Archive for augusztus, 2015

Szent István ünnepség visszhangja

Szent István ünnepség visszhangja

3A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás szervezésében emlékezetes ünnepségre került sor, amelynek keretében Rieger Tibor Magyarok Nagyasszonya szobrát mutatták be. Prokopp Mária neves művészettörténész méltatta az eseményt és az alkotást.

A Kárpát-medence és a világ magyarságának Szent István királyunkat megidéző ünnepség-sorozatához kapcsolódva a Csallóközben augusztus 22-én, Királyfiakarcsán, a Cserkészliget pompás oázisában, ragyogó napsütésben a Petőfi Baráti Társulás rendezésében bemutatkozott Rieger Tibor, a nagy hírű szobrászművész legújabb alkotása, a Magyarok Nagyasszonya életnagyságú, egész alakos szobra. A művész, aki gyermekkorát Királyfiakarcsán töltötte e szoborral kívánja kifejezni háláját, szeretetét a község iránt.

Az ünnepi beszédet Czimbalmosné Molnár Éva Magyarország szlovákiai nagykövete tartotta, aki Szent István királyt állította példaképként a megjelentek elé. Majd Faragó Laura énekművész hangján csendültek fel az ősi magyar énekek.
Rieger Tibor szobrászművészt, aki két nappal azelőtt, augusztus 20-án részesült a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje Érdemrend kitüntetésben, Szerencsésné Magdika, az ünnepség főszervezője, a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja mutatta be.
Ezután Prokopp Mária művészettörténész, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa méltatta a szobor művészi jelentőségét:
“A szobor a Magyarok Nagyasszonyát, mint a földgömbön álló, az egész Világ királynéját jeleníti meg, akire mint leghatalmasabbra, méltán bízta rá Szent István király az országát, miután 41 évi uralkodása után, senkit sem talált a földön, aki méltóképpen folytathatná az életművét. S a Világ királynéja elfogadta a magyarok országát, ezt jelzi, hogy a szobron ünnepélyesen, a kezében tartja a díszpárnára helyezett Szentkoronánkat. Az Istenanya szépséges, örök fiatal, időtlen és az Örök Életből elénk álló jelenés.
Honnan volt a rendkívül reális államalapító királyunknak ilyen nagy hite az Istenanyában? A magyar őseitől! Kik rendületlenül hittek a Babba-Mariában és őt követően az Istenanya szeretetében és hatalmában. Szent István király ezt a nagy hitet hagyta ránk legfőbb örökségül. S mi, 1000 év után tanúsítjuk, hogy csodálatosan megvédett bennünket az embert próbáló viharokban is a Magyarok Nagyasszonya s ma is itt vagyunk a nemzeti lobogónk alatt, az ősi földön.
Erről szól az egész világon minden déli 12 órakor felcsendülő harangszó, amelyet III. Kallixtusz pápa rendelt el 1456-ban a sokszoros túlerővel szemben harcot vállaló magyar seregek győzelméért hálaadásul. A Magyarság tehát a hit nemzete, amely nem ismer lehetetlent, a lehetetlen pedig akár hegyeket mozgathat. Erről szól, ezt sugározza a csallóközi gyökerű Rieger Tibor pompásan, nagy művészi kifejezőerővel megjelenített Boldogasszony-szobra ebben a napfényes, a frissen zöldellő, virágos ligetben.
S bizton reméljük, hogy mielőbb, tartós anyagban, bronzba öntve foglalhatja el végleges helyét Királyfiakarcsa főterén, a Szent István király szobrával szemben.”

Az ünnepségről készült további fotók ITT tekinthetőek meg.

1Augusztus huszonkettedikén, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás (PBT) Szent István- napi ünnepségén, a Cserkészligetben megjelent a Magyarok Nagyasszonya is – egy gyönyörű, egész alakos szobor képében.
A világ és benne a magyarság mai súlyos helyzetében sokan érezték azt, amit Prokopp Mária nemzetközi elismertségű művészettörténész, az ünnepség egyik szónoka ki is mondott: „Ugyan szobrot látunk, de olyan az, mintha csallóközi jelenés lenne.” Alkotója, a magyarság egyik legnagyobb kortárs szobrásza, a Budapesten élő Rieger Tibor, élete első éveit Királyfiakarcsán töltötte: „Nem szeretnék adósa maradni a szülőföldemnek a gyermekkori élményekért, ezért készült ez a szobor.”

A mű az ünnepség után elhagyja a Cserkészligetet, hiszen nem a felavatása történt meg, hanem a bemutatása. Mi, első szemlélői gipszből megformáltan láttuk, a bronzba öntés, és a végleges elhelyezés még időbe telik. Tehetünk érte mi is – hozzájárulhatunk az anyagiak előteremtéséhez . (Jelentkezni Erdős Péternél, a PBT elnökénél lehet a 0902 961 008-as mobilon.)
Az alkotás történelmünk egyik legszebb, örökké élő jelenetét ábrázolja: Boldogasszonyunkat, a világ és a magyarság királynőjét a Szent Koronával. A koronaékszert párnán tartó Istenanya átszellemült arca erőt ad napjainkban is, hiszen ő nem csupán az oltalmazónk, ( patrónánk), hanem a királynőnk, (reginánk)! A szobor „üzenete” a mai megbolydult időkben különösen időszerű: „Én segítlek és óvlak benneteket, szeretett magyarok, de fel kell ismernetek, honnan kaphatjátok a megtartó erőt: nem szabad feladnotok a hiteteket és a magyarságotokat. Küzdjetek meg érte úgy, mint ahogyan azt az őseitek tették.”
A bensőséges ünnepség fő szónoka Czimbalmosné Molnár Éva, a Magyarország rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi nagykövete, méltatta Szent István hatalmas államalkotói művét, a Magyar Királyság megalapítását, a magyar állam létrejöttét Európa közepén, amely ma is él, mert az intelmekben megfogalmazott törvényeket megtartva az ország lakói olykor életüket feláldozva megvédték a legnehezebb időkben is. Ma is egységbe kell forrnunk és vállalnunk kell sorsunkat a kisebbségi viszonyok között, hogy megtarthassuk a hazánkat – hangsúlyozta a szónok.
Az esemény vendége volt többek közt Herczeg Melinda, a felvidéki születésű néhai Herczeg Géza özvegye, Áder János anyósa és Ács Margit írónő Budapestről, Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Gányovics Jana helyi, és Gódány László egyházkarcsai polgármester, a PBT két testvéri társulásának tagjai, valamint a PBT örökös, tiszteletbeli tagjai.
A műsorban négy remek énekes működött közre, köztük a kiváló Faragó Laura, valamint három, szikrázó tehetségű fiatal: a dunaszerdahelyi Kevicky Tünde, a budapesti Wischin Mariann és az ipolysági Matyó Márió. A program szép része volt Szerencsés Magdolnának, a PBT egyik kulcsemberének felvétele a tiszteletbeli tagok sorába. A helyszínen a Prágában élő, de a szülőföldjéhez rendületlenül ragaszkodó Somogyi Mátyás újságíró dedikálta A csallóközi Karcsaszél üzenetei c. könyvét.

Az ünnepségről készült további fotók ITT tekinthetőek meg.

Batta György, Felvidék.ma
Fotók: Sz. I.

14
aug

Meghívó augusztus 22-re

Posted by: szeri    in Nincs kategorizálva

meghivo1

meghivo2