Archive for augusztus, 2011

29
aug

FELHÍVÁS !

Posted by: magdi    in Nincs kategorizálva

Közlöm a PBT tagságával, valamint az érdeklődőkkel, hogy a PBT

10 éves jubileumi ünnepségéről Perjés Klára a Kossuth Rádió

kiemelt szerkesztője a Cserkészligetben riportot készített.

A riportok a Kossuth Rádió „ Vasárnapi Újság „ című reggeli

műsorában kerültek bemutatásra.

Az érdeklődők a leadott hanganyagot a Kossuth Rádió hangtárán keresztül újból meghallgathatják.

Az ünnepségünkről 2 részben történt az interjúk leadása a Rádió

„ Vasárnapi Újság „ c. reggeli műsorában.

Az első rész 2011. augusztus 21-én hangzott el, a második rész pedig 2011. agusztus 28-án.

Mindkét esetben reggel kb. 7,40 órától 8,00 óráig történt a riportok

leadása.

Kossuth Rádió Hangtár

2011. augusztus 15-én a PBT egy kisebb autóbusznyi utassal zarándoklaton vett részt a burgenladi Boldogaszony templomában.
Előzőleg Féltoronyban / Halbturn / Grősz József / 1887.dec.12 1961. okt. 3/ kalocsai érsek szülőházánál a PBT is elhelyezte a koszorúját a ház falán.
Féltorony a nevét félbehagyott tornyú teplomáról kapta, de lehet, hogy öreg kastélyának ledőlt tornya után történt a település megnevezése. Gyors látogatással Féltorony templomába is bepillantottunk, ahol Grősz József egykor misézett.
Boldogasszony, más néven Fertőboldogasszony / németül: Frauenkirchen / nevének eredete a Boldogasszonynak szentelt templomáról kapta.
Rövid történet:
Mária kegyhelye már a 13. században ismert volt. Régi temploma a 14.században épült, ezt a török 1529-ben lerombolta. Mária kegyképét 1661-ben hozták ide a Fraknói vár várkápolnájából, ahol az Eszerházyak tulajdonában volt. Az Eszterházy Pál által 1668-ban újjáépíttetett templomát és kolostorát 1683-ban a török ismét elpusztította. 1696 és 1702 között az olasz Francesco Martinelli tervei szerint bővítve építették újra fel. Eredetileg egy tornya volt, a felszentelés után ledőlt. Ebben égi jelet látva a herceg két torony építését rendelte el. Régi híres búcsújáró hely.
/megemlítendő: itt született 1815.szeptember 2-án Mosonyi Mihály zeneszerző/
A szentmise kezdete előtt dr. Bábel Balázs kalocsai érsek találkozott a várvidéki, a felvidéki és a magyaroroszági magyarokkal:
„ Szűzanyánk, Magyarország királynője mindannyiunkat szeretettel vár, hogy együtt könyörögjünk hazánkért! .“

A zarándoklaton nagyon sokan vettek részt. A templom zsúfolásig megtelt. A szentmisét dr. Bábel Balázs kalocsai érsek celebrálta.

A PBT ezúton fejezi ki köszönetét a Tarjányi házaspárnak a zarándoklat körüli szervezésért,
a szíves vendégfogadtatásért, a mise utáni ebédért.

2011-es évben a PBT a megalakulásának 10 éves évfordulóját ünnepelte a Cserkészligetben.Augusztus 13-át és 14-ét kiemeltük a hétköznapok sorából. Ezeken a napokon mintegy kiléptünk a jelenből, megállt az idő és megidéztük a múltat. Azt mondják, aki jól ünepel, az gazdagodik az ünnep által. A megnyitó beszédben szeretettel köszöntöttük a PBT tagságát, falubelieket, családtagokat, ismerősöket, külön tisztetettel köszöntöttük a külföldi vendégeinket, akik megtiszteltek bennünket, itt voltak velünk, hogy együtt ünnepeljük a 10 éves jubileumi évfordulót. A PBT a megalakulásakor a legfőbb küldetése között a magyar örökség, a nemzeti öntudat megőrzése, a magyar és egyetemes kultúra közvetítése, népszerűsítése, terjesztése, az anyanyelv ápolása, hagyományőrzés szerepelt. Mindezek a mai napig nagyon fontosak a számunkra. Erdős Péter, a PBT elnöke az ünnepi beszédében tartalmasan beszámolt az elmúlt 10 év munkájáról, programjairól.
Nagy Ferenc /komáromi Lélekharang polgári Társulás / szavalatával vette kezdetét a szombati program.
Tiszteletbeli örökös tagok köszöntése: / Szerencsés Magdi köszöntötte az örökös tagokat/
2003-Ambrovics Katalin
Olvastam egy szép gondolatot egy arab filozófustól, mely szerint keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és a szíve jó. Személy szerint én Kató nénit csak a Társulás révén ismerem,de az előbbi gondola tis mondja, hogy ezen tulajdonságok a tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. Kató néni ma Dunaszerdahelyen él, de előtte Karcsán lakott. Hosszú – hosszú évekig a falu pedagógusa, lámpása volt. A katedrán állt és adott. Irányította a falusi színjátszás, a különféle iskolai rendezvények szervezését. Németh László gondolatával kívánok Kató néninek nagyon jó egészséget:“ Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba“.
Kató néni erre az ünnepségre magával hozta akkori kolléganőjét Stifterné Cséfalvay Máriát is.
2004-Dr. Somogyi Mátyás
Író, újságíró, aki jelenleg Prágában él. Karcsa szülöttje, ahogy mondja, a karcsaiaknak az igazi otthont, a szűkebb hazát mindenekelőtt a 12 kis településből álló Egyházkarcsa ill. Királyfikarcsa jelenti. Gyakran látogat haza, aktívan bekapcsolódik a falu életébe. 1997-ben jelent meg a karcsai Olvasókönyve, egy átfogó munka Karcsák történetéről, a karcsai emberekről, hagyományról, kultúráról. A könyv lapjairól a szülőföld iránti hűség és őszinte vonzalom érzése árad, amellett, hogy a karcsaiak azonosságtudatát hivatott erősíteni, értékes hozzájárulás is a Csallóköz helytörténeti feltérképezéséhez.
2005- Balogh Mihály
Az emlékezés csendes napja volt 2011.május 14-e, amikor is a győrsági temetőben végső búcsút vettünk Balogh Mihálytól, aki életének 66. esztendejében elhunyt. Balogh Mihály hosszú éveken keresztül Győrság polgármestere volt. Nagyon sokat tett a falujáért és mivel Győrság Királyfiakarcsa testvérfaluja, így az emberek életében is ez a testvérkapcsolat, a két falu oda-vissza látogatása nagyon sok szépet, jót, vidámságot, kellemes élményt hozott. Emléke örökké él!
2006- Mészáros Klára
A mi Klári nénink a PBT aktív tagja. Maximálisan kiveszi a részét a munkából, megkönnyítve ezzel a társulás munkáját. Mindig, mindenben lehet rá számítani. Önzetlenül és fáradhatatlanul teszi a rá bízott munkát. Klári néninek nagyon jó egészséget kívánok, a jó Isten tartsa meg őt sokáig közöttünk.
2007- Karkó Henrietta
Karkó Henrietta a felvidéki Rockszínház vezetője. Henrietta a pozsonyi konzervatóriumban ének-zongora szakot végzett. A búcsi Karkó Henriettára a magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó alakja, ill. a magyar rockoperák területén az abszolút élvonalt képviselő Kormorán együttes és annak vezetője, Koltay Gergely is felfigyelt. Heni vallja, hogy küldetésük a magyar összetartozás erősítése. A Felvidéki Rockszínház tavaly ünnepelte 10 éves jubileumi évfordulóját, számos rockoperát, fellépést tudhatnak a hátuk mögött.
2008- Dr. Tarjányi József
A PBT aktív tagja. Neki köszönhetően van egy Petőfi szobrunk / Hunyadi László, marosvásárhelyi szobrász alkotása/, melyet a Társulásunknak ajándékozott, mellyel nagymértékben hozzájárult az itteni Petőfi kultusz erősődéséhez. Szülővárosában, Kiskunfélegyházán az Alma Mater Társaság alapítótagja, a kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság tagja. A burgenlandi Sásonyban/ ahol jelenleg a család él/ 2009-ben Petőfi emléktáblát állított, mely úgyszintén Hunyadi László alkotása. Ugyancsak 2009-ben Kiskunfélegyházán jelent meg egy könyve, mely Petőfi : Szülőföldemen c. versének különböző népek nyelvén történő fordítását tartalmazza. Az ő segítségével egy kiállítás keretén belül megismerkedhettünk Hunyadi László alkotásaival. A Társulás számára nem egy
esetben kirándulást szervezett Burgenlandba, bemutatva és megismertetve velünk az ottani
magyar emlékeket. Mindezért köszönet neki és természetesen köszönetünket fejezzük ki kedves feleségének, Annának is, aki a férje oldalán maximálisan segíti a Társulásunk eredményes munkáját.
2009-Batta György
Batta György, író, költő, lapszerkesztő. Akinek a napja meditálással kezdődik, azt vallja, hogy mindenkinek azt kell elvégeznie, amit a környezetében tud, s akkor meglesz a lelki békéje, s érezni fogja, hogy hasznos. Amit mendenképpen megszeretnék említeni, az az, hogy 2011. márciusában a MTA dísztermében átadták az idei Magyar Örökség díjazottak első csoportjának a kitüntetést. Köztük Batta Györgynek, aki a díjat a magyarságmentő szolgálatáért kapta. Ebbe benne foglaltatik irodalmi tevékenysége, többek között az „ Egy mondat a szeretetről „ c. verse. Batta György érdemeit dr. Rókusfalvy Pál pszichológus professzor méltatta, aki hangsúlyozta, hogy Batta György életútjában benne foglaltatik a teljes Kárpát-medencét átfogó látásmód. Batta György egész élete a magyar küldetéstudattal fonódott össze. A PBT úgyszintén gratulál ehhez a díjhoz, további írásos munkáihoz, a munkásságához sok sikert és egészséget kívánunk.
2010 – Tóth András
Tóth András Sümeg szomszédságában fekvő Zalagyömörő lakosa. Sok – sok éven keresztül irányította a faluját, hiszen a község polgármestere volt. Azon emberek közé tartozik, akinek a kézfogása, a jelenléte gyógyír a számunkra, mindig mindent elkövet annak érdekében, hogy mi jól érezzük magunkat. Gondolok itt elsősorban azon kirándulásainkra, amelyek szervezésénél úgyszintén oroszlánrészt vállalt és vállalta a házigazda szerepét. Munkája mellett szinte minden rendezvényünkön itt van, itt vannak kedves feleségével együtt. Nagyon jó egészséget kívánunk neki és a családjának.
2011- Páder Rezső Miklós / e-mailben küldött levele került felolvasásra, mivel az Egyesületük külföldi kiránduláson vett részt/
„ Tisztelt Erdős Péter Elnök úr!
Tisztelt ünneplő közönség!
Kedves Barátaink!
Pénzesgyőr Baráti Köre és Kultúrális Egyesülete nevében örömmel és szeretettel köszöntelek mindnyájatokat 10 éves jubileumotok alkalmából. Végtelenül sajnáljuk, hogy nem tudunk most veletek ünnepelni, mert egyesület♀9nk ezekben a napokban 4 napos külföldi kiránduláson vesz részt. Egyesületeink közötti barátságunk évek óta eredményes és tratalmas. Összekötnek bennünket a közös programok, kirándulások, vidám összejövetelek, melyek közben igazi barátságok is szövődtek. Boldogok vagyunk, hogy tagjaitok között megismerhettük az őszinte hazaszeretetet, a szülőföld iránti hűséget. Példát mutattok nekünk az anyanyelv ápolása, a kultúra terjesztése, az identitás megőrzése és a hagyományok tisztelete és ápolása terén. Köszönjük, hogy részt vehettünk rendezvényeiteken, köszönjük az
általatok nyújtott vendégszeretetet, köszönjük hogy akkor sem engedtétek el a kezünket, amikor országunk egy része megtagadott titeket. Mi akkor is, most is és ezután is szerettünk és szeretünk mindnyájatokat. Boldog születésnapot, további sikereket kívánunk. Legyetek továbbra is eltökéltek céljaitok megvalósításában. Magam nevében pedig szeretném szívből megköszönni azt a megtiszteltetést, amellyel a PBT örökös tagjává választ. Sajnálom, hogy személyesen nem lehetek köztetek, de lélekben veletek ünnepelek. Ígérem, hogy a továbbiakban is mindent megteszek azért, hogy egyesületeink együttműködése eredményes legyen. Remélem, hogy még sok szép és vidám együtt töltött év vár ránk.
Szeretettel és tisztelettel Páder Rezső “

Emlékezés – In memoriam
Fekete István gondolata: Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá. Az ünnepségünk keretén belül emlékeztünk 2 elhunyt nagyon aktív társunkra Görcs Terikére és Somogyi Attilára.
A múlandóság ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget. Ha a természetben bárhová nézünk, bárhová lépünk, mindenhol találkozunk a múlandósággal. Egy-egy lehullott falevél, elhervadt virág vagy leesett madárka képében. Tudjuk, hogy az emberi élet olyan, mint egy gyertyaszál: amely előbb vagy utóbb elég. Mégis, mikor rossz hírt hallunk, összetörten állunk a hír hallatára.
Terike, a PBT aktív tagja, a helyi Alapiskola nevelőtanára. A gyermekprogramok keretén belül a zene, a sport, a kézművesfoglalkozások irányában aktívan tevékenykedett.A kegyetlen halál, a súlyos betegsége nagyon fiatalon ragadta ki őt családja köréből, mindössze 52 évesen.2010 októberében vettünk tőle végső búcsút..
Attila, úgyszintén a PBT oszlopos tagja, mindig önzetlenül segítette a Társulás munkáját, a rendezvényeinken biztosította a hangosítást, a jó hangulat keltését, áradt belőle a tenniakarás, a jóság és a szeretet. Ez év januárjában történt autóbalesete mindnyájunkat megrendítette. A jó Isten segítségével bíztunk Attila gyors felépülésében. De sajnos pár nap elteltével csak a rossz hír érkezett. 2011. január 28-án volt Attila búcsúztatója.
József Attila gondolatával:
„ Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz –-
Idesereglik, ami tovatűnt,
A fej lehajlik és lecsüng a kéz .“
Terike, Attila emléketek örökké él!
Az In memoriam emléklapokat az özvegyek: Somogyi Mártika és Görcs László vették át.

A jubileumi rendezvényünk alatt két kiállítás is várta vendégeinket, az érdeklődőket:
Kispálné dr. Lucza Ilona a Kskőrösi Ptőfi Sülőház és Emlékmúzeum igazgatójának közreműködésével 24 darabból álló kiállítás fogadta az érdeklődőket Petőfiről, Petőfi – kultuszról és Kiskőrösről.
Dr. Tarjányi József a PBT örökös tagjának, valamint a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság tagjának közbenjárásával, neki köszönhetően, Petőfi képeslap poszterek
kiállítására került sor Félegyházáról. A kiállítás 18 poszteren mutatta be költőnket korabeli képeslapokon, családján, életútján keresztül.
A szombati ünnepségünk alatt felléptek:
Dr. Szabó János tárogatóművész / az egykori Antall kormány mezőgazdasági minisztere/
Dr. Barsi Ernő, zenetudós, főiskolai tanár, népzene kutató lányával Hajnalkával, kinek énekét
tanár úr kísérte hegedűvel.
Hodosi Éneklőcsoport
Pünkösdi Rózsa Népdalkör Kisudvarnok
Győrsági Dalárda
Karkó Henrietta vezette Felvidéki Rockszínház a „ Kárpátok őrei „ c. rockoratóriummal
/a Kárpátok őrei védelmi rendszert Árpád fejedelem alakította ki a Honfoglalás korában. A Felvidéki Rockszínház ennek a védelmi rendszernek fontos üzenetét és a Kárpátok őreinek időszerű feladatát látja missziójában./

Az elmúlt 10 év során a PBT sikeres működését számos ismert személyiség értékes, színvonalas előadása, beszámolója is gazdaggá tette. A kétnapos rendezvényünk alatt a következő személyek tiszteltek meg bennünket, akik rövid előadásukkal, felszólalásukkal még emelték az ünnepségünk színvonalát, hangulatát:
Dr. Barsi Ernő, zenetudós, főiskolai tanár, népzene kutató
Batta György, író, költő, lapszerkesztő
Barkóczi Ferenc, Kiskőrös volt polgármestere
Dr.Duray Miklós, író, a Nyugat-Magyarországi Egyetem c. docense
Dr.Gubcsi Lajos, író, a Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma elnöke
Dr.Kellermyer Miklós, sejtkutató, emeritus professzor
Kispálné dr.Lucza Ilona, a Kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, a Petőfi Sándor Társaság ügyvezető elnöke
Dr. Kiszely István, lovg, antropológus,c. egyetemi docens, prof. emeritus, Az Attila Király Népfőiskola igazgatója, a Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem rektora
Kosztolányi Gyula, Prima Díjas villamosmérnök, nyugalmazott iskola igazgató
Melocco Miklós, Kossuth – díjas szobrászművész
Perjés Klára, a Magyar Rádió kiemelt szerkesztője
Prof.Dr.Rókusfalvy Pál, egyetemi tanár, a Pszichológiai Tudomány doktora
Rieger Tibor, szobrászművész
Dr.Smuk András, a bécsi Europa Club elnöke, geológus
Dr.Somogyi Mátyás, író, újságíró
Dr.Unti Mária, egyetemi tanár

A szombat esti záróprogramunk a győri Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesülettől kapott „ ajándékkal“ zárult. Mednyánszki János a Hagyományőrző Egyesület elnöke egyrészt gyönyörű Petőfi zászlóval ajándékozta meg a Társulást, másrészt magukkal hozták a győri Nemzeti Színház magánénekesét Győrffy Józsefet, aki az előadásával, az énekével emelte a rendezvény színvonalát. Köszönettel tartozunk a kismegyeri Napoleón Hagyományőrző Egyesület elnökének Mednyánszki Jánosnak és azon Egyesületi tagoknak is, akik részt vettek a szombati ünnepségünkön.

2011. augusztus 14-i, vasárnapi programunk:
A vasárnap délelőtti programunk szabadtéri katolikus szentmisével vette kezdetét. A szentmise kezdete előtt Mgr. Szalay Gyula esperes-plébános megszentelte azt a keresztet, amely a PBT 10 éves jubileumi évdfordulójára készült. E kereszt szolgálja mindazokat, akik a ligetben egy kis imádságra vágynak. A kereszt készítői: Zsemlye Tibor és Komáromy Árpád. A szentmisén részt vettek a dunaszerdahelyi Szent György lovagrend tagjai is.
Mgr.Szalay Gyula c. esperes- plébános által celebrált misét a dunaszerdahelyi Szent György kórus éneke kísérte.
A szentmise után Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere, országgyűlési képviselő megemlékező ünnepi beszédet mondott augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepe, az új kenyér, a nemzeti ünnepünk alkalmából.
A délutáni kultúrműsor résztvevői, fellépői:
Csallóközkürti Népdalkör
a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ mellett működő Tiszta Forrás Népdalkör
Arcok énekegyüttes
Baranyai Judit – operett
Vásárúti Dalárda
Pósfa zenekar

A PBT vezetősége ezúton fejezi ki köszönetét mindazon tagoknak, személyeknek, akik a segítségükkel, támogatásukkal, munkájukkal, fáradozásukkal önzetlenül segítették a
a Társulás munkáját és mindezzel hozzájárultak e kétnapos rendezvényünk sikeres lebonyolításához.

2011.július 3-án a PBT egy autóbusznyi utassal sümegi kiránduláson vett részt. Bármely irányból közelítjük meg Sümeget, szemünkbe tűnik a várhegy tetején a festői szépségű vár, mely mintegy korona ékesedik a vár felett. S a hegy tövében ott ragyog szürkésfehér falával, barokkos toronysisakjával a ferences templom. Sümegre érkezvén a parkolóban már ismert arcok fogadtak bennünket meleg szeretettel, mégpedig a PBT magyarországi tagjai, Tóth András kedves feleségével együtt. Együtt mentünk a templomhoz, ahol Jézus szíve búcsú alkalmából szentmisén vettünk részt a sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences kegytemplomban, mely misét Barsi Balázs atya celebrálta. Barsi Balázs 1997-től él Sümegen
és a ferences közösség élén lelkigyakorlataival, szentbeszédeivel, a ferences kegytemplomban zajló, példamutató liturgikus eseményekkel az ország minden részéről, valamint külföldről is vonzza a zarándokokat, az érdeklődőket, ebbe a dunántúli városba. Ezt a csodálatos templomot és a hozzá tartozó kolostort is Széchényi György veszprémi püspök /1648-58/ alapította. Barsi Balász által celebrált szabadtéri szentmise mindannyiunk lelkében maradandó emlék. Ide tartozóan Balázs atya gondolatát írom le, ahogy vall „ Krisztus békéjéről“:
„ Honnét a szinte kényszerítő vágy, mely újra meg újra magával sodor, hogy próbáljam leírni a leírhatatlan békességet, mely életem felszíne alatt van? Nem magamnak, nincs békességem, de van Krisztusom. A kolostornak sincs önmagában békessége, de testvéri közösségnek van jelenlevő eucharisztikus Krisztusa. Ő az én békességem, s Ő a kolostor békéje, A keresztény – és azon belül a szerzetesi élet lényege az Úr Jézussal való legszemélyesebb egység, mely nem kophat el a napok zakatoló vonatsínjein, nem múlhat el évtizedekkel, mert egyedül Ő az örökkévaló. Úgy kell belékapaszkodni, úgy kell belőle élni, hogy bűneink, eleséseink, gyöngeségeink se szakítsanak el tőle“.
A szentmise végeztével a Tóth házaspár vendégei voltunk Sümegen, az ő szőlőskertük területén. Andásnak és kedves feleségének nem első ízben voltunk vendégei, de az ő vendégszeretetük mindannyiunk szívében nagy nyomot hagy. Sümeget elhagyva utunkat folytattuk tovább Somló hegyre, ahol a Csordás –Fodor Borház vendégszeretetét élvezhettük. A Borház a somlói borok értékesítésével, borkóstolással, borturizmussal foglalkozik. Piroska néni, a Borház háziasszonya / tulajdonosa /fenséges ebéddel várt bennünket és mindehhez finom somlói borok kostolgatására is sor került. Ez utunk hazaérkeztével köszönjük egyrészt a Tóth házaspárnak a vendégszeretetüket, másrészt Piroska néninek, valamint a Borház alkalmazottainak is úgyszintén a csodás fogadtatást, a vendégszeretetet, a fenséges kiszolgálást.
Megjegyzés:
Barsi Balázs atya a sümegi ferences kolostor gvárdiánja a Szent István tiszteletére bemutatott ünnepi szentmisén, augusztus 20-án vette át Sümeg díszpolgári címét.
A sümegi kirándulásról a fotók megtekinthetők: kattints ide: www.picasaweb.google.com/petofitarulas2