Kopjafa avatás és koszorúzás Nagyabonyban.

Az ünnep alkalmából a lelkek is ünneplőbe öltöztek Nagyabonyban.

Nagyabony község Önkormányzata, a Csemadok Helyi Szervezete és a Magyar Közösség Pártja Helyi Szervezete 2017. március 11-én az e célra kialakított helyen, a falu központjában ünnepélyes történelmi emlékező hely – kopjafa avatást – és ezzel egybekötött koszorúzást tartott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.
A rendezvényt Molnár Tibor, a helyi MKP elnöke és Moravek Ivett alpolgármesternő nyitották meg. Molnár Tibor az ünnepi beszédében kiemelte, hogy a Magyar Közösség Pártjának egy hosszabban tartó igyekezete teljesült meg a kopjafa avatásával, mert a történelmi viharkerekek gyűrűjében tudnunk kell, hogy honnan jöttünk, hol tartunk és merre menjünk a jövőt illetően. Az ünnepségen részt vett Vermes István is, a kopjafa alkotója, aki ismertette a kopjafán található szimbólumokat. A kopjafa felszentelését Kovács Attila plébános úr végezte.
A kultúrműsor fellépői voltak: a helyi Alapiskola diákjai, a Duna-ág táncműhely tagjai, a helyi Csemadok mellett működő Csillagfürt énekkar, a helyi Citera – kör tagjai, Olgyai Ede szavalattal, Gróf Alexandra és Patócs Károly – énekkel.
Menyhárt József a Magyar Közösség Pártjának országos elnöke jelenlétével és ünnepi, megemlékező gondolataival úgyszintén emelte a rendezvény fényét és hagulatát. A koszorúzások után a himnusz közös éneklésével fejeződött be Nagyabony felemelő márciusi ünnepsége.

A kopjafa előtti márványtábla így hirdet:
„ Magyar Történelmi Emlékezőhely
Emeltette a Magyar Közösség Pártja Helyi Szervezete
Közadakozásból 2017.“

Mikor, milyen módon fogalmazódott meg a kopjafa állításának a terve Nagyabonyban? Hogyan kezdődött? – kérdezem Molnár Tibort a Magyar Közösség Pártja Helyi Szervezetének elnökét.

Községünkben már évekkel ezelőtt foglalkoztatott az 1848/49-es szabadságharc tisztelete. Március 15-én egy helyen koszorúztunk, mégpedig a helyi temetőben. A bejárathoz közel találjuk Szelle István 1848/49-es honvéd főhadnagy (1828 -1903), sírhelyét, aki Dunaszerdahely szolgabírója volt. Kopjafa állítása ügyében, még 2011-ben kérvénnyel fordultam az Önkormányzat felé. A pozitív visszajelzés után a hely keresése várt megoldásra.
Az előkészülési munkákban nagy segítség volt Patócs Sándor személye is. 2016-ban azután úgy alakultak az események, hogy már biztos volt a kopjafa állításának az ügye, egy emlékhely azoknak, akik a hazát szolgálták, a haza védelméért áldozták életüket.

A fafaragóról egy-két mondatban tegyünk említést.

A kopjafánk Vermes István gútai fafaragó alkotása. Húsz éve foglalkozik fafaragással. A faragott kopjafái a magyarok, avarok, hunok, szkíták csodálatos motívum világát tükrözik vissza. Tudni lehet róla, hogy néhány éve saját törzset alapított és a faragás mellett lovasíjász, lovas, harcos lett.

Mit ábrázolnak, miről beszélnek az egyes jelek a kopjafán?

Három nagyon jelentős mozzanatot örökít meg:
1110 évvel ezelőtt volt a pozsonyi csata. A első jel a kopjafa alján 907-es évszámot jelöl. A pozsonyi csata győzelme megerősítette a magyar törzsszövetség helyzetét a Kárpát-medencében. A második (legfelül), az államalapítónk István király idejének, az államalapításnak és ennek megerősítésére állít emléket. A harmadik, középen – az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, a szabadság, az elnyomás elleni harc jelképét tükrözi.
Úgy gondolom, hogy a mai napig erőt meríthetünk ezekből a gondolatokból, a küldetése pedig az, hogy utat mutasson a következő generációknak.

A kopjafa melletti márványtábla is hirdeti a közadakozást. Néhány gondolattal erről is szóljál:

A kopjafa állításának az ötlete közkincsé vált. A helyi Önkormányzatnak, a Képviselő Testület tagjainak, a Csemadok Szervezetének, a helyi Nyugdíjas Klubnak, a községünk lakossága nagy részének, beleértve a szlovák nemzetiségűeket is, – a közadakozása olyan mértékű volt, hogy bizonyította az együvé tartozás erejét, valamint azt, hogy a történelmi emlékezőhely, méltó hely lesz községünk elkövetkezendő márciusi rendezvényeinek lebonyolításához. Azt kívánom magunknak, a falu közösségének, hogy az egyetértésben és békében történő következő ünneplésekhez is mindig adjon megtartó erőt a magyar ősök tisztelete.

Köszönő levelet is kaptak a támogatók.

Igen, körülbelül nyolcvan köszönő levelet adtunk szét. A szöveg tartalma a következő volt:
„ A Magyar Közösség Pártja Helyi Szervezete részéről a helyi történelmi emlékezőhelyen felállított kopjafa anyagi támogatásáért Nagyabony 2017.“
A leveleket, Patócs Sándor alelnökkel együtt írtuk alá.

(Köszönöm a beszélgetést.)

This entry was posted on hétfő, március 13th, 2017 at 07:13 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.