A Szent Erzsébet Főiskola Dunaszerdahelyi Kihelyezett Tagozata mellett működő közművelődési klub vendégei voltak: dr. Prokopp Mária művészettörténész , Rieger Tibor szobrászművész, Bakó Annamária a Budavári Litea Könyvesbolt vezetője, Legeza László fotós és Puss Sándor atya. Az est háziasszonya, Pogány Erzsébet a SZAKC igazgatója volt.
Pogány Erzsébet üdvözlő beszédében köszöntötte a vendégeket, a megjelenteket, majd a beszélgetés témáját említve – a Magyarok Nagyasszonya szobor közadakozásból történő felállítása Királyfiakarcsán, illetve Rieger Tibor szakrális művészete – dr. Prokopp Máriának, a Felvidék kincseinek is nagy szakértőjének adta át a szót.
A professzornő üdvözlő köszöntőjében, az előadóterem falán elhelyezett egyházi méltóságok, kitüntetett személyek fotói felett olvasható“ Fidelitate et caritate“ – Hűség és szeretetet“ –et említette, mely gondolat Rieger Tibor szobrászművész alkotására is érvényes. Elsőként a Magyarok Nagyasszonya szobor bemutatása történt, mely szobor 2017. augusztus 20-án Királyfiakarcsán kerül felavatásra. A Petőfi Baráti Társulás közadakozásból történő kezdeményezését a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma és más szervezetek is felkarolták.
Prokopp Mária szavaival tudjuk a leghitelesebben bemutatni a csallóközi Királyfiakarcsán felavatandó Magyarok Nagyasszonya szobrát, a Kárpát-medence egészének 21. századi emlékművét: „Jelenés-szerűen áll előttünk a „tisztaságos Anya“, „ az Úr szolgáló leánya“, aki Isten megbízásából érkezik éppen közénk, hogy megerősítse a 21. század magyarjainak hitét. Sudár, átszellemült, szépséges alakja a Földgolyón áll. Ünnepélyesen, meghatottan, mindkét kezével megtartja, fenntartja a párnára helyezett Szentkoronát. Tudja, hogy az 1000 éves magyar törvények értelmében, ez a korona nem csupán jelkép, hanem a minden magyar Hazáját jelentő ország birtokosa. Szent István első királyunk bízta az Istenszülő gondjaira a Kárpát-medence egész területét magába foglaló Magyarországot. (…) S a Szent Szűz komolyan vette a megbízatást. Ezt bizonyítja az 1000 éves történelmünk, amelynek embert próbáló, ádáz viharaiból mindig kikerülhettünk, és talpra állhattunk! S népeink is mindig tudták, hogy ezt a csodát a Magyarok Nagyasszonyának köszönhetik.“
Majd a professzornő rátért a 2016-ban, a Méry Rátio Kiadó által megjelent szobrászművész könyvének bemutatására, mely a művész 44 alkotását foglalja magába. A résztvevők a vetítőn keresztül is megismerkedhettek a bemutatott alkotások szépségével, történelmi mondanivalójukkal, üzenetükkel. Megemlíti, hogy a könyv előszavát Kozma Imre atya, az egykori osztálytárs írta.
Majd a következőkkel folytatta: „Óriási dolog, ha az olvasó igazi művészettel találkozik. A művészet pedig százszor több mint a tudomány. Nem elég csupán a kézügyesség, Rieger Tibornak egy „megjelenítő képessége van“, ehhez pedig kell az őszinte, mély hit“.
Példaképpen a Magyarok Nagyasszonya szobrát hozza fel, a Földgömbön álló Isten anyát, tizenéves lány képében, kinek arca az átszellemiséget mutatja, ahogy Petőfi Sándor a Nemzeti dal című versében is írta: „A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez…“ Ez is a szobor küldetése, mert a magyar név megint szép lesz és mindig szebb lesz…
Prokopp Mária a vetítéssel egybekötött előadása során a következő alkotásokat emelte ki: Volt egy ország (kisplasztika 1980), Szent István szobra (Kecskemét, 2001, bronz), Apor Vilmos szoborkompozíció ( Győr, 2013, mészkő), Jedlik Ányos és Czuczor Gergely (Győr, 2001, bronz), Teleki Pál (Balatonboglár, 2004, bronz), József Attila emlékmű (Győr, 1988, mészkő, bronz és vörösréz), az 1956-os sortűz áldozatainak emlékműve (Mosonmagyaróvár, 1991, bronz, vörösréz és diabáz), Befogadás emlékmű (Budapest, 2004, mészkő), Koronázási palást (Budapest, 2004, bronz), Milleniumi bronz kapu (Pannonhalma, 1996, bronz és színes üveg)….
Pogány Erzsébet a SZAKC igazgatója megköszönte dr. Prokopp Máriának, gazdag művészettörténettel átszőtt fantasztikus előadását. Kiemelte a könyv fényképes illusztrációs ismertetővel ellátott tartalom jegyzését, mellyel az olvasó ilyen formában csak ritkán találkozik. Majd megkérte Rieger Tibor szobrászművészt, hogy kicsit meséljen magáról, a Csallóközben megélt emlékekről.
„Szűkszavú emberként ismernek, pedig annyi mindent lehetne mondani. Többen állítják, hogy életünket a gyermekévek nagymértékben meghatározzák. Az első öt évem Királyfiakarcsához kötődik. Mégha nem is itt születtem, a szülőföldemnek tartom. Édesapám itt kapott állást, itt éltük meg a háborút is. Ebből én semmit sem érzékeltem, a szeretet melegével vettek körül. 1944 karácsonyára viszont nagyon jól emlékszem. „Veszélyes helyzet“ volt, egy bunkerben húztuk meg magunkat. Valahogy kiszöktem, szólt a sziréna, „színes világ“ tárult elém. Gyerekként nem volt félelmem. Apám vitt vissza a búvóhelyre. 1945 őszén lettünk kitelepítve Levélre. Szüleim nem szerettek ott élni. Csak a Karcsákat emlegették, ahol a szeretetnek nagy ereje volt.“
Pogány Erzsébet dr. Herdics György címzetes apát is megkérdezte, hogy rá milyen benyomást tett Rieger Tiborról megjelent könyv. Az apát, Rieger Tibor gondolatát folytatva így válaszolt: „A szobrászművész említést tett a háborús évek bunkerjéről, amikor ő kiszökött belőle. Beszéltünk a művészetről… A művészet küldetése – hadd legyen az ember levegője. Engedjük a lelkünket, a szívünket közel a „bejárathoz“, ahol a friss levegő áramlik felénk.

Megkérdeztük Rieger Tibor szobrászművészt:
A Magyarok Nagyasszonya szobor előkészületi munkálatai hol tartanak?

Szinte csak sodródom a történésekkel. Fő cél a szobor bronzba öntése, ha minden jól sikerül, akkor már májusban erről bővebben tudok szólni. Ezek a munkálatok Szentendrén történnek.

A 2017-es évben, a Magyarorok Nagyasszonya szobrán kívül lesz még felavatásra váró alkotása?

Igen, Mindszenty József bíborosról készített munkám Máriaremetén lesz felállítva szeptember 16-án.

A továbbá terveiről is hallhatunk valamit?

Budapesten, a Margit-híd közelében, az Irgalmasok korházának egyik szárnyához készül „Istenes Szent János kompozíció“. Az alkotás átadásának tervezett határideje: 2018 tavasza.

(írta: Szerencsés Magdolna)

This entry was posted on szombat, március 18th, 2017 at 09:44 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.