Augusztus 20-a ősi magyar ünnepünk, amikor első királyunkról Szent Istvánról emlékezünk meg. Ez a nap a keresztény erkölcs és lelkiismeret, a magyar nemzeti értékek megbecsülése és ápolása. A katolikus egyház e napon tiszteleg az 1083-ban szentté avatott államalapító királyunk, Szent István király előtt.

Erdős Péter vezette Petőfi Baráti Társulás szervezésében, a helyi Cserkészligetben az új kenyér ünnepét méltó módon tartották meg. A tikkasztó hőség ellenére az árnyas fák ölelésében a kétszáz feletti közönség zavartalanul élvezte a Szent István-napi ünnepség megható pillanatait.
Az ünnepi megemlékezés katolikus szentmisével, „Légy áldott Szent István király“ énekével vette kezdetét. A szentmisét Zsidó János és Boros Károly helyi, valamint Gábor Zoltán (Csíkszépvíz) és Papp Antal (Zetelaka) erdélyi esperes-plébánosok celebrálták. Közreműködött a dunaszerdahelyi Szent György kórus, Érsek Rezső és Kollár Katalin karnagyok vezetésével, valamint a Szent György Lovagrend.
Zsidó János esperes Szent István királyról szóló gondolatait osztotta meg az ünneplőkkel. Méltatta Szent István munkásságát, beszédében kiemelte: „Mindig találunk Szent Istvántól gondolatot, melyekből meríteni lehet. Bölcs törvényeivel irányította a világot, melyek kiállták a idők próbáját. Intelmei ma is aktuálisak. Legyünk büszkék arra, hogy Szent István népe vagyunk!“
A felemelő szentmise után dr. Papp Lajos szívsebész ünnepi beszéde következett. A szívvel-lélekkel, a teremtőtől kapott hittel, a krisztusi szeretet jegyében gyógyító professzor Szent István-napi megemlékezése a hitről, a magyar nyelvről szólt, mely őrzi magyarságunkat. Hangsúlyozta, hogy a mi magyar nyelvünk olyan, mint a kőszikla, Wass Albert szavával üzeni, hogy „a víz szalad, a kő marad“. A lelkeket megérintő beszédét – áldással – Reményik Sándor: Keserű szívvel című versével fejezte be.
A Nagyfödémesi Csemadok Felnőtt Irodalmi Színpada: Száraz Erzsébet, Bozsing Katalin, Kovács Katalin, Trela Anett, Lencsés Zoltán, valamint Hanzel Lajos hangmester közreműködésével Örökségünk címmel olyan dalokat, verseket, énekeket adtak elő, melyek arról szóltak, hogy mit adtunk mi, magyarok, a világnak.

írta: Szerencsés Magdolna

“Él magyar, áll Buda még!”

Rieger Tibort Budavárért Emlékéremmel tüntették ki
- írta: Cservenka Judit, 2018. szeptember 3.

Kisfaludy Károly szállóigévé lett verssorának bizakodása hatja át az utóbbi jó néhány évben a Buda 1686. szeptember 2-ai visszafoglalásának évfordulóján rendezett ünnepséget az I. kerületi Városházán.

Az aula ezen a vasárnap délutánon is megtelt, az előző évek kitüntetettjei közül számos hírességet, Kossuth-díjas művészeket, köztük népszerű rockzenészeket is felfedezhettünk a hallgatóság soraiban. Egy rövid Mozart-kamaramuzsika után Incze Ildikó előadóművész, a budavári ünnepségek rendszeres műsorvezetője köszöntötte a vendégeket, majd Nagy Gábor Tamás polgármester mondta el ünnepi beszédét.

Pontosabb, ha tanulságos, a Hunyadiak korától napjainkig ívelő történelmi eszmefuttatásnak nevezzük a hallottakat, mert az ünnepi szóvirágok hiányoztak, de sorakoztak a tények. Például az a talán kevésbé ismert tény, hogy 1521-ben augusztus 29-én foglalta el a török Nándorfehérvárt, és 1526-ban is augusztus 29-re időzítette Szulejmán a döntő mohácsi csatát, de ugyanezt a napot választotta 1541-ben Buda bevételére is. Mert a kereszténység ezen a napon emlékezik meg Keresztelő Szent János, az Ószövetség utolsó és az Újtestamentum első profétájának lefejezéséről. Tény az is, hogy az 1920-as trianoni veszteséghez mérhető csak az a pusztulás, amit az ország mutatott a 150 éves török megszállás, gyilkolás és rablás után, de a vallását nem váltotta a nép mohamedánra, és mindvégig megőrizte a Szent István-i magyar királyság eszméjét. Erről egyformán gondolkozott vallási, nemzetiségi különbségre való tekintet nélkül a kor három nagysága: Bethlen Gábor, Pázmány Péter és Zrínyi Miklós. Ennek tudata adott erőt akkor, amikor XI. Ince pápa meghirdette a történelem utolsó keresztes háborúját, és az egyesült európai hadakhoz csatlakozott magyar erők felszabadították az országot, hogy nemzeti összefogással meginduljon az újjáépítés. Ismernünk kell történelmünket, hogy megértsük mának szóló üzeneteit, és ne vezethessenek félre idegen érdekek.

Az utolsó gondolatoktól nem volt nehéz egy fordulattal áttérni a kitüntetettek személyére, akik mindhárman – igaz, más-más területen – az építést, a közösségért végzett értékes alkotómunkát képviselik a kerületben.

A legidősebb köztük Nyulászi András, aki téli öttusában és lesiklásban volt egykor magyar bajnok, majd nemzedékeken át az utánpótlás nevelője. A legfiatalabb: Vajda József – ma már országos hírű – pékmester, aki első saját üzletét az I. kerületben nyitotta, és nemcsak termékeinek minőségéről híres, de segélyakcióiról is. Egyébként amikor megköszönte a kitüntetést, nem a munkájáról, hanem a magyar nyelv megtartó erejéről beszélt.

Névsor és életkor szerint is másodikként vehette át az emlékérmet Rieger Tibor szobrászművész, de beszámolónkban – természetesen – neki szentelünk több figyelmet, felhasználva Molnár Pál újságíró, szerkesztő, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke laudációjának néhány hosszabb részletét, amelyet teljes terjedelmében portálunk rendelkezésére bocsátott.:

„Az igazi művészet nemes és vallásos a szellem által, amelyért dolgozik. Mert azok számára, akik ezt megértik, semmi sem teszi a lelket oly kegyessé és tisztává, mint a fáradozás valamely tökéletes alkotásra, mert Isten a tökéletesség, és aki arra iparkodik, az az istenire törekszik” – vallotta Michelangelo.

Egy másik képzőművész pedig így fogalmaz: „…minden igazi alkotó a jó művével mintha imádkozna. Michelangelo a befejezetlen, de így is megrendítően szép Pietà-szobrával is imádkozik. De egy Csontváry-kép is olyan számomra, mint egy ima. Az imádság Istenhez fordulás, és ez lehet akár szavak nélküli, néma imádság is.”

Ez a másik képzőművész egy magyar szobrász, Rieger Tibor. Ő Michelangelónál tömörebben fogalmazta meg a lényeget: A művészet őszinte, mély hit. Szerinte „az igazi mű megmutat valamit az idő és tér nélküli transzcendens világból, ’tükör által homályosan’, a lélek legmélyét megérintve.”

Királyfiakarcsától Pannonhalmán át Bécsig, az Utolsó vacsorától a Golgotán át az 56-os sortűzig – emelhetnénk földrajzi és jelképes ívet a bő fél évszázados művészi teljesítmény fölé. Természetesen ezek az ívek túlegyszerűsítőek, hiszen seregnyi hely fénylik Rieger Tibor alkotásaitól: Győr, Pilisszentkereszt, Ajka, Fehérgyarmat, Levél, Mosonmagyaróvár, Nikla, Hegyeshalom, Kimle, Kecskemét, Balatonboglár, Budapest és a budai vár…

A jelképek is sorjáznak: purgatórium, Jessze fája, világháború, szabadságharc, kitelepítés, befogadás, reformáció, szeretet, koronázás, millennium…

És vessünk pillantást az ábrázolt emberi nagyságokra: Mária, Jézus, Szent György, Szent Alexius, Szent István, Gertrudis és fia, IV. Béla, M. S. mester, Balassi Bálint, Pázmány Péter, Berzsenyi Dániel, József Attila, Teleki Pál, Apor Vilmos, Mindszenty József…

Aki ezeknek az embereknek az alakját bronzba öntötte vagy kőbe faragta, egyértelmű jelzést adott művészi világáról, értékrendjéről a jelennek és az utókornak.

„Én az ősi értékek helyett örök értékeket mondanék” – rögzítette Rieger Tibor A művészet őszinte mély hit című, tíz éve megjelent interjúkötetében. Mint mondta: „Örök, tehát most is érvényes. Hiszek az emberi örök értékekben, melyek isteni eredetűek. Ezért vagyunk többek, sokkal többek, mint a biológiai lények. Aki ezt elveti, előbb-utóbb a svábbogár egzisztenciájára süllyed. Szent István kedvelt szentje volt Szent György, és ez arra tanít, hogy a jó és a rossz küzdelmében nem szabad a gyáva, langyos pacifizmus mögé bújni, hanem vállalni kell a harcot.”

Adódik, hogy egy szobrász akaratán kívül harcba keveredik. Megtörtént ez Rieger Tiborral is, amikor Teleki Pál miniszterelnököt formázta bronzszoborba, és erre az ügyre váratlanul indulatáradat zúdult.

A művész nemcsak bátorsággal, hanem óriási szellemi fölénnyel rogyasztotta le, legalábbis erkölcsileg, az indulatoskodókat: Teleki Pál „zseniális politikus volt, de nem a fondorlatos fajtából” – jellemezte a sorsával a budai várhoz is tragikusan kapcsolódó történelmi alakot az őt megformáló szobrász. „Igazi európai kulturáltsággal, óriási tudással, tisztességes demokrata viselkedéssel olykor az ellenfelet is elismerésre késztette” – érvelt a művész. Majd folytatta: „Egy kis ország miniszterelnökeként szembefordult a németekkel, és nem engedte, hogy Magyarországon keresztül hátba támadják Lengyelországot, sőt, több mint százezer lengyel menekülhetett Magyarországra a közös határon át, akik itt szerető oltalomra találtak.”

Számos remekműve közül talán a Millenniumi bronzkapu hozott számára először széles elismerést. A győri bencés gimnáziumban végzett művész a pannonhalmi bencés apátságban kétszeresen is hazai tájon volt, talán ez is fokozta az ihlet erejét. Az alkalom jeles volt: 996-ban Géza fejedelem alapította a monostort, ennek ezeréves jubileumát fémjelezte az alkotás. Lényegében ezért a teljesítményért vehette át 2002-ben az első komoly művészeti elismerését, az M. S. mester-díjat.

… őszinte, mély hit jellemzi Rieger Tibor Mindszenty-szobrait is: ezek egyike Bécsben az irgalmas rendi kórház előterében áll, a bíboros ebben az intézményben halt meg 1975 májusában.

Rieger Tibor később Szent Márton-díjat vehetett át Pannonhalmán, majd idén a Kossuth-díjat is megkapta, természetesen ebbe a sorba teljes fénnyel illeszkedik be a Budavárért Emlékérem, amelyhez közvetlenül legalább két kiemelkedő alkotás kapcsolható.

Az egyik az a Hess András-emléktábla, …amely kőfaragvány a legrégebbi, Magyarországon nyomtatott könyv nyomdász mesterének állít emléket… Méretesebb alkotás a másik, és anyaga nem kő, hanem bronz, és témája mintegy négy és fél évszázaddal Hess András kora elé megy: Szent István királyságát idézi. A Koronázási palást egy előtanulmánynak is tekinthető, hiszen a művész nem titkolt célja, hogy a koronázási palástot a trónusra vetett állapotban formázza meg, s ehhez pontosan ismernie kellett részleteket. Éveken át dolgozott rajta, sok időt magával a tanulmányozással töltött. Ehhez az erőt az az ihlet adta, amelyet még kamaszkorában kapott: meglátva a Nemzeti Múzeumban az eredeti palástot. „Ezt szívvel szőtték, a pannonhalmi másolatot ésszel és kézzel” – vont párhuzamot utóbb a kétféle alkotás között. A bronzpalást már 2004-ben elkészült, s évekig az óbudai házudvart ékesítette. Kisebb vándorlás után tavaly áprilisban érkezett meg mostani helyére: a Mária Magdolna-romtemplom előtti térre. Itt turisták tömege tanulmányozhatja – és tanulmányozza is – a rejtélyes részleteket. Különleges, nemes remekművel, művészi hungarikummal lett gazdagabb, érdekesebb, izgalmasabb a budai vár.

…. Rieger Tibor alkotásai – mint a Szent István-i koronázási palást vagy Michelangelo művei – szívből jönnek. És mit is mondott Gárdonyi Géza? „Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, s ami a végtelenségből jön, mindenkinek kincse. A szív művei halhatatlanok.

www.felvidek.ma, 2018. szeptember 3

Augusztus 19-én a Szent István napi ünnepségen szabadtéri szentmisét tartottak Királyfiakarcsán, a cserkészligetben. Az ünnepi beszédet Dr. Papp Lajos mondta, a rendezvény a Petőfi Baráti társulás szervezésében valósult meg.
A cserkészliget árnyas fái alatt vasárnap délután teljesen megtelt a szabadtéri színpad nézőtere. Az ünnepi szentmisén nemcsak a faluból és a Karcsákról, de a távolabbi környékről is szép számban megjelentek a hívek és az ünneplő közönség. A szentmisét Boros Károly egyházkarcsai esperes és Zsidó János féli esperes-plébános celebrálták. Rajtuk kívül két erdélyi vendég atya segítette a szertartás menetét. A szentmisét a dunaszerdahelyi Szent György Kórus kísérte, az ünnepélyességet emelték a színpadon őrt álló Szent György Lovagrend tagjai is. Dr. Papp Lajos professzor ünnepi beszéde után a Nagyfödémesi Csemadok Felnőtt Irodalmi Színpada „Örökségünk“ címmel egy színvonalas verses, zenés összeállítást mutatott be. „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlöltség.” (István király intelmei)
A prédikáció témájának vezérfonala István király intelmei, a honfoglalás környéki és az azt követő időszak magyar kereszténységének története, a keresztény értékrend, valamint a nagy király történelmünket máig meghatározó rendelkezései voltak.

István és Koppány is bennünk él
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor mondandója rákapcsolódott a prédikációban hallottakra. Első királyunk országot, nemzetet, magyar kereszténységet irányító rendeleteiről, majd arról beszélt, hogy ahogy a Római Birodalom, majd az egyház ketté szakadt, a magyar emberek belső világában is él egy István és él egy Koppány. „Mindannyian, akik magyar nyelvet beszélünk, egy kicsit Istvánok, egy kicsit Koppányok vagyunk. A szívünk időnként koppánykodik – az én szívem is inkább Koppány –, de az eszem István.“

A magyar nyelv a legnagyobb kincsünk
„Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy nyelvünket megtarthattuk” – folytatta beszédében Papp Lajos, hozzátéve, úgy tapasztalja, hogy a mai korban a Felvidék van ezen a téren a legnehezebb helyzetben. Elmesélte, hogy gyerekeket lát vendégül a tanyáján és megtörtént, hogy este a jurtában színmagyar felvidéki családok gyerekei szlovákul beszéltek egymást közt. „Kinek a hibája? Az apáké és a nagyapáké. Az anyáké és a nagyanyáké.” Azzal folytatta, hogy a magyar nyelv szerkezete, felépítése, a magyar nyelven való gondolkodás is eredményezte, hogy annyi tudóssal, felfedezővel, Nobel-díjassal büszkélkedhetünk. „A mi magyar nyelvünk olyan, mint a kőszikla. És ha vigyáznak rá, gyermekeik, unokáik kétszeres eséllyel indulnak a szellem birodalmában, mert az agynak azt a részét fejleszti a nyelvünk, ami a kitaláló képességért, a felfedezés képességéért felelős. Ettől akarják megfosztani unokáikat, gyermekeiket?”

Magyarnak lenni hivatásunk
A Szent István napi ünnepi megemlékezés nem először valósult meg Királyfiakarcsán a Petőfi Baráti Társulás szervezésében. A Petőfi Baráti Társulás 2001-ben alakult meg a faluban. A Szent István napi ünnepséget megalakulásuk óta minden évben megszervezték, ugyanúgy, ahogy a többi magyar ünnepen is rendezvényekkel várják az érdeklődőket. A keresztény-konzervatív szemléletű közösség célja a nemzeti hagyományok, a magyarság megtartása, mondta el a ma7-nek Erdős Péter, a társulás elnöke. „Fontos számunkra a magyarság megőrzése, anyanyelvünk ápolása. Ez elsőrendű feladata kellene hogy legyen minden magyar szülőknek. Társulásunk megalakulásának az volt a célja, hogy rendezvényeinkkel közelebb vigyük ezt az eszmeiséget az emberekhez.”

Az elmúlt tizennyolc év alatt a számos színvonalas rendezvényen sok neves előadót hallhatott, láthatott a karcsai közönség a Petőfi Baráti Társulásnak köszönhetően. A társulás több mint kétszáz tagot számlál, baráti kapcsolatokat ápol magyarországi és Kárpát-medencei egyesületekkel, társaságokkal, amelyekkel közös programokat, kulturális rendezvényeket is szerveznek. Munkásságukért 2017-ben átvehették a Magyar Örökség díjat. Honlapjukon Koltay Gergely szavait idézik: „…Új időkre, dalokra várunk, magyarnak lenni hivatásunk.”

(Ezt a cikket a Ma7-ról másolták: https://ma7.sk/tajaink/istvan-es-koppany-is-bennunk-el-szent-istvan-napi-megemlekezes-kiralyfiakarcsan)

A Nagykanizsai Farkas Ferenc Énekegyüttes, a világhírű zeneszerző Farkas Ferenc (1905-2000) egykori növendékeiből alakult, mely Baráth Yvette karnagy vezetésével huszonnyolc éve működik. Az Énekegyüttes számos alkalommal szerepelt hazai és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken. A Magyar Kulturális Alap támogatásával augusztus 8-a és 12-dike között turnén vettek részt, Csallóköz mellett érintve Pozsony, Brünn, Krakkó városait. Augusztus 8-án, az első megállóhelyük Egyházkarcsán történt, ahol a Szent Bertalan katolikus templomban fergeteges koncertre került sor. A zsúfolásig megtelt templomban, a közönségnek különleges előadásban volt részük.

Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke köszöntötte a megjelenteket, a vendégeket, az amatőr művészeti csoportként működő kórust Baráth Yvette karnagy vezetésével, továbbá a Zalaegerszegről érkező Grácián atyát.
A koncert Elek István szaxofon művész játékával vette kezdetét, majd Baráth Yvette karnagy is köszöntötte a jelenlévőket. Bevezetőjében megemlítette, hogy az Énekegyüttes repertoárja rendkívül gazdag, a középkori reneszánsz zenétől a kortárs muzsikáig terjed.

Horváth Márton Levente, Magyari Zita, Tóth Péter művei mellett, az együttes olyan felemelő énekpillanatokkal kápráztatta el a közönséget, mint Baráth Zoltán feldolgozásában a Tavaszi szél vizet áraszt című dal – Elek István szaxofon kísérete mellett – valamint Hajdú Mihály Rímjáték a havas esőben, Tóth Árpád Assisi Szent Ferenc imája.

Az Énekegyüttes karnagya elmondta, hogy a kórus fontosnak tartja, hogy a koncertjeik során a névadójuk, Farkas Ferenc zeneszerző művei is felcsendüljenek, köztük a Pataki diákdalok című műve is. A fellépéseik alkalmával, a szerzőtől eddig három tételben hangzott el ez a mű. Svájcban élő fiának, Farkas András karmesternek köszönhetően a Pataki diákdalok immár hét részből áll. A koncert Kodály Zoltán: Adjon Isten jó éjszakát című művének énekével zárult.

Baráth Yvette karnagy a koncert végén aláhúzta: az ének egy vallomás, s bízik benne, hogy a mondanivaló, a magyarságunk fontossága, az előadott énekeken keresztül megérintette a közönség lelkét.

Grácián atya hangsúlyozta, ez az összejövetel jó lehetőség egy találkozásra és ahogy az egyházkarcsai katolikus templom homlokzata is hirdeti: „Mindent Isten dicsőségére tegyetek!“.

Boros Károly esperes-plébános is felszólalt, s beszédében megemlítette: „Szent Domonkos napján tartott koncert művészeti értékét, s az éneklést felülmagasztalni nem lehet, de az énekek a szívünk mélyére jutottak. Az Énekegyüttes szolgálja tovább ezt a hivatást, hogy az énekekkel felemeljék a lelkeket Isten szívéhez“.

A cikk megjelent: Csallóköz, magyar regionális hetilapban, annak 33-34. számában, 2018. augusztus 15-én, a 16-ik oldalon.

Királyfiakarcsán működő Petőfi Baráti Társulás szervezésében, március 18-án, a helyi kultúrházban zajlott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség. A műsor bevezetőjében elhangzott, hogy március 15-e történelmünk legfontosabb eseményei közé tartozik, egy jelképpé vált, melyet évről-évre méltósággal ünnepeljük, emlékezve a szabadságharc történéseire. Az eseményt a társulás, a helyi Önkormányzat és a községben működő szervezeteken, a falubelieken kívül megtisztelte Egyházkarcsa Önkormányzata, a kismegyeri Napoleon Hagyományőrző Egyesület (Győr), valamint Dabas város is képviselte magát. Rieger Tibor budapesti szobrászművész, a PBT örökös tagja, (ki szorosan kötődik Királyfiakarcsához), neve is elhangzott, annak kapcsán, hogy március 15-én, a parlamentben, a magyar közjogi méltóságoktól, munkásságának elismerése jeléül Kossuth díjban részesült. Az ünnepség résztvevője volt Batta György író, költő is, aki a Szent László könyvek sorozatában megjelent: „Egy mondat“ valamint Rókusfalvy Pál: „Európában vagyunk“ című könyvekkel mutatkozott be. A kultúrműsort a Felvidéki Rockszínház tagjai: Szuri Dóra, Kozák Péter, Sas Tibor és Bedőcs Imre biztosították, akik lélekemelő koncerttel készültek. A Felvidéki Rockszínház az összmagyarság képviselőjeként szinte egy missziót tölt be magyarságunk életében, a legkülönbözőbb hazafias témájú művek bemutatásával. Az előadott ünnepi műsoruk magukba foglalták azokat a stílusjegyeket, melyeket a nézők szeretnek, hol hangos, hol csendes, fülnek tetsző, az ünnephez méltón kapcsolódó énekek előadádával. Sajnos a közismert történész, politikus, dr. Raffay Ernő (Budapestről), hivatkozva a kedvezőtlen időjárásra, az utolsó pillanatban visszamondta részvételét. Erdős Ilona Eszter, az egyházkarcsai Alapiskola kisdiákja néhány gondolattal emlékezett a szabadságharc történéseire, eseményeire, hőseire. A karcsai megemlékezés a községháza mellett álló Petőfi emléktáblánál koszorúzással folytatódott. Koszorúztak: Királyfiakarcsa Önkormányzata, Egyházkarcsa Önkormányzata, Kismegyeri Napoleon Hagyományőrző Egyesület (Győr), Egyházkarcsai Alapiskola, Baba-mama klub – Manó klub Királyfiakarcsa, Szent György Lovagrend Dunaszerdahely, Dabas város képviseletében Kosztolányi Gyula, MKP helyi szervezete, a Híd Párt helyi szervezete és a Petőfi Baráti Társulás. Az ünnepség a himnusz énekével zárult.

A Petőfi Baráti Társulás műsorvezetője köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a részvételükkel megtisztelték az ünnepséget.

Információ

Kérjük mindazon Petőfi Baráti Társulás tagunkat, barátokat, ismerősöket, akik adót fizetnek, hogy most az “elszámolások” idején, az “adó” kapcsán, ha tehetik, ha módjukban áll segíteni, az adó 2%-át ajánlják fel a PBT-nak.
Akik, a Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepségen részt vettek Királyfiakarcsán, az asztalra véletlenül tavalyi nyomtatvány került, amit az adóhivatal nem fogad el.

Kérjük Önöket, hogy a nyomtatványt ellenőrízzék és cseréljék ki az aktuális nyomtatványra.

tisztelettel és köszönettel
Erdős Péter, a PBT elnöke

31
jan

Nyomtatvány az adó 2%-ra

Posted by: szeri   in Nincs kategorizálva

Tisztelt Tagok,

Csatolva található a nyomtatvány az adó 2%-ra. Megkérném azokat akik adóznak, szíveskedjenek az adó 2%-át a Társulásnak ajándékozni.

koszonjuk.

2017

nyomtatvany letoltese

A királyfiakarcsai kultúrházban, a Petőfi Baráti Társulás szervezésében 2018. január 21-én a Magyar Kultúra Napjának ünneplése zajlott. A felvezetőben elhangzott, hogy ez a nap igazi ünnep, azzal a tudással és meggyőződéssel, hogy amit teszünk, azzal a magyarságunkat, a jövőnket szolgáljuk.
A zsúfolásig megtelt kultúrház vendége Fa Nándor magyar hajótervező, építő és oceáni szólóvitorlázó volt, aki Lili lánya társaságában érkezett.
Fa Nándor, Székesfehérvár szülöttje, háromszor kerülte meg a Földet, ezek közt két szóló Föld kerülő vitorlázóversenyt teljesített. Háromszor kerülte meg a köznyelv szerint rettegettnek tartott Horn-fokot. Hatszor szelte át az Egyenlítőt. Ötször kelt át az Atlanti oceánon.
Az első Föld körüli útja a Szent Jupát nevű hajóval történt. 1980-85 között barátjával Gál Józseffel megépítette a 31 láb hosszú túrahajót.
Fa Nándor a nagyközönségnek elmondta:“ …egész életemben a saját utamat kerestem. Vonzott a nagyvilág, az ismeretlen. Igaz, kellett hozzá egy nagy adag vakmerőség, de fontos időszak volt az életem első“ túraútja“, a világ megismerése. Úgy indultunk el, hogy nem voltunk kellően felkészülve: útlevél, vízum, tudás… Az út bizonyította, hogy megfeleltünk, életben maradtunk, nagy tanulsággal, számtalan élménnyel gazdagodtunk. 1987-ben a Szent Jupát nevű hajóval megérkezve Opátiába, nem tudtuk, hogy mi vár ránk, a hatóság hogyan fogad bennünket. Az utolsó kilométereknél már több és több hajó kísért, haladt velünk, a kikötőben pedig a család, a barátok, tv és rádió stáb mellett több ezer érdeklődő volt jelen. Elmondhatatlan, fantasztikus élmény volt. Erről az útról jelent meg 1988-ban a Szent Jupát 700 napja című könyvem. Odahaza, az első meghívásom a „Fehér Házba“ szólt (az akkori Magyar Szocialista Munkáspárt), ahol élménybeszámolót tartottam az útról.“
Fa Nándor 1987. tavaszán Ausztráliában meglátogatta a világ akkor leghíresebb hajótervezőjét Ben Lexcent és bepillantást nyert az ottani tervezők munkájába. 1988 és 1990 között a hajóépító megtervezte és megépítette az első magyar oceáni versenyvitorlást, az Alba Regiát. 1993. március 30-án 5. helyezettként ért célba Les Sables d´ Olonneban. A harmadik nevezetes hajója a Budapest nevet kapta, nagyvitorláján a magyar millenium emlékének szimbólumát viselte. Ezzel a hajóval a „Vendée Globe“ versenyén balszerencsék sorozata megakadályozta a győzelmet.
Fa Nándor előadása kapcsán, a közönség a vetítővásznon megismerkedhetett az ő óceáni életével, amit a nagy szürke hullámok között töltött, közben élménybeszámolót tartott a nehézségekről, a megpróbáltatásokról.
2014. december 31-én az új-zélandi társával Conrad Colmannal elindult a Spirit of Hungary nevű hajóval a Barcelona World Race versenyén, majd pedig a 2016-2017-es egyszemélyes non-stop földkerülő „Vendée Globe” vitorlásversenyének célba érése után bejelentette, hogy visszavonul a versenyzéstől.
A Magyar Kultúra Napján bemutatásra került a „Magad, uram“ címmel megjelent életrajzi könyve is, melyben mesél gyermekkoráról, családjáról, karrierjéről, munkáiról és főleg a hajózásról. A szerző könyve iránt nagy volt az érdeklődés.
Fa Nándor sikerember, aki mögött valódi teljesítmény van. Ahogy említette: „az álmom teljesült.“ A példája követendő mindazoknak, akik úgy döntenek: soha nem adják fel.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából köszönet a szervezőknek, Erdős Péternek, továbbá Csiffári Ferencnek és Bors Imrének (hangosítás).
Köszönet illeti egyik tagtársunkat is, aki az ünnep kapcsán a finom fánkról és a frissítőkről gondoskodott. A ki-és felszolgáló tagjaink munkájáért is hálás köszönet.

2018. január elsején hatalmas sikert aratott a III. újévi gálakoncert a siposkarcsai művelődési házban. A gálakoncert az egyházkarcsai Önkormányzat és Erdős Péter vezette Petőfi Baráti Társulás szervezésében került megrendezésre. A rendezvény védnöke Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere.

A bevezető után az ünnepi beszéd Egyházkarcsa polgármesterétől hangzott el, a pohárköszöntőt Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke mondta.

A gálakoncert fellépői az Opera Trio három szoprán énekesnője: Kollár Katalin, Kevicky Tünde, Kovács Nagy Andrea, valamint két tenor énekes: Elek Tibor Zsolt és Forró Attila voltak. Az Opera Trio néhány évvel ezelőtt alakult, azzal az indíttatással, hogy nagyszabású zenekaros koncertekkel szórakoztassák az opera és operett kedvelő közönséget. Mindhármuknak a család, a munkájuk mellett, a zene, az éneklés és a fellépések töltik ki az életüket. Elek Tibor Zsolt korábban a Győri Nemzeti Színház tagja volt, jelenleg Bécsben, mint balettmester dolgozik. Forró Attila a Győri Nemzeti Színház énekkari tagja. Az énekeseket a komáromi Kamarazenekar kísérte Medveczky Szabolcs karnagy vezényletével. Jelenleg Medveczky Szabolcs karmester és zeneszerző a kamarazenekar művészeti vezetője, aki 2012-től magyar kultúra díjas.

Az est folyamán a neves táncos-páros: Pinezits József (Győr – magántanár, koreográfus) és Pinezits Pőcze Éva is bemutatkoznak, szépen megformált, koreografált táncaikkal.

A közönség lelkes tapsviharától kísérve olyan feledhetetlen és fülbemászó dallamok csendültek fel, mint a: ” Minden vágyam, Emlékszel még, Délibábos Hortobágyon, a jányok, a jányok, Hajmási Péter, Hajmási Pál, Londonban hej, Szép város Kolozsvár, Ringó vállú, Cintányéros cudar világ stb.
A gálakoncert sokszínűségével vonultatta fel az operaslágerek örökzöld dallamait is, mint: Hazám, hazám, Oscar áriáját (Álarcos bál), Csak ennyit kérek én (Operaház fantomja) stb.

A gálakoncert első része után a tombola húzására került sor. A nyertesek belépővel gazdagodtak a budapesti Operettszínházba, Offenbach: Kékszakáll című darabjára.

Majd a Pósfa zenekar következett, akik a 2017-es Fölszállott a páva legjobb zenekar díját nyerték el. A közönség állva, szűnni nem akaró tapssal jutalmazta őket, az elért sikerüket.

A koncert második részében az opera- és operett műfajtól kicsit eltérően, Louis Armstrong közismert slágere, a „milyen szép a világ“ hangzott el az Opera Trio előadásában.
„…Ha zöldebb a fű, ragyog a fény, s a könnyű szél arcomhoz ér, akkor hadd mondjam el, melyen szép a világ…“ Ezzel a dallal mondott énekben köszönetet az Opera Trio a Pósfa zenekarnak, másrészt a közönségnek is, hogy „…szép a világ, legyen szép a világ mindenkinek…“

A III. újévi gálakoncert csodálatos élményt nyújtott és a varázslatos, színes, könnyed slágerekkel meghódította a teltházas közönséget. A gálakoncert a himnusz énekével zárult.

Az egyházkarcsai Önkormányzat és a Petőfi Baráti Társulás köszöni mindazon személyek segítségét, támogatását, akik a szervezési, rendezési munkákból kivették a részüket.

Tisztelt Tagság !

Mély tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Petőfi Baráti Társulás tagságát az ádvent, a várakozás időszakában. Várjuk a karácsonyt a szeretet ünnepét. Egész életünk egy várakozás. Mindig valamire, valakire várakozunk. A PBT tagsága is várja a hírlevet, vajon a jövő év első felében mikor, hol, milyen rendezvényeink lesznek. Nos ezt szeretném most Önökkel röviden megosztani!

2018. január 1- én este 17.00 órától a siposkarcsai faluházban kerül megrendezére a III. új évi gálakoncert Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere védnöksége mellett. A kiváló zenekar és előadóművészek produkciója mellett újdonságként megcsodálhatjuk egy neves táncos páros fellépését is.
Kezdjük együtt az Új esztendőt! A belépőjegyek elővételben megvásárolhatók az egyházkarcsai Községi Hivatalban illetve személyemnél. (20 euróért / személy)

2018.január 21 –én 15.00 órától a Magyar Kultúra Napját fogjuk ünnepelni a királyfiakarcsai kultúrházban. Ekkor kerül sor a tagsági illeték (továbbra is 10 eur) befizetésére illetve a rendezvényekre, kirándulásokra a feliratkozás.

2018.február 17 –én délután 14.00 órától a királyfiakarcsi kultúrházban a hagyományos karcsai borverseny kerül megrendezésre. A versenyre fehér és vörösbor kategóriában lehet benevezni 4 drb zöld 0,7 l- es palackban leadott borral. Részvételi díj 15 euró személyenként.

2018.február 24 –én színházlátogatást szervezünk a budapesti Operettszínházba a Jacques Offenbach Kékszakáll című darabjára. Offenbach az „ operett atyja „ nem gyakori vendég a budapesti színpadokon, így a Kékszakáll bemutatása kivételes élményt igér. A szellemes, szikrázó, életörömtől sugárzó zene, és a sűrű „ filmszerű“ cselekmény izgalmas alapanyagot nyújt egy olyan újszerű feldolgozáshoz, amely meseszerű fordulatok mellett azt is keresi, hogy mit jelenthet ma ez a furcsa szerelmi viszonyokról és hatalomvágyról szóló történet. Az előadás után 18.00 órától egy csodálatos hajókiránduláson veszünk részt, amikor is svédasztalos vacsora mellett megcsodálhatjuk az esti díszkivilágításban tündöklő várost. Az autóbusz 11.15-kor indul Dunaszerdahelyről a kultúrháztól, majd 11.20-kor megáll a sikabonyi temetőnél illetve 11.30 –kor Királyfiakarcsán a községi hivatalnál. Részvételi díj 56 euró személyenként.

2018.március 3-án délután 14.00 órától brigádot tartunk a cserkészligetben.

2018.március 10-én reggel 8.00 órától tartjuk a hagyományos disznóvágást a cserkészligetben. Részvételi díj 10 euró személyenként.

2018. március 18-án délután 15.00 órától a királyfiakarcsi kultúrházban emlékezünk meg az 1848-49 –es szabadságharcról és forradalomról.

2018.április 21-én egynapos kirándulást szervezünk Sárvárra. Megnézzük a város nevezetességeit illetve az érdeklődőknek 3 órás fürdőzésre is adunk lehetőséget a neves gyógyfürdőben. Hazafelé egy közös vacsorát fogyasztunk majd el egy jó hangulatú étteremben. Részvételi díj cca. 25 – 30 euró.

2018.május 1. Délelőtt 10.00 – órától tartjuk a hagyományos majálist, lábteniszbajnokságot a cserkészligetben.

2018. május 5 – 8 –ig négynapos Észak – kelet Csehországi kirándulást szervezünk.
Indulás 5-én reggel 6.00 órakor Dunaszerdahelyről a kultúrháztól, 6.10 órakor felszállás Királyfiakarcsán a községi hivatalnál. Rövid pihenők beiktatásával érkezés Olomoucba dél körül. Közös ebéd után megtekintjük Olomouc történelmi városát, amely Prága után a második legnagyobb műemlék rezervátum a Cseh Köztársaságban. Az Unesco kultúrális világörökségének a listáján szerepel a barokk Szentháromságszobor, amely Közép – Európa legnagyobb szoborcsoportja. A történelmi jelentőségű épületek közé tartozik a Szent Vencel székesegyház, a Premysl-palota, Szent Móric templom a híres orgonajával. A város nevezetességeinek a megtekintése után folytatjuk utunkat szálláshelyünkre Spidleruv Mlynbe, amely Csehország legnagyobb és legismertebb síközpontja, az Oriás-hegység Nemzeti Park területén található. Elszállásolás kétágyas összkomfortos szobákban. Háromfogásos vacsoránk minhárom este a szálloda éttermében kerül felszolgálásra. Másnap a reggeli elfogyasztása után a legendás Adršpach- teplicei sziklavidék csodáit fogjuk megtekinteni. A híres Cseh Paradicsom egyik legszebb vidéke az Adršpach – teplicei homokkőváros. Az Adršpach-i sziklaváros egy természeti csoda. Homokkő sziklák olyan tömege, hogy ha valaki nem nézte meg személyesen, akkor ezt el sem tudja képzelni. A szépségéről nem is beszélve! Adršpachban az ebéd inviduális, szabad program keretén belül. Harmadnap Kelet- Csehország tartományi fővárosát Hradec Královét tekintjük meg. Városközpontja Európában méltán a legszebbek közé artozik.Megtekintjük a főtér legfontosabb nevezetességeit: Szentlélek székesegyház, a Fehér harangtorony, a Városháza, a Püspöki palota és a Nagyboldogasszony templomot. Mindezek közben ebédelünk egy hangulatos belvárosi étteremben. Negyedik nap a reggeli elfogyasztása után búcsút intünk az Oriáshegységnek és elindulunk hazafelé. Morvaországba érkezvén Kromeríž városát ejtjük útba, ahol megtekinjük az Olomouci püspökök nyári rezidenciájául szolgáló palotát, mely a világörökség része. Tavak, patakok, kis épületek teszik teljessé a csodálatos park látképét, amelyet a XIX. században építettek ki teljessen a palota körül. A városnézés közben szintén belvárosi étteremben fogyasztjuk el az ebédünket. Rövid pihenőkkel tarkítva hazaérkezés az esti órákban. A kirándulás ára 260 euró személyenként, amely magába foglalja az utiköltséget, szállást reggelivel és vacsorával, háromszori ebédet, valamint a belépőket.

2018.június 30-án a Pénzesgyőr–i illetve a Kismegyer-i barátainknak szervezünk kirándulást a Felvidéken illetve vendégeljük meg őket este a cserkészligetben.

Nyári nagy kirándulásunk idén Európa egyik legszebb országába Svájcba vezet. Szinte minden megtalálható itt, ami a turisták számára vonzerővel bír: varázslatos alpesi tájak, kritálytiszta vizű tavak, hangulatos középkori kisvárosok,régi várak , katedrálisok. Sajnos a magyar utazók még nem igazán fedezték fel ezt a csodálatos országot, aminek legfőbb oka abban rejlik, hogy Svájc nagyon drága ország. A PBT ennek ellenére megpróbálkozik vele 2018. augusztus 25 – 29 – e között.

1.nap: Innsbruck
Elutazás Dunaszerdahelyről 5.30 órakor majd 5.40 órakor Királyfiakarcsáról a szokott helyekről. Délután városnéző séta Tirol fővárosában Innsbruckban. Az Alpok fővárosát, az impozáns Nordkette – hegység öleli körül.Az óvárosban történelmi jelentőségű épületek között sétálunk ,majd rövid szabad program. Szállás elfoglalása Innsbruck környékén.

2.nap : St. Gallen – Schaffhausen – Zürich
Továbbutazás Svájcba. Látogatás St. Gallenbe. A barokk katedrális és a világörökséghez tartozó kolos- torkönyvtár megtekintése.,majd folytatjuk utunkat az óragyártás központjába, Schaffhausenbe, ahol a híres Rajna- vízesést csodálhatjuk meg. A kontinens legnagyobb és legerősebb vízesése, nem a magassága, hanem a 125 méter szélesen dübörgő vízhozama miatt lenyűgöző. Késő délután Svájc élénk tóparti metropoliszának, a dombok övezte Zürichnek a nevezetességeivel ismerkedünk, melynek óvárosa hűen megőrizte ősi jellegét. Este a szállás elfoglalása Luzern közelében.

3.nap : Luzern – Bern
Programunkat az ország egyik leghangulatosabb kisvárosában , Luzernben kezdjük. Séta az óvárosban, ahol megtekintjük a város jelképeit is – a középkori fedett fahidat és az Oroszlános emlékművet. Utazás Svájc fővárosába, Bernbe. Belvárosa a világörökség része. Szűk macskaköves utcái, díszes szökőkútjai, pompás épületei és hatalmas csillagászati toronyórája pont olyan, mint ötszáz évvel ezelőtt is. Séta az óvárosban, ahol megtekintjük a város legjelentősebb templomát a késő gótikus Münster épületét is.majd visszautazás a szállásra az esti órákban.

4. nap: Lugano – Vaduz
Reggeli után elutazás a szállodából a Szent Gotthárd alagúton keresztül. Vadregényes alpesi tájakon keresztül érkezünk meg az olasz Svájcba. A festői Ticino régiót kristálytiszta vizű alpesi tavak, olaszos üdülővárosok teszik igazán hangulatossá. Városnézés Lugano festői tóparti kisvárosában, majd utazás a liechtensteini minihercegség fővárosába. Látogatás a Rajna partján fekvő Vaduzban. A város Liechtensteini hercegség fővárosa, a nemzeti parlament, a liechtensteini hercegi család és a római katolikus érsek székhelye is egyben. Este a szállás elfoglalása Innsbruck közelében.

5.nap: Watens
Utazás az Innsbruck környéki Wattensbe, ahol a meghökkentően érdekes Swarovski kristályvilágot tekintjük meg. Innen pihenőkkel hazautazás.
Sajnos árat még nem tudok publikálni, mivel a svájci szállás körül felmerültek kisebb gondok ezért lehetséges, hogy a programban is lesznek némi változások ezért kis türelmet kérek a tisztelt tagságtól.

Tisztelt Tagság, közeledvén az év végéhez szeretném felhívni a kedves figyelmüket az idei esztendő két utolsó rendezvényére: december 17-én ádvent harmadik vasárnapján este 18.00 órától az egyházkarcsai templomban a helyi iskolások rövid ünnepi műsora, majd közvetlen utánuk a Dunaszerdahelyi Vox Camerata kórus ádventi koncertjére kerül sor.

2017.december 29-én este 18.00 órától a nyékvárkonyi kultúrházban a pénzesgyőri barátainkkal búcsúztatjuk az óévet. Részvételi díj 20 euró személyenként.

Tisztelt Tagság, úgy gondolom, hogy a PBT életében egy tartalmas év végéhez közeledünk. Napokban érkeztünk el fennállásunk 16. évfordulójához. Kezdetektől kezdve számos rendezvénynek voltunk a szervezői illetve résztvevői. Mindig igyekeztünk nemzeti, keresztény értékrendüket felvállalni és ennek szellemében rendezvényeinket tartalommal megtölteni. E szellemiség gyümölcse érett meg ez év augusztus 19-én mikor elsősorban Rieger Tibor szobrászművésznek, illetve számtalan hazai és az egész Kárpát-medencében élő jó érzésű magyar embernek a jószántából sikerült felállítanunk Királyfiakarcsán a Magyarok Nagyasszonya szobrát. Felemelő érzés volt számomra az a pillanat is, mikor szeptember havában Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Batta György laudációja után Rókusfalvy Pál professzor úrtól a társulásunk elnökségének a tagjai és több száz résztvevő jelenlétében átvehettem a Magyar Örökség díjat, amelyet a Petőfi Baráti Társulás a magyarságunk ápolásáért kapott. Ugyancsak az idei esztendő szép színfoltja volt az az esemény is, mikor Szerencsés Magdolna a PBT elnökségi tagunk kiváló szerzői munkájának az eredményeképpen az Egyházkarcsa Önkormányzatának a felkérésére bemutatásra került „ Karcsák hívó szava „ című vaskos kiadványa, amely betekintést nyújt Karcsák immár 800 éves történelmébe. Ezen események hangulata, varázsa feledtetik bennünk mindazt az áldozatot és fáradozást, amelyet kifejtettünk annak érdekében, hogy ide eljussunk.
Szeretném megragadni az alkalmat itt és most, hogy hálámat és köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik az elmúlt 16 évben legyen az társulás tag vagy nem tag, de egy morzsányit is hozzá segített mindezek eléréséhez.

Nem szeretnék megfeledkezni azokról a tagtársainkról sem, akik nem érhették meg ezeket az ünnepi pillanatokat. Fájó szívvel gondolunk Rájuk, de gondolom, hogy a Magyarok Nagyasszonya jóvoltából odafenntről a mennyországból Ők is részesei voltak földi örömünknek.
Továbbra is esedezve kérjük a jó Istent és a Magyarok Nagyasszonyát, hogy hallgassa meg imáinkat az immár másvilágon lévő ezen tagtársaink lelki üdvéért: Rabay Anna – Királyfiakarcsa, Kürthy Béla – Dunaszerdahely, Póda Albert – Albár, Balogh Mihály – Győrság, Görcs Terézia – Etrekarcsa, Somogyi Attila – Erdőhátkarcsa, Lelkes Mária – Dióspatony, Noszek Alojz – Dunaszerdahely, Surányi László- Dunaszerdahely, Pongrácz Ernő – Szentmihályfa, Hajdú László – Szentmihályfa, Puha Kornélia – Kul- csárkarcsa, Bartal György – Etrekarcsa, Majthényi György – Etrekarcsa, Mészáros Klára – Királyfiakar- csa, Csiba Ottó – Dióspatony, Bokros Eleonóra – Pinkekarcsa.

Tisztelt Tagság, közeledvén szent ünnepünkhöz kedves Mindnyájuknak lelki gazdagságot és meghitt családi békességet kívánok. Hozzon az új esztendő e hitetlen, gátlástalan világunkban egy kis megvilágosodást, egy parányi fényt,amely megmutatja azt a helyes utat, amelyet a Petőfi Baráti Társulás is immár 16 éve próbál követni.

Szívélyes üdvözlettel:
Erdős Péter a Petőfi Baráti Társulás elnöke.