Archive for március, 2019

Kedves Tagtársunk!

A Királyfiakarcsai Önkormányzat és a Petőfi Baráti Társulás közös szervezésében szeretettel meghívunk a Nyugati Fogságban c. dokumentumfilm vetítésére, amelyre 2019. április 4-én 18.30 órai kezdettel kerül sor a királyfiakarcsai kultúrházban.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet dokumentumfilmje a második világháborút követően amerikai, brit és francia fogságba került felvidéki leventék és honvédek történetét dolgozza fel.

Üdvözlettel:

Erdős Péter

Szomorú szívvel gyülekeztek a hívek 2019. március 24-én az egyházkarcsai Szent Bertalan katolikus templomban. A plébános úr mindennapi karcsai tevékenysége: szentmisék, keresztelések, házasságkötések, temetések, közös együttlétek, kulturális rendezvényeken történő megjelenése, beszéde, március végével befejeződnek. Búcsúzott a plébános és a hívek búcsúztak tőle.
Boros Károly nyugalmazott főesperes-plébános a papi élete és közszeretetnek örvendő személye iránti megbecsülés jeleként vált ismertté a nyékvárkonyi és a karcsai katolikus hívek között. Ötvennégy évi papi szolgálatából hetedik évét tölti Szlovákiában, ebből az ötödik évét Csallóközben. Isten kegyelméből megünnepelt aranymiséje 2015-ben történt. Öt éve él közöttünk és áldásos, odaadó tevékenységével terelgette a katolikus híveket az Úr Jézus karjaiba. A családbarát plébános úrnak egészségi okok miatt véget ér a két (Nyékvárkony, Karcsaország) egyházközösségben tevékenykedő életútja.
Várja őt haza Csíkország, Székelyföld, Felcsík falucskája, Csíkszentdomokos. Rövid időnek tűnik a Csallóközben eltöltött öt év, mégis fényt, lelkierőt hagy maga után. A plébános úr szavaival: aminek kezdete van, vége is van.

írta: Szerencsés Magdolna
megjelent: Csallóköz magyar regionális hetilapban, 2019. március 27-én (13.szám), a 12. oldalon

Hitet és erőt tud meríteni

Királyfiakarcsa – A helyi kultúrházban, a Petőfi Baráti Társulás szervezésében rendezett március 15-i ünnepség újraélése és felidézése bizonyította, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékének ma is van mondanivalója.

A zsúfolásig megtelt kultúrházban, a felvezető köszöntések és üdvözlések után, az ünnepség első részében a királyfiakarcsai Manó Klub felnőtt tagjai a gyermekekkel közösen adtak elő szépen összeállított műsort. Zenével, tánccal, énekkel és versekkel elevenítették fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történéseit. Az előadásukat siker koronázta, a gyerekek méltán kaptak nagy tapsot. A helybeli és a környékbeli falvakból tömörült Manó Klub öt éve alakult. Fő feladatuk, a gyermekekkel együtt, a magyarságtudat megtartása, erősítése és továbbadása. Vezetőjük Dohorák Szilvia pedagógus.

A kultúrműsor után Koltay Gábor, Balázs-díjas, Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett, Magyar Örökség-díjas filmrendező, színigazgató, érdemes művész mondott ünnepi beszédet. Köszöntője előtt megdicsérte a gyermekeket, a felkészítőket a gazdag programért, a szívet-lelket melengető előadásukért.
Koltay Gábor fiatal kora óta történelemrajongó és az ő szakmai életére is nagy hatással voltak 1848 eseményei. Beszédében visszaemlékezett arra az időre, amikor a Múzeumkertben, március 15-én a magyar zászló csak a vörös zászlóval együtt tölthette be szerepét. Akkor határozta el, ha az életben lehetősége lesz március 15-én ünnepi műsort rendezni, akkor az egész Nemzeti Múzeum homlokzatát börtönfallá alakítja, amely mögött a nemzeti zászló lesz. 1985-ben megkapta a lehetőséget és az álmát megvalósította. Ő rendezte a Nemzeti Ünnepet és a Nemzeti Dal refrénnél leszakadt a börtönfal, eltűnt a vörös zászló és mögötte a hatalmas piros-fehér-zöld zászló lobogott.
Így folytatta tovább: – Egy ország ismerte meg a Nemzeti Dalt, mely összefügg a szabadságharccal és Petőfivel. Nekünk magyaroknak olyan történelmünk van, hogy mindig féltünk valamitől. Megjelentek úgy könyvek – a költők összes verseivel – (Petőfi, Ady, Babits…) hogy nem volt ott az összes költemény, mert az akkori rendszer ezt nem engedélyezte. A 12 pontot a rendszerváltozásig nem lehetett a nyilvánosság előtt elmondani. Ezért is fontos számunkra, hogy a közösségünk, a magyar nemzet visszataláljon a nagyszüleink értékekhez és újra erős közösséggé váljon. A nemzeti ünnepeink hozzájárultak a történelem fejlődéséhez. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékéből minden élő ember hitet és erőt tud meríteni“.
Koltay Gábor beszéde végén Nemeskürty István gondolatát emelte ki, aki a legtöbb könyvében azt vizsgálja, hogy történelmünk tragikus és válságos pillanataiban milyen lehetőségek voltak, s rámutat a hatalmi elit hibáira, tévedéseire és mulasztásaira, egyúttal a magyar nép csodálatos megújulóképességére.

Az ünnepi megemlékezés a községháza szomszédságában álló Petőfi emléktáblánál koszorúzással folytatódott, majd a Himnusz közös eléneklésével zárult.

írta: Szerencsés Magdolna

a cikk megjelent a Csallóköz magyar regionális hetilapban, 2019. március 20-án (12. szám, 3. oldal) Hitet és erőt meríteni címmel.

M E G H Í V Ó

Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira, közkatonáira emlékezünk március 15-én. Az 1848/49-es eseményeket többnyire két szóval jellemezzük: forradalom és szabadságharc. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.

A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2019. március 17-én (vasárnap) az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségére.

Kezdési időpont és a helyszín: 15,00 óra, Királyfiakarcsa – kultúrház

Program:
A királyfiakarcsai MANÓ KLUB március 15-i ünnepi kultúrműsora
Megemlékező beszédet mond: KOLTAY GÁBOR – filmrendező (Budapest)
Koszorúzás a Petőfi emléktáblánál.
Mindenkit szeretettel várunk, hogy közösen hajtsunk fejet történelmünk hősei előtt.

Tisztelettel: Erdős Péter, a PBT elnöke