A 2023. június 16-án, az egyházkarcsai falunapok rendezvényének első napján nem mindennapi esemény zajlott a Szent Bertalan római katolikus templomban, majd annak udvarán, a templomkertben.
A nagyszabású kultúrprogram szentmisével kezdődött, melyet Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrált. A zsúfolásig megtelt templomban, Balogh Károly helyi plébános mellett további lelkiatyák is segítői és résztvevői voltak a felemelő eseménynek, így Brezina Balázs (Rábapatona), Zsidó János (Nyékvárkony), Parák László (Bős) és Horváth Róbert (Dunaszerdahely).

„Jézus szentséges szívét ünnepeljük ezen a napon“ – Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek ezen gondolatával vette kezdetét az ünnepi szentmise. Majd visszagondolt az egyik történelmi múltunkra és Paks legnagyobb katasztrófáját említette meg, amely 1887. június 18-án következett be, amikor a kalocsai Jézus szíve búcsúra igyekvő közel 400 fős tömeg alatt elsüllyedt a komp. 216-an haltak meg akkor, ennek emlékére Jézus szobrot állítottak. De az akkori rendszer a szobrot lerombolta. Majd a rendszerváltás után 1999-ben a szobor ismét visszakerült a helyére. A biskói komptragédia emlékműve a Duna parton áll, felállításának dátuma: 2000. június 16.

„Jézus szíve országába kerültek azok az emberek. Az egész emberi életnek a jelképévé válik a szív és magában, a szentírásban is, mind az Ó – és Újszövetségben is, ott találjuk a szívre vonatkozó tanítást, mint az emberi életnek a középpontját.
Miért teremtette Isten a világot? Ezt nem tudjuk másként megmagyarázni, mint azzal, hogy Isten szeret bennünket – említette a híveknek Bábel Balázs, aki a prédikációjában kiemelte, hogy az Isten által adott szabad akarunkat meg kell becsülnünk. Isten nem akart robotokat teremteni, mert szabad embereket akart és szabadságot adott nekünk. Aquinói Szent Tamás a középkori olasz teológus, filozófus mondatát idézte, aki azt mondta – A jó természete az, hogy kiárad – ezért a teremtés egyértelműsége magától értetődő. Szent Tamás legismertebb gondolatsora Isten létezésének “bizonyítéka“.

A lélekmelengető szentmise végén Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseknek Mórocz Péter Egyházkarcsa polgármestere, valamint Erdős Péter a Petőfi Baráti Társulás elnöke, Egyházkarcsa templomatyája a köszönetüket fejezték ki.

A szentmisét követően a nagy számban összegyűlt hívek, a megjelentek kivonultak a templom elé. Egyházkarcsán három ország öt községének küldötteivel karöltve kezdődött el a szoboravatási ceremónia, mégpedig Szent László és Szent Erzsébet szobrának felavatása. A hívek kíváncsi figyelme a fehér lepellel letakart szentek szobraira irányult. A Szent Bertalan római katolikus templom fennállásának éve 1819. A 2023-as év történelmi, a templom bejárata feletti üresen álló mélyedések, az úgynevezett „fülkék,“ 204 év elteltével „életre kelnek“.

A szoboravatási eseményt Mórocz Péter Egyházkarcsa polgármestere nyitotta meg. A beszédében kiemelte, hogy sokan eljöttek a szoboravatási ünnepségre, mely bizonyítéka annak, hogy Egyházkarcsán méltón ápoljuk a kultúrát, melynek alapja a kölcsönös tisztelet és az összefogás. Mi is büszkék vagyunk magyarságunkra, szeretnénk ezt a kultúrát és a magyar identitást megtartani – mondta Mórocz Péter polgármester. Kiemelt tisztelettel köszöntötte Egyházkarcsa testvértelepüléseinek vezetőit, küldötteit, melyek a következő helységek: Kalotaszentkirály (Erdély), Bácskossuthfalva (Vajdaság), Dabas, Rábapatona és Karcsa (Magyarország).
A teljesség igénye nélkül az ünnepségen részt vett Peter Krivda szobrászművész (a szobrok alkotója), a Pozsonyi Nagykövetség III. o. titkára, Laucsek Anrás Csaba személyében, továbbá az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje Pammer István elnök vezetésével, valamint számos szervezet, intézmény is képviselte magát a rangos eseményen.

A nap fénypontja Szent László és Szent Erzsébet szobrának a leleplezése és megáldása volt. Szent László szobrát Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Gódány László Egyházkarcsa alpolgármestere, Szent Erzsébet szobrát Peter Krivda és Mórocz Péter Egyházkarcsa polgármestere leplezték le, majd Bábel Balász érsek és a megjelent lelkipásztorok megáldották a szobrokat.

Szent László öröksége a keresztény hit bátor felvállalása. Szent László, a korabeli harcosok fejszéjét a jobb kezében tartja, a másik kezében pedig a lovagokra jellemző védőpajzsot. A szobor nagysága 2 m és a templomi homlokzat jobb fülkéjébe került. Szent Erzsébet ölbe tett bal kezében a rózsákká átváltozott kenyereket tartja, a jobb kinyújtott kezével pedig – mintegy virtuálisan – kínálja a kenyércipót. A szobor nagysága szintén 2 m és a homlokzat bal fülkéjében foglal helyet.

Gódány László Egyházkarcsa alpolgármestere beszédében kiemelte, hogy méltó ünnepséggel vette kezdetét az egyházkarcsai falunapok első napja. A szentek összetartanak minket és ezek a gyönyörű szobrok végre felkerültek az őket megillető helyükre, melyek több mint 200 évig üresen álltak – mondta az alpolgármester.

Az alpolgármester köszöntő szavai után a koszorúzásra került sor, a második világháborúban elesett hősök emlékére.
Koszorúztak (ismét a teljesség igénye nélkül): Magyarország Nagykövetsége Pozsony, Kalotaszentkirály, Karcsa község, Rábapatona, Bácskossuthfalva, Dabas, Királyfiakarcsa Önkormányzata, Egyházkarcsa Önkormányzata, Petőfi Baráti Társulás, Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa, Egyházkarcsai Óvoda, Egyházkarcsai Alapiskola, Egyházkarcsai Önkéntes Tűzoltó Testület, Egyházkarcsa Nyugdíjas Szervezete, Rózsafüzér Társulat, Baba-Mama Manó Klub Királyfiakarcsa, Európai Borlovagok Magyarországi Rendje, Királyfiakarcsai Óvoda.

Az ünnepélyes szoboravatást követően a meghívottak a siposkarcsai faluházban egy vacsorán vettek részt. Az est folyamán bemutatkoztak egymásnak a meghívott községek vezetői. A magyarországi Karcsa község nevében Milinki László polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Molnár Nagy Béla Rábapatona polgármestere következett és Dabasról pedig Sós Gábor alpolgármester tartott beszámolót. Vajdaságból Papp László polgármester köszöntötte az ünneplőket és Erdélyből Póka András György polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Minden község (város) vezetője röviden bemutatta a települését is, majd a házigazdáknak átadták köszöntő ajándékaikat. A jeles nap alkalmából Egyházkarcsa Önkormányzatától Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, valamint Balogh Károly plébános emlékplakettet vettek át.

Az est folyamán Bajnóczi Anna, helyi alapiskolás tanuló mesét mondott, majd nagy sikerrel az Opera Trio is fellépett, mindnyájan hatalmas élményt nyújtva a vendégeknek.
A finom vacsora után, a Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa – Méhes János vezetésével – borkóstolóra invitálta a jelenlevőket.

Az Egyházkarcsai Római Katolikus Plébánia honlapjáról megtudtuk, hogy a Bethlen Gábor Zrt. meghirdetett pályázati felhívására az egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség 2022 – ben sikeresen pályázott. A megnyert pályázati pénzforrásból készült el a Szent László lovaskirályunk szobra. A Szent Erzsébet szobra pedig az Egyházkarcsai Önkormányzat ajándéka.

A szentek kiválasztása Balogh Károly plébános ötlete alapján valósult meg. Köszönet érte.

A rendezvény a Dabas Város Önkormányzata, az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség, valamint a Petőfi Baráti Társulás által megvalósított és 2022. szeptember 30-án sikeresen lezárult „Muzeum-templom / Muzeum-kostol“ pályázat, amely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap fenntartási időszakában valósult meg (a projekt kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/103).

Különleges nap volt az egyházkarcsai falunapok első napja. Az ünnepség minél magasztosabb szervezéséért köszönet Egyházkarcsa Önkormányzatának. Az esemény megmutatta a közösségi munka szép eredményét, sikerét és összehangoltságát. Bizonyította, hogy fontos a kulturális értékek ápolása, megőrzése és továbbadása. A szoborállítás, a szentelés, a magyar szentek szobrai számunkra egy szimbólum, mely erősíti a kereszténységet és jelképezi az összetartozást.

írta: Szerencsés Magdolna

IMG_3286

IMG_3304

IMG_3328

IMG_3331

IMG_3354

IMG_3376

fényképek: Szerencsés István

This entry was posted on hétfő, október 2nd, 2023 at 10:14 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.