Archive for június, 2012

A kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület /Mednyánszky János elnök úr/ meghívására a PBT is képviseltette magát a kismegyeri csata 203-ik évi megemlékezésén. Mednyánszky Jánosnak és kedves feleségének, Kocsis Sándornak és feleségének, valamint a Hagyományőrző Egyesület tagjainak is köszönjük a szíves fogadtatást, a vendéglátást.
A június 9-i megemlékezés programja a következő volt:
A megemlékezés az emlékműnél vette kezdetét, ahol Dr. Szabó János tárogatón játszott. Majd ezután következett a történelmi zászlók bevonulása. A himnuszok elhangzása után Simon Róbert Balázs mondott ünnepi beszédet. Majd következett a történelmi zászlók bemutatása, s ezt azok kivonulása követte. Az emlékszobor koszorúzásánal a PBT is elhelyezte a megemlékező koszorúját.A Pándzsa patak mellett történelmi lovasjátékok és történelmi hadijátékok bemutatására került sor. E szép megemlékezésen a résztvevő hagyományőrzők a következők voltak: Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz, IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagymányőrző Huszárbandérium, Pápai Huszáregyesület, 15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság. Győrben már hagyományos programnak számít az 1809. június 14-i győri csata hősei előtt tisztelgő rendezvény. Ez volt a napóleoni háborúk egyetlen, a Magyar Királyság területén lezajlott ütközete, egyben az utolsó összecsapás, amelyben a magyar nemesi felkelés hadai vettek részt.
Simon Róbert Balázs alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője a hadijáték kapcsán kifejtette, hogy a rendezvény 2009-ben a csata 200-ik évfordulóján vált igazán nagyszabásúvá, és azóta is a város nyári programkínálatának egyik kiemelt eseménye. Hozzátette, a hadijáték, az ágyúk zaja, a lovasság rohama és a védők hősies önfeláldozó küzdelme révén élő történelemórává varázsolja a kismegyeri csatateret. A lovasjáték hasonlóan látványos attrakció, melyben az idén többek között huszáresküvőt és puszta ötöst is láthatták, de az érdeklődőket további kísérőprogramok is várták.
/Olvastam/: Serfőzőné Tóth Andrea kulturális igazgató kiemelte, hogy a városban három kosztümös rendezvényt szerveznek, a Szent László Napokat, a Barokk Esküvőt és a kismegyeri játékokat. Hozzátette, mindhárom nagyon sikeres a győriek és a hozzánk látogatók körében. Külön öröm, hogy a kismegyeri rendezvény évről évre egyre színvonalasabb és egyre több látogatót vonz.
A fő programok mellett az emlékmű melletti színpadon az óvodások, az iskolások és a nyugdíjasok kultúrműsora is zajlott. Ezen az ünnepségen a Hangraforgó Együttes énekei, dalai is szórakoztatták a kicsiket és a közönséget.
/sajnos a délutáni programok már esős, kedvezőtlen időjárás mellett folytatódtak/.
A kismegyeri csatáról / ahol 3031 ember esett el/ még Petőfi Sándor is megemlékezik a Nép nevében című versében:
” Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok? …
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek.
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott? ”
Megemlítendő, hogy az 1809-ben zajló csata emlékére 1897.október 17-én, azaz 88 évvel a csata után avatták fel a ma is itt álló emlékoszlopot, melyet Ottó magyar királyi herceg tervezett.
A PBT vezetősége és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét a szervezőknek, a Kismegyeri Napoleón Hagyományőrző Egyesület vezetőségének, Mednyánszky Jánosnak, Kocsis Sándornak és természetesen a tagságnak is azt a sok munkát és a fáradozásukat, mely mindenképpen hozzájárult az ünnepség magasfokú, méltó megemlékezéséhez.
Köszönjük a meghívást!
a képek megtekinthetők:
www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2