Archive for december, 2017

2017. december 17-én az egyházkarcsai római katolikus templomban csodálatos hangulatú adventi koncert zajlott a karcsai iskola és a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás szervezésében. A helyi iskola diákjai halk zsongással készülődtek a templomban, közben a családtagok, a falubeliek, a résztvevők elhelyezkedtek a padokban. A koncertet a karcsai iskola tanulói nyitották meg, színes, gazdag, karácsonyi hangulatú előadásukkal. Köszönet a felkészító tanároknak. Majd a dunaszerdahelyi Vox Camerata kórus adventi koncertje következett Zöld Ágnes karnagy vezetésével. A kamarakórus ünnepi műsorát Bugár Ildikó szólóéneke, Bazsó Horváth Zsuzsanna fuvolakísérete és a karnagy szólóéneke is gazdagították. Az adventi koncert mindenki lelkében megteremtette az ünnepre váró készülődés hangulatát. A program zárórészében Boros Károly plébános meghitt karácsonyi gondolataival mondott köszönetet a szereplőknek. A szeretetteljes légkör, az adventi koncert felmelegítette a templomot és a szíveket. A karácsonyi hangulatot, a koncertet átélő vendégeket pogácsával, teával és forralt borral vendégelte meg a Petőfi Baráti Társulás. Az est kellemes hangulatú együttléttel, beszélgetéssel zárult a templomkertben.

Mellékletben a Királyfiakarcsa községben álló Magyarok Nagyasszonya – szobor átadásáról, költségvetéséről szóló jelentés, mely szobor nemcsak természeti és kulturális érték, hanem a lelki értékek magas színvonalát és védelmét is képviseli. A köztéren álló szobor a budapesti szobrászművész ajándéka Királyfiakarcsa községnek. A Magyarok Nagyasszonya szoborra felajánlott adományok a Bethlen Gábor Alapítvány és a királyfiakarcsai PBT által megnyitott külön szoboralap számlaszámára kerültek. Az önkormányzati hivatal biztosította az alapok – és a tereprendezés megteremtését, de mindezek mellett számos vállalkozó, magányszemélyek, a PBT tagjai segítették, támogatták a szobor királyfiakarcsai létét, az 2017. augusztus 19-én megtartott lelkiekben, élményekben is gazdag, kulturális ünnepség eseményét.
(a támogatók, 2017. július 20-ig beérkezett jegyzéke a szlovák nyelvű szöveg után olvasható)

Združenie Priateľov Petöfiho, 93003 Kráľovičove Kračany 132., SR, IČO: 37837524

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy,
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22,
826 86 Bratislava 29

Vec
Predbežná správa zbierky: „ vytvorenie umeleckého diela, slávnostné posvätenie sochy panny Márie “

Zbierka bola vykonaná na základe rozhodnutia min. číslo: SVS-OVS2-2017/005992

1./ Základné údaje:

Zbierku organizoval:
Združenie Priateľov Petöfiho, 93003 Kráľovičove Kračany 132., SR, IČO: 37837524
Štatutárny orgán:
Peter Erdös
Webové sídlo právnickej osoby:
petofitarsulas.extra.hu
Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky:
József Marczell, 930 03 Kráľovičove Kračany 112.
Územie, na ktorom sa bude zbierka vykonávať:
SR
Všeobecne prospešný účel:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
Názov zbierky:
vytvorenie umeleckého diela, slávnostné posvätenie sochy panny Márie
Spôsoby vykonávania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky:
zasielaním príspevkov na osobitný účet, od 21.1.2017-30.9.2017
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu:
Poštová banka, IBAN: SK0365000000000020565949
Územie použitia výnosu zbierky:
park pred kultúrnym domom v obci Kráľovičove Kračany, SR

2./ Prehľad vykonávania zbierky:

Zbierka bola vykonaná v čase od 21.1.2017 do 30.9.2017 na osobitný účet.
Na osobitný účet platili občania a firmy SR, a boli preukázané aj finančné podpory z fondov.

3./ Hrubý výnos: 6796,31 Eur

V Kráľovičových Kračanoch dňa 11.12.2017

Podpredseda združenia József Marczell

Prílohy:
Výpisy z osobitného účtu číslo SK0365000000000020565949 číslo 1-9

Združenie Priateľov Petöfiho, 93003 Kráľovičove Kračany 132., SR, IČO: 37837524

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy,
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22,
826 86 Bratislava 29

Vec
Záverečná správa verejnej zbierky: vytvorenie umeleckého diela, slávnostné posvätenie sochy panny Márie

Zbierka bola vykonaná na základe rozhodnutia min. číslo: SVS-OVS2-2017/005992

1./ Základné údaje:

Zbierku organizoval:
Združenie Priateľov Petöfiho, 93003 Kráľovičove Kračany 132., SR, IČO: 37837524
Štatutárny orgán:
Peter Erdös
Webové sídlo právnickej osoby:
petofitarsulas.extra.hu
Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky:
József Marczell, 930 03 Kráľovičove Kračany 112.
Územie, na ktorom sa bude zbierka vykonávať:
SR
Všeobecne prospešný účel:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
Názov zbierky:
vytvorenie umeleckého diela, slávnostné posvätenie sochy panny Márie
Spôsoby vykonávania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky:
zasielaním príspevkov na osobitný účet, od 21.1.2017-30.9.2017
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu:
Poštová banka, IBAN: SK0365000000000020565949
Územie použitia výnosu zbierky:
park pred kultúrnym domom v obci Kráľovičove Kračany, SR

2./ Prehľad nákladov zbierky:
náklady zbierky boli len bankové poplatky: 68,32 Eur. Náklady na telefón, cestovné náklady organizátori platili z vlastného.

3./ Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:
Čistý výnos zbierky bol 6796,31 Eur, vrátane finančnej podpory z fondov. Zbierku sme vykonali za účelom čiastočného vykrytia nákladov súvisiacich s vytvorením umeleckého diela a slávnostného posvätenia sochy panny Márie v Kráľovičových Kračanoch na verejnom priestranstve. Umelecké dielo sme dostali od umelca ako dar. Potrebovali sme zabezpečiť finančné prostriedky na vyhotovenie sochy, vyhotovenie projektovej dokumentácii, stavebné povolenie, osadenie, terénne úpravy, údržba javiska a parku, kde boli usporiadané kultúrne podujatia, prepravu vystupujúcich, kultúrne programy, ozvučenie a pohostenie hostí a vystupujúcich. Obecný úrad zabezpečil stavbu základov a následne terénne úpravy, veľa podnikateľov, ako aj súkromné osoby vlastnou prácou pomáhali pripraviť slávnostný deň, uchádzali sme o finančnú podporu z fondov, a použili sme aj vlastné úspory.
Príjem zo zbierky bol použitý na prípravu javiska, nákup dekorácii a kvetov, prenájom mobilných toaliet, propagácia, tlač, pošta, nákup v papierníctve, ozvučenie, kultúrny program,
pohostenie hostí a vystupujúcich.

4./ Doklady preukazujúce náklady zbierky: viď príloha, výpisy, poplatky vo výške 68,32 Eur

V Kráľovičových Kračanoch dňa 10.1.2017

Podpredseda združenia József Marczell

Prílohy:
– faktúry
– doklady o nákup v hotovosti
– výpisy číslo 1-9

BGA Magyarok Nagyasszonya szoboralap, támogatók július 18-ig:
J.Király István – Budapest, Bethlen Gábor Alapítvány – Budapest, Wurst Erzsébet -Bécs, dr. Gász József – Gödöllő, Paulin Ferenc, dr. Kókai K., Csoma Zsigmond és neje Budapest -Kisoroszi, Dobos László védnök – Budapest, Vass Ildikó – Budapest, Prokopp Mária, dr.Prokopp I., védnök – Budapest, dr. Heltai Györgyné, Léderer E., Kertész K., Boros György, Hartai Cs., – Gödöllői Értelmiségi Kör, dr. Heltai Györgyné, Reiszné, Ján I. Targovány I., – Gödöllői Értelmiségi Kör, dr. Heltai Györgyné, Papházi J., Koncz Cs., Hasbergné Hurta É., dr. Gyulai G., dr. Heltai Gy., – Gödöllői Értelmiségi Kör, Hegyi Ferenc – Budapest, Magyary Rozália BGA kurátor – Budapest, Zabolai Csekme Éva – Budapest, Béres Merse – Budapest, dr. Béres József BGA kurátor – Budapest, dr. Béres Józsefné – Budapest, Regőczky-Béres Melinda – Budapest, Béres Marcell – Budapest, Herczeg Melinda védnök – Budapest, Kerékgyártó Antalné – Budapest, Drubitsné Oláh Irma – Budapest, Bándli M., Fadgyas L., – Budapest, Liptay Katalin – Budapest, Szilágyi Sándor dr. és neje, Krasztel István – Budapest, Laczkovits József – Budapest, Martényi Árpád védnök – Budapest, Rónavölgyi Ilona – Budapest, Ress Imre – Budapest, Hőnigné Zádor Éva Mária – Aszód, dr. Horváth László – Budapest, Bakos István BGA kurátor – Budapest, Hargitai Gábor – Budapest, Szabó Péter – Budapest, Horváth Péter – Budapest, Rákóczi Klub – Budapest, Kosztolányi Gyula, Szomolányi István, dr. Németh Zsoltné, Kovács Gergelyné Szabó Irén védnök – Budapest, Bartal Dénes és neje – Budapest, dr. Szabó András BGA kurátor védnök – Budapest, dr. Gazdag Ferencné – Budapest, Bujdosó Géza és neje, Bujdosó Attila, dr. Fejér László Árpád, Fejér Lászlóné – Budapest, Kő Pál szoborászművész, Házi Balázs BGA kurátor – Budapest, Szabó István – Tököl, Tóth Zoltán, Fekete Jánosné – Kiskunfélegyháza, Bakos Júlia, Bakos Rozália, Bakos Dániel – Budapest, dr. Szilágyi Sándor, Kovács Nóra – Budapest, Dabas Város Önkormányzata – Dabas, Jászok Egyesülete – Budapest, Bődi Mária, dr. Bíró Zoltán BGA kurátor – Budapest.

A szoborállítás felvidéki adományozói, 2017. július 20-ig:
Csáky Pál, EP képviselő, Európai Néppárt – Brüsszel, Királyfiakarcsa Önkormányzata, Gányovics Jana – Királyfiakarcsa polgármesternője, Egyházkarcsa Önkormányzata, Gódány László – Egyházkarcsa polgármestere, Egyházkarcsai Egyháztanács, Boros Károly esperes, karcsai Rózsafűzér Társulat, Mária Légió – Csallóközcsütörtök, Mudr. Horváth István és Etelka – Dunaszerdahely, Ing. Horváth Csaba és családja – Erdőhátkarcsa, PhDr. Somogyi Mátyás – Prága, Csiba Gábor, Kučera Márton – Csallóköznádasd, Mudr. Pálffy Károly – Dunaszerdahely, Katona Rudof és Márta – Dercsika, Dósa Sarolta – Dunaszerdahely, Barťanský János OSP PUMP – Dunaszerdahely, Nagy József és Erzsébet – Egyházkarcsa, Matus Iván és Beáta – Egyházkarcsa, Chovan Attila, Mgr. Hegedűs László és Zsuzsanna – Királyfiakarcsa, Varga Éva – Dunaszerdahely, Ing. Schnábelt Károly és Dóra – Királyrév, A Megmaradásunkért Polgári Társulás – Nemeshodos, Pálinkás András – Mészáros Antal és Mária nevében – Királyfiakarcsa, Mészáros Katalin – Kulcsárkarcsa, Borbély Lajos és Zsuzsanna – Amadékarcsa, Paulisz Boldizsár – Alsóbodok, Stroud Ian és Hildegarde – Budapest, Erdős Péter és Ilona – Krályfiakarcsa, Tarjányi József és Anna – Sásony, Valasek Edit – Királyfiakarcsa, Both Ernő és családja – Királyfiakarcsa, Csonga Jenő és Adrianna – Dunaszerdahely, Mészáros Klára – Királyfiakarcsa, Kiss János és Adrianna – Királyfiakarcsa, Szerencsés Mária – Keszölcés, Kulcsár Tibor és családja – Dunaszerdahely, Simon Jenő és Gabriella – Dunaszerdahely, Lukács Béla és Olga – Etrekarcsa, Író István és családja – Dunaszerdahely, Szerencsés István és Magdolna – Dunaszerdahely, Hervay László és családja – Amadékarcsa, Bartal Etel – Etrekarcsa, Gyökeres Márta – Somorja, Pénzesgyőr Baráti Köre – Pénzesgyőr, Méhes János és családja – Amadékarcsa, Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa, Molnár Győző és Eleonóra – Dunaszerdahely, Tatár Éva – Dunaszerdahely, Ing. Marczell József, Erika és a család – Királyfiakarcsa, Kontrola Originality s r.o. – Dunaszerdahely, Csáky Gizella – Királyfiakarcsa, Mészáros Dénes és Edit – Nyékvárkony, Ing. Mátis Tibor, Márta és a család – Dunaszerdahely, Ing. Szerencsés Sándor és Lídia – Dunaszerdahely, Ing. Molnár Tibor és családja – Nagyabony, Nemzetközi Szent György Lovagrend – Dunaszerdahely, Ing. Szabó Tibor – Felsőpatony, Ing. Szomolai Ernő – Dunaszerdahely, Erdős János – Budapest, Szabó Ödön és Éva – Etrekarcsa, Ing. Bors Imre és Jolán – Királyfiakarcsa, Csiffári Ferenc és Zsuzsanna – Pinkekarcsa, Mészáros László és Renáta – Kulcsárkarcsa, Nagy Dániel és Margit – Királyfiakarcsa, Gódány Piroska – Amadékarcsa, Bódis Erzsébet – Amadékarcsa, Barťansky Péter – Dunaszerdahely.

A Petőfi Baráti Társulás vezetősége ezúton is ismételten fejezi ki a tagságnak és mindazon személyeknek, akik a munkálatok és előkészületek során közreműködtek, bármi módon segítették és támogatták a Magyarok Nagyasszonya-szobor felállítását Királyfiakarcsán.

A Magyarok Nagyasszonya szoborbizottság fővédnökei voltak:
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője, Lezsák Sándor író, a magyar Országgyűlés alelnöke, a BGA kuratóriuma elnöke, Duray Miklós geológus, politikus, író, a SZAKC Társulás elnöke, Csáky Pál író, politikus, európai parlamenti képviselő.

A Szoborbizottság védnöki testületének tagjai voltak:
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, Menyhárt József, az MKP elnöke, Prokopp Mária művészettörténész, Bartos Mónika országgyűlési képviselő, BGA kurátor, Puss Sándor jezsuita szerzetes, Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Batta György író, publicista, Samu István kulturális antropológus, Szanyi Mária néprajzkutató, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Bartók Csaba filmrendező, Kovács Gergelyné kultúrtörténész, Herczeg Melinda, a Herczeg Károly Alapítvány alapítója, Martényi Árpád, az Esterházy János emlékbizottság elnöke, Szíjártó István, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke, Szabó András irodalomtörténész, Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője.

A szoborbizottság felelős szervezői, vezetői voltak:
Bakos István művelődéskutató, a BGA ügyvivő kurátora, elnök, Pogány Erzsébet a Felvidek.ma hírportál és a SZAKC igazgatója, társelnök, Rieger Tibor szobrászművész, a szobor adományozója, a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja, Erdős Péter, önkormányzati képviselő, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás elnöke, Magyary Rozália, a BGA főkönyvelője és kurátora, a M.N. Szoboralap felelőse.