Archive for december, 2012

2012. december 9-én az egyházkarcsai katolikus templomban a szentegyházi / Erdély / Hagyományőrző Csoport előadására került sor, akik az „ ANGYALBETLEHEM “ c. betlehemes játékukkal kápráztatták el a résztvevőket.
Néhány gondolattal az erdélyi városkáról:
Szentegyháza / 1899-ig Szentegyházas- Oláhfalu, románul Vlahita / város Romániában Hargita megyében. 1876-ig Kápolnásfaluval együtt alkotta Oláhfalva városát, majd Szentegyházasfalu néven újra falu. 1968 óta, Szentkeresztbányával való egyesülése után város. 1990-ben Szentegyháza nevet vette fel. A városka Székelyudvarhely és Csíkszereda között félúton, a Központi – Hargita déli előterében a Szentegyházasfalvi-Láz közepén fekszik. 860 m-es magasságával ez Hargita megye legmagasabban fekvő városa. Homoródfürdő és Lövétebánya tartozik hozzá.
Szentegyháza lakói szívükön viselik a hagyományőrzést, decemberben a betlehemjárást, mely a téli ünnepkör szent formája. A szentegyházi Hagyományőrző Csoport a karcsai fellépésre már Magyarországról érkezett hozzánk. A csoport ugyanis részt vett a Debrecenben tartandó 22-ik Nemzetközi Betlehemes Találkozón, mely december 7. és 9. között zajlott. A debreceni találkozó a Kárpát-medencei magyar hagyományőrző csoportok téli ünnepköri játékainak rangos szemléje. A betlehemjárásnak, a magyar népi színjátszás téli ünnepköri formájának évről évre ismétlődő seregszemléjén a szellemi világörökségünk részének tekintett népi dramatikus játékokat mutatnak be magyarországi és határontúli csoportok. A rendezvény elsődleges célkitűzése, hogy a betlehemezés hagyományát életben tartsa, a kulturális identitást erősítse, a közös szellemi haza kincseit, szakrális hagyományait bemutassa, illetve a környező országokban élő magyarság kultúrális cseréjét, az európai népek közötti kapcsolatokat erősítse. Az ilyen találkozó legnagyobb értéke az a közösségformáló erő, mely hidat képez generációk, tájegységek között.
A szentegyházi Hagyományőrző csoport Debrecen után Nyíregyházán mutatkozott be. December 9-én már Nagyölvedről érkeztek hozzánk. Mint megtudtam, a karcsai szereplésük után Pápára indultak, majd Nemesbörzsönyben és Szanyban is bemutatták a betlehemes játékukat. Magyarországról, Pápáról Páll Erzsébet tanár/hittan / kísérte el őket, aki Szentegyházán született.
Az egyházkarcsai templomban a közönséget Győr László, a szentegyházi Hagyományőrző Csoport vezetője köszöntötte. Az előadás kezdetén Karácsony c. népköltést Konrád Imre előadásában hallhattuk meg. Az Angyalbetlehem c. játékuk egy 1700-as évektől létező szöveg alapján készült. A többségében férfiakból álló csoport nagy sikerrel adta elő az „ ízes“ nyelven előadott, humorban is bővelkedő, igen hagulatos betlehemes játékukat. Az előadás végén úgyszintén Konrád Imre egy „ székely karácsony-i “ népköltést adott elő. A csoport minden egyes fellépésükkel igazi nagyvonalú adakozók: gondoljunk csak a a játékmenetre, az énekek felkutatására a jelmezek elkészítésére, a sokszori próbákra, de amikor kiállnak szerepelni, fényes szívvel, ősi viseletben éneklik és mondják a szent misztériumot, és hozzák a nagy áldást. Köszönet és tisztelet illeti őket. Igazi jó érzés, hogy a 24. órában még mindig vannak, akiknek fontos e szép szokás művelése, átadása. A PBT vezetősége az előadás után a Hagyományőrző Csoporttal megvendégelés, vacsora mellett még egy kis időt együtt töltött a Székházban.
A PBT köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a szentegyházi Hagyományőrző Csoport fellépésének szervezésénél munkálkodtak.

A képek megtekinthetők:
www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2

2012. november 10-én került sor a bécsi Europa Club által megrendezésre kerülő 1956-os megemlékezésre, az ausztriai Német Óváron / Bad Deutsh Altenburgban /. Ezen a délután a katolikus templomban, melyet Szent István királyunk emelt, ökumenikus imaóra vette kezdetét, majd koszorúzási ünnepséggel zárult nagyszámú résztvevővel, kik Ausztriából, Horvátországból, Felvidékről és Magyarországról érkeztek.
Az ünnepség Dr. Smuk András a bécsi Europa Club elnökének megnyitójával vette kezdetét, majd őt Ernest Windholz Bad Deutsch Altenburg polgármestere követte, aki ünnepi beszédet mondott. Az egybegyűlteket Balint Pavel esperes, katolikus lelkész is köszöntötte.
Az ökumenikus misét Mgr. Parák László vágsellyei római katolikus plébános, Karvanszky Mónika bécsi református lelkész, valamint Kiss Miklós mosonmagyaróvári evangélikus lelkész végezték.
Az imaórán, majd azt követően a koszorúzáson a dunaszerdahelyi Szent György kórus működött közre, valamint Maczkó Mária turai népdalénekes, aki Galga menti népviseletben jelent meg az ünnepségen, a csodás hangjával, megható énekekkel gazdagította ezen ünnepség színvonalát. A koszorúzáson Tőkés László püspök, európai úniós képviselő képviseletében Nemes Csaba református lelkész, a Budapesti Iroda vezetője mondott megemlékező beszédet.
Tóth Sándor történész Árpád Nagyfejedelem feltételezett sírjáról tartott egy rövid tajékoztatót.
A PBT ezen az 56-os megemlékezésen úgyszintén elhelyezte a koszorúját.

A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2

2012. november 9-én került sor a hagyományos Szent Márton napi liba-és borbál megrendezésére az egyházkarcsai kultúrházban. A PBT ezúton fejezi ki köszönetét Gódány László polgármester úrnak, aki lehetővé tette számunkra, hogy az idei bál az egyházkarcsai Faluházban kapjon otthont. A bálozó vendégeket szépen feldíszített kultúrház fogadta.
A zenét a Remix zenekar biztosította, melynek frontembere Iván Lajos, aki számtalan akciónkon vett már részt. A bál megnyitása, ill. a pohárköszöntő után borkóstolásra került sor, a már nagyon jól ismert somlói borok, a Csordás- Fodor Borház borai kerültek a terítékre. A Borház saját termelésű somlói borok értékesítésével, borkóstoltatással és borturizmussal foglalkozik. A Csordás-Fodor Borház háziasszonya Piroska néni Petőfi Sándor: „ A Borozó“ c.versével köszöntette vendégeinket:
„ Gondűző borocska mellett
Vígan illan életem,
Gondűző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.
És mit ámultok? Ha mondom,
Hogy csak a bor istene,
Akit én imádok, aki
E kebelnek mindene.
És a bor vidám hevében
Füttyentek rád, zord világ!
Szívemet hol annyi kínnak
Skorpiói szaggaták.
Bor tanítja húrjaimra
Csalni nyájas éneket,
Bor tanítja elfeledni,
Csalfa lyányok, titeket.
Egykor majd borocska mellől
A halál ha űzni jő:
Még egy korty – s nevetve dűlők
Jégöledbe, temető !“
Pápa, 1842. április

Ezen az estén a vendégeink 2012-es újbort, az Olaszrizlinget, 2010-es úgyszintén Olaszrizlinget, valamint 2011-es Cuveet kóstolhattak meg. Természetesen az est folyamán, a bálon a Borház borait fogyaszthatták a vendégeink.
A 2012-es „Libabál“ vendége a közismert Oszvald Marika színésznő, operetténekes volt, aki 1972-től napjainkig a Fővárosi Operettszínház elismert tagja. Kitűnően énekel és táncol. Számos színpadi szerepe van, rengeteg filmben játszott, de az ő szívéneks egyik csücske mégiscsak az operett. Már gyermekkorától a színház, azon belül az operett világában élt. Bejárta az egész világot. Elismerései: Jászai Mari –díj 1984, Erzsébet díj 1990, Hevesi Sándor-díj, 1990-ben az év színésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Érdemes Művész elismerés 2002. Nehéz lenne felsorolni a szerepeit, de csak néhányat említve: Mosoly országa, A víg özvegy, Luxemburg grófja, Marica grófnő, Csárdáskirálynő, Mágnás Miska, Leányvásár, Csókos asszony, Mária főhadnagy…………………
Az örökké vidám és mosolygó Oszvald Marika előadása mindenki tetszését elnyerte.

A PBT a decemberi hónapban alakult…minden év decemberében a Társulás örökös tagot választ. A 2012-es évben ezt a szép eseményt egy hónappal előbbre tettük és ezen a estén
emeltük ki azt a személyt, aki 2012-es évben a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja, ez a személy pedig Csordás Sándorné Fodor Piroska.
Piroska néni egy csodálatos ember, kinek a lénye már néhány éve összefonódott a Petőfi Baráti Társulás életével, tevékenységével. Mi tagok, már nem egy alkalommal élvezhettük a Csordás – Fodor Borház vendégszeretetét Somló helyen, ahol mindig csodás fogadtatásban, fenséges kiszolgálásban volt részünk. Az ő önzetlen adakozása, a szeretete, olyan energia, ami kiterjed mindenkire, gyógyír a lelkünkre. Habár tudjuk, hogy az igaz szeretet két embert gyógyít, azt, aki adja és azt, aki kapja. A hagyományos Szent Márton napi liba-és borbálunk sem lehet a Somlói Borház borai nélkül és Piroska néni nélkül. Ahogy ő beszél a borokról, az ő idézetei, vagy ahogy szaval, verset mond, bizony minden szomorúságunknak és örömünknek is hangot ad, és minden lelket egyesít. Egy versrészlettel, a vers utolsó soraival köszöntem meg neki, azt a sok szépet és jót, amit a Társulásunknak nyújt. Ez a versrészlet pedig nem más, mint a PBT tagjának, úgyszintén örökös tagunknak, Batta Györgynek az egyik legszebb verse: Egy mondat a szeretetről.
„ Gyorsan, aranyló hit- burokban,
Virágzó, békét sugárzó,
S mint betlehemi fényözön
Elönti bensődet az öröm
Hogy benned szeretet van – kiapadhatatlan
Látod, hogy növi be a világot
Mint fénylő moha, arcok s virágok mosolya
Halál nem rettent, serkent: a jóra
Törekedhetsz, másokért cselekedhetsz,
Nyújtod a kezed, a tenyeredbe veszed
Akár egy cinege madárkát, a Földet
Ezt az árvát, ezt a vergődőt, vérzőt,
Lángokban égőt, csapzottat, meggyalázottat,
Simítod, ne remegjen,
Gyógyuljon, ne ernyedjen
Úri fán fényesedjen
Csak arról énekeljen:
Ahol szeretet van
Remény és jövő van.“
Piroska nénit az Isten éltesse, jó egészséget, sok erőt kívánunk a munkájához, tennivalójához.
A PBT ezúton köszöni meg mindazon személyek segítségét, akik részt vettek a bál előkészületi munkáiban, a bál alatt úgyszintén odaadással végezték a rájuk bízott feladatokat.

A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2