Archive for október, 2023

28
okt

M e g h í v ó!

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

Tisztelt Tagság !

Már hagyománnyá vált a PBT életében, hogy Mindenszentek előestéjén találkozunk a Cserkészligetben és a nagy keresztnél gyertyát gyújtunk és imát mondunk az elhunyt tagtársaink lelki üdvéért. Idén is várom Önöket október 31 -én, este 18.00 órára.

Azon a napon minden más
Újra mélyen érint meg minden gyász
Nincs már velünk együtt
Kit ismertünk vagy szerettünk
Azon a napon újra együtt lehetünk.
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok
Fülünkben újra megcsendül a hangjuk
Szinte látjuk minden mozdulatuk
Nem is tudják, mennyire fáj a hiányuk.

Szívünkben csak az hal meg kit elfeledünk, nem pedig az kit eltemetünk!

Tisztelettel
Erdős Péter, a PBT elnöke

A Petőfi Baráti Társulás a Petőfi 200 emlékév záró rendezvényét 2023. október 22-én tartotta Királyfiakarcsán, a Cserkészligetben álló Karcsai Magyarság Házában.

Az alistáli Nyugdíjas Népdalkör előadásának – Iván Melinda művészeti vezetővel – méltó helyszíne volt a Karcsai Magyarság Háza, ahol a terem belső falain M. Kiss Márta, Petőfi Sándor életútját festette meg, Petőfi versekkel gazdagítva.

Az alistáli Népdalkör 2004-ben alakult, vezetőjük Domonkos Erzsébet nyugalmazott pedagógus. Rendszeres fellépői a község kulturális rendezvényeinek és a környékbeli falunapi- és népzenei találkozóknak.
Az alistáli Cimborák pedig 2007-től népdalokkal, nótákkal, bor- és katonadalokkal szerepelnek különböző rendezvényeken. Vezetőjük Fazekas István, az Alistáli Művészeti Alapiskola megalapítója, Szlovákiában arany, Magyarországon pedig arany és kiemelt arany minősítésű magyar nótaénekes. Ahogy vallja: a magyar nóta szeretete már a bölcsőben kezdődött el, az édesapja prímás volt.

A Népdalkör illetve a Cimborák maguk és mások örömére énekelnek. A hazai fellépések mellett számos külföldi meghívásnak tesznek eleget, főleg Magyarországon, de több alkalommal voltak Bécsben, a Szent István tiszteletére rendezett ünnepségen. Képviselték a járást a kerületi fesztiválokon, így Madunicén, Jókán, Galántán, Patán és Žlkovcén.

A Petőfi emlékezete című előadásuk fergeteges sikert aratott. A tizenhéttagú csoport tagjai egymást felváltva szavalták és énekelték Petőfi legszebb verseit. Harmonikán Bartalos Zoltán, hegedűn pedig Belucz Károly kísérte őket. A programjuk záró részében Fazekas István külön nótacsokorral kedveskedett.

A fellépők hatalmas sikert arattak. A lelkes közönség vastapssal jutalmazta előadásukat.

A zene az a kapocs, ami összeköti és közelebb hozza őket egymáshoz. Az éneklés pedig vidámabbá teszi mindennapjaikat. Sikerük a sok munka és próbák eredménye, természetesen a szabad idejük feláldozásával. Fontosnak tartják a zene, a népdalok szeretetét átadni, melyekhez még a színjátszásuk művészi előadása is párosul.

17
okt

M e g h í v ó !

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

A Petőfi Baráti Társulás elnöksége mély tisztelettel értesíti és szeretettel meghívja tagságát, illetve községünk lakosságát, valamint minden kedves érdeklődőt a 2023. 10.22 –én, vasárnap délután 15.00 órakor a Cserkészligetben tartandó rendezvényünkre, amely a Petőfi 200 keretén belül valósul meg.

Petőfi emlékezete

című előadás az Alistáli Nyugdíjas Népdalkör jóvoltából kerül bemutatásra.

Mindenkit nagy szeretettel várunk !

Erdős Péter
a Petőfi Baráti Társulás elnöke

16
okt

Gyászhír!

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

Tisztelt Tagság !

Szomorú szívvel tudatom Önökkel, hogy szeretett tagtársunk Borbély Lajos életének 70. évében elhunyt.

Búcsúztatása, 2023.október 17 -én délután 14.00 órakor lesz az Amadékarcsa-i temetőben.

Örök tisztelet emlékének !

Tisztelettel:
Erdős Péter, a PBT elnöke

Tisztelt Tagság !

Sok szeretettel hívok és várok Mindenkit 2023.10.11 -én 18.30 órára a Cserkészligetbe, a Karcsai Magyarság Házában tartandó Vendégváró sorozatunkra.
Az est vendége a Samaria Klezmer Band zenei együttes, akik a PBT tagjának Mészáros Katikának a meghívásának tesznek eleget.

A Samaria Klezmer Band 2016-ban alakult Somorján. Elsősorban hagyományos kelet-európai zsidó zenét játszanak, de repertoárjuk részét képezik a tradicionális jiddis és izraeli dallamok, valamint a múlt század zsidó színházaiban született – mára már világszerte ismert – dalok.

A zenekarunk 5 tagból áll. A zenei formáció insprirálója Lubomír Kompauer, klarinétos és Varsányi Gyuri, dobos. A hegedűs Varsányi Ildikó a harmonikás pedig Ozsvald Péter így együtt alkotott egy zenei formációt, amelyben az autentikus klezmer zene szintézisben jelenik meg a világzene különböző műfajaival és a népzene elemeivel. Az együttes repertoárját a zsidó zenei hagyományok gyökereiből kiinduló, hagyományos klezmer kompozíciók alkotják, melyeket változatos kelet-európai, balkáni és dél-amerikai zenei elemek tesznek még érzékletesebbé.

Szívélyes üdvözlettel:

Erdős Péter, a PBT elnöke

A 2023. június 16-án, az egyházkarcsai falunapok rendezvényének első napján nem mindennapi esemény zajlott a Szent Bertalan római katolikus templomban, majd annak udvarán, a templomkertben.
A nagyszabású kultúrprogram szentmisével kezdődött, melyet Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrált. A zsúfolásig megtelt templomban, Balogh Károly helyi plébános mellett további lelkiatyák is segítői és résztvevői voltak a felemelő eseménynek, így Brezina Balázs (Rábapatona), Zsidó János (Nyékvárkony), Parák László (Bős) és Horváth Róbert (Dunaszerdahely).

„Jézus szentséges szívét ünnepeljük ezen a napon“ – Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek ezen gondolatával vette kezdetét az ünnepi szentmise. Majd visszagondolt az egyik történelmi múltunkra és Paks legnagyobb katasztrófáját említette meg, amely 1887. június 18-án következett be, amikor a kalocsai Jézus szíve búcsúra igyekvő közel 400 fős tömeg alatt elsüllyedt a komp. 216-an haltak meg akkor, ennek emlékére Jézus szobrot állítottak. De az akkori rendszer a szobrot lerombolta. Majd a rendszerváltás után 1999-ben a szobor ismét visszakerült a helyére. A biskói komptragédia emlékműve a Duna parton áll, felállításának dátuma: 2000. június 16.

„Jézus szíve országába kerültek azok az emberek. Az egész emberi életnek a jelképévé válik a szív és magában, a szentírásban is, mind az Ó – és Újszövetségben is, ott találjuk a szívre vonatkozó tanítást, mint az emberi életnek a középpontját.
Miért teremtette Isten a világot? Ezt nem tudjuk másként megmagyarázni, mint azzal, hogy Isten szeret bennünket – említette a híveknek Bábel Balázs, aki a prédikációjában kiemelte, hogy az Isten által adott szabad akarunkat meg kell becsülnünk. Isten nem akart robotokat teremteni, mert szabad embereket akart és szabadságot adott nekünk. Aquinói Szent Tamás a középkori olasz teológus, filozófus mondatát idézte, aki azt mondta – A jó természete az, hogy kiárad – ezért a teremtés egyértelműsége magától értetődő. Szent Tamás legismertebb gondolatsora Isten létezésének “bizonyítéka“.

A lélekmelengető szentmise végén Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseknek Mórocz Péter Egyházkarcsa polgármestere, valamint Erdős Péter a Petőfi Baráti Társulás elnöke, Egyházkarcsa templomatyája a köszönetüket fejezték ki.

A szentmisét követően a nagy számban összegyűlt hívek, a megjelentek kivonultak a templom elé. Egyházkarcsán három ország öt községének küldötteivel karöltve kezdődött el a szoboravatási ceremónia, mégpedig Szent László és Szent Erzsébet szobrának felavatása. A hívek kíváncsi figyelme a fehér lepellel letakart szentek szobraira irányult. A Szent Bertalan római katolikus templom fennállásának éve 1819. A 2023-as év történelmi, a templom bejárata feletti üresen álló mélyedések, az úgynevezett „fülkék,“ 204 év elteltével „életre kelnek“.

A szoboravatási eseményt Mórocz Péter Egyházkarcsa polgármestere nyitotta meg. A beszédében kiemelte, hogy sokan eljöttek a szoboravatási ünnepségre, mely bizonyítéka annak, hogy Egyházkarcsán méltón ápoljuk a kultúrát, melynek alapja a kölcsönös tisztelet és az összefogás. Mi is büszkék vagyunk magyarságunkra, szeretnénk ezt a kultúrát és a magyar identitást megtartani – mondta Mórocz Péter polgármester. Kiemelt tisztelettel köszöntötte Egyházkarcsa testvértelepüléseinek vezetőit, küldötteit, melyek a következő helységek: Kalotaszentkirály (Erdély), Bácskossuthfalva (Vajdaság), Dabas, Rábapatona és Karcsa (Magyarország).
A teljesség igénye nélkül az ünnepségen részt vett Peter Krivda szobrászművész (a szobrok alkotója), a Pozsonyi Nagykövetség III. o. titkára, Laucsek Anrás Csaba személyében, továbbá az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje Pammer István elnök vezetésével, valamint számos szervezet, intézmény is képviselte magát a rangos eseményen.

A nap fénypontja Szent László és Szent Erzsébet szobrának a leleplezése és megáldása volt. Szent László szobrát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Gódány László Egyházkarcsa alpolgármestere, Szent Erzsébet szobrát Peter Krivda és Mórocz Péter Egyházkarcsa polgármestere leplezték le, majd Bábel Balász érsek és a megjelent lelkipásztorok megáldották a szobrokat.

Szent László öröksége a keresztény hit bátor felvállalása. Szent László, a korabeli harcosok fejszéjét a jobb kezében tartja, a másik kezében pedig a lovagokra jellemző védőpajzsot. A szobor nagysága 2 m és a templomi homlokzat jobb fülkéjébe került. Szent Erzsébet ölbe tett bal kezében a rózsákká átváltozott kenyereket tartja, a jobb kinyújtott kezével pedig – mintegy virtuálisan – kínálja a kenyércipót. A szobor nagysága szintén 2 m és a homlokzat bal fülkéjében foglal helyet.

Gódány László Egyházkarcsa alpolgármestere beszédében kiemelte, hogy méltó ünnepséggel vette kezdetét az egyházkarcsai falunapok első napja. A szentek összetartanak minket és ezek a gyönyörű szobrok végre felkerültek az őket megillető helyükre, melyek több mint 200 évig üresen álltak – mondta az alpolgármester.

Az alpolgármester köszöntő szavai után a koszorúzásra került sor, a második világháborúban elesett hősök emlékére.
Koszorúztak (ismét a teljesség igénye nélkül): Magyarország Nagykövetsége Pozsony, Kalotaszentkirály, Karcsa község, Rábapatona, Bácskossuthfalva, Dabas, Királyfiakarcsa Önkormányzata, Egyházkarcsa Önkormányzata, Petőfi Baráti Társulás, Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa, Egyházkarcsai Óvoda, Egyházkarcsai Alapiskola, Egyházkarcsai Önkéntes Tűzoltó Testület, Egyházkarcsa Nyugdíjas Szervezete, Rózsafüzér Társulat, Baba-Mama Manó Klub Királyfiakarcsa, Európai Borlovagok Magyarországi Rendje, Királyfiakarcsai Óvoda.

Az ünnepélyes szoboravatást követően a meghívottak a siposkarcsai faluházban egy vacsorán vettek részt. Az est folyamán bemutatkoztak egymásnak a meghívott községek vezetői. A magyarországi Karcsa község nevében Milinki László polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Molnár Nagy Béla Rábapatona polgármestere következett és Dabasról pedig Sós Gábor alpolgármester tartott beszámolót. Vajdaságból Papp László polgármester köszöntötte az ünneplőket és Erdélyből Póka András György polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Minden község (város) vezetője röviden bemutatta a települését is, majd a házigazdáknak átadták köszöntő ajándékaikat. A jeles nap alkalmából Egyházkarcsa Önkormányzatától Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, valamint Balogh Károly plébános emlékplakettet vettek át.

Az est folyamán Bajnóczi Anna, helyi alapiskolás tanuló mesét mondott, majd nagy sikerrel az Opera Trio is fellépett, mindnyájan hatalmas élményt nyújtva a vendégeknek.
A finom vacsora után, a Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa – Méhes János vezetésével – borkóstolóra invitálta a jelenlevőket.

Az Egyházkarcsai Római Katolikus Plébánia honlapjáról megtudtuk, hogy a Bethlen Gábor Zrt. meghirdetett pályázati felhívására az egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség 2022 – ben sikeresen pályázott. A megnyert pályázati pénzforrásból készült el a Szent László lovaskirályunk szobra. A Szent Erzsébet szobra pedig az Egyházkarcsai Önkormányzat ajándéka.

A szentek kiválasztása Balogh Károly plébános ötlete alapján valósult meg. Köszönet érte.

A rendezvény a Dabas Város Önkormányzata, az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség, valamint a Petőfi Baráti Társulás által megvalósított és 2022. szeptember 30-án sikeresen lezárult „Muzeum-templom / Muzeum-kostol“ pályázat, amely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap fenntartási időszakában valósult meg (a projekt kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/103).

Különleges nap volt az egyházkarcsai falunapok első napja. Az ünnepség minél magasztosabb szervezéséért köszönet Egyházkarcsa Önkormányzatának. Az esemény megmutatta a közösségi munka szép eredményét, sikerét és összehangoltságát. Bizonyította, hogy fontos a kulturális értékek ápolása, megőrzése és továbbadása. A szoborállítás, a szentelés, a magyar szentek szobrai számunkra egy szimbólum, mely erősíti a kereszténységet és jelképezi az összetartozást.

írta: Szerencsés Magdolna

IMG_3286

IMG_3304

IMG_3328

IMG_3331

IMG_3354

IMG_3376

fényképek: Szerencsés István