Archive for március, 2023

Királyfiakarcsán a hagyományokhoz híven idén is méltó figyelmet kapott történelmünk egyik fontos eseményének – március 15 – megtartása. A Petőfi Baráti Társulás szervezésében március 19-én került sor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának, a hazaszeretet ünnepének megemlékezése.

Az ünneplés az egyházkarcsai Szent Bertalan római katolikus templomban szentmisével vette kezdetét, melyet Balogh Károly plébános mutatott be. „Öröm vasárnap van ma és az öröm mellett ott van a másik szavunk, a szabadság! Az öröm a lélek szabadságának kifejezője. Istennek az a szabadsága, hogy belelát az ember szívébe… Kövessünk egy magasztosabb hangot, Isten hangját“ – hangzott el az atya üdvözlő beszédében. A szentmisét a hívek mellett Dabas város képviselete is megtisztelte. Juhászné Bábel Márta tanár (Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek húga) énekével, orgonán, míg Kuli Imre Dabas város képviselője trombitán kísérte az ünnepi misét. A résztvevők lelke az Isten házában ünneplőbe öltözött.

A szertartást kora délután kultúrműsor követte. Teltházas volt a helyi kultúrház nagyterme.
Március 15-e történelmünk jelképévé vált, melyet évről-évre méltóképpen ünnepeljük, emlékezve a szabadságharc történéseire. 1848. március 15-én a megfogalmazott 12 pontnál mennyire időszerű és aktuális az a 3 szó, amit a magyar nemzet akkor is kívánt: Legyen Béke, Szabadság és Egyetértés.

Kiemelt tisztelettel köszöntöttük a vendégeinket: Dabas város képviseletét, a Kosztolányi házaspárt, a délelőtti szentmisén közreműködő Juhászné Bábel Mártát, Kuli Imre városi képviselőt, továbbá Feldman László városi képviselőt és azokat a dabasiakat, akik eljöttek Királyfiakarcsára és részesei voltak az eseménynek. Köszöntöttük továbbá Tóth Andrást és feleségét Zalagyömörőről, dr. Sirató Ildikó egyetemi docenst, tanárt, színház-és irodalomtörténészt Budapestről, Rieger Tibor szobrászművészt szintén Budapestről, a kulturális programot nyújtó Kis-Duna Menti Rockszínház társulatát Gútáról, Balogh Károly plébános urat, Karcsaország Önkormányzati képviselőit: Egyházkarcsáról Mórocz Péter polgármestert, Gódány László alpolgármestert, Királyfiakarcsa polgármesterét, Wurczell Zoltánt. Köszöntöttük a PBT vezetőségét és tagságát, a falubelieket, a más településről érkezőket.

A felvezető köszöntések, üdvözlések után a több mint húsz éves múlttal rendelkező Kis-Duna Menti Rockszínház társulata lépett a színpadra. Néhány gondolattal a társulatról:
A Rockszínház a 2000-es év elején alakult meg. Az alapító tagok: Mayer János, Vadkerti Imre, Gőgh Zoltán és Rigó Magdolna, akik célul tűzték ki, hogy Gútán zenés színházat hoznak létre. Az alapító tagokhoz csatlakozott Rigó Jenő, Szabó Márta, Szabó Ilona és Barczi Zsuzsanna is. Fő küldetésüknek tekintették a nemzeti ünnepeinkre az ünnepi műsorok készítését. Egy évvel, a megalakulásukat követően a társulatnak már saját kórusa is volt. A magyar iskolák tehetséges diákjai csatlakoztak hozzájuk. Nagy sikerű előadások, ünnepi összeállítások következtek: mint a “Hazádnak rendületlenül, Szabadság a nemzet kincse, Emeld fel szívedet nemzetem, Konduljanak meg a vészharangok”…amelyek hatalmas felkészülést, de magas minőségi szintet hoztak az életükbe. Ekkor csatlakozott közéjük Tóth Bálványi Ilona, aki több évtizedes drámai és rendezési tapasztalata révén sokat segített. Ezután sikert sikere halmozva adták elő csodálatos előadásaikat, legyen az musical,-nemzeti rock,- oratórium – dallamokkal, látványos táncokkal fűszerezve. Az eddigi és a jövőbeni tevékenységükre érvényes a lelkes hazafiság, a szilárd magyarságtudat és igazságérzet. A társulathoz később csatlakozott Kis Péntek József rendező, így a Rockszínház palettáján komoly, egész estét betöltő zenés darabok is vannak, mint a János vitéz- daljáték, Hyppolit – zenés komédia, hogy csak néhányat említsünk. Fellépéseik Felvidék-szerte hatalmas sikert arat, Magyarország számos városa, falva mellett Németországban is szerepeltek. A tagok közül meg kell említeni Rigó Magdolnát, aki a Rockszínház gazdasági felelőse és ez év márciusától fogva a színház megválasztott elnöki tisztségét tölti be.

A gútai társulat Petőfi születésének 200. évfordulóját, a forradalom és a szabadságharc történetét gyönyörű csokorba kötve énekkel, verssel, tánccal nyújtotta át a közönségnek. Az előadásukkal a közönségnek nagy élményt szereztek és a művészi formába öntött közvetítésüket a lelkes hazafiság, a szilárd magyarságtudat és az igazságérzet tükrözte.

A kultúrműsor szónoka Budapestről Sirató Ildikó egyetemi tanár volt. Dr. Sirató Ildikó – kutató, oktató és színházi munkával 1990 óta foglalkozik. Több idegen nyelvet beszél: finn, orosz, angol, észt, német, svéd. Főbb kutatási területei: a 19-20. század színháztörténete, a közép – és észak európai színháztörténetek. A munkássága széleskörű, néhányat kiemelve: a magyar színház mellett a finn, az észt, az orosz színjátszás története, a gyermek-és ifjúsági színház, a zenés színház, a bábjátszás, a nemzeti színház intézménytípusának története, a drámatörténet és a kortárs drámairodalom, a műfordítás gyakorlata és tudománya, a drámapedagógia mint módszer…A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztálya Színház-és Filmtudományi Állandó Bizottságának, valamint Tánctudományi Munkabizottságának tagja, számos hazai, külföldi és nemzetközi tudományos szervezet tagja, a Színpad című szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Studia Theatralica könyvsorozat szerkesztője. Rendszeresen publikál tudományos és ismeretterjesztő tanulmányokat, tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon, vezet kurzusokat magyar és külföldi egyetemeken. Színházi és műfordítói tevékenységet folytat.

Az ünnepi beszédében 1848-at mérföldkőnek, nagy fordulatnak jellemezte. Lebilincselő előadásában Petőfi életét, március 15-e eseményeinek történését, fontos állomásait elevenítette fel. Kitért az 1848-as forradalom egyik legfontosabb dokumentumának, az akkor megfogalmazott 12 pontnak kiemelt jelentőségére. Petőfi, a forradalom és a szabadságharc történése mellett megemlékezett a 200 éve született Madách Imréről is.

Sirató Ildikó egyetemi tanár ünnepi beszédének záró részében Petőfi demokráciafogalmára hivatkozott, amit a nagy költő a szabadszállási kis-kunokhoz szóló választási kiáltványában fogalmazott meg 1848. júniusában:
„[…] Fölemeltétek fejeteket s fölteszem rólatok, hogy soha többé meg nem hajoltok semmiféle ember előtt a kerek világon. Az isten az állatnak teremtett négy lábat, az embernek csak kettőt, azért, hogy egyenesen járjon és embertársainak egyenest a szeme közé nézzen, – mert az ég alatt minden ember egyenlő, egynek sem szabad másokra lenézni, egynek sem szabad másokra fölnézni. Nem ismerek magamnál se kisebbet, se nagyobbat.”

A kultúrházban tartott ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.

A községháza mellett álló Petőfi emléktáblánál népes közönség hajtott fejet a forradalom emlékére. A megemlékezés koszorúit elhelyezték: Dabas városa (Feldman László, Kosztolányi Gyula, Révész Károly), Kiskunfélegyháza városa (dr. Tarjányi József), Egyházkarcsa Önkormányzata (Mórocz Péter polgármester, Gódány László alpolgármester), Királyfiakarcsa Önkormányzata (Wurczell Zoltán polgármester és Gulázsi Gabriella képviselő), Egyházkarcsai Alapiskola ( Marczell Kinga igazgatónő és Csiba Boglárka diáklány), Baba-Mama Manó Klub ( Kocsis Éva), Királyfiakarcsai Óvoda (Dohorák Szilvia), Királyfiakarcsai Nyugdíjas Egyesület (Malina Rozália, Bors Imre), Szövetség Királyfiakarcsai Helyi Szervezete (Král Andrea, Sáfár Tímea) és a Petőfi Baráti Társulás (Erdős Péter elnök, Marczell József alelnök, Lukács Bence vezetőségi tag).
A koszorúzás méltó záróakkordja volt a Kossuth – katonadalok közös éneke, melyet Kuli Imre dabasi képviselő trombitán kísért. A koszorúzási ünnepség a Himnusz közös énekével zárult.

Köszönet Csifári Ferencnek a hangosításért, a közreműködésért.

A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás Erdős Péter vezetésével, közös akarattal és összefogással fáklyaként mutat utat a magyarságunk megmaradására.

A rendezvény az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség, a Dabas Város Önkormányzata, valamint a Petőfi Baráti Társulás által megvalósított és 2022. szeptember 30-án sikeresen lezárult “Múzeum-templom/ Muzem-kostol” pályázat, amely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap fenntartási időszakában valósult meg (a projekt kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/103).

írta: Szerencsés Magdolna
IMG_2164

IMG_2148

IMG templom 1

10
márc

A PBT következő programjai

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

Tisztelt Tagság !

Az ünnepi meghívó mellett, szeretném tudatni a tisztelt tagsággal az elkövetkező időszak rendezvényeit.

Legközelebb március 18 –án, szombaton délután 14.00 órakor találkoznánk a cserkészligetben, ugyanis az éves nagy brigádot szeretnénk megtartani. Az elmúlt héten kevesebb létszámmal ún. kis–brigádot már tartottunk, amely során a férfiak a fák botlását végezték, míg az asszonyok az újra festett székházat, illetve a Karcsai Magyarság Házát takarították ki. Ezúton is köszönöm a segítségüket. De így is maradt még munka 18 –ra, ezért kérem Önöket, hogy minél nagyobb számban jöjjünk össze. A brigád után kemencében sült finomságok lesznek felszolgálva.

2023. 04.28 –án 17.30 órai kezdettel a cserkészligetben a Karcsai Magyarság Házában Molnár Ilona, a PBT örökös tagja jóvoltából könyvbemutatóra kerül sor. Deák Ernő Útkeresés a jövőbe c. könyvét méltatja Böröndi Lajos szerkesztő, költő. Deák Ernő 1956 óta él Ausztriában, ott tanult a bécsi egyetemen. A filozófia és a történelemtudományok kandidátusa lett. Az Osztrák Tudományos Akadémia munkatársa és a Bécsi Napló főszerkesztője. A könyvbemutató könyvárusítással egybekötött, a könyv kedvezményes ára 25 euró, a szerző aláírásával ellátva.

2023. 05. 19–én, 18.00 órától már a májusi pompájában tündöklő cserkészligetben retró bulit szervezünk.

Először Magyarország egyik legnevesebb pincészete a balatonfüredi Figula pincészet tart borbemutatót. A Figula Családi Pincészet 1993–ban kezdte meg működését a Pannon–táj ékköveként emlegetett Balaton– régióban. A 30 hektáros birtokon szigorú hozam korlátozással, a korszerű és tradicionális borászati eljárások ötvözésével készítik boraikat. Munkájuk eredményeként hazai és világversenyeken értek el sikereket. Figula Mihály többéves munkája elismeréseként 2000–ben elnyerte a Magyar Bor Akadémiától az ország egyik legnagyobb szakmai elismerését, az Év bortermelője megtisztelő címet, fia ifj. Figula Mihály pedig a „Borászok Borásza 2019“ díjjal gazdagodott.

A borkóstoló után kemencénkben sült finom vacsora kerül felszolgálásra, majd Felvidék egyik legjobb gitárpárosának Zsapka Attilának és és Emmer Péternek a zenéjére lehet majd éjfélig táncolni és mulatni.

Belépődíj elővételben 20 euróért vásárolható meg.

Szívélyes üdvözlettel :
Erdős Péter a Petőfi Baráti Társulás elnöke

10
márc

M E G H Í V Ó

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

A Petőfi Baráti Társulás Dabas város közreműködésével, tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségére.

Időpont: 2023. március 19 (vasárnap)

A rendezvény programja:
A Szent Bertalan római katolikus templomban (Egyházkarcsa) Balogh Károly plébános 10,30 órai kezdettel szentmisét mutat be.
A szentmisét Dabas város képviseletében orgonán Juhászné Bábel Márta (Kossuth Lajos Általános Iskola – tanár) és trombitán Kuli Imre városi képviselő kísérik.

A kultúrprogram helyszíne:

Királyfiakarcsa – kultúrház, kezdés: 15,00 óra

Az ünnepi műsor közreműködői: Kis-Duna Menti Rockszínház (Gúta)

Szónok, beszédet mond: Dr. Sirató Ildikó egyetemi docens, színház-és irodalomtörténész, tanár (Budapest)

A megemlékezés hagyományokhoz híven koszorúzással zárul a Petőfi emléktáblánál.

Ünnepeljünk együtt és emlékezzünk közösen március 15-re, Petőfi Sándorra, a nagy forradalmárra, születésének 200. évfordulójára és a szabadságharc hőseire!

Köszönjük, hogy jelenlétével megtiszteli rendezvényünket.

Tisztelettel:
Erdős Péter a PBT elnöke

3
márc

GYÁSZHÍR !

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

Tisztelt Tagság !

Fájó szívvel tudatom, hogy tisztelt Tagtársunk Badura Ferenc 88 éves korában elhunyt.

Temetése 2023. március 8 -án, délután 14.00 órakor lesz a somorjai temetőben.

tisztelettel:
Erdős Péter, a PBT elnöke

Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.
(Juhász Gyula)

Tisztelet emlékének !

Búcsúistentiszteletet tartottak dr. Smuk András, az Európa-Club volt elnökének emlékére Bécsben a belvárosi református templomban. A búcsúistentiszteletet a felvidéki származású Bécsben szolgálatot teljesítő Karvansky Mónika református lelkész tartotta.

Dr. Smuk András életútját, szellemi örökségét Mentsíkné H. Szilvia, az Europa-Club alelnöke és az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke mutatta be. A nagyköveti búcsúztatást dr. Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete mondta.

“Az elmúlt években azért találkoztunk itt a templomban, hogy a református barátainkkal az adventi időszakban közösen ünnepeljünk. Most azért vagyunk itt, hogy fájó szívvel búcsút vegyünk az Europa-Club szeretett elnökétől, dr. Smuk Andrástól. Andrástól, barátainak Banditól, és ahogyan a fiatalok tisztelettel nevezték, Bandi bácsitól” – kezdte megemlékező beszédét Mentsíkné H. Szilvia.
Mint mondta, Smuk Andrást sokan tisztelték, szerették, mert jó EMBER volt, így, csupa nagybetűvel, állhatatos, kitartó és mindig segítőkész.

“Készülve a búcsúztatóra, úgy gondoltam, megosztom Önökkel vezetőségi társaim és az Europa-Club barátainak gondolatait, hogy lássák, milyen ember is volt Smuk András. Néhány idézetet hadd olvassak fel most Önöknek” – fogalmazott.

„A vasfüggöny felszámolása előtt költöztem családommal együtt Szlovákiából Ausztriába. Ezekben a nehéz kezdeti időkben Dr. Smuk András egyike volt azoknak a személyeknek, akik bennünket barátsággal, segítőkészséggel és szeretettel fogadott. Jó tanácsokkal látott el, ami akkor számunkra megfizethetetlen segítséget jelentett. Ez idestova 30 évvel ezelőtt történt, de mai napig nem tudok hála nélkül gondolni erre.”

„Bandi ragaszkodása a magyarsághoz a Burg Kastl Magyar Gimnáziumban vált közösségteremtő akarattá nála”.
A magyar irodalom iránti érdeklődése olyan erős volt, hogy pl. a húsvéti szünetben magával vitte a magyar irodalomtörténet 608 oldalas iskolai tankönyvé, és végigtanulmányozta azt. Tudomásunkra jutott, hogy történelemből mindig jeles volt, a magyar történelem legapróbb részletei is érdekelték őt. Később az egyesületi életben kamatoztatta ezt a tudását, ezáltal színessé tett minden rendezvényt, kirándulást, előadást. Az évente megszervezett kulturális utazások nemcsak élményt, ismereteket adtak, kíváncsi várakozással töltötték el a résztvevőket. 1990-től bejártuk szinte az egész Kárpát-medencét.
Nagy élményt nyújtó volt megismerni a baltikumi nyelvrokonainkat, de bejártuk Lengyelországot. Majd Olaszországban magyar emlékhelyeket kerestünk fel, voltunk az Isonzó völgyében, Doberdóban.

Láttuk Törökországban a Rákóczi és Kossuth emigráció helyeit, Rodostót, Kütayát, továbbá Bulgária magyar emlékeit. Erdélyi kirándulásaink fénypontja volt a tábortűz, a szép magyar népdalok éneklése egy-egy pohár bor mellett. Képes volt az embereket ösztönözni, lelkesíteni egy jó ügyért, de soha nem valami ellen.”

„Bandi bácsi bécsi ösztöndíjas időszakom meghatározó embere volt, sokat tanultam tőle. Emberséget, felelősségtudatot. Azok közé tartozott az idősebb generációból, akik tisztelik és szeretik a fiatalokat”
A felvidéki magyarok által szervezett rendezvényekre Alsóbodokra, Lévára, Nyitrára, Pozsonyba, Pozsonypüspökibe, ha Bandit meghívták, gyakran vele tartottam. Megtapasztaltam, milyen fontosnak tartották az ottaniak, hogy Bandi velük ünnepeljen, illetve megemlékezéseiken részt vegyen.

Mindig várták és nagy szeretettel fogadták. Minden alkalommal az volt a benyomásom, hogy Bandi jelenléte erőt és bizakodást adott nekik.”

„Úgy gondolom sokunknak, a határokon túl is, nagyon fog hiányozni. Mindvégig hálásak lehetünk neki emberi támogatásáért, mellettünk való kiállásáért.”

Smuk András hihetetlen munkabírású egyéniség volt, aki soha, egy percig sem ült karba tett karba tett kézzel. Élete volt az Europa- Club közössége, ahol szervezett és szervezett.

Arra is odafigyelt, hogy a tagság, az érdeklődők az év elején időben kezükbe vehessék a klub színes programját, az esztendő végén pedig, az immár 29-ik évkönyvet, klubunk éves krónikáját.”

„Igaz szívvel szerető, mindig segítő kezet nyújtó atyai gondoskodással volt egész életében akár a rendezvényeink, akár az egyesület tagjai iránt, személy szerint irántam is. Kiegyensúlyozottsága, bölcsessége, jóakarata, a másik ember iránti tisztelete, jókedélye, önzetlen és fáradhatatlan munkája követendő példa mindannyiunk számára.

Az ausztriai magyarság igazi ikonikus, vezető alakja, egy feledhetetlen egyéniség, akire mindig büszkék leszünk, akire mindig emlékezni fogunk.
Amit hátrahagyott, nemcsak szellemi örökség, hanem egy igaz és tisztaszívű ember példaértékű életútja, ami kivívta a generációk tiszteletét. Megmutatta, hogyan érdemes külhonban is emelt fővel magyarként élni. Isten nyugosztalja őt, örök hála és köszönet őérte!”

„Bajban voltam, igazságtalanul megvádoltak, ilyenkor hamar elpárolognak a barátok. Bandi azonban maradt és segített, támogatott. Igaz ember, barát maradt a bajban is. Azzal, hogy elveszítettük őt a bécsi, az ausztriai magyarság szívéből szakadt ki egy darab, pótolhatatlan űrt hagy maga után. Velünk marad az, amit teremtett, az „Europa”-Club, A KLUB. A mi feladatunk lesz tovább vinni ezt az örökséget, amit Smuk András mindig a legfontosabbnak tartott, átadni a fiataloknak, a legszebb kincsünket, a nyelvünket, a magyar nyelvet és kultúránkat, bárhol legyünk is a nagyvilágban.”

Hogyan vallott dr. Smuk András az Europa-Clubról, életéről?

„Joggal hiszünk abban, hogy az Europa-Club – eddigi jó hírnevéhez méltóan – továbbra is fontos európai fórum maradhat az anyanyelvi magyar kultúra, a hagyományok és a határokon átívelő emberi kapcsolatok ápolása terén.”

1947-ben születtem Pusztasomorján, a Hanság északi peremén, egy kis faluban, az osztrák-magyar határtól néhány kilométerre. Szülőfalum közvetlen szomszédjai a Mosonszentjános és a Mosonszentpéter nevű községek. Mindhárom falu az Árpád-korban keletkezett, 1970-ben ezek egyesítéséből született meg a napjainkra már várossá fejlődött Jánossomorja.

Az érettségim idején, 1967-ben ballagási batyumba pogácsa, fillér, só mellé egy rög anyaföldet is helyeztek. Akkor még ezt a rögöt a vasfüggönyön keresztül kellett titokban kicsempészni. Most már tudom, hogy ez az a rög, amely engem egy életre elkötelezett, és ezt soha nem fogom szem elől téveszteni.”
„1975-ben feleségül vettem Döbrentey Máriát, akitől két csinos lányom (Andrea és Júlia) született. Nagy örömömre született egy kis unokám is.”

„Édesapám Smuk András, édesanyám Gősi Mária volt. Hárman vagyunk testvérek. A nagyszüleim is, a szüleim is parasztemberek voltak. Nem volt nagy birtokunk, a szüleim az államosítás előtt huszonöt hold földön gazdálkodtak. Már ez is elég volt ahhoz, hogy 1952-ben kuláklistára kerüljenek, azzal fenyegették a családunkat, hogy kitelepítenek bennünket. Édesapám semmiképpen nem akarta, hogy kitelepítsenek, ezért 1952-ben Ausztriába menekült. Mivel közvetlenül a határ mellett éltünk, tudta, hogy hol lehet átmenni. A határőrök ugyan utána lőttek, de szerencséje volt, és átjutott épségben. Igaz nem sokat ért vele, mert Ausztria akkor még zónákra volt osztva, és ahol apám átment, ott orosz zóna volt.
Első éjjel elbújt valahol, másnap egy kukoricaszárral megrakott szekérrel az ismerősei átmenekítették az angol megszállási övezetbe, ott élt ’56-ig egy faluban.

Elmondhatatlan, hogy eközben édesanyám mennyit szenvedett, mennyit zaklatták az ávósok. Sokszor éjjel, kettő-háromkor átkutatták az egész házunkat a pincétől a padlásig. Rettenetes évek voltak ezek!
Ha a családunk nem fogott volna össze, és nem támogatott volna bennünket, nem is tudom, hogy mi lett volna velünk.

Akkor még élt édesanyám anyja is, és ott voltunk mi, hárman gyerekek; ötünknek nagyon nehéz volt a megélhetés. Nagyon nehéz volt! Ezek a gyerekkori emlékek máig elkísérnek. 1956-ban kitört a forradalom, egyszer csak megjelent édesapám, váratlanul hazajött. 1952 óta nem láttuk egymást. Négy éven át mi a világon semmit nem tudtunk róla. Alig telt el néhány hét, leverték a forradalmat és apámnak újra menekülnie kellett, akkor már minket is magával vitt, kimenekített Bécsbe. Most már szekérrel menekültünk, mert volt egy lovunk. A szekéren ülve arra lettem figyelmes, hogy a mellettünk gyalogosan menekülők valami pirosat dobálnak el az út szélén. Kilenc éves voltam, csak később tudtam meg, hogy ezek piros valamik a pártkönyveik voltak, később olvastam is, hogy az első menekülők az ávósok voltak.”

Az Europa- Clubról egy riportban a következőket vallotta:

„ A bécsi magyarok kultúregyesületét valós közösségi igény hozta létre. Az 1956-os magyar forradalom után a Bécsben rekedt magyar fiatalság, amelyre leginkább a gyökértelenség és a tájékozatlanság volt jellemző, kereste egymást. Az Europa-Clubot 1956-ban Ausztriába menekült fiatalok, főként egyetemisták alapították. 1964-ben egyesületté nyilvánították a klubot. Ebben az időszakban az Europa-Club jelentősége abban rejlett, hogy a magyar műveltséget ápoló közösség élő valóság maradt Bécsben.”

Az 1989-es rendszerváltás után elhatároztuk, hogy az Europa-Club a továbbiakban ne foglalkozzon politikával, hanem minden eszközével a magyar kultúra ápolására törekedjen.

Gondosan ügyelve arra, amikor a műsorainkat kialakítottuk, hogy a trianoni magyarság ötágú sípja mindig megszólaljon. Abból a felismerésből indultunk ki, hogy mi, ausztriai magyarok nem ismerjük, nem is ismerhetjük a mozaikokra szétesett Kárpát-medencei magyar nemzetet, mert évtizedekig vasfüggöny választott el bennünket egymástól. A rendszerváltást követően igyekeztünk pótolni az elmulasztottakat, azonnal felvettük a kapcsolatot a határon túlra szakadt magyar közösségekkel.”

„Büszkén állítom, hogy az egykor főként ’56-os menekültekből álló csoport, majd anyanyelvi közösség és szellemi társulás a munkakedvéből a mai napig semmit sem veszített. Kodály Zoltánnal együtt valljuk, hogy: „A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Az Europa-Club ezen munkálkodik továbbra is. Nem egyszerű, mert a mai fiatalság már nehezen mozgósítható ilyen célokért, de talán nem lehetetlen.”

Büszke vagyok arra is, hogy nem alaptalanul került be a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába és a Magyar Örökség aranykönyvébe, 2006. október 2-án a szöveg, hogy: „A bécsi Europa-Club hűsége 1956 szelleméhez magyar örökség.”

„A közéleti elismerések közül talán a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés oklevele okozta a legnagyobb örömet, amelyet Áder János köztársasági elnök írt alá, 2013. ápr. 17-én.”

A Klub elnökeként dr. Smuk András átvehette 2008-ban a magyar Értékközösség-díját, 2009-ban Árpád-fejedelem-díját, 2010-ben Széchenyi István és Moson vármegye-díját, 2021. szeptember 7-én pedig az osztrák Centrope-díjat és a Magyarország Barátai Alapítvány-díjat. 2022-ben Jánossomorja díszpolgárává avatták.
Munkásságát a sok rendezvény, kirándulás, kultúrtörténeti utazás mellett maradandó emlékek is jellemzik:
Az egyesület 1995-ben Beregszászon szobrot állított Bethlen Gábornak, 1998-ban pedig II. Rákóczi Ferenc-emléktáblát helyezett el a kelet-galíciai brezáni vár falára. 2009. október 6-án ünnepélyes keretek közt lepleztük le Hunyadi László marosvásárhelyi művész Petőfi-mellszobrát a Collegium Hungaricum előcsarnokában. 2011. október 22-én kopjafaavatással emlékeztünk meg Jánossomorján az 1956-os forradalomról. A kopjafát az Andauba (Mosontarcsára) vezető út mentén állítottuk fel, a jánossomorjai önkormányzattal közösen, ott, ahol ’56-ban tömegek hagyták el Magyarországot.

2012. június 4-én Székelykevén, a magyar nyelvterület legdélibb, többségében magyarlakta bánsági településén Petőfi Sándor-emléktáblát helyeztünk el a művelődési házban.

2013. október 9-én Sopronban állítottuk fel Klebelsberg Kuno mellszobrát, Hunyadi László Magyar Örökség díjas művész alkotását.

Bad Deutsch-Altenburgban a magyarok jelképes sírja hármas találkozás immár minden évben, emlékhely, tisztelgés a hősök előtt, akik életüket adták a magyar hazáért. Ausztriából, Magyarországról és Felvidékről jönnek ide emlékezni százával az emberek.

Bandi ránk hagyott egy fontos feladatot, a jelképes sír mellett szeretett volna emlékkövet állítani azoknak a magyar vagy magyar érzelmű embereknek, akik sokat tettek az ausztriai magyarságért és már nincsnek közöttünk.

Amikor a Klub megrendelte ezt a követ, nem sejtettük, hogy még egy név kerül majd rá, az övé. Szeretnénk a követ június 4-én felállítani, mellé pedig egy emléktáblát, amelyen ott áll majd dr Smuk András neve és mellette egy szép Vörösmarty Mihály idézet: „ A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek” – fűzte még hozzá Mentsíkné H. Szilvia.

Végezetül álljon itt, hogyan gondolkodott dr. Smuk András a hazáról, álljon itt példaként nekünk és a jövő nemzedékének:

Amit Burg Kastlban a lelkembe ültettek, azt ma is, mint örökséget hordom magamban. Nem volt az más, mint a magyar nemzet szeretete, a magyar kultúra és nyelv tisztelete. Ezeket az értékeket szeretném továbbadni az engem követő generációknak, valamint azt a tapasztalatomat, hogy nem elég egyénileg nagy magyarnak lenni, közösségileg is kell munkálkodni.

A haza fogalma gyökereket és életteret jelent, hol az ember született és nevelkedett. Az anyanyelv meghatározza az ember további életét. Az élet a világ bármely részére sodorja, a szülőhely, hol felnevelkedett, mindig eszébe jut, ha rágondol, szívét melegség önti el és vágyik vissza.”

írta: Molnár Ilona nyug. iskolaigazgató, tanár
megjelent: a ma7 honlapon, 2023. március 2-án, (Kávézó rovat)