A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés, a törvény elfogadásával kinyilvánítva, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek”.
A nemzeti emléknapon a Felvidék számtalan településén tartottak megemlékezéseket.

Meghitt megemlékezésre és koszorúzásra került sor 2023. június 4-én Németóváron Szent István templomalapító királyunk szobránál. A Mária-templom melletti parkban 2006-ban felállított Szent István mellszobrot az erdélyi származású Hunyadi László szobrászművész készítette a bécsi Europa-Club megbízásából.
Az 1964-ben alakult Europa-Club –Bécsi Magyar Kultúregyesület nevében Mentsík Szilvia alelnök üdvözölte a megjelenteket. Az Europa-Club fontos európai fóruma, bázisa az anyanyelvi, magyar nyelvi kultúra és hagyományok ápolásának. További jelentősége abban volt, hogy a magyar műveltséget ápoló közösség élő valóság tudott maradni Bécsben.

A szlovákiai magyarok nevében Molnár Ilona nyugalmazott szakközépiskolai igazgató mondott ünnepi köszöntőt, melyben elhangzott, hogy nemzetünk megmaradása nem attól függ, hogy hányan vagyunk, hanem attól van-e bennünk magyarságtudat, magyar lélek, életerő a megmaradásra. Hite és meggyőződése szerint, a magyar nemzethez való tartozás nem mérhető semmivel, ezzel születünk, ez bennünk marad, amíg élünk.

Nagyon nagy sikert aratott az alistáli Művészeti Alapiskola gyermek tánckara lendületes, mindenkit magával ragadó táncukkal, énekükkel. Tóth Domonkos lenyűgöző hatású Trianonról szóló versmondásával mutatkozott be.

A rendezvény Magyarországot hivatalosan képviselő szónoka, Magyarország ausztriai nagykövete, Dr. Nagy Andor nagyon szoros kapcsolatot ápol az ausztriai magyarokkal. Külön kiemelte, hogy örömére szolgál, hogy a felvidékiektől egyenes ágban kapott értesüléseket, magyar tanulóktól szerzett szép élményekben részesülhetett.

Hasonlóképpen nyilatkozott Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki szerint Magyarország minden tőle telhető támogatásban részesíti a szórványban élő magyarokat, éljenek akár a Kárpát-medencében, akár a tengeren túl is.

A koszorúzás után Katona Ágnes vezette 20 éve működő Nemzetközi Duna Filharmónia hangversenyére került sor a Mária-templomban, ahol Vivaldi és Csajkovszkij műveinek zenei szárnyán repülve tovább, élvezhettük, hogy a kultúra, zene összeköt bennünket, legyünk akár Ausztriában, Németóváron, vagy bárhol is a világban.

(Molnár Ilona)

Tisztelt Tagság !

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy június havi “Vendéglátó programunk” vendége Gyimesi György, volt parlamenti képviselő lesz.
A rendezvényre 2023. június 7-én, 18.30 órától kerül sor a cserkészligetben.

Mindenkit szeretettel várunk !

Továbbiakban szeretném felhívni a figyelmét azon tagtársaknak, akik jelentkeztek az olaszországi kirándulásra, hogy a részvételi díj (390 euró / fő) befizetésére, ugyancsak június 7-én, 18,15 órakor kerül sor a cserkészligetben.
Megkérem az utazókat, hogy a személyi adatokat (név, lakhely, szül.szám, és a személyi igazolvány szám) legyenek szívesek egy darab papírra leírni nekem.

Felhívom a tisztelt figyelmüket, hogy az utazásra a biztosítást, mindenki egyénileg köti.

Szívélyes üdvözlettel :
Erdős Péter, a PBT elnöke

Tisztelt Pedagógusok! Kedves Barátaim, Ismerőseim!

Amennyiben van lehetőségük, lehetőségetek részt venni 2023. június 4-én 16.00 órakor Nénetóváron (Bad Deutsch-Altenburgban) Ausztriában megrendezett ünnepi műsoron, rendelkezésre bocsátom az “Europa” – Club Meghívóját.

Szívélyes, baráti üdvözlettel,
Molnár Ilona

M E G H Í V Ó!

Szeretettel meghívjuk Önöket az immár hagyományos Bad Deutsch-Altenburgban (Németóváron) rendezett koszorúzási ünnepségünkre, amelyre 2023. június 4-én, 16 órakor kerül sor, az „Europa” – Club által 2016. május 26-án állított Szent István szobornál, amely Hunyadi László erdélyi szobrászművész alkotása.

Különös jelentőséget kap a hármas határnál a megemlékezésünk, hiszen június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja, találkozás a felvidéki, a magyarországi és ausztriai magyarok számára, hogy kifejezzük „Határ el nem választ bennünket!”.

A koszorúzás után, a Mária templomban, melyet Szent István királyunk alapított 1028-ban, 17.30 -tól a 20 éves Nemzetközi Duna Filharmónia jubileumi koncertjére kerül sor. Ez a CENTROPE ünnepi rendezvény a középeurópai, határon átnyúló együttműködés figyelemre méltó kulturális eseménye, amelynek rendkívül fontos szerepe van a diaszpórában élő magyarság identitásának ápolásában.

A következő linken olvasható a közelgő Németóváron tartandó június 4-ei ünnepségről:

https://ma7.sk/esemeny/a-bad-deutsch-altenburg-i-szent-istvan-emlekmu-koszoruzas

további info: www.europaclub.at

Tisztelt Tagság !

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a pénzesgyőri kirándulásra az indulás Dunaszerdahelyről a kultúrháztól 6.15-kor, Királyfiakarcsán a községi hivataltól 6.30 órakor indul az autóbusz. Megérkezés után reggeli vár bennünket a kultúrházban, majd kisvonatozás a Bakonyban. Délután estebéd és kötetlen szórakozás.
Részvételi díj 50 euró személyenként.

Üdvözlettel : Erdős Péter

Április 28-án az esti órákban a Petőfi Baráti Társulás meghívására a Karcsai Magyarság Házában Deák Ernő „Útkeresés a jövőbe” című kötetének bemutatójára került sor. Aznap ez volt a második könyvbemutatója az írónak, délelőtt a Komáromi Napok rendezvénysorozatán belül a Selye János Gimnázium aulájában, Révkomáromban nyolcvan diákkal találkozott.
Említésre méltó, hogy Deák Ernő nem először járt Révkomáromban, résztvevője és előadója „A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében” konferenciának (Selye János Egyetem), elsősorban Kováts-Németh Mária szervezésében.

Deák Ernő neve nem ismeretlen a nagyvilág magyarsága körében sem. 1940-ben született (Pereszteg), 1956 decembere óta Ausztriában él, a nyugdíjazásáig az Osztrák Tudományos Akadémia tudományos munkatársa volt. További állomásai: 1970 – 1976 között tanársegéd a Bécsi Tudományegyetemen, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének főtitkára (1980 – 1991), majd elnöke (1991 – 2014), a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke (2001 – 2020), történész, író, a Bécsi Napló főszerkesztője.

A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás részéről Molnár Ilona nyug. középiskolai igazgató, a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja és kedves párja, Miroslav szorgalmazták az író – olvasó találkozót. A megjelenteket Erdős Péter a PBT elnöke köszöntötte, kiemelt tisztelettel Deák Ernőt, Deák Sonját az író feleségét, valamint Böröndi Lajos költőt, szerkesztőt.

Deák Ernő életét és munkásságát Molnár Ilona méltatta. Ismertette az – Útkeresés a jövőbe – Betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések című lexikon méretű könyv jelentőségét. Kitért arra, hogy az író tények alapján írta meg cikkeit, alaposan kutatott statisztikai számok után, aki 50 éven át kereste az utat a magyar kisebbség összetartása és az asszimiláció elleni küzdelem érdekében. A rendkívül gazdag gyűjteményes könyv lapjain keresztül elevenednek meg az író hiteles vallomásai, tanulmányai, kutatásai, történelmi – és tényszerű feltárásai. A bemutatott könyv 2019-ben jelent meg, a kötet kiadója a Mosonvármegye Könyvkiadó Kft, melynek ügyvezető igazgatója Böröndi Lajos, az est beszélgetőtársa.

A kiadvány öt fejezetet tartalmaz, melyek között számos cikk szól a burgenlandi magyarokról, különféle tanulmányok, értekezések és értékelések olvashatók az ausztriai magyar kisebbségről, az 1956-os menekülthullámról, magyar iskolákról Ausztriában, a Központi Szövetségről, az ausztriai magyar irodalomról vagy a Magyarok Világszövetségéről. Az író megemlékezik továbbá Kölcseyről, Széchenyiről, a népével törődő bécsi magyarról, Gaal Györgyről, ugyanakkor kiemelten szól a kortársakról is.

A könyvet a mindenkinél jobban ismerő Böröndi Lajos mutatta be. Már elöljáróban jelezte, hogy a könyv nem egy strand olvasmány, de szinte minden írásban ott van a szülőföld, a magyarság szeretete és az ősök iránti tisztelet is. Majd a beszélgetés párbeszédes formában, Deák Ernő központi szereplésével zajlott és a hozzászólásain, kérdésein keresztül végig vezette a jelenlévőket a nagy teljesítményű és terjedelmű könyv tartalmán, annak célkitűzésein.

A közönség soraiból többen is bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Néhányunkban megfogalmazódott az a gondolat is, hogy Deák Ernő élettapasztalata iránytűként szolgál a fiatal generáció számára a mindennapokban. A szeretet, a lélek összhangjának megőrzése tartja az írót fiatalon.

A közel másfél óráig tartó könyvbemutató érdekesnek bizonyult, mert le tudta kötni a figyelmünket annak ellenére, hogy az elhangzott ismeretekkel az idáig nem nagyon találkozhattunk.

A rendezvény házigazdája Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke a könyvbemutató után minden résztvevőt meginvitált egy könnyű kis kései uzsonnára. Közben minden résztvevő megkapta a Bécsi Napló legújabban megjelent március-áprilisi számát, melyben több szlovákiai vonatkozású írás is olvasható. Eközben Deák Ernő megszakítás nélkül dedikálta igencsak olvasmányosnak nevezhető könyvét az érdeklődőknek.
Mi is lehetne számunkra Deák Ernőtől származó közölnivalójának üzenete? Az,hogy… a jövőt formáló magyarságkép elképzelhetetlen európaiság nélkül. Ezt idejekorán felismerték azok az 56-os fiatalok, akik Integratio névvel európai kulturális magyar, német nyelvű folyóirat kiadásába kezdtek 1967-ben, mely Deák Ernő nevéhez fűződik. És 1972-ben 1956 üzenetét: Európáért halunk meg! – jelszavukká tették. Alapállásuk: Magyarságunk záloga európai szellemiség; ha ennek kialakításán dolgozunk, elsősorban önmagunknak teszünk vele szolgálatot. Mai jelszavuk: Európáért élünk. Ausztriában a magyarság szórványban él, Bécsben, Grazban, Burgenlandban. Az identitás megőrzése a kultúra és az egyházak által történik a felvidéki magyarsággal szemben.
Deák Ernő az Ausztriában élő magyarság megmaradásáért, érdekeiért munkálkodott élete során és munkálkodik napjainkban is. Azt vallja: kisebbségnek lenni nem sors, hanem feladat. 1980 márciusa óta jelenik meg két havonként, 3700 példányszámban, Bécsben az egyetlen magyar kulturális lap, a Bécsi Napló, melynek 1985-tól napjainkig Deák Ernő a főszerkesztője. A Bécsi Napló 2003-ban elnyerte a Magyar Örökség-díjat, amely arról tanúskodik, hogy Európa-szerte elismerik, sőt Amerikában, Kanadában, Ausztráliában is.
Ennek hallatán, nem tudok említést nem tenni arról, hogy nagy büszkeséggel tölt el bennünket a mi Petőfi Baráti Társulásunknak adományozott Magyar Örökség-díja.

Szerb Antal szavaival élve kijelenthetjük, hogy „Magyarnak lenni nem állampolgárságot jelent, hanem nyelvet, kultúrát.“ Erről szólt Deák Ernő Útkeresés a jövőbe című könyvbemutatója Királyfiakarcsán, mely ízelítő volt és ízelítőül szolgálhat valamennyiünk számára, akik magyarok vagyunk, akiknek fontos a magyarságuk megtartása Szlovákiában.

Deák Ernő írónak, főszerkesztőnek az alkotó munkájához jó egészséget, sok erőt és kitartást kívánunk!

Böröndi Lajos, Deák Ernő, Molnár Ilona

Deák Ernő a Bécsi Napló főszerkesztőjeként ismerteti munkáját

Böröndi Lajos költő Deák Ernő Útkeresés a jövőbe c. könyvét mutatja be

Erdős Péter_PBT-elnök a hallgatóság körében

Szerencsés Magdolna

Tisztelt Europa-Club Tagok és Barátok!

Az Europa-Club

Kezdetben évente november elején ökumenikus áldás keretében róttuk le kegyeletünket az ott eltemetett magyarok szimbólikus sírjánál.

2016-ban a temető melletti parkban államalapító királyunk, Szent István tiszteletére szobrot avattunk. Azután tavaszonként külön ünnepet tartunk első királyunk mellszobránál.

Bad Deutsch-Altenburg az osztrák-magyar-szlovák hármashatár közelében fekszik. Bécstől 46 km-re, 20 km-re, Pozsony előtt, 35 km-re a magyarországi Rajkától. Így adódik, hogy a kezdeményező bécsi magyar kultúregyesület, az Europa-Club együtt a felvidéki magyarokkal és észak-nyugat magyarországiakkal közösen rendezze a határon átnyúló rendezvényét.

Az ünnepséget lezárásként tovább színezi a Nemzetközi Dunafilharmónia
https://donauphilharmonie.at/ színvonalas hangversenye. A hangversenyt a Bad Deutsch-Altenburg-i temető Máriatemplomában vagy a hainburgi Kulturfabrikban élvezhetik a vendégek.

Távolról cseng a rendezvények visszhangja a sajtó által:

Felvidékről a FELVIDÉK MA sajtó orgánum által a 2022. november 5-ei beszámolója “Németóvár: 1956-os megemlékezés ökumenikus istentisztelettel és koszorúzással határok nélkül”:
https://felvidek.ma/2022/11/nemetovar-1956-os-megemlekezes-okumenikus-istentisztelettel-es-koszoruzassal-hatarok-nelkul/?fbclid=IwAR11MGYwv_p-MXZvYuXOaFxYvZyJe82lg9fTYPCMOXqQVPBhmIFd_PcXk5I ORF Burgenland beszámol “Gálakoncert határaink legyőzésére” címmel az ökumenikus istentiszteletet és koszorúzást követő koncertről, amely a “Kulturfabrik Hainburg”-ban került megrendezésre.

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3180996/

A Szlovák Intézet szlovák nyelvű kiadásában méltatja a koncert énekesét, Dorota Tótova kiváló fellépéséről:

https://www.mzv.sk/sk/web/sivieden/pressreleasedetail?p_p_id=sk_mzv_portal_pressrelease_detail_portlet_PressReleaseDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&groupId=10182&articleId=15143004

A “Bősi Hírmondó” hírt ad bősiek részvételéről Bad Deutsch-Altenburgban (BOSI_HIRMONDO – Bösiek BDA-ban.jpg), valamint az Europa-Club veszetőségének látogatásáról Bősön (BOSI_HIRMONDO – EC vezetöség Bösön.jpg).

2023-ban június 4-én, a “Nemzeti Összetartozás Napján” rendezi az Europa-Club Bad Deutsch-Altenburgban Szent István tiszteletére a mellszobornál megemlékezését, amelyet a Máriatemplomban koncert követ.

2023. november 11-én pedig ökumenikus istentiszteletet tartunk szintén a Máiatemplomban.
Fenti dátumokat már most bejegyezhetik kalendáriumukban!

Mindkét alkalomra Bécsből buszos utazási lehetőséget biztosítunk.
Részletes programleírást időben küldünk.

Várjuk Önöket mindegyik rendezvényen, tisztelettel:

Europa-Club vezetősége

Kedves Ica!

Mindenfajta pátosztól mentesen állíthatom, hogy nagy és maradandó élményekben volt részünk, főként a Te és Miroslav jóvóltából. Ezzel nem ér fel semmiféle hatásvadászó köszönetnyilvánítás.
Szép és felemelő volt a Selyei Gimnázium diákjaival való találkozás, de verhetetlen a Királyfiakarcsai Magyarság Háza egész környezetével. És még egyszer is: mindez Nektek köszönhető. Bízom benne, hogy sikerült néhány gondolatot megtermékenyítően elhintenem az emberekben, nekem mindenesetre nagy felhajtóerőt jelentettek, hozzá gondolva a rendezvény légkörét is.

Így hát ne csodálkozz, ha a jövőben ismételten keresem a hasonló találkozások megrendezését. Rájöttem ugyanis, a virtuális érzet csakis a közösségekkel való találkozás, a velük folytatott párbeszéd által szüntethető.

Közben megérkeztek a képek is.

Miroslával egyetemben köszönet és hála mindkettőtöknek.

Szeretettel:

Deák Ernő

26
ápr

M E G H Í V Ó !

Posted by: magdi   in Nincs kategorizálva

Extra Hungariam

DEÁK ERNŐ
ÚTKERESÉS A JÖVŐBE

Betakarított tanulmányok,
értekezések, értékelések.

Mosonvármegye Kiadó 2019

M E G H Í V Ó !

Petőfi Baráti Társulás tisztelettel meghívja Önt DEÁK ERNŐ Útkeresés a jövőbe című könyvének bemutatójára.

A könyvet méltatja: Böröndi Lajos szerkesztő, költő

A könyvbemutató szervezője: Molnár Ilona, Petőfi Baráti Társulás örökös tagja

Helyszín: Királyfiakarcsa, Karcsai Magyarság Háza (Cserkészliget)

Időpont: 2023. április 28 (péntek) 17:30

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

Bécsi Napló – Petőfi Baráti Társulás Királyfiakarcsa

2023. április 27-én Budapesten a Magyarság Háza irodalmi szalonjában Dr. Deák Ernő történész, Bécsi Napló főszerkesztője Útkeresés a jövőbe – Betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések című könyvének bemutatóján Dr. Semjén Zsolt méltatja a szerző közel 50 éves írói munkásságának 2019-ben megjelent 907 oldalas kötetét.

Beszélgetőpartner: Böröndi Lajos Magyarországon élő több kötetes költő, szerkesztő, a bemutatásra kerülő könyv kiadója.

Deák Ernő eme könyvének bemutatása 2023. április 28-án Szlovákiában délelőtt 10.00 órakor Révkomáromban a Selye Gimnázium Komáromi Napok programsorozatában folytatódik a Gimnázium aulájában 120 diák részére. A nap további részében pedig a Petőfi Baráti Társulás meghívására Királyfiakarcsán a Cserkészligetben a Karcsai Magyarság Házában kerül sor 17.30 órakor Deák Ernő könyveladással összekötött nem mindennapi könyvbemutatójára, melyre nem csak a PBT tagjait látják szívesen, hanem mindazokat a magyar érzelmű, magyarság történelmének, sorsának alakulására kíváncsi embereket, akik közöttünk élnek.

Molnár Ilona, a PBT örökös tagja

linkek elérhetősége:
https://ma7.sk/esemeny/utkereses-a-jovobe-deak-erno-konyvenek-bemutatoja
https://felvidek.ma/esemeny/konyvbemutato-utkereses-a-jovobe-2/
https://felvidek.ma/esemeny/konyvbemutato-utkereses-a-jovobe/

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját április 22-én a királyfiakarcsai Cserkészligetbe egy családi piknikre, ahol a gyermekeknek többféle aktív játékkal készülünk (futóverseny, labdajátékok, ugrálóvár és még sok minden más) addig a szülők kikapcsolódhatnak és barátaikkal, ismerőseikkel beszélgethetnek, valamint betekintést nyerhetnek egy kiállítás során Petőfi Sándor életébe a Karcsai Magyarság Házában.
Az egész nap folyamán lehetősége van a családoknak főzésre, sütésre a Cserkészliget területén így akár elkészíthetik saját ebédjüket közösen. A fát biztosítjuk.
A programok reggel 10-től kezdődnek.

Várunk minden kedves érdeklődőt sok-sok szeretettel.
Üdvözlettel:
Lukács Bence
PBT elnökségi tag

Királyfiakarcsán a hagyományokhoz híven idén is méltó figyelmet kapott történelmünk egyik fontos eseményének – március 15 – megtartása. A Petőfi Baráti Társulás szervezésében március 19-én került sor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának, a hazaszeretet ünnepének megemlékezése.

Az ünneplés az egyházkarcsai Szent Bertalan római katolikus templomban szentmisével vette kezdetét, melyet Balogh Károly plébános mutatott be. „Öröm vasárnap van ma és az öröm mellett ott van a másik szavunk, a szabadság! Az öröm a lélek szabadságának kifejezője. Istennek az a szabadsága, hogy belelát az ember szívébe… Kövessünk egy magasztosabb hangot, Isten hangját“ – hangzott el az atya üdvözlő beszédében. A szentmisét a hívek mellett Dabas város képviselete is megtisztelte. Juhászné Bábel Márta tanár (Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek húga) énekével, orgonán, míg Kuli Imre Dabas város képviselője trombitán kísérte az ünnepi misét. A résztvevők lelke az Isten házában ünneplőbe öltözött.

A szertartást kora délután kultúrműsor követte. Teltházas volt a helyi kultúrház nagyterme.
Március 15-e történelmünk jelképévé vált, melyet évről-évre méltóképpen ünnepeljük, emlékezve a szabadságharc történéseire. 1848. március 15-én a megfogalmazott 12 pontnál mennyire időszerű és aktuális az a 3 szó, amit a magyar nemzet akkor is kívánt: Legyen Béke, Szabadság és Egyetértés.

Kiemelt tisztelettel köszöntöttük a vendégeinket: Dabas város képviseletét, a Kosztolányi házaspárt, a délelőtti szentmisén közreműködő Juhászné Bábel Mártát, Kuli Imre városi képviselőt, továbbá Feldman László városi képviselőt és azokat a dabasiakat, akik eljöttek Királyfiakarcsára és részesei voltak az eseménynek. Köszöntöttük továbbá Tóth Andrást és feleségét Zalagyömörőről, dr. Sirató Ildikó egyetemi docenst, tanárt, színház-és irodalomtörténészt Budapestről, Rieger Tibor szobrászművészt szintén Budapestről, a kulturális programot nyújtó Kis-Duna Menti Rockszínház társulatát Gútáról, Balogh Károly plébános urat, Karcsaország Önkormányzati képviselőit: Egyházkarcsáról Mórocz Péter polgármestert, Gódány László alpolgármestert, Királyfiakarcsa polgármesterét, Wurczell Zoltánt. Köszöntöttük a PBT vezetőségét és tagságát, a falubelieket, a más településről érkezőket.

A felvezető köszöntések, üdvözlések után a több mint húsz éves múlttal rendelkező Kis-Duna Menti Rockszínház társulata lépett a színpadra. Néhány gondolattal a társulatról:
A Rockszínház a 2000-es év elején alakult meg. Az alapító tagok: Mayer János, Vadkerti Imre, Gőgh Zoltán és Rigó Magdolna, akik célul tűzték ki, hogy Gútán zenés színházat hoznak létre. Az alapító tagokhoz csatlakozott Rigó Jenő, Szabó Márta, Szabó Ilona és Barczi Zsuzsanna is. Fő küldetésüknek tekintették a nemzeti ünnepeinkre az ünnepi műsorok készítését. Egy évvel, a megalakulásukat követően a társulatnak már saját kórusa is volt. A magyar iskolák tehetséges diákjai csatlakoztak hozzájuk. Nagy sikerű előadások, ünnepi összeállítások következtek: mint a “Hazádnak rendületlenül, Szabadság a nemzet kincse, Emeld fel szívedet nemzetem, Konduljanak meg a vészharangok”…amelyek hatalmas felkészülést, de magas minőségi szintet hoztak az életükbe. Ekkor csatlakozott közéjük Tóth Bálványi Ilona, aki több évtizedes drámai és rendezési tapasztalata révén sokat segített. Ezután sikert sikere halmozva adták elő csodálatos előadásaikat, legyen az musical,-nemzeti rock,- oratórium – dallamokkal, látványos táncokkal fűszerezve. Az eddigi és a jövőbeni tevékenységükre érvényes a lelkes hazafiság, a szilárd magyarságtudat és igazságérzet. A társulathoz később csatlakozott Kis Péntek József rendező, így a Rockszínház palettáján komoly, egész estét betöltő zenés darabok is vannak, mint a János vitéz- daljáték, Hyppolit – zenés komédia, hogy csak néhányat említsünk. Fellépéseik Felvidék-szerte hatalmas sikert arat, Magyarország számos városa, falva mellett Németországban is szerepeltek. A tagok közül meg kell említeni Rigó Magdolnát, aki a Rockszínház gazdasági felelőse és ez év márciusától fogva a színház megválasztott elnöki tisztségét tölti be.

A gútai társulat Petőfi születésének 200. évfordulóját, a forradalom és a szabadságharc történetét gyönyörű csokorba kötve énekkel, verssel, tánccal nyújtotta át a közönségnek. Az előadásukkal a közönségnek nagy élményt szereztek és a művészi formába öntött közvetítésüket a lelkes hazafiság, a szilárd magyarságtudat és az igazságérzet tükrözte.

A kultúrműsor szónoka Budapestről Sirató Ildikó egyetemi tanár volt. Dr. Sirató Ildikó – kutató, oktató és színházi munkával 1990 óta foglalkozik. Több idegen nyelvet beszél: finn, orosz, angol, észt, német, svéd. Főbb kutatási területei: a 19-20. század színháztörténete, a közép – és észak európai színháztörténetek. A munkássága széleskörű, néhányat kiemelve: a magyar színház mellett a finn, az észt, az orosz színjátszás története, a gyermek-és ifjúsági színház, a zenés színház, a bábjátszás, a nemzeti színház intézménytípusának története, a drámatörténet és a kortárs drámairodalom, a műfordítás gyakorlata és tudománya, a drámapedagógia mint módszer…A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztálya Színház-és Filmtudományi Állandó Bizottságának, valamint Tánctudományi Munkabizottságának tagja, számos hazai, külföldi és nemzetközi tudományos szervezet tagja, a Színpad című szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Studia Theatralica könyvsorozat szerkesztője. Rendszeresen publikál tudományos és ismeretterjesztő tanulmányokat, tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon, vezet kurzusokat magyar és külföldi egyetemeken. Színházi és műfordítói tevékenységet folytat.

Az ünnepi beszédében 1848-at mérföldkőnek, nagy fordulatnak jellemezte. Lebilincselő előadásában Petőfi életét, március 15-e eseményeinek történését, fontos állomásait elevenítette fel. Kitért az 1848-as forradalom egyik legfontosabb dokumentumának, az akkor megfogalmazott 12 pontnak kiemelt jelentőségére. Petőfi, a forradalom és a szabadságharc történése mellett megemlékezett a 200 éve született Madách Imréről is.

Sirató Ildikó egyetemi tanár ünnepi beszédének záró részében Petőfi demokráciafogalmára hivatkozott, amit a nagy költő a szabadszállási kis-kunokhoz szóló választási kiáltványában fogalmazott meg 1848. júniusában:
„[…] Fölemeltétek fejeteket s fölteszem rólatok, hogy soha többé meg nem hajoltok semmiféle ember előtt a kerek világon. Az isten az állatnak teremtett négy lábat, az embernek csak kettőt, azért, hogy egyenesen járjon és embertársainak egyenest a szeme közé nézzen, – mert az ég alatt minden ember egyenlő, egynek sem szabad másokra lenézni, egynek sem szabad másokra fölnézni. Nem ismerek magamnál se kisebbet, se nagyobbat.”

A kultúrházban tartott ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.

A községháza mellett álló Petőfi emléktáblánál népes közönség hajtott fejet a forradalom emlékére. A megemlékezés koszorúit elhelyezték: Dabas városa (Feldman László, Kosztolányi Gyula, Révész Károly), Kiskunfélegyháza városa (dr. Tarjányi József), Egyházkarcsa Önkormányzata (Mórocz Péter polgármester, Gódány László alpolgármester), Királyfiakarcsa Önkormányzata (Wurczell Zoltán polgármester és Gulázsi Gabriella képviselő), Egyházkarcsai Alapiskola ( Marczell Kinga igazgatónő és Csiba Boglárka diáklány), Baba-Mama Manó Klub ( Kocsis Éva), Királyfiakarcsai Óvoda (Dohorák Szilvia), Királyfiakarcsai Nyugdíjas Egyesület (Malina Rozália, Bors Imre), Szövetség Királyfiakarcsai Helyi Szervezete (Král Andrea, Sáfár Tímea) és a Petőfi Baráti Társulás (Erdős Péter elnök, Marczell József alelnök, Lukács Bence vezetőségi tag).
A koszorúzás méltó záróakkordja volt a Kossuth – katonadalok közös éneke, melyet Kuli Imre dabasi képviselő trombitán kísért. A koszorúzási ünnepség a Himnusz közös énekével zárult.

Köszönet Csifári Ferencnek a hangosításért, a közreműködésért.

A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás Erdős Péter vezetésével, közös akarattal és összefogással fáklyaként mutat utat a magyarságunk megmaradására.