Szomorú szívvel gyülekeztek a hívek 2019. március 24-én az egyházkarcsai Szent Bertalan katolikus templomban. A plébános úr mindennapi karcsai tevékenysége: szentmisék, keresztelések, házasságkötések, temetések, közös együttlétek, kulturális rendezvényeken történő megjelenése, beszéde, március végével befejeződnek. Búcsúzott a plébános és a hívek búcsúztak tőle.
Boros Károly nyugalmazott főesperes-plébános a papi élete és közszeretetnek örvendő személye iránti megbecsülés jeleként vált ismertté a nyékvárkonyi és a karcsai katolikus hívek között. Ötvennégy évi papi szolgálatából hetedik évét tölti Szlovákiában, ebből az ötödik évét Csallóközben. Isten kegyelméből megünnepelt aranymiséje 2015-ben történt. Öt éve él közöttünk és áldásos, odaadó tevékenységével terelgette a katolikus híveket az Úr Jézus karjaiba. A családbarát plébános úrnak egészségi okok miatt véget ér a két (Nyékvárkony, Karcsaország) egyházközösségben tevékenykedő életútja.
Várja őt haza Csíkország, Székelyföld, Felcsík falucskája, Csíkszentdomokos. Rövid időnek tűnik a Csallóközben eltöltött öt év, mégis fényt, lelkierőt hagy maga után. A plébános úr szavaival: aminek kezdete van, vége is van.

írta: Szerencsés Magdolna
megjelent: Csallóköz magyar regionális hetilapban, 2019. március 27-én (13.szám), a 12. oldalon

This entry was posted on vasárnap, március 31st, 2019 at 11:23 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.