Archive for november, 2018

A bécsi Europa-Club több mint ötven éve áll a magyarság szolgálatában, és hűen őrzi az 56-os szabadság lángját. Több mint harminc éve Smuk András elnök szervezi és irányítja a Club életét, mely három síkon fejt ki fontos tevékenységet: a magyar kultúra ápolásával, a határon túli magyarság támogatásával és a magyar szabadság szellemének őrzésével.

2018. november 17-én az ausztriai Németóváron (Bad Deutsch Altenburg), a Szent István katolikus templomban ökumenikus imaórára és koszorúzási ünnepségre került sor a közelmúltban. Az ünnepség számos résztvevői között a dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola igazgatónőjének, Molnár Ilona tanárnőnek köszönhetően egy autóbusznyi érdeklődő tette tiszteletét Alsó-Ausztria tartományi községében. A zsúfolásig megtelt templomban, a vendégeket, a megjelenteket Smuk András elnök köszöntötte. Az ausztriai, magyarországi résztvevők mellett kiemelte Dunaszerdahely városát, és köszöntötte Csallóköz, valamint Ésekújvár, Léva, Pozsony képviselőit is.

Az ünnepség résztvevőit dr. Hans Wallowitsch Németóvár polgármestere, Balint Pavel helyi esperes, katolikus pap, valamint Nagy Andor Magyarország bécsi nagykövete is szívélyesen üdvözölték.
Az imaórát Makláry Ákos görögkatolikus pap Budapestről és Karvansky Mónika bécsi református lelkész végezték. Közreműködött Faragó Laura Magyar Örökség és Kossuth-díjas énekművész, népdalénekes és a bécsi Liszt Ferenc Énekkar. Az ünnepi beszédet Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalomtörténész mondta. A templomi megemlékezés a magyar és székely Himnusszal és a Boldogasszony anyánk énekével zárult.

A program a temető kertjében, a magyarjaink szimbolikus sírjánál és az ott álló kopjafánál folytatódott. A Miatyánk közös imádsága után a koszorúzásra és a mécsesek elhelyezésére került sor. Az emlékezés a Szózattal fejeződött be.

A közeli Rohrauben, Haydn szülőházában pedig gálakoncertre került sor. A koncert célja, hogy erősítse a „Bécsi régió“, így Bécs, Alsó-Ausztria, Burgenland és a szomszédos országok, vagyis Szlovákia, Magyarország és Csehország közötti kapcsolatot. Kelemen Dorottya, az osztrák köztévé ORF Burgenland csatorna magyar nyelvű műsorvezetője moderálta a Centrope-gálaestet. Köszöntötte a Centrope-díjas Katona Ágnest, a Nemzetközi Duna Filharmónia vezetőjét és a megjelent vendégeket. Ausztria és Magyarország képviselői mellett jelen volt a Kulturális Minisztérium államtitkára Rigó Konrád is, aki köszöntőt mondott. Az est folyamán bemutatkozott a Révkomáromban élő Klemen Terézia is, aki a Lehár Ferenc Polgári Társulás, valamint a Szlovákiai Civil Becsületrend alapító tagja. Ez utóbbi égisze alatt szervezik meg a nemzetközi Házy Erzsébet énekversenyt. 2018 májusában jelent meg magánkiadású „Az évszázad manonja Házy Erzsébet“ című könyve, melynek eladásából befolyt összeget a Házy Erzsébet énekverseny megszervezésére fordítják.
A gálakoncert résztvevői: Faragó Laura (ének), Hajzušová Tatiana (ének), Varga Gábor (klarinét), Manafi Ulrich (klarinét), Gröbner Johanna (zongora) és Trisko Veronika (zongora) voltak. A csodálatos zenélés Haydn szülőházában (Liszt Ferenc, Leo Weiner, Giacomo Puccini, Antonin Dvořák, F. Mendelssohn-Bartholdy, Vittorio Monti) zeneszerzőktől különleges hangulatot varázsolt.

írta: Szerencsés Magdolna
(megjelent: Csallóköz magyar regionális hetilapban, 2018. november 28, 48. számában, a 16-ik oldalon)

Mindenszentek napja, halottak napja alkalmából a Petőfi Baráti Társulás tagjai, a barátok, az ismerősök az elhunyt tagtársakra emlékeztek, 2018. október 31-én a Cserkészligetben.

A katolikus egyházunkban a mindenszentek az összes üdvözült lélek emléknapja. A halottainkról emlékezünk meg, akik az életünk részei.
Nem kétséges, sokat tudunk a gyászról, tudjuk, hogy sosem szűnik meg a hiányérzet, csak valahogy megtanulunk élni az üres, tátongó űrrel, amit maguk után hagytak azok, akik elmentek.

Október 31-én, azokról emlékeztünk meg, akik már nincsenek velünk, de az emlékük a szívünkben él tovább. Egyetlen reményünk a hit, hisz dolgozni, tenni kell, az élet megy tovább…

Fekete István gondolatával élve: “nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz, bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.
Lelkileg bizonyos vigasztalás mindnyájunknak, ha az elhunytakért, az elköltözött szeretteinkért imával, szentmisével, virággal, és az örök világosság jelképével, a gyertyagyújtással még tehetünk.

Elhunyt társaink, akikről megemlékeztünk:
Rabay Anna – Királyfiakarcsa
Kürthy Béla – Dunaszerdahely
Póda Albert – Albár
Balogh Mihály – Győrság
Görcs Terézia – Etrekarcsa
Somogyi Attila – Erdőhátkarcsa
Noszek Alojz – Dunaszerdahely
Pongrácz Ernő – Szentmihályfa
Lelkes Mária – Dióspatony
Surányi László Dunaszerdahely
Majthényi György – Etrekarcs
Hajdú László – Szentmihályfa/Egyházkarcsa
Puha Kornélia – Kulcsárkarcsa
Bartal György – Etrekarcsa
Mészáros Klára – Királyfiakarcsa
Páder Gyöngyi – Pénzesgyőr
Csiba Ottó – Dióspatony
Ürögi Antal Tamás – Nagyudvarnok

Nyugodjanak békében, az emlékük él! A szeretet örök!