Archive for október, 2019

M E G H Í V Ó

A Petőfi Baráti Társulás vezetősége tisztelettel meghívja Önöket

2019. október 31-én tartandó megemlékezésre a Cserkészligetbe, ahol 18,00 órai kezdettel
megemlékezünk elhunyt tagtársainkról.

Tisztelettel:
Erdős Péter
a PBT elnöke

A szabadság napja

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a huszadik századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Október 23-a a kommunista rendszer bukása óta Magyarországon nemzeti ünnep. Az 1956-os forradalomról és a szabadságharcról nemcsak az anyaországban, hanem Európa-szerte megemlékezések zajlottak.

A Királyfiakarcsai Önkormányzat és a Petőfi Baráti Társulás közös szervezésében az erdőhátkarcsai kultúrházban vetítésre került a Fórum Kisebbségkutató Intézet gondozásában készült egyórás dokumentumfilm „Elfelejtett forradalom” címmel. Rendezője Laczkó Sándor, szerkesztője Kőrös Zoltán.

A vetítés előtt Horváth Csaba Királyfiakarcsa alpolgármestere köszöntötte a közönséget. A felvezetőben elhangzott, hogy Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. A budapesti és a vidéki tömegmegmozdulások számos alkalommal véres atrocitásokba torkolltak.
A bemutatott film az 1956-os forradalom csehszlovákiai történéseit dolgozza fel. Tizenöt visszaemlékező és négy történész (Simon Attila, Popély Árpád, Bukovszky László, Vajda Barnabás) segítségével rekonstruálja az akkori eseményeket. A film elkészítésében a Komáromi Jókai Színház színészei, valamint a Selye János Gimnázium és a Marianum Egyházi Iskolaközpont diákjai működtek közre.
A film készítői arra keresték a választ, hogy az itt élő magyarok körében milyen visszhangja volt a magyarországi forradalomnak, és hogyan reagált mindezekre az akkori államapparátus. A közismert személyiségek, Dolník Erzsébet nyugalmazott pedagógus, volt parlamenti képviselő, Tőzsér Árpád költő, Nagy János szobrászművész mellett a filmben szereplők (Kovács László, Kovács Ferenc, Révész János, Hrala Gyula, Molnár Gyula, Bapkó Lászlóné, Rácz Jenő, Tóth Pál, Kocsi Győző és mások) őszintén és nyíltan beszéltek a megélt napjaikról, tetteikről és a lelkesedésükről egy új eszme iránt. A filmben többek között megszólalnak az egykori párkányi diákok, akik fekete szalagot tűztek ki, melyeket a tanáruk, miután a ruhájukról letépte, meg is taposta. Dolník Erzsébet az októberi forradalom idején a komáromi gimnázium diákja volt. A filmben azt is említi, hogyan tagadták meg a kommunista hűségnyilatkozat elfogadását. Ennek emlékét a gimnázium aulájában egy tábla őrzi. Kocsis Győző egykori diák (Vágkirályfa) a „bűne” az volt, hogy a forradalom alatt megírta a „Mit remél a magyar nemzet” című versét, melyet az egyik osztálytársa szavalt el. Megtorlásul évet kellett ismételniük. A film utolsó fejezetében a Magyar Himnusz csendült fel, amelyet a közönség állva énekelt.
A film végén kötetlen beszélgetés zajlott a film készítőivel. Elmondták, hogy a Muszkaföldön, és a Nyugati Fogságban készült filmek után az Elfelejtett forradalom hűen tükrözi, hogy a kis magyar közösség milyen összetartó volt a forradalom idején. A film célja, hogy köztudatba hozza az 56-os események felvidéki történéseit, továbbá ismeretanyaggal szolgáljon arról, mit éltek át az itt élő magyarok a forradalom ideje alatt. Ha ténylegesen nem is volt lehetőségük a segítségnyújtásra, de szimbolikusan kinyilvánították egyetértésüket és szimpátiájukat, amiért megtorlások érték őket az államhatalom részéről.

1956 októbere olyan példát adott a világnak, mely évről-évre kiemelt eseményként szerepel az emberiség történelmében.

Szerencsés Magdolna
megjelent a Magyar Regionális Hetilap „Csallóköz” újságban, 2019. október 30-án, a 44. számának hatodik oldalán.

M E G H Í V Ó

A Királyfiakarcsai Önkormányzat és a Petőfi Baráti Társulás szeretettel meghívja Önt
2019. október 23 -án 18.30 órára az erdőhátkarcsai kultúrházba, ahol filmvetítéssel emlékezünk meg az 56 -os hősökről.
A vetítés után kötetlen beszélgetés a film készítőivel Laczkó Sándorral és Kőrös Zoltánnal.

Tisztelettel:
Erdős Péter
a PBT elnöke

A Petőfi Baráti Társulás szervezésében 2019. október 6-án a Cserkészligetben az aradi vértanúkra emlékeztünk – a Társulás tagjai, a karcsai Önkormányzatok képviselői, a falubeliek valamint a szomszédos településről érkezők részvételével.
A felvezetőben elhangzott, hogy 1849. október 6-án (170 éve), Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét végezték ki. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, amely az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vérbefojtásának szimbóluma.
Ritter Éva néni verssel és énekkel emlékezett az aradi vértanúkra. Az ünnepi szónok dr. Molnár Imre a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója volt. Ünnepi beszédének végén néhány gondolattal szólt Esterházy János életéről, megpróbáltatásairól. Wurczell Zoltán Királyfiakarcsa polgármestere szintén említést tett Esterházy Jánosról, kiemelve az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontot. A megemlékezés záró részében az aradi vértanúk neveinek és az utolsó mondataik elhangzása után mécsesek elhelyezése történt az aradi vértanúk emlékét őrző szélhárfánál, melynek készítője Nagy Géza csicsói fafaragó. Az ünnepi megemlékezés a himnusz énekével zárult.

a www.felvidek.ma honlapján megjelent tudósítás, 2019. október 6-án.

Az aradi vértanúkra és az 1848/49-es szabadságharc hőseire emlékeztek Királyfiakarcsán, a Cserkészligetben
Dr. Molnár Imre szociológus, történész, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója ünnepi köszöntőjében a kötelességről beszélt, miként a magyar nemzethez tartozók kötelessége, hogy megemlékezzenek a mártírhalált halt hősökről. Az utókornak nem szabad megfeledkeznie róluk, hiszen eszméket alkottak és értékeket hagytak ránk. Mindannyiunk szabadságáért harcoltak a mártírok, s erről minden magyarnak meg kell emlékeznie. „Erre a hagyományra építve kell megőrizni az identitásunkat is” – figyelmeztetett Molnár Imre. A megemlékezés után pár gondolattal méltatta Esterházy Jánost és a többi magyar mártírt is.

A rendezvényre Királyfiakarcsa önkormányzata és a Petőfi Baráti Társulás közös szervezésében került sor azzal az üzenettel, hogy magyarnak lenni felelősségtudatot kíván.

A megemlékezésen számos helybeli és más faluból érkező is tiszteletét tette, azonban a fiatalok fájó hiánya így is nyilvánvaló volt. Mivel nemzetet építeni csak fiatalokkal lehet, ezért biztatnunk kell gyermekeinket, hogy büszkén vegyenek részt az ilyen megemlékezéseken.

Az aradi vértanúk méltók arra, hogy őrizzük emléküket és áldó imádság mellett mondjuk el neveiket. (Bölcskei Tímea)