóczi Főiskola tanára. Fáradhatatlanul és önzetlenül adta át a városokról, a falvakról, a kárpátaljai nevezetességekről a sok ismeretanyagot, történeti és történelmi leiratokat, melyek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy közelebb kerüljön hozzánk: „Kárpátalja“.
Köszönettel és hálával tartozunk Izsák Tibornak, aki nemcsak idegenvezetőnk volt, hanem
az elszállásolásunk területén a kedves feleségével együtt kivették a részüket ebből a feladatból. Még az első napon Beregszász városával ismerkedtünk meg. Beregszász Ukrajna
egyik legrégibb városa, levéltári források szerint 1063-ban alapították. A kunok sorozatos támadásai után II.Géza magyar király 1141-ben szászokat telepített a városba. Ettől fogva
Szásznak, Lampertszásznak, Lamprechtszásznak és Lampertháznak nevezték. A Beregszász
nevet 1507 óta viseli. Felvirágzása I. /Nagy/ Lajos király és anyja, Erzsébet királyné uralkodásának idejére esett. Később a város környékének birtokai Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tulajdonába kerültek .Beregszász jelentős szerepet játszott II. Rákóczi Ferenc fejedelem Habsburg-ellenes szabadságharcában. Esze Tamás 1703. május 22-én a város
főterén bontotta ki a felkelés zászlaját. 1705. december 21-én II. Rákócz Ferenc itt adta ki a felkelésre szólító kiadványát. Beregszász macskaköveit taposva, mállásában is büszke és egykor szebb napokat látott épületein álmélkodva az élő múlttal találkozik az ember. A város
jelenleg a kárpátaljai magyar kultúra központja. Csodálatos a séta a régi Korzón, a jelenlegi
Kossuth téren, ahol a takaros kétszintes épületek közül kiemelkedik a Jablonszky Ferenc építész tervei alapján 1908-ban készült egykori Királyi Törvényszék hatalmas épülete. Az óriási palota termeiben egykor vívópást is helyet kapott. Ma ez a II. Rákoczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épülete. Izsák Tibor házigazdaként vezetett végig az iskola tantermein, folyosóin. Az Intézmény alapítványi fenntartású kárpátaljai székhelyű, államilag
elismert III. akkreditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási intézmény. A képzés beindításának
éve 1994, amikor az oktatás a Nyíregyházi Főiskola Speciális Képzéseként vette kezdetét. Önálló, hivatalosan bejegyzett, állami működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézményként 1996 óta működik. 1996-tól Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola néven működik különböző szakokon és szakpárokon. 2003-tól II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola néven struktúraváltással és profilját bővítve a tanárképzésen kívül eső szakterületen is folynak nappali, levelező, kihelyezett és tanfolyami képzések. A Főiskola két anyaországi kihelyezett képzésnek a képzőhelyeként is működik: a Corvinus Egyetem Kertészeti Karának kertészmérnöki, illetve a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának gazdálkodási szakos képzéseként. A Főiskola szívesen fogadja a támogatást, az egyes tantermek is azon városok nevét viselik, melyek segítségével
szépülnek, ezzel otthonossá varázsolják az itt tanuló diákok életét.
A sétánk folyamán a Kossuth tér közelében található a Hősök tere, ezen áll Beregszász
első szállodájának, a XVII. században épült Oroszlán Szállónak az épülete, amely jelenleg az
Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháznak ad otthont. Az épület falán látható Petőfi Sándor emléktáblája, amely arra emlékeztet, hogy a költő itt töltötte az 1847. július 12-ről 13-ra virradó éjszakát. A téren áll a hajdani Úri Kaszinó épülete, melynek homlokzatát modern választékos pannó díszíti, ez az épület jelenleg a város legpatinásabb étterme, mely az Arany Páva nevet viseli. Az étterem előtt Petőfi szobra áll. A szobor felavatására 1991. március 15-én került sor. A fehér terméskő talapzaton álló szobor Körösényi Tamás budapesti szobrászművész alkotása, aki abban a pózban ábrázolja a költőt, ahogyan 1847. július 13-án
délután karját előre nyújtva elgyönyörködött a gótikus stílusú római katolikus templomban,
amelyről külön is megemlékezett Szatmáron írt útilevelében /“ Beregszász közönséges mezőváros, van benne gót templom….“ / Tiszteletünket téve a Petőfi szobornál a Társulásunk
is elhelyezte az otthonról hozott koszorúját. Megemlítendő, hogy a szobrot 1991.októberében
megrongálták, a költő karját letörték, de Nyíregyházán újjávarázsolták a Petőfi szobrot. A költő karját a helyére forrasztották, de úgy, hogy egy vékony csík jelezze a törés helyét,
emlékeztetve a beregszászi magyarokat arra, hogy Petőfi szobrát minden körülmények között
meg kell óvniuk.
Az első nap programjában a Beregvidéki Múzeum látogatása is szerepelt, ahol Sepa János igazgató úr várt bennünket. A Múzeum az egykori Bethlen-kastélyban kapott helyet. Az épület Beregszász egyik legrégibb és legszebb épülete, melyet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építtette 1629-ben. A kastély 1686-ban a Thököly- felkelés során leégett. Valószínűleg II. Rákóczi Ferenc állítatta helyre. 1857-ben klasszicista stílusban átalakították,
ekkor építették a déli homlokzatának közepe elé a hatoszlopos, timpanonos portikuszt /bejáratot/. A földszintes alápincézett, nyújtott téglalap alaprajzú épületet a déli oldal két végén egy-egy szimmetrikusan elhelyezkedő, rövid szárny tagolja, közöttük a már említett bejárattal. A XVII. század végén a kastély a Rákóczi- család birtokába jutott. II. Rákóczi Ferenc többször megfordult a kastélyban. A Bethlen –kastély falát három emléktábla díszíti:
Rákóczi emléktábla, amely 1992. július 15-én lett felavatva,/Ortutay Zsuzsa alkotása/, Bethlen Gábor 1991.március 13-án avatott emléktáblája / Gergely István alkotása/, valamint Mikes Kelemen 1991-ben avatott emléktáblája / Ortutay Zsuzsa alkotása/. A Beregvidéki Múzeum 2002. március 30-án nyílt meg. Kezdeményezőjének, igazgatójának, tárlatvezetőjének, Sepa Jánosnak sikerült felkutatni, megmenteni az egykori múzeumi tárgyak egy részét, új gyűjteményekkel gazdagítani anyagát. Az Intézmény megnyitásakor csupán 42 kiállított tárgyat tekintett meg a látogató. Mostanra az exponátok száma meghaladja az 1100 darabot. A Múzeum tárlata időrendi sorrendben mutatja be a vidék múltját, történelmi ereklyéit. A Múzeum egyik tágas termében kapott helyet Garanyi József beregszászi festőművész harminc alkotása. Az Életműdíjjal kitüntetett alkotó ezeket a képeket szülővárosának, Beregszásznak ajándékozta. Különösen gazdag a Múzeum néprajzi gyűjteménye. Sepa János régen gyűjti a frigyesfalvai, dolhai és más vasöntődékben készült régi, díszes vaskályhákat. Gyűjteménye 22 darabot számlál. Külön tárlókban kaptak helyet Beregszász neves szülőttéről, Fedák Sáriról készült korabeli képeslapok, melyek különböző szerepekben örökítették meg a magyar operett halhatatlan csillagát. A híres színésznőről ez a leggazdagabb képeslapgyűjtemény. Fedák Sári 1879.okt.26-án született Beregszászon, kinek tehetsége miatt neve fogalommá vált a magyar színjátszásban. 1955. május 25-én hunyt el Budapesten. A Múzeum folyosóin gazdag érem –és papírpénz gyűjteményt tekinthettünk meg. Számos kuriózum található itt. Többek között a „ kuponkorszak“ / a múlt század kilencvenes éveinek elejéről/ , milliós címletű bankjegyek, valamint a világ legkisebb „meghívói“ / cukor, szappan, liszt, cigaretta – jegyek/. A látogatók a kiállított tablókon elolvashatják a kárpátaljai várak és erődítmények történetét. Sepa János a kiállító termek
alatti pincehelységeket is megkapta a Múzeum javára, ahol csodálatos Pincemúzeumot hozott létre. Mint mondta, Bereg vármegye és Beregszászi járás címerében is szerepel a szőlőfürt. A pince helyiségeket a Bethlenek és a Rákócziak is használták, így méltóbb helyre nem is kerülhetett volna a szőlőszeti és borászati tárlat. A Pincemúzeumban több látogató a „talajtéglán“ elhelyezte ill.belevésette a megnevezését, nevét. A PBT – nak is már van saját „téglája“ ebben a Múzeumban. Az első nap tele élményekkel telt el. De még nem ért végett, hiszen a látnivalók után a buszunk megérkezett Mezővári községbe, ahol a szállásunk volt az egyes családoknál. Külön köszönet Erzsikének / kinek az udvarán voltunk mindnyájan / a kedves szavaiért, a szíves fogadtatásért. Kis ismertető a faluról: Mezővári neve a magyar vár főnévből ered, melyet ősi földvárról kapott. Az egykori mezőváros a Borzsa folyó Tiszába ömlő torkolatánál az ukrán-magyar határ mentén terül el. 1320-ban említik először az oklevelek Vári néven, azelőtt Borsovavárnak hívták. A falu nevezetessége a református templom, melyet 1795-ben szenteltek fel. A község közepén álló, környezetéből magasan kiemelkedő templom fehér tornya már messziről feltűnik. A beregszászi járás egyik legszebb műemléke. Oktatási Intézménye a II. Rákóczi Ferenc Iskola illetve Középiskola. Említésre méltók a falu hírességei: Itt született 1847-ben Kepes Gyula orvosprofesszor, az 1872. évi osztrák-magyar északi – sarki expedíció tagja, itt született 1987. március 16-án Józan László színész, aki 2009 óta a Vígszínház tagja, de itt született Vass Magdolna színművésznő is, a Beregszászi Színház második generációjának színésznője. 1998 óta a beregszászi társulat /jelenlegi nevén a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház / tagja.
Az első nap estéje már külön – külön az egyes szállásadó családokkal telt el.
Utunk másik napja Munkács városával kezdődött. Munkács keletkezésének időpontja ismeretlen. A krónikák tanúsága szerint a város helye már a X-XI. században is lakott volt.
A Munkács név először az Árpád –házi királyok korában, a XII. század derekán merül fel.
Munkács ékessége a vár, amely a városhoz közeledve minden irányból látható, Kárpátalja
legnevezetesebb, legszebb történelmi műemléke, amely fontos szerepet játszott a magyar történelemben. A vár jelentős szerepet játszott a Habsburg – ellenes mozgalmak korában. Zrínyi Ilona vezetése alatt, az 1685 – 1688 közötti években hősiesen ellenálló várőrség utolsóként kapitulált a Rákóczi szabadságharc idején. A Habsburg uralom alá került várat 1787-től fogházzá, majd börtönné alakították át, ahol sok neves forradalmár raboskodott.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején ismét a szabadság vára volt, utolsók között tette le a fegyvert1849-ben. 1855- 1896 között ismét börtönként használták. Ezt követően volt magyar, csehszlovák és szovjet laktanya, működött falai között traktoros iskola is. A vár jelenleg műemlék, benne Múzeummal. Megemlítendő, hogy 1847.júliusában, kárpátaljai útja során Munkácsra is ellátogatott Petőfi Sándor. A várban tett látogatása után a következőket írta: „ Itt tüzé föl piros zászlaját a
Szabadságnak Zrínyi Ilona?
A szabadság hőseinek tanyája
Íme, íme most rabok hona….
Figyelemre méltó, a várban található Petőfi Sándor emlékszoba is.
Ezen a napon látogatást tettünk Beregvárra is, a Schönborn-i vadászkastélyt látogattuk meg, amely ma már szanatóriumként működik. Munkácsról, a főútvonalon, Verecke felé haladva, a Szentmiklós külső területén, a Tar hegyoldalban új település jött létre. Nevét a csodálatos
vadászkastélyról – Beregvárról kapta. Az egykori vadászkastélyt a Schönborn család építtette 1890 -95 között Zuilbrandt Gregersohn tervei alapján. A historizáló vadászkastélyon reneszánsz és angol Tudor – féle stílusjegyek fedezhetők fel. Állítólag az asztronómia jegyében tervezték: 365 ablaka, 52 helyisége, 12 bejárata és 4 tornya van. A kastély utolsó birtokosa, Schönborn Károly itt született és 1942-ig itt is élt. A háborús években a németek hadikorházzá alakították. Az 1948-tól szanatóriumként működő vadászkastély belsejében a könyvtárszoba és a kápolna még ma is őrzi egy letűnt kor hangulatát. Kárpátalja legimpozánsabb kastélyának lenyűgöző hatását fokozza festői szépségű környezete. A kastély 19 ha angolparkjában különböző növényritkaságok, többszázéves fák és az Osztrák-Magyar Monarchia kontúrja szerint megásott mesterséges tavacska nyújt felüdülést a látogatók számára. A parkban több forrás is található, ezek közül a legismertebb a legendák övezte Örök Fiatalság forrása.
Utunk során Szolyván is megálltük. Szolyva a Latorca két partján terül el. 1944 őszén a Kárpátaljára erőltetett szovjethatalom kezdetén – itt egy gyűjtőtábort alakítottak ki, ennek területén tartották fogva az ide terelt civileket a GULAG táboraiba való szállításuk előtt. A lágerben több tízezer embert zsúfoltak össze, elsősorban a kárpátaljai magyar és német nemzetiségű 18 és 50 év közötti férfi lakosság tagjait. Az internáltakat embertelen körülmények között tartották fogva. Sokuk a pusztító járványok miatt itt lelték halálukat. Ez a tragédia csak a fasiszta koncentrációs lágerek trgédiájával hasonlítható össze. A komunista terror áldozatainak a hajdani láger területén emlékparkot hoztak létre. A sztálini rendszer itt elpusztított 12 ezer áldozatának nevét a siratófal márványtáblái őrzik.Emlékükre a PBT is elhelyezte a koszorúját. Az emlékhelyen egy kicsi kis kápolna is áll, emlékekkel, fotókkal emlékeztetve.
A második nap programjában a Vereckei- hágó is szerepelt. A hágóra Alsóvereckén keresztül lehet feljutni, meglehetősen rossz minőségű kacskaringós úton. A Vereckei – hágó az Északkeleti – Kárpátok /Ukrán-Kárpátok/ egyik legfontosabb hágója, az Északkeleti –Kárpátok gerincén, a Latorca és a Sztrijbe ömlő Opor folyó völgye között helyezkedik el. A hágó tengerszint feletti magassága 841 méter.
Történelmi szerepe: Ösidők óta használt út. 895-ben a honfoglaló magyarok többsége a Vereckei – hágón keresztül érkezett a Kárpát – medencébe. 1241-ben a Mongol-tatár fősereg itt tört be Magyarországra. Az első világháború idején , 1914-ben az osztrák-magyar csapatok súlyos harcokat vívtak a hágónál az orosz cári csapatokkal. A második világháború idején súlyos harcok voltak a hágó környékén / az Árpád -vonal völgyzáraihoz tartozó erődítmények ma is láthatók/. 1980-tól az országút elkerüli a Vereckei – hágót.
Emlékhelyről:
A hágón a valóban lenyűgöző természeti szépségen kívül kevés a látnivaló. Az 1896-ban, a millennium évében állított honfoglalási emlékmű a csehszlovák korszakot /1920-1939/ még átvészelte. Az 1940-es évek második felében azonban a rajta elhelyezett emléktáblákat leverték, majd az 1950-es évek közepén az egész emlékművet szétbontották. A felső részét alkotó obeliszk ma a közeli Tuholka faluban a községháza előtt áll. A hágón a napjainkban
egy ukrán emlékmű található, amely azon partizánoknak állít emléket, akiket – az azóta cáfolt ukrán történelmi elmélet szerint – Kárpátalja 1939-es visszacsatolásakor a magyarok végeztek ki. A mögötte álló, havasi pásztort ábrázoló szobor a szovjet időből származik. A magyar honfoglalás millecentenáriumában a hágótól kissé távolabb, egy teljes panorámát kínáló ponton állították fel a honfoglalási emlékművet, melyet 1996-ban Matl Péter munkácsi szobrász alkotott meg. Az emlékművet az ukrán nacionalisták folyamatosan rongálták. 2008-ban Sziklavári Vilmos ungvári főkonzul kezdeményezésére a magyar állam 25 millió Ft ráfordítással újjá építtette, ugyancsak Matl Péter kivitelezésében. Az emlékmű a Kelet és a Nyugat közötti kaput jelképezi. Hét tömbből áll, amelyek a Kárpátokon átvonuló hét honfoglaló törzset szimbolizálja. A „kapu“ nyílásában a vérszerződésre emlékeztető oltárkő található. A PBT a Vereckei – hágón is koszorúzott és a magyar himnuszt énekeltük.
/Megjegyzés a DUNA TV 2012.július 7-én elhangzott Híradóban hallottam, hogy két magyarországi vállalkozó Tarján községből „ lemosták a gyalázatot“ a festéket az emlékműről, szinte újjá varázsolták. A két vállalkozó: Werli Arnold és Werli József – köszönet nekik! /
A harmadik napon Ungvárral ismerkedtünk meg. Ez egy számos történelmi-kultúrális műemléknek otthont adó ősi európai város. Az ungvári vár vagy Drugeth –vár Ungvár nevezetessége. Első írásos említése a Gesta Hungarorumban található, keletkezéséről azonban több elmélet létezik. 1460-as években az itáliai elvárások szerint megkezdődött a várkastély építése. Ezt 1499-ben mint a homonnai Drugethek várkastélyát említik az oklevelek. A mohácsi vész után a várkastély előbb Szapolyai oldalán állt, majd 1551-től a császári udvar érdekeit szolgálta. V. Drugeth Istvánt, Ung és Zemplén főispánját jó hadvezérként, jó tollú költőként tartották számon. 1566-ban a török zsoldban harcoló tatárok betörésekor bátran szembeszállt az ellenséggel, katonáival a Kapos folyónak szorítva szétverte a tatárok seregét. V. István 1587 – 1605 között jelentősebb bővítésekkel várkastélyát várrá alakíttatta át. 1598-ban fejezték be a belső vár, a mai várpalota építését. Hogy kik birtokolták a várat? – fontosabb évszámokkal: 1602 és 1606 között Bocskai István, aki később ezt II.Drugeth Bálintnak engedte át. 1619-ben Bethlen Gábor hadjárata során megszállta a várat. X.Drugeth János, országbíró 1640-ben kezdeményezte a Homonnán működő jezsuita kollégium Ungvárra történő áthelyezését. Még javában volt az építés, mikor I. Rákóczi György csapataival bevette a várost. X.Drugeth János halála után 1646-ban özvegye Jakusits Anna telepítette át Homonnáról a jezsuiták kolostorát. 1646. április 24-én a vártemplomban 63 görögkeleti pap hűségesküt tett a pápa szentségére, ezzel a vidéken létrejött a görög katolikus egyház. 1679-ben II. Drugeth Zsigmond nem engedelmeskedett Thököly Imre felszolításának, a várat önként nem adta át, ezért a „kuruc király“ ostrommal vette be azt. Az ungvári várat 1735-ben Gyulay Ferenc, Ung megye főispánja kapta meg. Halála után 1775-ben Mária Terézia a várat a Munkácsi Görög Katolikus Püspökségnek adományozta. Ezt követően görög papnevelde működött az épületben. A vár teológiai funkciója a szovjet időkben megszűnt. A vár 1968 óta restaurálás alatt áll. Ma a várpalota 30 termében a Kárpátaljai Honismereti Múzeum kapott helyet. Az 1950 –es években a múzeum 6951 kiállítási tárggyal rendelkezett, ma pedig a gyűjtemény több mint 100 000 darabot számlál. A várudvarban 2 szobrot emelnék ki: Az árnyas fák alatt, a kapuval szemközt igazi remekművet láthatunk. A görög mitológia világából ismert téma – Héraklész küzdelme a lernai hidrával – öntöttvas szobor formájában elevenedik meg. Az alkotás a turjaremetei vasöntődében, 1849 –ben készült / W. Kinne műve /. A vártemplom romjai mellett, a fák mögül hamiskásan kacsint ránk egy kiterjesztett szárnyú bronz turulmadár. Rákóczi hamvainak 1906-os hazahozatalakor Tiszaújlak határában, a Rákóczi – szabadságharc első győztes csatájának színhelyén emlékművet állítottak. Az emlékoszlop tetejét jelképesen egy, a szájában kardot tartó turulmadár díszítette / a legenda szerint, a fáradni látszó, szorult helyzetbe került fejedelemnek a turulmadár egy olyan kardot hozott, mellyel azonnal valamennyi ellenségét lekaszabolta/. Az obeliszk évtizedekig a környék fontos emlékhelye volt, de a szovjet időben az emlékművet elbontották, a turul pedig az ungvári várba került.
Látogatást tettünk az Ungvári Szabadtéri és Néprajzi Múzeumba is. Kárpátalja rendkívül gazdag a népi építészet remekeiben. Minden tájegységének megvannak a jellemző falusi lakóházai, templomai, melyek stílusukban nagy mértékben különböznek egymástól. Az ungvári szabadtéri néprajzi múzeum létesítéséhez az 50-es évek végén, a 60-as évek elején láttak hozzá. Szakértők járták be Kárpátalja falvait, felmérték, melyen épületeket érdemes lebontani, Ungvárra szállítani és ott eredeti formájukban újra felépíteni. Az előkészítő munkák közel egy évtizeden át tartottak. A skanzent végül is 1970-ben nyitották meg, a következő években folyamatosan új épületekkel bővítették. Bejárva a Sszabadtéri Néprajzi Múzeum utcáit, portáit, úgy érezzük, mintha kirándulást tennénk Kárpátalja legszebb, legjellegzetesebb falvaiba, módunk van megismerkedni azzal, hogyan, milyen körülmények között éltek az elődök. A múzeum legrégibb épületét a szolyvai járásbeli Havasaljáról telepítették át, a porta a XVI. században épült. Szabad kéményes, füstös a volóci járásbeli Zúgóból származó verhovinai ház. A skanzen legszebb épülete azonban kétségtelenül a Selesztóról áttelepített Szent Mihály görög katolikus fatemplom, mely 1777-ben épült. A templomot muzeális megőrzés céljából 1927-ben Munkácsra vitték, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén 1974-ben építették fel újra.
Ungvárban tett sétánk során tiszteletünket tettük a Petőfi szobornál is. A szobor elég fiatalon ábrázolja Petőfit. A szobor avatására 1990-ben került sor, a Magyar Köztársaság ajándékozta Ungvárnak.
A harmadik napon, hazafelé tartva Csetfalván álltunk meg. Csetfalva a népi hagyományok szerint a nevét Árpád vezér egyik hű alattvalójától, a település alapítójáról Csete nevű földesúrról kapta. Irodalmi szempontból említésre méltó, hogy Csetfalván született Móricz Zsigmond édesanyja, és a nagyapja itt volt református pap, az író többször járt a faluban.
A falu és a helyi építészet legszebb épülete a középkori eredetű református templom és a hozzátartozó 18. századi zsindelyes, négyfiatornyos, szoknyás fa harangláb. A 15.században
épült templom ékessége a hajó és a szentély festett fakazettás mennyezete, melyet Asztalos
Lándor Ferenc festőasztalos készített. A hajó fakazettái sakktáblaszerűen helyezkednek el, virágos díszítésű sötétebb és világosabb négyzetekből állnak, míg a szentély kazettáin virágok, levelek, indák láthatóak fehér alapon. Köszönet jár, a fiatal gimnazista idegenvezetősrácnak, aki tartalmas előadást tartott a templom történetéről.
A református templom közvetlen szomszédságában helyezkedik el a görög katolikus templom. A reformáció kezdetén a falu lakosságának nagy része az új hitre tért át. A templom építése az 1990-es években kezdődött, mely templomot a görög és a római katolikus hívek közösen építették fel. A templomot 2001. június 4-én Majnek Antal püspök szentelte fel.
Csodálatunkat és tiszteletünket fejezzük ki a görög katolikus templom ukrán gondnokának, aki elmondta, hogy a faluban tanult meg magyarul, és magyar nyelven fantasztikus előadást tartott a templom történetéről. Mélységes tiszteletünket fejezzük ki azért is, mivel vele együtt magyarul imádkoztunk, a „ Boldogasszony anyánkat „ énekeltük könnyes szemmel, alázatosan, mégis hatalmas, felemelő érzéssel. Ezt a templomi látogatást nem lehet és nem szabad egykönnyen elfelejteni. Köszönet és tisztelet a templom gondnokának.
Visszaérkezve a faluba / Mezőváriba/, a vacsora után kedves meglepetés várt bennünket, ugyanis a szállásadóinkkal együtt mentünk a helyi iskolába, mely Rákóczi Ferenc nevét viseli.
Az iskola éttermében a padok terülj-terülj asztalkámmá változtak és hamarosan kezdetét vette az a kultúrműsor, mely mindannyiunk szívében nagy nyomot hagyott és még sokáig a beszédtémánk központja marad. A Krisz autentikus együttes felemelő, csodás énekeit hallhattuk a Mezővári kórus néhány tagjával, Kovács Sándor és kedves neje Erika, valamint a gyermekeik tolmácsolásában. Az „egyházi énekek“ mellett megzenésített verseket is hallhattunk, Tamás István, Dzsida Jenő, Tóth Elemér és más szerzőktől. A Kovács gyerekeket nagyon hamar mindnyájan a szívünkbe zártuk, a kedvességük, a zenei előadásmódjuk fantasztikus volt. Köszönet a csodás, felejthetetlen estért!
A negyedik nap reggelén, az elfogyasztott reggeli után, nehéz volt a csomagolás, a búcsúzás a háziaktól. Többször mondtuk is egymásnak, mintha ezer éve ismernénk egymást. Nem is voltunk idegenek egymás számára…“ismerősként mentünk oda, úgy is fogadtak, ha talán lesz legközelebb….. akkor feltehetően már családtagként várnak…..
Hogy a csoport tagjai kiknél voltak elszállásolva, sajnos név szerint nem tudom. De én személy szerint köszönetet mondok a Kiss családnak, Katikának, Ilikének, Sándornak mind a négyünk nevében, akik náluk töltöttük el ezeket a csodás napokat.
Hazafelé, a kárpátaljai utunk utolsó állomása a Tiszaújlaki turulmadaras emlékműnél volt. Tiszaújlak a Tisza jobb partján terül el, érinti az ukrán – magyar határsávot és itt válik határfolyóvá a Tisza.
Az emlékmű rövid ismertetője: A Rákóczi szabadságharc első nyertes ütközetének helyén 1906-ban, II. Rákóczi Ferenc hamvainak Rodostóból való hazahozatalakor emlékoszlopot állítottak, melynek talapzatába a történelmi Magyarország 36 vármegyéjéből hoztak földet.Egy mesterségesen emelt négyzet alaprajzú domb tetejére obeliszket, tetejére gömböt állítottak, arra szárnyait kitáró turulmadarat helyeztek. 1945 tavaszán földig rombolták az emlékművet. 1987-ben Bíró Andor, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának hosszú ideig egyetlen magyar képviselője kezdeményezte az emlékmű helyreállítását. Az emlékmű újraavatására azonban csak 1989. július 16-án kerülhetett sor. A sík rónaság közepén emelkedő mesterségesen feltöltött halom tetején álló emlékoszlop kovácsolt ráccsal övezett alapzatához márvány prákánnyal szegélyezett lépcsőfeljárat vezet.
A határátlépés előtt még egy utolsó megálló volt, vásárlás egy szupermarketben.
A kárpátaljai kirándulásért köszönetemet fejezem ki a PBT elnökének, Erdős Péternek, Molnár Ilona tanárnőnek, aki önzetlenül szervezte, intézte a kirándulás folyamatos menetét, Izsák Tibornak, aki mind a négy napon keresztül tartalmas idegenvezetést biztosított,
a kárpátaljai családoknak a szíves fogadtatásért, az együtt töltött napokért.
Bízom, bízunk benne, hogy lesz folytatása is.

A képek megtekinthetők:
www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2