Archive for március, 2018

Királyfiakarcsán működő Petőfi Baráti Társulás szervezésében, március 18-án, a helyi kultúrházban zajlott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség. A műsor bevezetőjében elhangzott, hogy március 15-e történelmünk legfontosabb eseményei közé tartozik, egy jelképpé vált, melyet évről-évre méltósággal ünnepeljük, emlékezve a szabadságharc történéseire. Az eseményt a társulás, a helyi Önkormányzat és a községben működő szervezeteken, a falubelieken kívül megtisztelte Egyházkarcsa Önkormányzata, a kismegyeri Napoleon Hagyományőrző Egyesület (Győr), valamint Dabas város is képviselte magát. Rieger Tibor budapesti szobrászművész, a PBT örökös tagja, (ki szorosan kötődik Királyfiakarcsához), neve is elhangzott, annak kapcsán, hogy március 15-én, a parlamentben, a magyar közjogi méltóságoktól, munkásságának elismerése jeléül Kossuth díjban részesült. Az ünnepség résztvevője volt Batta György író, költő is, aki a Szent László könyvek sorozatában megjelent: „Egy mondat“ valamint Rókusfalvy Pál: „Európában vagyunk“ című könyvekkel mutatkozott be. A kultúrműsort a Felvidéki Rockszínház tagjai: Szuri Dóra, Kozák Péter, Sas Tibor és Bedőcs Imre biztosították, akik lélekemelő koncerttel készültek. A Felvidéki Rockszínház az összmagyarság képviselőjeként szinte egy missziót tölt be magyarságunk életében, a legkülönbözőbb hazafias témájú művek bemutatásával. Az előadott ünnepi műsoruk magukba foglalták azokat a stílusjegyeket, melyeket a nézők szeretnek, hol hangos, hol csendes, fülnek tetsző, az ünnephez méltón kapcsolódó énekek előadádával. Sajnos a közismert történész, politikus, dr. Raffay Ernő (Budapestről), hivatkozva a kedvezőtlen időjárásra, az utolsó pillanatban visszamondta részvételét. Erdős Ilona Eszter, az egyházkarcsai Alapiskola kisdiákja néhány gondolattal emlékezett a szabadságharc történéseire, eseményeire, hőseire. A karcsai megemlékezés a községháza mellett álló Petőfi emléktáblánál koszorúzással folytatódott. Koszorúztak: Királyfiakarcsa Önkormányzata, Egyházkarcsa Önkormányzata, Kismegyeri Napoleon Hagyományőrző Egyesület (Győr), Egyházkarcsai Alapiskola, Baba-mama klub – Manó klub Királyfiakarcsa, Szent György Lovagrend Dunaszerdahely, Dabas város képviseletében Kosztolányi Gyula, MKP helyi szervezete, a Híd Párt helyi szervezete és a Petőfi Baráti Társulás. Az ünnepség a himnusz énekével zárult.

A Petőfi Baráti Társulás műsorvezetője köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a részvételükkel megtisztelték az ünnepséget.