Archive for június, 2023

Molnár Ilona: A magyar nemzethez való tartozás nem mérhető semmivel

A megemlékezésen beszédet mondott a felvidéki Molnár Ilona, nyugalmazott szakközépiskolai igazgató.

Molnár hangsúlyozta, “bennünket, a Szent István szobornál összejött magyarokat, összeköt a nemzeti összetartozásba vetett erős hitünk és elkötelezettségünk. Az „Europa”-Club nem csak az elmúlt évek során, hanem napjainkban is az anyanyelvi kultúra, a hagyományok és határon átívelő emberi kapcsolatok ápolásának európai fóruma, bázisa, amit valamennyien megtapasztalhattunk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy milyen nagy jelentősége, szerepe volt abban, hogy a magyar műveltséget ápoló közösség élő valóság tudott maradni Bécsben.

Emlékeztetett,

2004-től a Szent István szobor felállításának évétől hagyománnyá vált az 1964-ben alakult Bécsi Magyar Kultúregyesület, „Europa”-Club szervezésében minden évben ünnepi megemlékezést tartani az Ausztriában élő magyarok, Magyarországról és Felvidékről érkezett magyarok részvételével”.
Hangsúlyozta, “az emléknap a mai napig elképzelhetetlen volt Smuk András nélkül. Most is akarva-akaratlanul várom, lelki szememmel látom, amint megjelenik, ahogy elénk jön, és barátságosan üdvözöl. Hiányzik az Ő varázslatos lénye, személyisége nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik ismerték Őt és munkásságát. Hosszú évek óta tartó baráti kapcsolatunk vezetett az „Europa“-Club ünnepi megemlékezéseire, elmaradhatatlan történelmi évfordulóira, a névtelen magyar hősi halottjaink koszorúzási szertartásaira, megannyi rendezvényére”.

Hozzátette,

a rendszeres együttműködést, találkozókat, a szoros emberi kapcsolatok tudják legjobban megerősíteni. Ezért ennek érdekében fontosnak tartjuk azokat a rendezvényeket, ahol mi magyarok találkozni és együtt tudunk lenni.

A közös találkozások erősítik összetartozásunkat és segítenek abban, hogy együtt tudjunk gondolkodni nemzetünk múltjáról, jelenéről és jövőjéről”.

Kiemelte,

“a Kárpát –medencei magyar iskolák életében új együttműködési lehetőség nyílt Bécsben AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) Mentsík Szilvia igazgatónő irányította szavalóversenyeken való szereplés, rendszeres rajzkiállításokon való részvétel által Ausztriában és Szlovákiában. Nem is szólva Katona Ágnes szervezésével a felvidéki diákok magyarországi és ausztriai közös projektjeiről, valamint Ausztriában és Szlovákiában megszervezett nagytehetségű művészek hangversenyeiről. Ezek a közös együttműködési tapasztalatok vezettek rá, hogy a magyar nemzet valójában személyes kapcsolatok hálózata is”.

Hangsúlyozta,

a Szlovákiában élő magyaroknak fontos magyarságuk megtartása, melynek fő bástyái a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményeink.
Erre jó példa a rendezvényen szereplő Alistálról érkezett Művészeti Alapiskola magyar hagyományokat őrző gyermek tánckara. A Kárpát-medencei összkép szerint 2023-ra a szlovákiai magyar óvodák száma növekedett, míg a szlovákiai magyar alapfokú iskolák száma az utóbbi tíz évben 4 százalékkal csökkent. Az utóbbit demográfiai folyamatok, csökkenő gyereklétszám, migráció, elvándorlás és asszimiláció okozta. A magyar középiskolások létszáma pedig 12 500-ről 9000-re esett vissza”

Aláhúzta,

a magyar iskolákba járó tanulók létszámának növekedését azzal érhetjük el, hogy a magyar tannyelvű iskolákban az oktatás minősége jobb lesz, mint a többségi nemzet, illetve idegen nyelvi iskolákban levő oktatás színvonala.
És ezután lehet beszélni a tudatosan vállalt nemzeti hovatartozás szerepéről, fontosságáról. Ez a jelenünk helyzetképe. A múltunk pedig jelzi, hogy „Felvidék mindig, ma is bástyája és végvára volt a magyarság nagy szerepének, s ismerte és őrizte a varázsszót, a szép szavú, a szárnyaló lelkű, a fogékony és érzékeny magyar műveltség varázsát.“ Márai Sándor Az örök Felvidék című írásából vett idézet is azt bizonyítja, hogy a felvidéki magyarság örök értékét a műveltségnek a bástyái és végvárai jelentik. Kevés nép dicsekedhet olyan gazdag kultúrával, irodalommal, annyi magyar származású Nobel-díjas tudóssal, mint a magyar”.

“Tartsuk hát szem előtt Bessenyei György, a magyar irodalom programadójának Bécsben íródott Magyarság röpiratából gyakran idézett szállóigévé lett mondatát: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.“, mellyel a magyar nyelv európai szintre tevését szorgalmazta. Ha ezt tudatosítjuk, akkor a jövőnk is értékeinket megőrző lesz, és örökségteremtő életet élhetünk tovább szülőföldünkön.

Ez a mai nap is bizonyítéka annak, hogy a Szent István szobránál tartott koszorúzási ünnepségen résztvevőket, a magyar nyelv és kultúra köti össze. Hitem és meggyőződésem, hogy a magyar nemzethez való tartozás nem mérhető semmivel, ezzel születünk, ez bennünk marad, amíg élünk”
- fogalmazott.

Forrás: 2023. június 6., 12:19 ma7

https://ma7.sk/hethatar/tobb-mint-egy-evszazaddal-trianon-utan-el-a-magyar-nemzet-a-karpat-medenceben

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés, a törvény elfogadásával kinyilvánítva, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek”.
A nemzeti emléknapon a Felvidék számtalan településén tartottak megemlékezéseket.

Meghitt megemlékezésre és koszorúzásra került sor 2023. június 4-én Németóváron Szent István templomalapító királyunk szobránál. A Mária-templom melletti parkban 2006-ban felállított Szent István mellszobrot az erdélyi származású Hunyadi László szobrászművész készítette a bécsi Europa-Club megbízásából.
Az 1964-ben alakult Europa-Club –Bécsi Magyar Kultúregyesület nevében Mentsík Szilvia alelnök üdvözölte a megjelenteket. Az Europa-Club fontos európai fóruma, bázisa az anyanyelvi, magyar nyelvi kultúra és hagyományok ápolásának. További jelentősége abban volt, hogy a magyar műveltséget ápoló közösség élő valóság tudott maradni Bécsben.

A szlovákiai magyarok nevében Molnár Ilona nyugalmazott szakközépiskolai igazgató mondott ünnepi köszöntőt, melyben elhangzott, hogy nemzetünk megmaradása nem attól függ, hogy hányan vagyunk, hanem attól van-e bennünk magyarságtudat, magyar lélek, életerő a megmaradásra. Hite és meggyőződése szerint, a magyar nemzethez való tartozás nem mérhető semmivel, ezzel születünk, ez bennünk marad, amíg élünk.

Nagyon nagy sikert aratott az alistáli Művészeti Alapiskola gyermek tánckara lendületes, mindenkit magával ragadó táncukkal, énekükkel. Tóth Domonkos lenyűgöző hatású Trianonról szóló versmondásával mutatkozott be.

A rendezvény Magyarországot hivatalosan képviselő szónoka, Magyarország ausztriai nagykövete, Dr. Nagy Andor nagyon szoros kapcsolatot ápol az ausztriai magyarokkal. Külön kiemelte, hogy örömére szolgál, hogy a felvidékiektől egyenes ágban kapott értesüléseket, magyar tanulóktól szerzett szép élményekben részesülhetett.

Hasonlóképpen nyilatkozott Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki szerint Magyarország minden tőle telhető támogatásban részesíti a szórványban élő magyarokat, éljenek akár a Kárpát-medencében, akár a tengeren túl is.

A koszorúzás után Katona Ágnes vezette 20 éve működő Nemzetközi Duna Filharmónia hangversenyére került sor a Mária-templomban, ahol Vivaldi és Csajkovszkij műveinek zenei szárnyán repülve tovább, élvezhettük, hogy a kultúra, zene összeköt bennünket, legyünk akár Ausztriában, Németóváron, vagy bárhol is a világban.

(Molnár Ilona)