Archive for november, 2011

2011. november 12-én került sor a hagyományos Szent Márton napi liba-és bor bál megrendezésére, 2011-ben első ízben az egyházkarcsai faluházban.A bálozókat, a vendégeket
Szerencsés Magdi és a PBT elnöke Erdős Péter köszöntötték. Az egyik vendég, Eszes Anti
is bekapcsolódott a pohárköszöntőbe, nagyon szép köszöntővel lepte meg a társaságot.
Szent Márton napja az új bor ünnepe is, ez alkalommal is újból bemutatkozott Somló-hegyről
a Csordás –Fodor Borház, Piroska néni és Tóth István képviseletében. A borkóstolót Piroska
néni vezette. A mondás szerint, aki Márton napon libát nem eszik, az egész éven át éhezik….
Ez a mondás a bál résztvevőit nem érintette, mert a vacsora terítékén volt libasült. Az est folyamán rétes, majd másodfogásként csikostokány lett felszolgálva.
A jó hangulatról Domonkos Árpád és Rajkovics József zenészek gondoskodtak. Minden évben a báljaink alkalmával meglepetés „ személy, személyek…társulat“ szórakoztatja a
vendégeket. A 2011-es év meglepetés személye: FORGÁCS GÁBOR színész, humorista
volt. Forgács Gábor 1972-ben a Ki mit tud? vetélkedőn tűnt fel egy jódliszámával. Pályája
elején a Békés Megyei Jókai Színházban szerepelt, majd a Vidám Színpadon játszott. 1992-től
a Mikroszkóp Színház Társulatának a tagja. Elsősorban vígjátékokban lép fel, a televízióban
főként kabarékban látható.Rendszeres szereplője volt a Szeszélyes Évszakoknak és a
Gálvölgyi Shownak. Munkája elismeréséül megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdem
keresztet /1997/. Az est folyamán műkedvelő nótaénekesek is felléptek, mégpedig Fürst Pál
és Ágh Sándor személyében.
A PBT ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a bál előkészítésében részt vettek, továbbá azoknak, akik a felszolgálással, a kiszolgálással, a munkájukkal segítették a bál
sikeres lefolyását.
A PBT vezetősége bízik abban, hogy ez a bál is szép és kellemes élményként, emlékként
íródik be a Társulásunk életébe.

Kattints ra.
Kepek

2011. november 5-én a Bad Deutsch Altenburg-i /Németóvár/ templomban
az 56-osok emlékére, a halottakra, ökumenikus gyászistentiszteletre került sor.
A román és gótikus stílusban épült Szent Mária templomnak a legenda szerint
Szent István volt az alapítója 1020 körül. Ez a templom az egyik legszebb késő
gótikus szentély Ausztriában.
A zsúfolásig megtelt templomban a megjelenteket dr. Smuk András az Europa
Club elnöke valamint Ernest Windholz Bad Deutsch Altenburg polgármestere
üdvözölték.
Az ökumenikus gyászistentiszteletet a következő személyek mutatták be:
Herdics György apát, a Remény főszerkesztője / Pozsony/
Karvanszky Mónika ref. lelkész / Bécs/
Kiss Miklós evang. lelkész /Mosonmagyaróvár /.
Közreműködtek:
A Dunaszerdahelyi Szent György kórus és Nyisztor Ilona pusztinai csángó énekes.

A temetőben a szimbolikus sírnál, a kopjafa előtt a következő program zajlott:
Miatyánk
Vers: Mentsik Szilvia
Ünnepi megemlékezés: Szalay- Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet
Koszorúk és égő gyertyák elhelyezése
Szózat

Erről a megható megemlékezésről rövid ismertető megtekinthető:
www.mtv.hu videotárában, az M1 műsorán a Kárpát Expresszben.
Az időpontok: 2011. nov.7-én 12,25 óra és nov. 8-án 5,25 óra.

A szervezőknek köszönjük, a meghívást és örülünk, hogy a PBT is jelen
lehetett ezen a szomorú, de ugyanakkor megható megemlékezésen.

A képek megtekinthetők:
Kepek

2011. október 23-án Mosonmagyaróváron a Flesh Károly Kulturális Központban az 1956.
október 26-i mosonmagyaróvári sortűz 55. évfordulója és a Mosonmagyaróvári 56-os
Egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezés zajlott. A
színházteremben ünnepi műsor vette kezdetét, majd a műsor után 2 kiállítás volt látható,
egyik az 56-osok emlékére, másik pedig Rieger Tibor szobrász kiállítása volt. A kiállítást
Szakolczay Lajos művészetkritikus nyitotta meg, közreműködött Faragó Laura énekművész.
Rieger Tibornak Mosonmagyaróváron álló alkotásai :
Az 1956-os sortűz áldozatainak emlékműve / alternatív név: Golgota/
Felállítás éve: 1991
Az 1956. október 26-án Mosonmagyaróváron történt borzalmas sortűz áldozatainak állít
emléket az alkotás. Az elesetteknek állított kopjafák között közelíthető meg a hatalmas
terméskövön kiemelt szoborkompozíció. A sortűz helyszínén a városban – azóta Gyász térnek
- nevezett területen található háromalakos kompozíció megrendítő látvány.

Flesh Károly dombormű
Felállítás éve: 1983
Flesh Károly /1873 -1944/ világhírű hegedűművész, zenepedagógus. A dombormű a szülőháza falán áll.

Bárka
Felállítás éve: 1984
A város közterén álló szoborcsoport, anyaga: mész és réz.

Reformátoraink emlékére
Felállítás éve:2009
Ez az emléktábla a Hunyadi János u. 2 ház falán áll.

Köszönjük Rieger Tibornak a meghívást a csodálatos kiállításra, jó egészséget, további sikereket kívánunk.

Kepek megtekinthetok
Kepek

2011. október 15-én tartotta ünnepi közgyűlését a Pénzesgyőr Baráti Köre, megalakulásának
20. évfordulója alkalmából. A helyszín: Bakonybél, Faluház volt.
A PBT képviseletében a Szerencsés és a Mátis házaspár utaztak el erre a 20 éves évfordulóra.
A köszöntő után: Hogyan is volt? – beszámoló hangzott el az Egyesület tevékenységéről Páder Rezső tolmácsolásában. Vidám hangulatban emlékeztek az elmúlt 20 év eseményeire,
természetesen a Petőfi Baráti Társulással szervezett programok, kirándulások is említve lettek. Az aktív tagok dícsérő oklevélben részesültek. Páder Rezső, a Pénzesgyőr Baráti Körének vezetője büszkén mutatta meg az ő tagságának azt az oklevelet, amit tőlünk, a PBT-
tól kapott, hiszen 2011-ben ő lett a PBT örökös tagja. A közgyűlés közös vacsorával folytató-
dott, melyet kötetlen szórakozás követett.
Örülünk, hogy a PBT is részese lehetett ennek a szép, kerek évforduló megünneplésének.

képek:
Kepek

A PBT 2011. október 2-án Királyfiakarcsán, a Cserkészligetben emléknapot rendezett az
aradi vértanúk tiszteletére. Ezen a napon, a délelőtt folyamán a PBT elnöksége a meghívott
vendégekkel találkozott. Páder Rezső a PBT vezetőitől ezen a napon vette át az örökös
tagságról szóló oklevelet, 2011-ben ő lett a PBT örökös tagja. Az átadó ünnepségünkön
nem tudott jelen lenni, így utólagosan nyújtottuk át neki az oklevelet. Ezen a jeles napon a
Vajdaságból is voltak vendégeink, mégpedig Ómoravica /másnéven: Bácskossuthfalva /
községből. A Moravicai Értelmiségi Fórum képviseletében Crnkovity Gábort és feleségét,
valamint Krizsán Tibort és feleségét köszöntöttük. Vendégeink voltak Sümegről:Rátosi Ferenc, Sümeg város polgármestere, Kulcsár Ferenc alpolgármester valamint Nagy János.
Tóth András is itt volt velünk Zalagyömörőről, aki 2010-ben volt a PBT örökös tagja.
A Cserkészligetben a megemlékezésen köszöntöttük a további vendégeinket is: a kismegyeri
Napoleón Hagyományőrző Egyesület elnökét Mednyánszky Jánost és Kocsis Sándort az
Egyesület elnökségi tagját, Gányovics Jana polgármesternőt, Gódány Lászlót Egyházkarcsa
polgármesterét, Szalay Gyula c.esperes-plébános urat. Nem utolsó sorban a fellépőket is
köszöntöttük, Nagy Szerénke vezetésével a csicsói Porta Színpadot és Egri Erzsébet vezetésé-
vel a felsőpatonyi Margaréta Népdalkört.
Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezést nagyon sokan tisztelték meg a rész-
vételükkel, ami azt is bizonyítja, hogy mindannyiunk számára fontos ezen nap megemléke-
zése. Az aradi vértanúk hittek igazukban, esküjük szentségében, szavaik tisztaságában, így
nyílt tekintettel várták a jövőt. S tudták jól, mire számíthatnak. Mind a 13-an meggyőződéssel
vallották, hogy az általuk szolgált ügy méltó, igaz ügy, amelyért érdemes minden kockázatot,
áldozatot vállalni. Sokáig bíztak abban, hogy a győztesek méltányosan ítélik meg esküjük és
tiszta lelkiismeretük diktálta tetteiket. Levelek, naplórészletek bizonyítják ezt.
A résztvevők csodálatos előadást láttak Nagy Szerénke vezetésével a csicsói Porta Színpad
fellépőitől. Egri Erzsébet vezetésével pedig a Margaréta Népdalkörtól szép ének-prózai csokrot kaptunk. Mindkét előadás felejthetetlen élmény volt, csak gratulálni tudunk és köszö-
netet mondani a vezetőknek. Az előadás keretén belül Crnkovity Gábor a Móravicai Értelmi-
ségi Fórum vezetője dióhéjban bemutatta nekünk a Fórum tevékenységét, a községük törté-
netét, nevezetességeit. Az emléknap alkalmából ünnepi beszédet mondott Rátosi Ferenc,
Sümeg város polgármestere. Az ünnepi megemlékezés zárórészében mécseseket helyeztünk
el az aradi vértanúk tiszteletére.
Köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelte az emléknapunkat.

A képek megtekinthetők:
Kepek

2011.szeptember 30-án a PBT kirándulást szervezett az Ipoly mentére. Az első falucska, ahová megérkeztünk Apátújfalu volt. A helyi polgármester, Jámbor László nagy szeretettel várt bennünket és szívélyes fogadtatásban volt részünk. A polgármester úr volt a kirándulá-
sunk vezetője. Apátújfalu régi település, az írásos emlékek 1132-ben említik először. Két
falucska egyesítéséből jött létre, mégpedig Apáti és Újfalu /1905/. Meglátogattuk a falu templomát is, mely 1923-ban épült. A Jézus Szíve tiszteletére szentelt templom hajója
téglalap alakú és sima mennyezetű. Ebben a templomban misézett Szalay Gyula esperes úr is, aki most Karcsán tevékenykedik. A kirándulásunk során Apátújfaluból először Mikszáthfal-
vára / Sklabiná /utaztunk, Mikszáth Kálmán szülőfalujába. Mikszáth, a „ nagy palóc“ író 1847-ben itt született egy zsuptetős házban. A faluban a Mikszáth Múzeum ápolja és őrzi
Mikszáth hagyatékát és emlékét. Köszönetünket fejezzük ki a tartalmas és gazdag tárlat-
vezetésért. Mikszáth számos könyv írója volt, az egyik gondolatát pedig mindenképpen meg
kell említeni: „ Nem azért ajánlom pedig könyvemet az én csendes szülőfalumnak, hogy ott
valaki megvegye, s még a tetejébe el is olvassa…. hanem azért ajánlom nekik a könyvet, mert
tőlük tanultam, ami benne van, ha van benne valami érdemes, az az övék.“ A Múzeum abla-
kából a temetőre látni, ebben a temetőben pihen Mikszáth huga, Mariska, aki 16 évesen hunyt el. Utunkat Alsósztregovára /Dolná Strehová / folytattuk tovább. Az első írásos emlékek a
faluról 1281-ből valók. Birtokosai a Sztregovai, később a Széchényi majd 1430-tól a Madách
család. Itt született 1823-ban a 19.század nagy magyar drámaírója Madách Imre. Madách
kastélyát a 19.század elején Madách Imre édesapja építtette. 1996-ban újították, jelenleg sem
látogatható a kastély, az átépítés végett. Madách Múzeumból egy kisebb gyűjteményt azért
sikerült megtekintenünk. Madách Imre 1864-ben hunyt el, síremléke a kastélyparkban áll.
A síremlékét Ádám szobra díszíti/ az Ember tragédiájából: Ember küzdj és bízva bízzál../, mely bronzalkotás Riegele János pozsonyi szobrász munkája. Madách sírjánál a himnuszt énekeltük és koszorút helyeztünk el. A Balogh házaspár pedig énekkel gazdagította ezt a
szép emlékezést. Madách legnagyobb munkája: Az ember tragédiája 29 nyelvre lett lefor-
dítva. A mű első színházi előadása pedig 1883. szeptember 21-én volt a budapesti Nemzeti
Színházban. Ezen a napon, a kirándulásunk folyamán a polgármester az épülő, ill. az átadás-
ra váró Ipolyi – hidakról is említést tett. Az ő közbenjárásával megtekintettük a még átadás
előtt a Ráróspusztai hidat, mely híd hivatalos átadására október 11-én került sor. Utazásunk
folyamán, keresztül utazva az ipolyi falvakon megemlékezett Zsélyi Aladárról, aki 1883-ban
Csaláron született. Zsélyi Aladár repülőgép-tervező volt, aki 1910. március 15-én emelkedett
először a levegőbe, sajnos fiatalon 1914.július 1-én hunyt el. Zsély községet érintve Zs.Nagy
Lajosra emlékeztünk, a költőre, az újságíróra, a Magyar Írószövetség és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagjára, aki 1935-ben született és Zsélyen hunyt el 2005.április 11-én.
Szécsénykovácsi községnél Krúdyt kell megemlíteni, 2003-ban a falu központjában emlék-
táblát állítottak Krúdy Gyula tiszteletére, kinek a családja innen származott. A sok látnivaló
után újból Apátújfaluba érkeztünk meg, ahol finom vacsora várt bennünket. A PBT ezúton
fejezi ki köszönetét Jámbor László polgármester úrnak /a Községi Hivatal alkalmazottainak/
a szíves fogadtatásért , a polgármester úrnak az egész napos idegenvezetést. Mindannyiunk
számára felejthetetlen élmény volt ez az Ipoly-menti kirándulás.

Kepek
Kepek