Archive for the ‘Nincs kategorizálva’ Category

„Europa”-Club

Az „Europa”-Club 55 évvel ezelőtt alakult. Működési székhelye Bécs, melynek 800 magyar családdal van kapcsolata Ausztriában. „Europa”-Club elnöke Dr. Smuk András.

A vezetőségi tagok minden hónapban összegyűlnek, hogy a „Club” programjait, célkitűzéseit megbeszéljék. Legutóbbi vezetőségi gyűlés 2019. július 4-én volt, az „Europa”-Club 2019-es szeptember – december műsora volt a fő téma, ezen belül a 2019. szeptember 12-15-re tervezett Bajorország magyar emlékei kultúrtörténeti kirándulás.

A bajorországi kultúrörökség látnivalóinak a magyar történelemmel szorosan összefüggő emlékeit megtaláljuk a Lech-mezei csata emlékkövén (Bobbingen), II. Rákóczi Ferenc bujdosásának színhelyein (Landshut), magyar katonai sírkertekben (Landshut, Tann), Gizella királynőnk örökségében (Scheyern), Árpádházi Szent Erzsébet ábrázolásokon (Andechs), magyar áldozatok emléktábláján és obeliszkoszlopán (Ulm), magyar zarándokok hálaadó- és kegytábláin (Altötting), magyar építészek (Könyves Imre, Popp Ferenc, Neumann Miksa, Nyilas Ferenc) épületein Münchenben, festőművészek és szobrászok (Spil(len)berger János, Szabolcs Péter) alkotásain Augsburgban és Münchenben.

Jelentkezés: Smuk Andrásnál +43 664 24 19 556 telefonszámon, vagy e-mail címen: a.smuk@gmx.at

Részvételi díj: 480 Euro / fő (2 ágyas elhelyezéssel)
600 Euro / fő (1 ágyas elhelyezéssel)

Szállás: Mercure Hotel München Süd Messe 4*
Ellátás: félpanzió
Utazás: autóbusszal

Az „Europa”-Club vezetősége

Tisztelt Tagság !

Nagy szeretettel köszöntöm a PBT hírlevelén keresztül Önöket, melyben szeretném ismertetni a 2019–es esztendő második félévének a programját.

2019. július 27 -szombat:
Dés-Nemes: Valahol Európában című előadás a Fertőrákosi Barlangszínházban. Az előadás előtt Balfon a Panoráma étteremben fogunk vacsorázni. Indulás délután 14.00 órakor. Részvételi díj 50 euró személyenként.

Augusztus harmadik harmadában egy rendezvénysorozattal szeretnénk megemlékezni és hálánkat kifejezni azoknak az őseinknek, akik 200 évvel ezelőtt az egyházkarcsai Szent Bertalan templomunkat felépítették, illetve azoknak akik a mai napig újították, szépítették, megőrizték az állagát. A megemlékezést az egyházzal illetve a két karcsai Önkormányzattal együtt szervezzük.

Az első rendezvényre augusztus 20–án kerül sor este 19.00 órától az egyházkarcsai templomban, ahol a Szekszárdi Gitárkvartett csodálatos előadása lesz látható és hallható.

2019. augusztus 22-én este 18.30 órától szintén az egyházkarcsai templomban vitéz lovag Mireisz Tibor budapesti ny. székkapitány érdekfeszítő előadása lesz hallható a Szent Koronáról. Ezen az estén a Szent Korona hiteles másolata is látható lesz templomunkban.

2019. augusztus 24–én templomunk védőszentjének Szent Bertalannak a napján, az ünnepi program délután 15.00 órakor Királyfiakarcsán a Szent István téren kezdődik. Este 17.00 órától ünnepi szentmisére kerül sor az Egyházkarcsai Szent Bertalan templomunkban. A szentmisét azon (még élő) lelkiatyák fogják celebrálni, akik egykoron egyházközségünkben teljesítettek szolgálatot. A szentmisét a Dunaszerdahelyi Szent György kórus fogja kísérni.

Az idei nagy nyári kirándulásunk Dél–Szláv mesék címen augusztus 26–tól hat napon át valósul meg a Top utazási iroda jóvoltából.

Az őszi kirándulásunkra szeptember 27-28–29-én kerül sor, a PBT tiszteletbeli, örökös tagjának Molnár Ilonának szervezésében. Az útirány Újvidék – Belgrád – Szabadka lesz.
A kirándulás programja:
Szeptember 27-én:
05:00 – Indulás DS –ről a Szabó Gyula 21 Szakközépiskola elől.
05: 20 – Indulás Királyfiakarcsáról
11: 00 – 12:30 – Zerda ebéd
12:30 – Indulás Újvidékre
14:15 – 18:30 Újvidék és Karlóca városnéző séta + borkóstoló
18:30 – Péterváradi panoráma
19:30 – Szállás elfoglalása

Szeptember 28.
07:00 – Reggeli
08:00 – 14:00 – Belgrád–panorámás városnézés, séta a belvárosban és a belgrádi vár megtekintése + Zimony- séta a Milleniumi emlékműig. Ebéd majd utána indulás Újvidékre. Újvidéken Fruška Gora ortodox kolostor megtekintése. A napi program befejeztével a szállásra visszatérés (Esti program szabad)

Szeptember 29.
07:00 Reggeli
08:00 Indulás Szabadkára
08:45 Megállás Bácskossutfalván – pálinka vásár
10:30 Szabadkai piac, vásárlás, nézelődés
12:00 Szabadka városnézés idegenvezetővel
13:00 Zsinagóga megtekintése vezetővel
14:10 Indulás Palicsra
14:30 Szervezett ebéd Palicson
15:30 Indulás haza. Hazaérkezés 22 óra körül.
A kirándulás áráról később adunk értesítést!

2019. október 6 – vasárnap délután 15:00 órától megemlékezés az Aradi vértanúkról a Cserkészligetben.

2019. október 31 én este 18:00 órától a Cserkészligetben megemlékezés az elhunyt tagtársainkról.

2019.november 16-án kerül megrendezésre a már hagyományos Szent–Márton napi liba és borbálra a siposkarcsai faluházban. Részvételi díj 20 euró személyenként.

November vagy decemberi hónapban színházlátogatást szervezünk Budapestre.

2019.december 15-én ádventi koncertre kerül sor a Szent Bertalan templomunkban 17:00 órától a Zsapka Attila – Vadkerti Imre – Sípos Dávid alkotta trió jóvoltából.

2019.december 29-én este 18:00 órától előszilvesztert szervezünk a királyfiakarcsai kultúrházban.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a jövedelem adójuk 2 százalékával támogatták társulásunkat.

Szintén szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a tavaszi brigádon részt vettek a Cserkészligetben és mindazoknak akik egyéb úton is támogattak, segítettek bennünket.

Hírlevelem befejeztével kellemes nyári vakációzást és aktív részvételt kívánok a PBT rendezvényein kedves Mindnyájuknak.

Mély tisztelettel és üdvözlettel:
Erdős Péter

Boros Károly nyugalmazott főesperes-plébános egyházi küldetése, papi szolgálata, Nyékvárkonyban és Karcsaországban március végével befejeződött. Odaadó lelkiismeretes szolgálata mindkét egyházközségben elismerést váltott ki. A hívek közösségét építette, papi hitvallásának vezérlánca a szeretet. 1965-ben Márton Áron püspök szentelte pappá Erdélyben. Márton Áronhoz hasonlóan, Károly atya is tapasztalta az egyház üldözését, a román titkosszolgálat zaklatását. Négy életveszélyes helyzetet élt meg. 2012-ben, a nyugdíjba vonulása után került hozzánk, lelkipásztori szolgálatra. Másfél évig a Besztercebányai Püspökség alkalmazta, majd 2014 júliusától a Nagyszombati Főegyházmegye alkalmazásában szolgálta az Istent és a híveket Csallóközben.
Károly atyát a Csallóközben töltött öt éve alatt a katolikus hívek nagyon megszerették. Az egyházkarcsai Szent Bertalan katolikus templomban szelídséggel, határozottsággal és nagy szeretettel celebrálta búcsúzó szentmiséjét. A szentmise végén, a hívek nevében Ritter Éva verssel és énekkel mondott köszönetet.
Erdős Péter, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás elnöke kiemelte, talán nem véletlen, hogy az atya már otthon lesz az idei csíksomlyói búcsú alkalmával. Karcsaország az augusztus 20-i ünnepség kapcsán visszavárja a plébános urat, ugyanis 200 éves a Szent Bertalan katolikus templom.
Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere a beszédében hangsúlyozta: Boros Károly atya a tisztaságot és a szeretetet árasztotta az emberek között, személyében nagyszerű embert ismertünk meg – emelte ki a polgármester, aki bízik a baráti kapcsolatok ápolásában, hiszen Egyházkarcsa egyik testvértelepülése Csíkszentdomokos, Boros Károly szülőfaluja.
Wurczell Zoltán, Királyfiakarcsa polgármestere a plébános kemény hitéért, áldozatos lelkipásztori munkájáért mondott köszönetet.
A búcsú alkalmával felkértük Boros Károly nyugalmazott főesperes-plébános urat egy rövid beszélgetésre.

Visszagondolva az öt évvel ezelőtti történésekre, nehéz volt elfogadni az új környezetet?
Minden helynek, falunak, városnak meg van a maga sajátossága. A Felvidéken tudomásul kellett vennem az Erdéllyel ellentétes másságokat. Például Erdélyben magától értődő, általában mindenkinek, mi az egyház, a templom, a pap és a hozzájuk való viszonyulás. Természetesen kivételek azon vallásos emberek, akik példaadó módon gyakorolják vallásukat, ők az egyházközség úgynevezett krémjei. A jó Isten tartsa és gyarapítsa ezeknek a számát! A sokaság számára viszont idegen dolog a templom, a plébánia, de leginkább a pap. Nagyon szerettem a házasságra való felkészítésre eljáró fiatalokkal foglalkozni, akik nagy érdeklődéssel hallgattak, kérdezősködtek. Látszott rajtuk, hogy foglalkoztatja őket mindaz, amit hallanak. Az is igaz, naivul azt hittem, hogy ők mindnyájan gyakorolni fogják hitüket. De sajnos kevesen. De nem tört le ez sem, mert nem tudni, mikor érlelődik meg bennünk ez az elhatározás.

Mennyire tartja fontosnak, az ősi hitben a megmaradás fontosságát hangsúlyozni és az összefogásra bíztatni az embereket?
A kérdésre Mózes Törvénykönyvéből szeretnék idézni: „Válaszd az életet, hogy te és utódaid is életben maradjatok: szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá! Mert ez jelenti számodra az életet és napjaidnak hosszúra nyúlását“.

Ha volt szabadideje, mivel töltötte szívesen?
A vallásos ünnepségek a mai napig mélyen érintenek. Figyelemmel kísértem a környező falvak és települések rendezvényeit. Idős korom ellenére, akár messzebbre is elutaztam, ahonnan mindig hoztam magammal valami többletet. A hitoktatók számára a lelki napok megtartása Győrben és Pozsonyban is aktívan működik. Szívesen utaztam el Szőgyénbe, ahol az ottani fiatal plébános minden hónapban fantasztikus előadást tart. A legutóbbi is mélyen érintett, többek között elhangzott, hogy: az ördögnek legnagyobb győzelme a mai világ számára az, hogy elhitette a világgal, hogy nem létezik.

Plébános úr, egy igazi székely ember. Kedves, hatalmas munkabírással rendelkező egyén, különleges képességgel rendelkező pap, és a poénjai is jók. Ami a legfontosabb, mindenhol az embert látja. Honnan ez az erő?
Az alap a Jó Istennek köszönhető. Vallásos szülői nevelést kaptam. Meghatározó volt számomra a gyermekkor, a családunk, mi nyolcan testvérek (hat fiú, két lány), ahol a szigorú apánknak „nem“-et mondani nem lehetett. Ez egyfajta útmutatás is volt: mindig készen állok, ha hívnak. Édesanyám részéről gyöngédség és nagy szeretet ölelt át bennünket, ami utánozhatatlan. Igen, csodálatos asszony volt az édesanyám.

Olvashatjuk, hogy paphiány van a katolikus egyházban. Vissza lehet visszavonulni az Úr szolgálatából, illetve tervezi az otthoni aktív pasztorális tevékenységet? Mivel fogja az otthoni közösséget segíteni?
Nyugdíjazásom előtt a háziorvosom azt mondta: magát az aktivizmusa élteti, vigyázzon magára, mert ha az aktivitása megszűnik meghal. Valóban, a nyugdíjazásom után szinte elmenekültem otthonról. Hazatérve, ha az egészségem engedi, továbbra is az egyház, a vallás és a hívek szolgálatára leszek, elsősorban a gyóntatás és a misézés területén.

Mit üzen a híveinek? Kér-e tőlük valamit?
Tartsák meg őseik hitét, ragaszkodjanak a templomhoz, mert az megtartja őket is, és a gyermekeiket is! Őrízzék a hagyományokat, mert a nemzet nyelvében és a szokásaiban él. Isten áldását kívánom rájuk! Lelkemben magammal viszem mindannyiukat.

írta: Szerencsés Magdolna
megjelent a Csallóköz magyar regionális hetilapban, 2019. március 3-án (14.szám), a 26-ik oldalon.

Kedves Tagtársunk!

A Királyfiakarcsai Önkormányzat és a Petőfi Baráti Társulás közös szervezésében szeretettel meghívunk a Nyugati Fogságban c. dokumentumfilm vetítésére, amelyre 2019. április 4-én 18.30 órai kezdettel kerül sor a királyfiakarcsai kultúrházban.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet dokumentumfilmje a második világháborút követően amerikai, brit és francia fogságba került felvidéki leventék és honvédek történetét dolgozza fel.

Üdvözlettel:

Erdős Péter

Szomorú szívvel gyülekeztek a hívek 2019. március 24-én az egyházkarcsai Szent Bertalan katolikus templomban. A plébános úr mindennapi karcsai tevékenysége: szentmisék, keresztelések, házasságkötések, temetések, közös együttlétek, kulturális rendezvényeken történő megjelenése, beszéde, március végével befejeződnek. Búcsúzott a plébános és a hívek búcsúztak tőle.
Boros Károly nyugalmazott főesperes-plébános a papi élete és közszeretetnek örvendő személye iránti megbecsülés jeleként vált ismertté a nyékvárkonyi és a karcsai katolikus hívek között. Ötvennégy évi papi szolgálatából hetedik évét tölti Szlovákiában, ebből az ötödik évét Csallóközben. Isten kegyelméből megünnepelt aranymiséje 2015-ben történt. Öt éve él közöttünk és áldásos, odaadó tevékenységével terelgette a katolikus híveket az Úr Jézus karjaiba. A családbarát plébános úrnak egészségi okok miatt véget ér a két (Nyékvárkony, Karcsaország) egyházközösségben tevékenykedő életútja.
Várja őt haza Csíkország, Székelyföld, Felcsík falucskája, Csíkszentdomokos. Rövid időnek tűnik a Csallóközben eltöltött öt év, mégis fényt, lelkierőt hagy maga után. A plébános úr szavaival: aminek kezdete van, vége is van.

írta: Szerencsés Magdolna
megjelent: Csallóköz magyar regionális hetilapban, 2019. március 27-én (13.szám), a 12. oldalon

Hitet és erőt tud meríteni

Királyfiakarcsa – A helyi kultúrházban, a Petőfi Baráti Társulás szervezésében rendezett március 15-i ünnepség újraélése és felidézése bizonyította, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékének ma is van mondanivalója.

A zsúfolásig megtelt kultúrházban, a felvezető köszöntések és üdvözlések után, az ünnepség első részében a királyfiakarcsai Manó Klub felnőtt tagjai a gyermekekkel közösen adtak elő szépen összeállított műsort. Zenével, tánccal, énekkel és versekkel elevenítették fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történéseit. Az előadásukat siker koronázta, a gyerekek méltán kaptak nagy tapsot. A helybeli és a környékbeli falvakból tömörült Manó Klub öt éve alakult. Fő feladatuk, a gyermekekkel együtt, a magyarságtudat megtartása, erősítése és továbbadása. Vezetőjük Dohorák Szilvia pedagógus.

A kultúrműsor után Koltay Gábor, Balázs-díjas, Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett, Magyar Örökség-díjas filmrendező, színigazgató, érdemes művész mondott ünnepi beszédet. Köszöntője előtt megdicsérte a gyermekeket, a felkészítőket a gazdag programért, a szívet-lelket melengető előadásukért.
Koltay Gábor fiatal kora óta történelemrajongó és az ő szakmai életére is nagy hatással voltak 1848 eseményei. Beszédében visszaemlékezett arra az időre, amikor a Múzeumkertben, március 15-én a magyar zászló csak a vörös zászlóval együtt tölthette be szerepét. Akkor határozta el, ha az életben lehetősége lesz március 15-én ünnepi műsort rendezni, akkor az egész Nemzeti Múzeum homlokzatát börtönfallá alakítja, amely mögött a nemzeti zászló lesz. 1985-ben megkapta a lehetőséget és az álmát megvalósította. Ő rendezte a Nemzeti Ünnepet és a Nemzeti Dal refrénnél leszakadt a börtönfal, eltűnt a vörös zászló és mögötte a hatalmas piros-fehér-zöld zászló lobogott.
Így folytatta tovább: – Egy ország ismerte meg a Nemzeti Dalt, mely összefügg a szabadságharccal és Petőfivel. Nekünk magyaroknak olyan történelmünk van, hogy mindig féltünk valamitől. Megjelentek úgy könyvek – a költők összes verseivel – (Petőfi, Ady, Babits…) hogy nem volt ott az összes költemény, mert az akkori rendszer ezt nem engedélyezte. A 12 pontot a rendszerváltozásig nem lehetett a nyilvánosság előtt elmondani. Ezért is fontos számunkra, hogy a közösségünk, a magyar nemzet visszataláljon a nagyszüleink értékekhez és újra erős közösséggé váljon. A nemzeti ünnepeink hozzájárultak a történelem fejlődéséhez. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékéből minden élő ember hitet és erőt tud meríteni“.
Koltay Gábor beszéde végén Nemeskürty István gondolatát emelte ki, aki a legtöbb könyvében azt vizsgálja, hogy történelmünk tragikus és válságos pillanataiban milyen lehetőségek voltak, s rámutat a hatalmi elit hibáira, tévedéseire és mulasztásaira, egyúttal a magyar nép csodálatos megújulóképességére.

Az ünnepi megemlékezés a községháza szomszédságában álló Petőfi emléktáblánál koszorúzással folytatódott, majd a Himnusz közös eléneklésével zárult.

írta: Szerencsés Magdolna

a cikk megjelent a Csallóköz magyar regionális hetilapban, 2019. március 20-án (12. szám, 3. oldal) Hitet és erőt meríteni címmel.

M E G H Í V Ó

Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira, közkatonáira emlékezünk március 15-én. Az 1848/49-es eseményeket többnyire két szóval jellemezzük: forradalom és szabadságharc. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.

A királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2019. március 17-én (vasárnap) az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségére.

Kezdési időpont és a helyszín: 15,00 óra, Királyfiakarcsa – kultúrház

Program:
A királyfiakarcsai MANÓ KLUB március 15-i ünnepi kultúrműsora
Megemlékező beszédet mond: KOLTAY GÁBOR – filmrendező (Budapest)
Koszorúzás a Petőfi emléktáblánál.
Mindenkit szeretettel várunk, hogy közösen hajtsunk fejet történelmünk hősei előtt.

Tisztelettel: Erdős Péter, a PBT elnöke

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola – Molnár Ilona igazgatónő – szervezésének köszönhetően, diákjai és magyarszakos tanárai, valamint a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás tagjai élményekben gazdag kiállítás résztvevői voltak Budapesten. Az út során az iskola tanára Duborszky Attila, a magyar történelmi ismereteivel, a budapesti és budavári emlékekről szóló előadásával, valamint Budapest kultúr-és művészettörténeti értékeinek bemutatásával elvarázsolta a kirándulás résztvevőit.

Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban: A Corvina Könyvtár budai műhelye című kiállítása zajlik. A világ neves könyvtárai a legféltettebb kincsek között tartják számon a felbecsülhetetlen értékű corvinákat. A tárlatvezetés Liptai Ernő vezetésével történt. A könyvtár főlépcsőjén, a látogató figyelme elsőként a kifeszített hatalmas csillagképre irányul, az égboltnak azt a pillanatát ábrázolva, amikor Mátyás királyt cseh királlyá választották. A látogató rövidfilmen kísérheti figyelemmel az aprólékos, művészi és időigényes corvina oldal elkészítésének folyamatát. A kiállítás vezetője a gradiále (liturgikus könyv) egy felnagyított lapján mutatta be a gazdagon díszített és pontosan elhelyezett miniatúrákat. A budai könyvkészítő műhelyben a munkálatok legfontosabb folyamatai másolásból, a pergamenlapok bekötéséből, a lapszélek díszítéséből állnak. Egy-egy remekmű elkészítése hosszú hónapokat vett igénybe. A könyvek hivatalos nyelve a latin, de vannak héber, görög nyelvű kódexek is. Az énekeskönyvek nagy méretűek, hogy az akkori kórus tagjai, akik a könyvtől hátrébb kerültek, szintén jól lássák. A kódexek lapjain, a holló jelképe, Mátyás király címerének és a corvináknak fontos momentuma nem hiányozhat. A budai műhelyben számos olasz mester tevékenykedett. Mátyás idejében 1800-2000 kötet készült, melyek száma mára kb. 216 darabra csökkent. A budavári kiállítás mintegy 80 művet mutat be. A magyar középkor legszebb kódexei közül Kálmáncsehi Domonkos három díszkódexét is kiállították. A tárlatvezető Szent Ágoston Isten városáról (1460) című mű segítségével mutatta be a kódex csodálatos kötését. Abban az időben a selyem, a bársony (vörös és lila) és a bőrkötést (arannyal) használták. Mátyás uralkodásának vége felé egyre több aranyat használtak a kódexeken.
A Corvina – kiállítás, mely legközelebb harminc év múlva lesz megtekinthető, mindenki számára hatalmas élményt nyújtott. A kiállítás végén a diákok kipróbálhatták a feleletválasztós játékot is, mellyel tesztelni lehet a corvinákkal kapcsolatos tudást is.

A kiállítás másik része a Magyar Nemzeti Galéria Munkácsy Mihály kiállítására irányult. A Munkácson született festő, a nemzet művésze, hatalmas vásznaival meghódította a világot. A kiállítás során a nép iránti szeretet alkotásai, a tájat, vidéket ábrázoló, majd az életképeket bemutató festményeket felváltják a küzdő ember ábrázolásai – mindezekkel egyidőben festett előkelő szobabelsőket ábrázoló gazdag színvilággal ellátott szalonképeket is, melyek mutatják a nagypolgárság gondtalan életét..
Az ismeretterjesztő, élményekben gazdag kiállítások megtekintése szabad programmal zárult.

írta: Szerencsés Magdolna
a cikk megjelent a Csallóköz újságban, 2019.feburár 13-án (7. szám, 26. oldal)

Az 1989 óta ünnepelt Magyar Kultúra Napján nagyobb hangsúly kapnak a kulturális rendezvények: könyvbemutatók, hangyversenyek, koncertek, beszélgetések, előadások, díjátadók, hiszen a kultúra az élet művelése.
Ne legyen kultúra magyarság és a magyarság kultúra nélkül – Kodály Zoltán gondolatával vette kezdetét a Petőfi Baráti Társulás szervezésében a Magyar Kultúra Napjának ünneplése Királyfiakarcsán a kultúrházban.

A zsúfolásig megtelt kultúrházban a magyar nyelv, a magyar kultúra iránti tisztelet szívből jövő mozzanata töltötte be az ünneplő közönség lelkét. A felvezető moderálás után, a közönség állva hallgatta meg Mellár László, a dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola negyedikes diákjának szavalatát, aki a nemzeti imánkat, a Himnuszt szavalta. A tavalyi évben Magyarországon (tizenhat szakközépiskola között rendezett szavalóversenyen) Mellár László a Himnusz szavalatával első helyezést ért el.

A jeles nap főszereplői: Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid voltak. Az akusztikus koncertjuk tolmácsolásában kortárs zenei művek, megzenésített versek hangzottak el. A fergeteges sikert arató előadásukkal a magyar kultúra szépségét és jelentőségét közvetítették Királyfiakarcsán. A három zenész jeles költőink megzenésített versekből állította össze műsorát. A Kormorán együttes ismert dallamai is gazdagították a zenészek palettáját. A koncert alkalmával a közönség bevonása sem maradt el. A szűnni nem akaró taps igazolta, hogy a meghívott zenészek a dalaik által éltetik, továbbadják, új csodákkal, fantasztikus előadásmóddal és zenei feldolgozással gazdagítják a magyar kultúrát.

Molnár Ilona tanárnő, iskolaigazgatónő, a Petőfi Baráti Társulás 2018-as évének örökös tagja a budapesti Országos Széchényi Könyvtár Budavári Palotában „Corvina könyvtár budai műhelye“ című kiállításról tartott élménydús beszámolót, ahol együtt látható 65 páratlan szépségű Corvina (Mátyás király kézzel írt kódexe-könyve). A kéziratok közül sok először látható Magyarországon. A legközelebbi kiállítás harminc év múlva lesz. Aki csak teheti, látogassa meg a Corvina kiállítást – hangsúlyozta Molnár Ilona tanárnő.

A magas színvonalú kulturális nap meghitt beszélgetéssel zárult, mely jeles napot egy társulási tagnak köszönhetően, farsangi és csöröge fánk felszolgálása tette édessé.

írta: Szerencsés Magdolna,
a Magyar Kultúra Napja alkalmából szóló tudósítás 2019. január 23-án (4. szám, 19. oldal) megjelent a magyar regionális hetilapban, a Csallóközben.

Az Egyházkarcsai Önkormányzat és a Petőfi Baráti Társulás szervezésében került megrendezésre idén, január elsején az ünnepi és fennkölt hangulatú IV. Újévi Gálakoncert a siposkarcsai faluházban. A felvezető szöveg után, az ünnepi beszéd Gódány Lászlótól, Egyházkarcsa polgármesterétől hangzott el, a pohárköszöntőt Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke mondta. A gálakoncert fellépői varázslatos, egyedülálló sokszínűséggel vonultatták fel a zenekultúra meghatározó műfajainak legismertebb darabjait. A közismert dallamok, a látványos táncjelenetek igazi felhőtlen szórakozást biztosítottak a IV. Újévi Gálakoncert alkalmával.

A program a Komáromi Kamarazenekar, Hermann Impertro: Téli mese című nagyszerű zenekari játékával vette kezdetét, Medveczky Szabolcs karmester vezényletével. A Komáromi Kamarazenekar több mint 50 éves múltra tekint vissza. Az együttesnek 2010 óta Medveczky Szabolcs a művészeti vezetője, egyben dirigense is, koncertmestere pedig Medveczky Horváth Gyöngyi. A zömmel hivatásos zenészekből és művész tanárokból álló zenekar nagy jelentőséggel bír, mert a rendszeresen tartott hangversenyeivel valódi kultúrát, értéket közvetít, egyben lehetőséget ad a régió tehetséges ifjú zenészeinek jövőbeni mesterségük–hivatásuk gyakorlására.

A gálakoncert rendszeres fellépője az Opera Trio három szoprán énekesnője: Kollár Katalin, Kevicky Tünde és Kovács Nagy Andrea. A 2013-ban alakult Opera Trio célja, hogy az operett legismertebb dallamain keresztül elkalauzolják az embereket az opera, a komolyzene csodálatos világába. Az elmúlt öt évben számos meghívásnak tettek eleget, többször énekeltek Nagyszombatban, a Ján Palárik Színházban díjátadókon és más rangos eseményeken. Repertoárjukban részletek csendültek fel a legkiválóbb opera- és operettszerzők műveiből, és áriák és többszólamú tercettek is gazdagították előadásukat. Klasszikusnak számító sikerszámokat hallhatott a közönség olyan népszerű művekből, mint: Wolfgang Amadeus Mozart (A varázsfuvola), Lehár Ferenc (Guiditta), Kálmán Imre (Csárdáskirálynő), Giacomo Puccini (Gianni Schicchi), Georges Bizet (Carmen).

Az est meglepetésvendége Klein Ottokár operaénekes volt, aki Gódány László polgármester felkérésének és meghívásának tett eleget. Klein Ottokárról azt tartják, hogy ő egy különleges terjedelmű és szépségű tenor hang birtokosa. A pozsonyi Konzervatóriumban és Zeneművészeti Főiskolán tanult énekelni. Számos európai operaszínpadon énekelt, jelentős állomásai: Párizs, Budapest, Brüsszel, és Németország, Olaszország, Ausztria, Amerika valamint Japán színház-és koncerttermeiben is énekelt, vendégszerepelt. Pályájának egyik fontos állomása volt Milánó, ahol a Theatro alla Scala színpadán Daniel Barenboim vezénylete mellett nyolc előadáson keresztül énekelte: Prokofjev: A játékos című operájának egyik karakterszerepét. Klein Ottokár 2014-től Érsekújvár polgármesteri tisztségét tölti be.

Klein Ottokár és az Opera Trio közösen énekelték a mexikói zeneszerző Antonio Lara gyönyörű, andalító dallamát a Granadát, majd Lehár Ferenc: A víg özvegy című örökszép operett melódiából a Minden vágyam közkedvelt slágerdalát.
A Hazám, hazám Erkel Ferenc Bánk bán című operájának leghíresebb áriája. A gyönyörű ének Klein Ottokár tolmácsolásában hangzott el, fergeteges sikerrel.

Siposkarcsán első alkalommal mutatkozott be a több mint tíz éves budapesti Monarchia Operett Társulat, amely célul tűzte ki, hogy a világhírű operett műfaj fenntartása érdekében, magasan képezett fiatal tehetségekkel, fiatalos, lendületes formában, a klasszikus értékeket megőrizve népszerűsítse a magyar kincset, hangarikumot, a világhírű dallamokat, és hogy a nézők világszerte együtt dalolják velük a legnépszerűbb operett slágereket. A Társulat vezetője Kollár Péter Erik, a csapat szubrettje Szegő Adrien. A táncos-komikus Kollár Péter Eriket jelmeztervezőként is jegyzik, a fellépésük során az ő jelmeztervei alapján készült ruhakölteményeket, a látványos jelmezekkel együtt csodálhatta a közönség. A Társulat tagjai a magyar operett komponisták örökérvényű melódiáiból és fülbemászó dallamaiból, a kitűnő énekhangokkal, táncokkal és produkciójuk látványvilágával meghódította a gálakoncert közönségét.

Az est folyamán tombolahúzásra is sor került. A gazdára talált nyertesek a Pesti Vigadó vacsora-és színházlátogatását élvezhetik.

Siposkarcsán, a IV. alkalommal rendezett Újévi Gálakoncert kimagasló színvonalú élménnyel, lehengerlő látvánnyal töltötte be a faluház teltházas termét. A gálakoncert a magyar himnusz énekével zárult. A rendezvény védnöke Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere volt.

írta: Szerencsés Magdolna, a cikk megjelent a magyar regionális hetilap, a CSALLÓKÖZ,
2019. január 9-i (az 1-2.számában), az újság 16-17-ik oldalán.