írta: Molnár Ilona

Smuk András 2023. január 12.-én bekövetkezett halála nemcsak az ausztriai magyarokat, hanem a többi külhoni magyar közösséget is mélyen érintette. Az „Europa“- Club volt elnökét hosszú évek óta ismertem, őszinte tisztelet és barátság fűzött össze magyarságért folytatott tevékenységünk során.

A végső búcsúztatása szűk családi körben történt, melyen ennél fogva nem tudtam részt venni. Ezért úgy döntöttem, hogy Smuk András németóvári (Bad Deutsch-Altenburg emléktáblájának avatása előtt megkeresem nyugvóhelyét a Bécshez tartozó esslingi temetőben, 37 km-re Németóvártól.

Mivel nem tudtam a parcella számát, végigjártam az egész nem nagy területen fekvő temető területét, majd egy órányi keresgélés után nagy kő esett le a szívemről, amikor megtaláltam Smuk András nyugvóhelyét. A csupa szlovák, cseh, elvétve néhány magyar nevezetű elhunyt között lelt örök nyugalomra az ausztriai magyarok egyik fáradhatatlan képviselője az osztrákok esslingi temetőjében. Nem kis meghatódottsággal adóztam a nagylelkű, szeretetre méltó ember emléke előtt a sírhelyére tett, saját kezűleg készített koszorúmmal a németóvári rendezvény előtt.

Az „Europa“-Club szervezésében közel száz fő jelenlevővel együtt részt vettem a Mária templomban tartott ökumenikus imaórán, ünnepi megemlékezésen, kamarakoncerten, majd a temetőkertben a külhonban elhunyt magyarok szimbolikus sírjánál levő koszorúzáson. Ezt követte az emlékkő felavatása, melynek ötlete Smuk Andrástól származott.
Tőle eredt annak a bizottságnak a létrehozása a kőre felkerülő nevek megszavazása érdekében, akik a magyarságért osztrák földön sokat tettek és ott is hunytak el. Akkor még senki sem gondolta volna, hogy utolsó névként Smuk András kerül fel a kiválasztottak közé.

Az „Europa“- Club vezetősége emellett úgy határozott, külön sziklára helyezett emléktáblát állít Smuk Andrásnak a sír és emlékkő mellett, amely hirdeti az elhunyt a magyarság megmaradásába vetett erős hitét.
Az „Europa”- Club vezetősége koszorúja mellett Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke és jómagam is elhelyeztem a Felvidéket képviselve koszorúmat. Az emléktáblaavatás a Szózat eléneklésével ért véget.

a cikk megjelent a www.felvidek.ma honlapján, 2023. november 16-án, 14,42 órakor

This entry was posted on hétfő, november 27th, 2023 at 16:31 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.