P e t ő f i S á n d o r 200

4 1 6 s z o b o r , 1 8 0 e m l é k m ű , 1 4 5 e m l é k t á b l a

Tarjányi József

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára a Magyar Nemzeti Levéltár elkészítette a költő teljes
kapcsolati hálóját feltáró adatbázist, valamint a személyéhez köthető magyarországi és külföldi
emlékhelyek térképes listáját. A 19 országból begyűjtött fenti számadatokat a Tarjányi József helytörténész, Petőfi-kutató gyűjtőmunkája nyomán készült adatbázisból emelték ki. Ez a Petőfi Sándorral kapcsolatos magyarországi és külföldi emlékhelyek listáját adja közre. A levéltár főigazgatója ismertetése szerint az adatbázis Tarjányi József több évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye, a Petőfi Sándorral kapcsolatos magyarországi és külföldi emlékhelyek listáját adja közre. Az adatbázisban jelenleg 416 szobor, 180 emlékmű és 145 emléktábla szerepel 19 országból. A szülővárosához, Kiskunfélegyházához ezernyi szállal kapcsolódó dr. Tarjányi József csillapíthatatlan szenvedéllyel kutatja a Petőfi emlékeket, igyekszik felkutatni, népszerűsíteni mindazt, ami Petőfi Sándor életművét, pályáját, emberi nagyságát még inkább tudatosítja a magyarságban, még ismertebbé teheti az egész világban. Erdélyi, romániai útjai során is minden ilyen alkalmat megragad, különös figyelemmel fordulva a marosvásárhelyi, segesvári, fehéregyházi Petőfi-kultusz felé. Leggyakrabban olyankor, amikor szobrász barátja, Hunyadi László munkássága kapcsán került szóba valamilyen Petőfi-újdonság.

Hunyadi László

Az idén 90 éves Hunyadi László (Küküllődombó, 1933. nov. 16.) – szobrász, fémműves, iparművész.
Marosvásárhelyen végezte a Művészeti Középiskolát, 1959-ben fejezte be szobrászati tanulmányait a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. A marosvásárhelyi Állami Bábszínház tervezője, majd ugyanitt 1961-től a Művészeti Középiskola tanára. 1978 óta szabadfoglalkozású. Népballadáktól ihletve, az erdélyi fémművesség és ötvösművészet legjobb hagyományait folytatja fémdomborításaiban és ékszereiben. Műalkotása az új marosvásárhelyi Nemzeti Színház homlokzati kapuja. Plakettet készített Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Petőfi, Arany, Ady, Erkel Ferenc, Liszt, Bartók, Kodály, Eminescu emlékére.
Jelentősebb térszobrai: Barabás Miklós portréja Márkosfalván (1969); Ispánkúti Emlékmű Petőfi domborművű arcképével Fehéregyházán (1969); a Kulcsár Béla elgondolása szerint Kiss Leventével közösen készített agyagfalvi 1848-as emlékmű (1980). Orbán Balázs című monumentális egész alakos szobrát Székelyudvarhelyen állították fel 1995-ben. Marosvásárhelyen él és alkot. Készít fa- és fémszobrokat, használati és díszítő jellegű iparművészeti tárgyakat, ékszereket. Legnagyobb érdeme, hogy szobraival hozzájárult a romániai magyar kisebbség történelmi, irodalmi, zenei, néprajzi és iparművészeti hagyományainak ápolásához és megőrzéséhez. Szobrait több alkalommal megcsonkították, vagy megsemmisítették. Mikor nem készíthetett
köztéri alkotásokat, a kisplasztika, az iparművészeti tárgyak készítésében teljesedett ki.
Jelentősebb díjak, elismerések: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Kolozsvári testvérek Díja (1995); Ordinul Meritul Cultural – ofiţer (2004); a Magyar Művészeti Akadémia Koller-díja (2005); Magyar Örökség Díj (2009); Marosvásárhely díszpolgára cím (2009). A két nagyszerű ember ajándékát, a Petőfi
domborművet, emlékérmét a megfelelő szöveggel ellátott márványtáblával együtt a Nagy & Nagy vállalat készíti el a 2023. szeptember 14-i avató ünnepségre, melyre minden érdeklődőt nagy tisztelettel és szeretettel várunk.

Emléktáblánk leleplezésével szeretnénk gyarapítani azon emlékhelyek sorát, melynél majd jeles alkalmakkor emlékezhetünk Petőfi Sándorra, a lánglelkű költőre, a magyar irodalom egyik kiemelkedő személyiségére.

A Csemadok és a Szövetség-Aliancia vezetése.

This entry was posted on csütörtök, augusztus 31st, 2023 at 10:41 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.