Archive for augusztus, 2023

P e t ő f i S á n d o r 200

4 1 6 s z o b o r , 1 8 0 e m l é k m ű , 1 4 5 e m l é k t á b l a

Tarjányi József

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára a Magyar Nemzeti Levéltár elkészítette a költő teljes
kapcsolati hálóját feltáró adatbázist, valamint a személyéhez köthető magyarországi és külföldi
emlékhelyek térképes listáját. A 19 országból begyűjtött fenti számadatokat a Tarjányi József helytörténész, Petőfi-kutató gyűjtőmunkája nyomán készült adatbázisból emelték ki. Ez a Petőfi Sándorral kapcsolatos magyarországi és külföldi emlékhelyek listáját adja közre. A levéltár főigazgatója ismertetése szerint az adatbázis Tarjányi József több évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye, a Petőfi Sándorral kapcsolatos magyarországi és külföldi emlékhelyek listáját adja közre. Az adatbázisban jelenleg 416 szobor, 180 emlékmű és 145 emléktábla szerepel 19 országból. A szülővárosához, Kiskunfélegyházához ezernyi szállal kapcsolódó dr. Tarjányi József csillapíthatatlan szenvedéllyel kutatja a Petőfi emlékeket, igyekszik felkutatni, népszerűsíteni mindazt, ami Petőfi Sándor életművét, pályáját, emberi nagyságát még inkább tudatosítja a magyarságban, még ismertebbé teheti az egész világban. Erdélyi, romániai útjai során is minden ilyen alkalmat megragad, különös figyelemmel fordulva a marosvásárhelyi, segesvári, fehéregyházi Petőfi-kultusz felé. Leggyakrabban olyankor, amikor szobrász barátja, Hunyadi László munkássága kapcsán került szóba valamilyen Petőfi-újdonság.

Hunyadi László

Az idén 90 éves Hunyadi László (Küküllődombó, 1933. nov. 16.) – szobrász, fémműves, iparművész.
Marosvásárhelyen végezte a Művészeti Középiskolát, 1959-ben fejezte be szobrászati tanulmányait a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. A marosvásárhelyi Állami Bábszínház tervezője, majd ugyanitt 1961-től a Művészeti Középiskola tanára. 1978 óta szabadfoglalkozású. Népballadáktól ihletve, az erdélyi fémművesség és ötvösművészet legjobb hagyományait folytatja fémdomborításaiban és ékszereiben. Műalkotása az új marosvásárhelyi Nemzeti Színház homlokzati kapuja. Plakettet készített Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Petőfi, Arany, Ady, Erkel Ferenc, Liszt, Bartók, Kodály, Eminescu emlékére.
Jelentősebb térszobrai: Barabás Miklós portréja Márkosfalván (1969); Ispánkúti Emlékmű Petőfi domborművű arcképével Fehéregyházán (1969); a Kulcsár Béla elgondolása szerint Kiss Leventével közösen készített agyagfalvi 1848-as emlékmű (1980). Orbán Balázs című monumentális egész alakos szobrát Székelyudvarhelyen állították fel 1995-ben. Marosvásárhelyen él és alkot. Készít fa- és fémszobrokat, használati és díszítő jellegű iparművészeti tárgyakat, ékszereket. Legnagyobb érdeme, hogy szobraival hozzájárult a romániai magyar kisebbség történelmi, irodalmi, zenei, néprajzi és iparművészeti hagyományainak ápolásához és megőrzéséhez. Szobrait több alkalommal megcsonkították, vagy megsemmisítették. Mikor nem készíthetett
köztéri alkotásokat, a kisplasztika, az iparművészeti tárgyak készítésében teljesedett ki.
Jelentősebb díjak, elismerések: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Kolozsvári testvérek Díja (1995); Ordinul Meritul Cultural – ofiţer (2004); a Magyar Művészeti Akadémia Koller-díja (2005); Magyar Örökség Díj (2009); Marosvásárhely díszpolgára cím (2009). A két nagyszerű ember ajándékát, a Petőfi
domborművet, emlékérmét a megfelelő szöveggel ellátott márványtáblával együtt a Nagy & Nagy vállalat készíti el a 2023. szeptember 14-i avató ünnepségre, melyre minden érdeklődőt nagy tisztelettel és szeretettel várunk.

Emléktáblánk leleplezésével szeretnénk gyarapítani azon emlékhelyek sorát, melynél majd jeles alkalmakkor emlékezhetünk Petőfi Sándorra, a lánglelkű költőre, a magyar irodalom egyik kiemelkedő személyiségére.

A Csemadok és a Szövetség-Aliancia vezetése.

31
aug

Információk, meghívók

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

Tisztelt Tagság !

Erdős Péter felhívása:

1. Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a jóvoltából 2 000 000 forintot nyertünk el a Cserkészligetben található szabadtéri színpad felújítására. Ezúton szeretnék köszönetet mondani tagtársunknak, Horváth Csaba mérnök úrnak, akinek a munkája nyomán került a pályázat beadásra. A szabadtéri színpad felújítása Lukács Béla tagtársunk tervezése és vezetése mellett fog megvalósulni. (remélhetőleg a tagság minél több segítsége mellett).

2. Szeretném a Tisztelt Tagság figyelmét felhívni, hogy 2023. szeptember 14 -én 17.00 órától Galántán a Csemadok székháznál Petőfi – domborművel ékesített emléktáblát avatnak. A dombormű alkotója az általunk is jól ismert Hunyadi László, marosvásárhelyi szobrászművész.
A Petőfi – dombormű adományozója meg Dr. Tarjányi József a PBT örökös tagja. Szívből gratulálok mind a kettőjüknek.

3. Szeretettel hívom és várom a Tisztelt Tagságot szeptemberi vendégváró programunkra, melyre a meghirdetettnél egy héttel korábban, szeptember 6 -án, este 18.00 órától kerül sor a Cserkészligetben. Vendégünk Kű Lajos egykori kiváló, olimpiai ezüstérmes labdarúgó, az Aranycsapat Alapítvány elnöke lesz.

Nagyon örülnék ha minél többen részt vennének ezen találkozón is.

Szívélyes üdvözlettel :
Erdős Péter a Petőfi Baráti Társulás elnöke

A www.felvidek.ma honlapjáról:

Petőfi-domborművel ékesített emléktáblát avatnak szeptember 14-én Galántán. Mint ismeretes, Kodály Zoltán világhírű zeneszerzőnk a boldog gyermekéveit töltötte a mátyusföldi városban, megírta a Galántai táncok c. zeneművét, és nagy tisztelője volt Petőfi Sándor költészetének. Ez abban is megnyilvánult, hogy több költeményét megzenésítette.

Idén március 2-án Tarjányi József Petőfi-kutató barátomtól kaptam egy levelet, hogy a bicentenárium alkalmából egy Petőfi-domborművet ajándékozna lakóhelyemnek, Galántának. Őt több mint 20 éve ismerem, tudom, ha megígér valamit, azt teljesíti. Már a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulásnak is ajándékozott egy Petőfi-szobrot, Hunyadi László kiváló erdélyi szobrászművész alkotását, és az ő műve a Galántára kerülő dombormű is.

Elkészítettem az itt látható emléktábla-tervet, és azt elküldtem kulturális és politikai szervezeteink vezetőinek.
Nagy örömömre Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke és Forró Krisztián, a Szövetség elnöke is azonnal a támogatásukról biztosítottak. Néhány nap múlva Mézes Rudolffal, a Csemadok galántai járási titkárával már a helyszínről egyeztettünk, az emléktábla szövegén kicsit „csiszoltunk”. Közben Tarjányi József a dombormű bronzból való kiöntését intézte.

Hunyadi László életművét 2009-ben Magyar Örökség-díjjal is méltatták, díjazását a Felvidékről Bárdos Gyula is támogatta, akkor még az MKP parlamenti frakciójának vezetőjeként.

A Csemadok nem áll le, a galántai székház még ebben az évben Kodály Zoltán-emléktáblával is gazdagodik, amelyet a tervek szerint a Galántai táncok születésének 90. évfordulója alkalmából lepleznek le, október 23-án.
Ezt egyébként az a Turi Török Tibor szobrászművész alkotja, aki az idén Martoson leleplezett Duray-emléktáblát is készítette. A két tábláról a Csemadok Galántai Területi Választmánya már július 31-én tájékoztatott közösségi oldalán, ha valaki támogatni szeretné a kezdeményezést, az ott olvasható bankszámlán keresztül is megteheti.

A Petőfi-emléktábla ünnepélyes leleplezésére a Csemadok és a Szövetség közös szervezésében 2023. szeptember 14-én 17 órakor kerül sor a Szövetség parlamenti képviselőjelöltjeinek részvételével. A szervezők az esemény mottójául Petőfi híres versének részletét választották:

„… Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet, …”

(írta:Oriskó Norbert/Felvidék.ma, 2023. augusztus 25 – Régió)

Nemzetükért dolgoznak…

Nemzeti ünnepünk alkalmából augusztus 22-én állami kitüntetéseket adtak át Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének rezidenciáján Pozsonyban. Az elismerésben részesülőket és családtagjaikat, valamint a meghívott vendégeket Balogh Csaba nagykövet köszöntötte.

Balogh Csaba ünnepi beszédében elmondta: a kitüntetettek sokat tettek a kulturális szférában, a társadalmi élet területén, vagy a tudományos életben. Idén is több ilyen magas állami kitüntetésben részesülnek szlovákiai magyar személyiségek.
A magyar állam születésnapján megkapni az elismerést felemelő dolog, jelzi azt, hogy a kitüntetettek munkássága folytatása annak a tevékenységnek, amit államalapító királyunk megkezdett több mint ezer évvel ezelőtt, mindannyian megpróbáljuk egy kicsit ezt folytatni, a kitüntetéssel a legjobbakat próbálják elismerni – fogalmazott a nagykövet.

Erdős Péter, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás alapító elnöke, Királyfiakarcsa volt alpolgármestere a csallóközi és a királyfiakarcsai magyar közösség megerősödését, a magyar hagyományok továbbélését szolgáló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

A méltatásban elhangzott: 2001-ben megalapította a Petőfi Sándor Baráti Társulást, amelynek mai napig elnöke. 1998-ban Királyfiakarcsa Önkormányzata egy emléktáblát állított Petőfi Sándor halálának 150. évfordulójára, valamint Erdős Péter volt a kezdeményezője annak is, hogy a helyi iskola a költő nevét viselje. Kiváló kapcsolatot tart fenn a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal és a kiskőrösi Petőfi Sándor Szülőházzal és Emlékmúzeummal. 2020-ban a Cserkészligetben felépült a Karcsai Magyarság Háza, mely a társulás rendezvényeinek helyszíne, s jelképezi, erősíti a magyarság egységét a járásban.

A kitüntetés átvétele után Erdős Péter köszönetet mondott családtagjainak és Istennek, hogy erőt adott ehhez a munkához. Mint mondta: társak is kellettek hozzá, hiszen közösség kell az ilyen munkához. Köszönetet mondott a magyar államnak és az államfőnek is.

Fellinger Károly költő, helytörténész Jókáról a felvidéki irodalmi életben betöltött fontos szerepe, példaértékű írásművészete elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Versei széles látókörben pásztázzák a világot, az életet és a halált. Írásaiban megszólítja a költőelődöket és a kortárs szerzőket is. Gyermekversei játékosak, fülbemászóak. Legutóbbi köteteiben a vajdasági, muravidéki, drávamenti és kárpátaljai települések neveihez írt verseket, sorolókat, melyekben a településeken élt vagy élő személyek neveit, tetteit, foglalkozását sorolja fel játékosan. Az irodalomban végzett munkássága, állhatatossága példaértékű. Művei őszinték, ember- és olvasóközpontú írások. A felvidéki szerző teljes emberként, stabilan áll a Felvidék irodalmi életének forgatagában – hangzott el a méltatásban.

Fellinger Károly is családjának mondott köszönetet, illetve kiemelt három személyiséget is, akik az írói pályára terelték. Pukkai László, a galántai gimnázium volt történelem tanárát, a balladagyűjtő Mórocz Károlyt, valamint Babos Lászlót, aki Vágkirályfán született és az 1956-os események miatt néhány hónapig börtönben ült, egy történelem óra és az Új magyar zsoltár elmondása miatt. Fellinger Károly egy verssel is megköszönte a kitüntetést: a Kis szívem Salgó Tibor, a Csemadok Udvardi Alapszervezetének elnöke, volt önkormányzati képviselő a felvidéki magyar hagyományok erősítését és továbbadását, valamint Esterházy János mártíriuma emlékének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Salgó Tibor a lokális politizáláson túl további késztetést érzett a hatékonyabb közösségépítés megvalósítására. Így vált tagjává a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek és vállalt aktív szerepet a Csemadokban, helyi és járási szinten egyaránt. E feladatait azóta is végzi, valamint a 15 éve helyi szinten lezajlott generációváltás jegyében a Csemadok Udvardi Alapszervezetének elnöke lett. A minden évben megszervezésre kerülő Udvardi Történelmi Konferencia többek között az ő kitartó munkájának gyümölcse, illetve 2021-ben az Esterházy János emlékév kapcsán felállított Esterházy János emlékoszlop a saját keze munkája. Salgó Tibor vezetői képességeivel csak töretlen kitartása és munkabírása vetekszik, mely adottságok a feszültségekkel terhelt időszakokban sem hagyják cserben.

A kitüntetés átadása után Salgó Tibor is köszönetet mondott a kitüntetésért. Kiemelte: nagyon sokan vannak, akik elismerést érdemelnének, hiszen nagyon sokan teszik a dolgukat a hagyományokért, a kultúráért, a magyar közösségért.

A jelenlévők nemzeti imánkat közösen énekelték el, ezzel kérve Isten áldását a magyarságra.

írta: Neszméri Tünde/Felvidék.ma (Itt és Most – rovat), 2023. augusztus 23

A Petőfi Baráti Társulás elnöksége mély tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját a következő rendezvényünkre, amikor is első, államalapító, szent királyunk, hazánk fővédőszentje életét és művét idézzük fel főünnepe, augusztus 20-a alkalmából. Szent Istvánt a magyar história első, igazán történelem formáló személyiségének tekinthetjük. Nevéhez fűződik államiságunk alapjainak lerakása, az egyházi és világi intézményrendszer kiépítése és a magyarság keresztény hitre térítése.

Az ünnepségre 2023. augusztus 20–án délután 15.00 órától a királyfiakarcsai kultúrházban kerül sor.

Program :
BorzsaVári zenekar fellépése Kárpátaljáról
(A zenekart Kovács család alkotja Mezőváriból).

Ünnepi beszédet mond Deák Ernő a Bécsi Napló főszerkesztője.

Koszorúzás Szent István királyunk mellszobránál.

Szabó Magda: Amit tettél, az ég csodája volt című írásából idézve, hívom és várom kedves Mindnyájukat e csodálatos ünnepségre.

„Köszönjük neked, szent király hazánkat és önmagunkat, ezt az első ezer évet itt, kérünk, ne vond el rólunk romolhatatlan jobbodat. Te vagy legendáink legnagyobbika, István, szent király, aki megnyitottad előttünk az élet kapuját. Amit te tettél, jövendőt és anynyelvünk legfigyelemreméltóbb elvont főneveit: józan határú emlékezés, felejtés és bocsánat”.

Üdvözlettel :
Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke