Nemzetükért dolgoznak…

Nemzeti ünnepünk alkalmából augusztus 22-én állami kitüntetéseket adtak át Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének rezidenciáján Pozsonyban. Az elismerésben részesülőket és családtagjaikat, valamint a meghívott vendégeket Balogh Csaba nagykövet köszöntötte.

Balogh Csaba ünnepi beszédében elmondta: a kitüntetettek sokat tettek a kulturális szférában, a társadalmi élet területén, vagy a tudományos életben. Idén is több ilyen magas állami kitüntetésben részesülnek szlovákiai magyar személyiségek.
A magyar állam születésnapján megkapni az elismerést felemelő dolog, jelzi azt, hogy a kitüntetettek munkássága folytatása annak a tevékenységnek, amit államalapító királyunk megkezdett több mint ezer évvel ezelőtt, mindannyian megpróbáljuk egy kicsit ezt folytatni, a kitüntetéssel a legjobbakat próbálják elismerni – fogalmazott a nagykövet.

Erdős Péter, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás alapító elnöke, Királyfiakarcsa volt alpolgármestere a csallóközi és a királyfiakarcsai magyar közösség megerősödését, a magyar hagyományok továbbélését szolgáló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

A méltatásban elhangzott: 2001-ben megalapította a Petőfi Sándor Baráti Társulást, amelynek mai napig elnöke. 1998-ban Királyfiakarcsa Önkormányzata egy emléktáblát állított Petőfi Sándor halálának 150. évfordulójára, valamint Erdős Péter volt a kezdeményezője annak is, hogy a helyi iskola a költő nevét viselje. Kiváló kapcsolatot tart fenn a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal és a kiskőrösi Petőfi Sándor Szülőházzal és Emlékmúzeummal. 2020-ban a Cserkészligetben felépült a Karcsai Magyarság Háza, mely a társulás rendezvényeinek helyszíne, s jelképezi, erősíti a magyarság egységét a járásban.

A kitüntetés átvétele után Erdős Péter köszönetet mondott családtagjainak és Istennek, hogy erőt adott ehhez a munkához. Mint mondta: társak is kellettek hozzá, hiszen közösség kell az ilyen munkához. Köszönetet mondott a magyar államnak és az államfőnek is.

Fellinger Károly költő, helytörténész Jókáról a felvidéki irodalmi életben betöltött fontos szerepe, példaértékű írásművészete elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Versei széles látókörben pásztázzák a világot, az életet és a halált. Írásaiban megszólítja a költőelődöket és a kortárs szerzőket is. Gyermekversei játékosak, fülbemászóak. Legutóbbi köteteiben a vajdasági, muravidéki, drávamenti és kárpátaljai települések neveihez írt verseket, sorolókat, melyekben a településeken élt vagy élő személyek neveit, tetteit, foglalkozását sorolja fel játékosan. Az irodalomban végzett munkássága, állhatatossága példaértékű. Művei őszinték, ember- és olvasóközpontú írások. A felvidéki szerző teljes emberként, stabilan áll a Felvidék irodalmi életének forgatagában – hangzott el a méltatásban.

Fellinger Károly is családjának mondott köszönetet, illetve kiemelt három személyiséget is, akik az írói pályára terelték. Pukkai László, a galántai gimnázium volt történelem tanárát, a balladagyűjtő Mórocz Károlyt, valamint Babos Lászlót, aki Vágkirályfán született és az 1956-os események miatt néhány hónapig börtönben ült, egy történelem óra és az Új magyar zsoltár elmondása miatt. Fellinger Károly egy verssel is megköszönte a kitüntetést: a Kis szívem Salgó Tibor, a Csemadok Udvardi Alapszervezetének elnöke, volt önkormányzati képviselő a felvidéki magyar hagyományok erősítését és továbbadását, valamint Esterházy János mártíriuma emlékének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Salgó Tibor a lokális politizáláson túl további késztetést érzett a hatékonyabb közösségépítés megvalósítására. Így vált tagjává a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek és vállalt aktív szerepet a Csemadokban, helyi és járási szinten egyaránt. E feladatait azóta is végzi, valamint a 15 éve helyi szinten lezajlott generációváltás jegyében a Csemadok Udvardi Alapszervezetének elnöke lett. A minden évben megszervezésre kerülő Udvardi Történelmi Konferencia többek között az ő kitartó munkájának gyümölcse, illetve 2021-ben az Esterházy János emlékév kapcsán felállított Esterházy János emlékoszlop a saját keze munkája. Salgó Tibor vezetői képességeivel csak töretlen kitartása és munkabírása vetekszik, mely adottságok a feszültségekkel terhelt időszakokban sem hagyják cserben.

A kitüntetés átadása után Salgó Tibor is köszönetet mondott a kitüntetésért. Kiemelte: nagyon sokan vannak, akik elismerést érdemelnének, hiszen nagyon sokan teszik a dolgukat a hagyományokért, a kultúráért, a magyar közösségért.

A jelenlévők nemzeti imánkat közösen énekelték el, ezzel kérve Isten áldását a magyarságra.

írta: Neszméri Tünde/Felvidék.ma (Itt és Most – rovat), 2023. augusztus 23

This entry was posted on szerda, augusztus 23rd, 2023 at 20:45 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.