Archive for május, 2023

Tisztelt Tagság !

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy június havi “Vendéglátó programunk” vendége Gyimesi György, volt parlamenti képviselő lesz.
A rendezvényre 2023. június 7-én, 18.30 órától kerül sor a cserkészligetben.

Mindenkit szeretettel várunk !

Továbbiakban szeretném felhívni a figyelmét azon tagtársaknak, akik jelentkeztek az olaszországi kirándulásra, hogy a részvételi díj (390 euró / fő) befizetésére, ugyancsak június 7-én, 18,15 órakor kerül sor a cserkészligetben.
Megkérem az utazókat, hogy a személyi adatokat (név, lakhely, szül.szám, és a személyi igazolvány szám) legyenek szívesek egy darab papírra leírni nekem.

Felhívom a tisztelt figyelmüket, hogy az utazásra a biztosítást, mindenki egyénileg köti.

Szívélyes üdvözlettel :
Erdős Péter, a PBT elnöke

Tisztelt Pedagógusok! Kedves Barátaim, Ismerőseim!

Amennyiben van lehetőségük, lehetőségetek részt venni 2023. június 4-én 16.00 órakor Nénetóváron (Bad Deutsch-Altenburgban) Ausztriában megrendezett ünnepi műsoron, rendelkezésre bocsátom az “Europa” – Club Meghívóját.

Szívélyes, baráti üdvözlettel,
Molnár Ilona

M E G H Í V Ó!

Szeretettel meghívjuk Önöket az immár hagyományos Bad Deutsch-Altenburgban (Németóváron) rendezett koszorúzási ünnepségünkre, amelyre 2023. június 4-én, 16 órakor kerül sor, az „Europa” – Club által 2016. május 26-án állított Szent István szobornál, amely Hunyadi László erdélyi szobrászművész alkotása.

Különös jelentőséget kap a hármas határnál a megemlékezésünk, hiszen június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja, találkozás a felvidéki, a magyarországi és ausztriai magyarok számára, hogy kifejezzük „Határ el nem választ bennünket!”.

A koszorúzás után, a Mária templomban, melyet Szent István királyunk alapított 1028-ban, 17.30 -tól a 20 éves Nemzetközi Duna Filharmónia jubileumi koncertjére kerül sor. Ez a CENTROPE ünnepi rendezvény a középeurópai, határon átnyúló együttműködés figyelemre méltó kulturális eseménye, amelynek rendkívül fontos szerepe van a diaszpórában élő magyarság identitásának ápolásában.

A következő linken olvasható a közelgő Németóváron tartandó június 4-ei ünnepségről:

https://ma7.sk/esemeny/a-bad-deutsch-altenburg-i-szent-istvan-emlekmu-koszoruzas

további info: www.europaclub.at

Tisztelt Tagság !

Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a pénzesgyőri kirándulásra az indulás Dunaszerdahelyről a kultúrháztól 6.15-kor, Királyfiakarcsán a községi hivataltól 6.30 órakor indul az autóbusz. Megérkezés után reggeli vár bennünket a kultúrházban, majd kisvonatozás a Bakonyban. Délután estebéd és kötetlen szórakozás.
Részvételi díj 50 euró személyenként.

Üdvözlettel : Erdős Péter

Április 28-án az esti órákban a Petőfi Baráti Társulás meghívására a Karcsai Magyarság Házában Deák Ernő „Útkeresés a jövőbe” című kötetének bemutatójára került sor. Aznap ez volt a második könyvbemutatója az írónak, délelőtt a Komáromi Napok rendezvénysorozatán belül a Selye János Gimnázium aulájában, Révkomáromban nyolcvan diákkal találkozott.
Említésre méltó, hogy Deák Ernő nem először járt Révkomáromban, résztvevője és előadója „A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében” konferenciának (Selye János Egyetem), elsősorban Kováts-Németh Mária szervezésében.

Deák Ernő neve nem ismeretlen a nagyvilág magyarsága körében sem. 1940-ben született (Pereszteg), 1956 decembere óta Ausztriában él, a nyugdíjazásáig az Osztrák Tudományos Akadémia tudományos munkatársa volt. További állomásai: 1970 – 1976 között tanársegéd a Bécsi Tudományegyetemen, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének főtitkára (1980 – 1991), majd elnöke (1991 – 2014), a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke (2001 – 2020), történész, író, a Bécsi Napló főszerkesztője.

A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás részéről Molnár Ilona nyug. középiskolai igazgató, a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja és kedves párja, Miroslav szorgalmazták az író – olvasó találkozót. A megjelenteket Erdős Péter a PBT elnöke köszöntötte, kiemelt tisztelettel Deák Ernőt, Deák Sonját az író feleségét, valamint Böröndi Lajos költőt, szerkesztőt.

Deák Ernő életét és munkásságát Molnár Ilona méltatta. Ismertette az – Útkeresés a jövőbe – Betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések című lexikon méretű könyv jelentőségét. Kitért arra, hogy az író tények alapján írta meg cikkeit, alaposan kutatott statisztikai számok után, aki 50 éven át kereste az utat a magyar kisebbség összetartása és az asszimiláció elleni küzdelem érdekében. A rendkívül gazdag gyűjteményes könyv lapjain keresztül elevenednek meg az író hiteles vallomásai, tanulmányai, kutatásai, történelmi – és tényszerű feltárásai. A bemutatott könyv 2019-ben jelent meg, a kötet kiadója a Mosonvármegye Könyvkiadó Kft, melynek ügyvezető igazgatója Böröndi Lajos, az est beszélgetőtársa.

A kiadvány öt fejezetet tartalmaz, melyek között számos cikk szól a burgenlandi magyarokról, különféle tanulmányok, értekezések és értékelések olvashatók az ausztriai magyar kisebbségről, az 1956-os menekülthullámról, magyar iskolákról Ausztriában, a Központi Szövetségről, az ausztriai magyar irodalomról vagy a Magyarok Világszövetségéről. Az író megemlékezik továbbá Kölcseyről, Széchenyiről, a népével törődő bécsi magyarról, Gaal Györgyről, ugyanakkor kiemelten szól a kortársakról is.

A könyvet a mindenkinél jobban ismerő Böröndi Lajos mutatta be. Már elöljáróban jelezte, hogy a könyv nem egy strand olvasmány, de szinte minden írásban ott van a szülőföld, a magyarság szeretete és az ősök iránti tisztelet is. Majd a beszélgetés párbeszédes formában, Deák Ernő központi szereplésével zajlott és a hozzászólásain, kérdésein keresztül végig vezette a jelenlévőket a nagy teljesítményű és terjedelmű könyv tartalmán, annak célkitűzésein.

A közönség soraiból többen is bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Néhányunkban megfogalmazódott az a gondolat is, hogy Deák Ernő élettapasztalata iránytűként szolgál a fiatal generáció számára a mindennapokban. A szeretet, a lélek összhangjának megőrzése tartja az írót fiatalon.

A közel másfél óráig tartó könyvbemutató érdekesnek bizonyult, mert le tudta kötni a figyelmünket annak ellenére, hogy az elhangzott ismeretekkel az idáig nem nagyon találkozhattunk.

A rendezvény házigazdája Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke a könyvbemutató után minden résztvevőt meginvitált egy könnyű kis kései uzsonnára. Közben minden résztvevő megkapta a Bécsi Napló legújabban megjelent március-áprilisi számát, melyben több szlovákiai vonatkozású írás is olvasható. Eközben Deák Ernő megszakítás nélkül dedikálta igencsak olvasmányosnak nevezhető könyvét az érdeklődőknek.
Mi is lehetne számunkra Deák Ernőtől származó közölnivalójának üzenete? Az,hogy… a jövőt formáló magyarságkép elképzelhetetlen európaiság nélkül. Ezt idejekorán felismerték azok az 56-os fiatalok, akik Integratio névvel európai kulturális magyar, német nyelvű folyóirat kiadásába kezdtek 1967-ben, mely Deák Ernő nevéhez fűződik. És 1972-ben 1956 üzenetét: Európáért halunk meg! – jelszavukká tették. Alapállásuk: Magyarságunk záloga európai szellemiség; ha ennek kialakításán dolgozunk, elsősorban önmagunknak teszünk vele szolgálatot. Mai jelszavuk: Európáért élünk. Ausztriában a magyarság szórványban él, Bécsben, Grazban, Burgenlandban. Az identitás megőrzése a kultúra és az egyházak által történik a felvidéki magyarsággal szemben.
Deák Ernő az Ausztriában élő magyarság megmaradásáért, érdekeiért munkálkodott élete során és munkálkodik napjainkban is. Azt vallja: kisebbségnek lenni nem sors, hanem feladat. 1980 márciusa óta jelenik meg két havonként, 3700 példányszámban, Bécsben az egyetlen magyar kulturális lap, a Bécsi Napló, melynek 1985-tól napjainkig Deák Ernő a főszerkesztője. A Bécsi Napló 2003-ban elnyerte a Magyar Örökség-díjat, amely arról tanúskodik, hogy Európa-szerte elismerik, sőt Amerikában, Kanadában, Ausztráliában is.
Ennek hallatán, nem tudok említést nem tenni arról, hogy nagy büszkeséggel tölt el bennünket a mi Petőfi Baráti Társulásunknak adományozott Magyar Örökség-díja.

Szerb Antal szavaival élve kijelenthetjük, hogy „Magyarnak lenni nem állampolgárságot jelent, hanem nyelvet, kultúrát.“ Erről szólt Deák Ernő Útkeresés a jövőbe című könyvbemutatója Királyfiakarcsán, mely ízelítő volt és ízelítőül szolgálhat valamennyiünk számára, akik magyarok vagyunk, akiknek fontos a magyarságuk megtartása Szlovákiában.

Deák Ernő írónak, főszerkesztőnek az alkotó munkájához jó egészséget, sok erőt és kitartást kívánunk!

Böröndi Lajos, Deák Ernő, Molnár Ilona

Deák Ernő a Bécsi Napló főszerkesztőjeként ismerteti munkáját

Böröndi Lajos költő Deák Ernő Útkeresés a jövőbe c. könyvét mutatja be

Erdős Péter_PBT-elnök a hallgatóság körében

Szerencsés Magdolna

Tisztelt Europa-Club Tagok és Barátok!

Az Europa-Club

Kezdetben évente november elején ökumenikus áldás keretében róttuk le kegyeletünket az ott eltemetett magyarok szimbólikus sírjánál.

2016-ban a temető melletti parkban államalapító királyunk, Szent István tiszteletére szobrot avattunk. Azután tavaszonként külön ünnepet tartunk első királyunk mellszobránál.

Bad Deutsch-Altenburg az osztrák-magyar-szlovák hármashatár közelében fekszik. Bécstől 46 km-re, 20 km-re, Pozsony előtt, 35 km-re a magyarországi Rajkától. Így adódik, hogy a kezdeményező bécsi magyar kultúregyesület, az Europa-Club együtt a felvidéki magyarokkal és észak-nyugat magyarországiakkal közösen rendezze a határon átnyúló rendezvényét.

Az ünnepséget lezárásként tovább színezi a Nemzetközi Dunafilharmónia
https://donauphilharmonie.at/ színvonalas hangversenye. A hangversenyt a Bad Deutsch-Altenburg-i temető Máriatemplomában vagy a hainburgi Kulturfabrikban élvezhetik a vendégek.

Távolról cseng a rendezvények visszhangja a sajtó által:

Felvidékről a FELVIDÉK MA sajtó orgánum által a 2022. november 5-ei beszámolója “Németóvár: 1956-os megemlékezés ökumenikus istentisztelettel és koszorúzással határok nélkül”:
https://felvidek.ma/2022/11/nemetovar-1956-os-megemlekezes-okumenikus-istentisztelettel-es-koszoruzassal-hatarok-nelkul/?fbclid=IwAR11MGYwv_p-MXZvYuXOaFxYvZyJe82lg9fTYPCMOXqQVPBhmIFd_PcXk5I ORF Burgenland beszámol “Gálakoncert határaink legyőzésére” címmel az ökumenikus istentiszteletet és koszorúzást követő koncertről, amely a “Kulturfabrik Hainburg”-ban került megrendezésre.

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3180996/

A Szlovák Intézet szlovák nyelvű kiadásában méltatja a koncert énekesét, Dorota Tótova kiváló fellépéséről:

https://www.mzv.sk/sk/web/sivieden/pressreleasedetail?p_p_id=sk_mzv_portal_pressrelease_detail_portlet_PressReleaseDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&groupId=10182&articleId=15143004

A “Bősi Hírmondó” hírt ad bősiek részvételéről Bad Deutsch-Altenburgban (BOSI_HIRMONDO – Bösiek BDA-ban.jpg), valamint az Europa-Club veszetőségének látogatásáról Bősön (BOSI_HIRMONDO – EC vezetöség Bösön.jpg).

2023-ban június 4-én, a “Nemzeti Összetartozás Napján” rendezi az Europa-Club Bad Deutsch-Altenburgban Szent István tiszteletére a mellszobornál megemlékezését, amelyet a Máriatemplomban koncert követ.

2023. november 11-én pedig ökumenikus istentiszteletet tartunk szintén a Máiatemplomban.
Fenti dátumokat már most bejegyezhetik kalendáriumukban!

Mindkét alkalomra Bécsből buszos utazási lehetőséget biztosítunk.
Részletes programleírást időben küldünk.

Várjuk Önöket mindegyik rendezvényen, tisztelettel:

Europa-Club vezetősége

Kedves Ica!

Mindenfajta pátosztól mentesen állíthatom, hogy nagy és maradandó élményekben volt részünk, főként a Te és Miroslav jóvóltából. Ezzel nem ér fel semmiféle hatásvadászó köszönetnyilvánítás.
Szép és felemelő volt a Selyei Gimnázium diákjaival való találkozás, de verhetetlen a Királyfiakarcsai Magyarság Háza egész környezetével. És még egyszer is: mindez Nektek köszönhető. Bízom benne, hogy sikerült néhány gondolatot megtermékenyítően elhintenem az emberekben, nekem mindenesetre nagy felhajtóerőt jelentettek, hozzá gondolva a rendezvény légkörét is.

Így hát ne csodálkozz, ha a jövőben ismételten keresem a hasonló találkozások megrendezését. Rájöttem ugyanis, a virtuális érzet csakis a közösségekkel való találkozás, a velük folytatott párbeszéd által szüntethető.

Közben megérkeztek a képek is.

Miroslával egyetemben köszönet és hála mindkettőtöknek.

Szeretettel:

Deák Ernő