Bakos István művelődéskutató levele

Öt esztendeje 2017. augusztus 14-én fölemelő szoboravató ünnepségen szenteltük Rieger Tibor szobrászművész Magyarok Nagyasszonya szobrát a csallóközi Királyfiakarcsán. Az Isten áldásával megvalósult szoborállítás Rieger Tibor szoboradományával, Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője hathatós támogatásával, Pogány Erzsébet és társai szívvel-lélekkel teli közvetítő – hírvivő – szervező munkájával; a Bethlen Gábor Alapítvány, a Szövetség a Közös Célokért Társulás, s a Petőfi Sándor Baráti Társulás közreműködésével, civil összefogással, példaadó magyar szolidaritással történt.
Már akkor megfogalmazódott, a távoli „Kelet- Szlovenszkó” népének az óhaja Boldogasszony Anyánk vigasztaló jelenlétére.
Kárpátalján sürgetőbb volt a – Matl Péter alkotta, 2021. Kisboldogasszony napján felszentelt– Nagyszőlősi Nagyboldogasszony szobor segítségnyújtása. Irgalomért könyörgők imádsága övezi ezévi jelenlétét a háborúba kényszerített hívők és szenvedő polgárok sokasága körében..
Rieger Tibort fölfedezték a Kassán túli felvidék sorstársai. Királyhelmecen– sok szép emlékmű között –, két alkotását neki is megcsodálhatjuk: 2018-ban Lórántffy Zsuzsanna szobrát, 2021-ben a különös Kossuth- Széchenyi sztéléjét avatták föl. A Bodrogköz szívében fekvő város – jeles költőnk Mécs László plébánosi szolgálatának (1930- 1944) fontos színhelye –, Tibort kérte fel a térség Magyarok Nagyasszonya szobrának megalkotására. A történelmi múlthoz méltó szakrális emlékmű született, amelynek avató ünnepségét, felszentelését az aradi vértanúk emléknapját követően, október 7-én, pénteken 17 órakor tartják KIRÁLYHELMECEN, a Bodrogközi Magyar Közösség Házában. A hivatalos meghívót csatoltan megküldöm, s kérem mindazokat, akik a magyar szolidaritás és a békés együttélés hívei közöljék ezt az örömhírt a Magyarok Nagyasszonya áldó jelenlétéről a Bodrogközben fogadják szeretettel.
Kérem, hogy aki teheti, vegyen részt e szoboravató- fölszentelő ünnepségen nemzetépítő, békítő lélekkel.
Rieger Tiborral az alábbi Mécs László idézetet választottuk e szoborállítás mottójául:
„Mi magyarok ezer évig vetettünk, s midőn csépeltünk: hol török-tatár, hol az osztrák jött feneketlen zsákkal! Valamit mégis hagytak. Jaj ma már saját földünkön kalászszedők lettünk. ..”

(Kalászszedők. Legyen világosság 1933)

Buda, 2022. október 4.

Tisztelettel: Bakos István, művelődéskutató

M E G H Í V Ó

A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, a Bodrogközi Magyar Közösség Házába, a 2022. október 7-én, pénteken 17,00 órakor kezdődő szoboravató ünnepségre, amelyen felavatjuk Rieger Tibor Kossuth-díjas szoborászművész, Magyarok Nagyasszonya bronzszobrát.
Ünnepi beszédet mond Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.
A szobrot felszentelik:
P. Kozma Imre OH, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke
Dr. Rebres Mihály főegyházmegyei bíró, plébános
Vaszily József esperes-parókus

Közreműködik: Bók Katica

A szoboravató ünnepséget követően a Bodrogközi Magyar Közösség Háza rendezvénytermében, az Emmánuel zenekar műsorára kerül sor.

This entry was posted on csütörtök, október 6th, 2022 at 21:26 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.