Archive for október, 2017

Részlet egy győri cikkből:

Mészkőből készült padon üldögél egymás mellett nagymama és unoka, egymásra néznek. A nagymama ölében ifjúkorom mesekönyve, a „Gőgös Gúnár Gedeon”, melyből mesét mond unokájának.
„…gurul a labda, sül a fánk, mosolyog hetven unokánk. /Weöres S./”: látható a kőpadon.

„A művész portálunknak elmondta: hétköznapi, győri nagymamát szeretett volna megjeleníteni, aki szép és a polgárvároshoz illik, vagyis nem „fejkendős” nagymama.”

„A szobrot Borkai Zsolt polgármester és Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntője után leplezték le, s a Bisinger óvoda kisgyerekei adtak műsort, valamint Bende Ildikó színművész mondott verses köszöntőt a nagymamákhoz.”

“A tisztelet jele” – Felavatták a Nagymama-szobrot

A családra, mint értékre, és annak egyik legfőbb pillérére a nagymamára fókuszál az új köztéri alkotás, amelyet a Pálffy utcai rendelők előtt állított a város…
Az elmúlt években is több köztéri alkotást állítottunk, és ezt úgy tesszük, hogy azok valamilyen üzenetet hordozzanak, valamire ráirányítsák gondolatainkat. Ilyen a nagymama szobor is, amely a család fontosságára és annak egyik legfőbb összetartójára hívja fel a figyelmet. – mondta el az átadáson Borkai Zsolt polgármester.
Hozzátette, a nagymamáról mindenkinek pozitív asszociációk jutnak eszébe, egy kedves emlék, a gondoskodás, a megértő szeretet. Ezzel a szoborral a város köszönetet mond nekik mindazért, amit tőlük kapunk.
Az ötlet dr. Somogyi Tivadar alpolgármestertől származik. A terület önkormányzati képviselője kifejtette, Győr egy idősbarát város, amelyik odafigyel szépkorúira, de ez természetes is, hiszen maga a város, de annak lakói személy szerint is sokat köszönhetnek nekik. Nagymamáink, nagyapáink sokat tettek értünk, és ezért gondolta, hogy a szobor felállítása méltó köszönet lehet. Az alpolgármester megköszönte a támogatást az Agrofeednek, a Pannonvíznek, a Győrszolnak és a győri Útkezelő Szervezetnek is, akik az önkormányzat mellett hozzájárultak a megvalósításhoz.
A leleplezés után az alkotó, Rieger Tibor – akinek már több mint tíz másik alkotása is díszíti a város közterületeit -, hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy ezt a művet ő készíthette el. Bár általában a szobrok egy konkrét személyt ábrázolnak valamilyen hősies megjelenítésben, most ennél általánosabb volt a téma. Ennek ellenére igen is fontos szereplő a nagymama, hiszen az édesanyák és a nagymamák névtelenül is előre viszik a világot.

Az átadó ünnepségen Bende Ildikó színművész közreműködött, a jelenlévő nagymamákat a Bisinger Óvoda óvodásai köszöntötték.

Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
Forrás: gyorplusz.hu

Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvivő kurátorának, elnökének vezetésével az Eötvös József Kollégium Baráti Köre Budapestről, 2017. október 17-18-a között, csallóközi emlékúton és konferencián vett részt. Az autóbusszal érkező társaság zarándok útja 5 helyszínt: – Révkomárom, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Királyfiakarcsa, Somorja – érintett. Révkomáromban a Limes Galéria megtekintése után Nagymegyer következett, ahol Varga László tanár, idegenvezető segítségével városnézésre került sor, mint a Tájház, a történelmi emlékművek, a nagymegyeri Hősök tere, a hadifogolytábor temetője.
Az est folyamán könyvbemutatóra és konferenciára került sor:

– Horváth Lajos, Nagy Attila,Varga László: Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben című könyvét a szerzők mutatták be. – Kiselőadások: Ress Imre: Az Osztrák–Magyar Monarchia megszállás-politikája.

Gereben Ferenc: Helytállás Caporettónál és a többi első világháborús hadszíntéren (Polgári származású katonák mentalitástörténetéhez – egy levélgyűjtemény alapján).

Tefner Zoltán: „Kikből nem lettek hősi halottak? Az »élőerő-utánpótlás« nehézségei 1915 után” A beszélgetést Liptay Katalin vezette.

Dunaszerdahelyen a zarándoklat az első világháborús haditemető és a Csallóközi Múzeum megtekintésére irányult, majd az utuk folytatódott tovább Királyfiakarcsára. A Cserkészligetben a zarándokokat a Petőfi Baráti Társulás elnöke, Erdős Péter köszöntötte. Bakos István a BGA kurátora, elnöke a községben álló Magyarok Nagyasszonya szoborról tett említést, majd a szobor megtekintése került sor. A „Boldogasszony Anyánk” néphimnusz közös éneke után rövid búcsú következett. Innét folytatódott a zarándokok útja tovább Somorjára, ahol első világháborús emlékhelyek, valamint a Fórum Intézet látogatására került sor. Somorja idegenvezetői: Horváth Lajos és Végh László voltak.
Bízunk benne, hogy az egyesület formájában működő budapesti Eötvös József Kollégium Baráti Köre, mely egykori és mai diákjainak összefogása révén jött létre, gazdag élményekkel és emlékekkel tért haza.

„ Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.“
(Juhász Gyula)

A Petőfi Baráti Társulás vezetősége és tagsága mély megrendüléssel fogadta ma, azaz 2017. október 2-án a szomorú hírt, hogy Bokros Eleonóra életének 69. évében elhunyt.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Nórika temetése 2017. október 5-én (csütörtökön) 15,00 órai kezdettel lesz a pinkekarcsai temetőben.

„ Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virág kötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.“
(Petőfi Sándor)

A szeretet örök. Nyugodj békében!

Erdős Péter Elnök Úr!
Kedves Barátaink!

Örömmel értesültünk arról, hogy Társulástok 2017-ben Magyar Örökség díjban részesült. Évtizedes ismeretségünk alapján mindig nagyra értékeltük a magyarságért, a szlovákiai, a csallóközi magyar kisebbségért végzett tevékenységeteket. Most Veletek együtt örülünk annak, hogy ezt a munkát nemzetközi szinten is észrevették, elismerték.Büszkék vagyunk arra, hogy kis településetekkel igaz barátság fűz össze bennünket.

További törekvéseitekhez jó egészséget, kitartást és sok örömet kívánunk!

Pénzesgyőr Baráti Köre vezetősége és tagsága

A sikerhez szívből gratulálunk,

Virginia, Rezső, Zsuzsa és Robi