Dr. Tarjányi József ünnepi beszéde, mely elhangzott 2013. március 17-én a bostoni Prudential télikertjében, a Petőfi emléktábla felavatása alkalmából:

„ Tisztelt Konzul Úr, egyesületi vezetők, Hölgyeim és Uraim!

Szabadság, szerelem! Liberty, love!
E kettő kell nekem. They are all I need.
Szerelmemért föláldozom For love I sacrifice
az életet, my life,
Szabadságért föláldozom For liberty I sacrifice
Szerelmemet. my love.

Írta Petőfi Sándor, akit az itt jelenlevő magyarok olyan jól ismernek! A költő 1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában, hogy egy üstökös jelenjen meg az irodalom egén és fényesen tündököljön ott az idők végzetéig!
Petőfi Sándor első amerikai fordítója Sara Jane Clarke / 1823 – 1904/, aki Grace Greenwood írói néven vált ismertté. A csinos fiatal hölgy többször feltűnt a Washingtonban tartózkodó Kossuth Lajos környezetében, ott hallhatott a költőről, ott juthatott Petőfi verseihez. Az ő angolnyelvű „ Szabadság, szerelem“ fordítása jelent meg először nyomtatásban, itt Amerikában! Ezt a verset 54 nyelvre fordították le, milliók olvassák és Petőfi személyében ma is a szabadság szerelmesét tisztelik. Peking főterén a diáklázadás leverésére küldött tankokkal farkasszemet néző diákok a Szabadság, szerelem sorait zengték kórusban!
Első köztéri szobrát Kiskőrösön állították fel 1861-ben, még a kiegyezés előtt. Alkotója Gerenday Antal, aki ugyanebben az évben készítette el kiskunfélegyházi megrendelésre azt az emléktáblát, amit a kiegyezést követően, 1867. október 13-án helyeztek el a félegyházi Petőfi Ház falán. A tábla ötlete Reményi Edéé, a világhírű hegedűművészé volt, aki ottani hangversenye bevételét ajánlotta fel a tábla megvalósítására. Ugyancsak Reményi Ede volt a budapesti Petőfi szobor felállításának kezdeményezője, a szobrot Izsó Miklós formálta meg és korai halála után Huszár Adolf fejezte be a ma is látható alkotást. Felállítására 1882. október 15-én került sor. Reményi Ede nem jött el a szoboravatásra, ebben az időben itt, Amerikában koncertezett. A visszaemlékezések szerint később hazalátogatott és egy késő este egyedül zarándokolt el kedves költője bronz alakjához, akit személyesen is jól ismert az 1848/49-es szabadságharc idejéből! Reményi Ede visszatérve Amerikába, 1891-ben egy San Francisco-i koncerten hegedülés közben összeesett, így érte a halál.
Az elmúlt százötven év alatt 340 helyen állítottak köztéri szobrot a költőnek és 133 domborművel díszített emléktábla tiszteleg az emléke előtt. A Kárpát medencén kívül az ő szobra előtt emlékeznek március 15-én a helyi magyarok Quito-ban, Equador fővárosában, Kijevben, Shanghajban, Pekingben, Weimarban, Milanóban, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
Az Amerikába kivándorolt magyarok gyönyörű alkotásokat hagytak az utókorra, ezeket az elmúlt héten felkerestük Buffalo-ban és Cleveland-ben. Buffaloban a Petőfi szobor abban a Riverside parkban áll, ahol Kossuth 15 ezer ember előtt beszélt és szavai hatására a jelenlévő írek közül is sokan feliratkoztak a majdan megszervezésre kerülő magyar seregbe. A szobor, melynek készítője Kende Géza volt, 1924-ben lett felállítva. Az eredetileg főleg magyarok lakta környék az elmúlt évtizedekben elnéptelenedett, az új betelepülők pedig nem tartották tiszteletben a szobrot, többször megrongálták. Végül a helyi Petőfi Kör egy új szobor felállítása mellett döntött és felkérte Koszorús Varga Gabriella Washingtonban élő magyar szobrászművészt a mellszobor elkészítésére. Ez a második mellszobor 1992-ben lett felavatva. Koszorús Gabriella férje, Koszorús ezredes 1944 júliusában, a német – náci megszállás alatt, Eichmann budapesti tartózkodása dacára, katonai akciójával meghiúsította a mintegy 250 ezer Budapesten élő zsidó lakos puccsszerű deportálását. Erről Tom Lantos magyar születésű szenátor „ A Hero of the hungarian holocaust „ című kongresszusi jelenlétében számolt be.
A clevelandi Petőfi mellszobor hosszantartó gyűjtés eredményeként 1930-ban lett leleplezve a néhány évvel korábban épült Központi Könyvtárpalota előcsarnokában. Ma a szobor a harmadik emeleten található, a nemzetközi gyűjtemény bejárata mellett. A fehér, carrarai márványszobor elkészítésére a Túrkevéről kitelepült Finta Sándort kérték fel. A megvalósításhoz nehezen gyűjt a pénz, az adakozók között akadtak, akik csak 50 centtel tudtak hozzájárulni, de volt 100 dolláros adomány is. Végül a szervezők Petőfi János Vitézének bemutatásával teremtették elő a még hiányzó összeget. Az előadásra 4500 jegyigénylő jelentkezett, de csak 3000 fő számára tudtak helyet biztosítani a Public Autoriumban.
Végül hadd szóljak néhány szót a most leleplezésre kerülő emléktáblát díszítő dombormű alkotójáról, Hunyadi Lászlóról, aki 1933. november 16-án született Erdélyben, a Maros megyei Küküllődombón. Emlékeim szerint édesapja is megjárta e földrészt, hogy hazatérve egy téglagyár létesítésébe fektesse az itt összegyűjtött és megtakarított pénzét. Hunyadi László 1959-ben szerzett oklevelet a kolozsvári Ion Andrescu Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán. Volt bábdíszlet tervező, tanított művészeti középiskolában. Alkotó tevékenységéért számos kitüntetést kapott a román és a magyar kormánytól egyaránt. Magyar Örökség díjas, 2005 óta tagja a Magyar Művészeti Akadémiának. Szobrai megtalálhatók Románia és Magyarország számos városában. Első Petőfi mellszobrát 18 évesen mintázta, később ezt követte egy egészalakos alkotás Marosvásárhelyen, mellszobra Kiskunfélegyházán, két napja pedig a bugaci Petőfi szobrát leplezték le! Az ő Petőfi domborműve díszíti az emléktáblát Sásonyban / Winden am See, Ausztria /, Székelykevén / Szerbia /, Segesváron / Románia/ és mától itt, Bostonban.
Ebben az évben, március idusán Magyarországon Dunaharasztiban, Rácalmáson, Perkátán és a korábban már említett Bugacon lepleztek le újabb Petőfi szobrot. Külföldön Varsóban egy mellszobor, itt Bostonban pedig gyönyörű, domborművel díszített emléktábla kerül méltó helyére.
Obama elnök 2009. március 15-én a magyarokhoz intézett üzenetében „ a magyar történelem egyik mérföldkövének, valamint a szabadságért vívott küzdelem egyik jelentős fejlődést elindító pillanatának nevezte az 1848/49-es forradalmat, amelynek öröksége továbbra is ösztönzően hat.
Egy Gödöllőn élő barátom, amikor értesült arról, hogy ma lehetőségem lesz Önökhöz szólni, az alábbi levelet írta: „ …….a szabadság egyetemes érték. A szabadság nem ismer országhatárokat. Minden nyelven ugyanazt jelenti, legyen észak vagy dél, kelet vagy nyugat. A szabadsághoz való jogért térben és időben a történelem folyamán gyakran kellett harcolni, sőt véráldozatot hozni.“
I quote: Freedom is universal. Freedom is without borders. It means the same in every language for every nation of North or South, East or West. Freedom is not free – during the history of mankind, many people had to fight and sacrifice their love and life for the right
to be free.“
Sándor Petőfi, the poet of Hungary, was a hero of heroes, who lived, fought, and died for liberty! He was 26 years old, only!
Many thanks for your attention!

Még egy gondolatot engedjenek meg kedves vendégek:
Szívből gratulálok azoknak a kedves résztvevőknek, akik elsőként érkezve megkaphatták a magammal hozott néhány Petőfi kötet valamelyikét!
Ez egy zsebbe való könyvecske, azért készült ebben a méretben, hogy útközben is bele lehessen pillantani egy – egy kedves vers, versszak kedvéért.
A kiadvány Kiskunfélegyházán született, az ottani lakosság válogatása alapján, néhány évvel ezelőtt minden félegyházi lakos megkapta karácsonyi ajánkékként!
Kívánom, hogy örömük leljen forgatása közben! ““

This entry was posted on vasárnap, április 21st, 2013 at 19:21 and is filed under Nincs kategorizálva. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.