Archive for augusztus, 2020

Királyfiakarcsán a Petőfi Baráti Társulás szervezésében került sor az augusztus 20-i megemlékezésre. Az államalapító Szent István király napjának idei ünneplése gyönyörű környezetben, a teljes egészében átépült és megszépült csodás parkban zajlott, a község főterén álló Szent István mellszobornál, mely a marosvásárhelyi születésű, Magyarországon élő Diénes Attila Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, s amelyet a Szent Király Szövetség magyarországi települései ajándékoztak 2004-ben Királyfiakarcsának.

Az üdvözlő köszöntések után a felvezetőben elhangzott, hogy Szent István királytól kapott hitet fontos, hogy továbbadjuk a gyerekeinknek, az unokáknak, hiszen az együttélésünk legfontosabb keretei a család, a hit és a szeretet.

Az ünnepi beszédet Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum igazgatója mondta. Beszédében elhangzott: „…Szent István olyan ember volt, aki mind életében, mind halálában elképesztő sikereket ért el. Ősei államszervező tapasztalatainak és adottságainak tudatában olyan munkába kezd, amely párját ritkítja. Úgy lép fel, mint Krisztus bajnoka. Az a célja, hogy az államot isteni minőségre emelje és ennek rendeli alá életét. Olyan elkötelezett volt a keresztény hit és vallás iránt, hogy fiához, Imréhez intézett Intelmekben ki is fejtette: „Mivel királyi méltóságra csakis hívők és a katolikus hittől áthatott személyek emelkedhetnek, ezért intelmeink között a szent hitet tesszük az első helyre.“

István alakja része lett az irodalomnak és a zenének is. Hadd álljon itt annak az antifónának, gregorián éneknek a szövege, amely az 1083-as szentté avatásra készült. A latin verset a 14. században fordították magyarra és jól jelképezi azt a Szent Istváni szellemi szálat, amely évszázadokon ível át. Ez az ének a 11. században született, a 14. században lefordították, tehát még használták és ma, a 21. században itt, Királyfiakarcsán elhangzik:
Idvez légy, boldog szent István Kerál / te neepednek nemes remeenysége. / Idvez légy, mü megteereesünknek / byzon doctora és apostola. /Idvezlégy minden szentségnek / És igazságnak fényes tüköre.
Te miattd hüttönk Krisztus Jézusban! / Te miattad üdvözülünk es Krisztusban! / Kérünk, imádj ez te népedért! / Imádj egyházi szolgálókért es! / Hogy egy ellenség se légyen, / ragadozó, ez te néped között! / Ámen.

Az ünnepi beszéd koszorúzással folytatódott, melyben részt vett Királyfiakarcsa és Egyházkarcsa Önkormányzata, az MKP helyi szervezete közösen a Híd helyi klubjával, a Baba-Mama Manó Klub, a Királyfiakarcsai Nyugdíjas Szervezet valamint a Petőfi Baráti Társulás. A koszorúzás után a Himnusz közös eléneklésére került sor.

Az ünnepi program végén Wurczell Zoltán Királyfiakarcsa polgármestere szeretettel invitálta a megjelenteket a kultúrházba, ugyanis az elmúlt hónapokban a község szépítése során többek között nemcsak a Szent István szobra körüli park kapott új arculatot, hanem a kultúrház belső tere is, ahol átépítésre került a színpad.

írta: Szerencsés Magdolna
(megjelent a Csallóköz újságban, 2020. augusztus 26-án. (34-35.szám, 26.oldal)