Németóváron (Bad Deutsch Altenburg) a halottakra történő emlékezés keretében ökumenikus istentiszteletet tartottak 2017. november 11-én. A határhoz közeli kis osztrák városban, a bécsi Europa Club szevezésében évről-évre felemelő imaórára és koszorúzási ünnepségre kerül sor.
1964-ben az ´56-os fiatalok által alapított magyar kultúregyesület, az Europa Club 2004 óta feleleveníti a németóvári megemlékezést, melynek keretében azokról a honfitársakról emlékeznek meg, akik idegen földben nyugszanak, akiket elűztek szülőföldjükről, vagy el kellett menekülniük onnét.
A Szent István király alapította Mária templomot a Kárpát medencei magyarok, ausztriai magyarság képviselői, a magyarországi és felvidéki emlékezők sora töltötte meg. A templomban a résztvevőket Smuk András, a bécsi Európa Club elnöke, dr. Hans Wallowitsch, Németóvár polgármestere, továbbá Balint Pavel esperes, katolikus pap köszöntötték és üdvözölték.
Az imaórát Kiss Miklós evangélikus esperes (Mosonmagyaróvár), Karvanszky Mónika református lelkész (Bécs) és Jankó Gábor (Gelle-Bácsfa) katolikus plébános végezték.
Az istentisztelet alatt közreműködött a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes, Kóka Rozália a népművészet mestere, előadóművész, népdalénekes vezetésével.
Az ünnepi megemlékezést Bóta Zsolt, bécsi magyar követ (első beosztott) és Duray Miklós, politikus, író, egyetemi tanár, geológus tartották. Bóta Zsolt nagykövet említést tett azokról az 56-osokról, akiknek a menekülés egyetlen útvonala Ausztria volt. Bátorság, áldozatkészség és tisztelet jár nekik.
Duray Miklós a beszédében megemlítette, hogy nemcsak az alkalom, hanem a hely is sajátos. A templomdombról körülnézve a Kárpátok domborulata látható. A közelben (kb. 5 km-re), zajlott a 907-es pozsonyi csata. Az 1028-ban alapított templomhoz, az első királyunk emlékére sokáig zarándokoltak ide magyarok. „November 11-én azokra emlékezünk, akik 1956. október 23-án, illetve utána, az életüket adták egy eszméért. Szörnyű lehetett a hazát elhagyni. Ausztria keleti részébe sokan jöttek, ahol most emlékezünk“.
A templomi imaóra a himnuszok (székely, magyar) eléneklésével zárult.
Az istentisztelet után a résztvevők kivonultak a sírkertbe, ahol az ausztriai magyarok által 1959-ben emelt szimbolikus sírnál és a 2006-ban állított kopjafánál, hegedűjáték mellett elhelyezték a kegyelet koszorúit és mécseseket gyújtottak. A PBT is elhelyezte az emlékezés koszorúját. Az ünnepség a Szózat énekével zárult.
A templomkertből a résztvevők a Szent István szoborhoz indultak, ahol a „Boldogasszony anyánk“ énekével rótták le a tiszteletüket. A szobor Hunyadi László, marosvásárhelyi szobrász alkotása, mely 2016-ban került átadásra.
A németóvári emlékezés mély tiszteletet, felemelő ünneplést nyújtott minden résztvevőnek.

This entry was posted on hétfő, november 13th, 2017 at 10:46 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.