2017. december 17-én az egyházkarcsai római katolikus templomban csodálatos hangulatú adventi koncert zajlott a karcsai iskola és a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás szervezésében. A helyi iskola diákjai halk zsongással készülődtek a templomban, közben a családtagok, a falubeliek, a résztvevők elhelyezkedtek a padokban. A koncertet a karcsai iskola tanulói nyitották meg, színes, gazdag, karácsonyi hangulatú előadásukkal. Köszönet a felkészító tanároknak. Majd a dunaszerdahelyi Vox Camerata kórus adventi koncertje következett Zöld Ágnes karnagy vezetésével. A kamarakórus ünnepi műsorát Bugár Ildikó szólóéneke, Bazsó Horváth Zsuzsanna fuvolakísérete és a karnagy szólóéneke is gazdagították. Az adventi koncert mindenki lelkében megteremtette az ünnepre váró készülődés hangulatát. A program zárórészében Boros Károly plébános meghitt karácsonyi gondolataival mondott köszönetet a szereplőknek. A szeretetteljes légkör, az adventi koncert felmelegítette a templomot és a szíveket. A karácsonyi hangulatot, a koncertet átélő vendégeket pogácsával, teával és forralt borral vendégelte meg a Petőfi Baráti Társulás. Az est kellemes hangulatú együttléttel, beszélgetéssel zárult a templomkertben.

Mellékletben a Királyfiakarcsa községben álló Magyarok Nagyasszonya – szobor átadásáról, költségvetéséről szóló jelentés, mely szobor nemcsak természeti és kulturális érték, hanem a lelki értékek magas színvonalát és védelmét is képviseli. A köztéren álló szobor a budapesti szobrászművész ajándéka Királyfiakarcsa községnek. A Magyarok Nagyasszonya szoborra felajánlott adományok a Bethlen Gábor Alapítvány és a királyfiakarcsai PBT által megnyitott külön szoboralap számlaszámára kerültek. Az önkormányzati hivatal biztosította az alapok – és a tereprendezés megteremtését, de mindezek mellett számos vállalkozó, magányszemélyek, a PBT tagjai segítették, támogatták a szobor királyfiakarcsai létét, az 2017. augusztus 19-én megtartott lelkiekben, élményekben is gazdag, kulturális ünnepség eseményét.
(a támogatók, 2017. július 20-ig beérkezett jegyzéke a szlovák nyelvű szöveg után olvasható)

Združenie Priateľov Petöfiho, 93003 Kráľovičove Kračany 132., SR, IČO: 37837524

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy,
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22,
826 86 Bratislava 29

Vec
Predbežná správa zbierky: „ vytvorenie umeleckého diela, slávnostné posvätenie sochy panny Márie “

Zbierka bola vykonaná na základe rozhodnutia min. číslo: SVS-OVS2-2017/005992

1./ Základné údaje:

Zbierku organizoval:
Združenie Priateľov Petöfiho, 93003 Kráľovičove Kračany 132., SR, IČO: 37837524
Štatutárny orgán:
Peter Erdös
Webové sídlo právnickej osoby:
petofitarsulas.extra.hu
Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky:
József Marczell, 930 03 Kráľovičove Kračany 112.
Územie, na ktorom sa bude zbierka vykonávať:
SR
Všeobecne prospešný účel:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
Názov zbierky:
vytvorenie umeleckého diela, slávnostné posvätenie sochy panny Márie
Spôsoby vykonávania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky:
zasielaním príspevkov na osobitný účet, od 21.1.2017-30.9.2017
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu:
Poštová banka, IBAN: SK0365000000000020565949
Územie použitia výnosu zbierky:
park pred kultúrnym domom v obci Kráľovičove Kračany, SR

2./ Prehľad vykonávania zbierky:

Zbierka bola vykonaná v čase od 21.1.2017 do 30.9.2017 na osobitný účet.
Na osobitný účet platili občania a firmy SR, a boli preukázané aj finančné podpory z fondov.

3./ Hrubý výnos: 6796,31 Eur

V Kráľovičových Kračanoch dňa 11.12.2017

Podpredseda združenia József Marczell

Prílohy:
Výpisy z osobitného účtu číslo SK0365000000000020565949 číslo 1-9

Združenie Priateľov Petöfiho, 93003 Kráľovičove Kračany 132., SR, IČO: 37837524

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy,
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22,
826 86 Bratislava 29

Vec
Záverečná správa verejnej zbierky: vytvorenie umeleckého diela, slávnostné posvätenie sochy panny Márie

Zbierka bola vykonaná na základe rozhodnutia min. číslo: SVS-OVS2-2017/005992

1./ Základné údaje:

Zbierku organizoval:
Združenie Priateľov Petöfiho, 93003 Kráľovičove Kračany 132., SR, IČO: 37837524
Štatutárny orgán:
Peter Erdös
Webové sídlo právnickej osoby:
petofitarsulas.extra.hu
Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky:
József Marczell, 930 03 Kráľovičove Kračany 112.
Územie, na ktorom sa bude zbierka vykonávať:
SR
Všeobecne prospešný účel:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
Názov zbierky:
vytvorenie umeleckého diela, slávnostné posvätenie sochy panny Márie
Spôsoby vykonávania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky:
zasielaním príspevkov na osobitný účet, od 21.1.2017-30.9.2017
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu:
Poštová banka, IBAN: SK0365000000000020565949
Územie použitia výnosu zbierky:
park pred kultúrnym domom v obci Kráľovičove Kračany, SR

2./ Prehľad nákladov zbierky:
náklady zbierky boli len bankové poplatky: 68,32 Eur. Náklady na telefón, cestovné náklady organizátori platili z vlastného.

3./ Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:
Čistý výnos zbierky bol 6796,31 Eur, vrátane finančnej podpory z fondov. Zbierku sme vykonali za účelom čiastočného vykrytia nákladov súvisiacich s vytvorením umeleckého diela a slávnostného posvätenia sochy panny Márie v Kráľovičových Kračanoch na verejnom priestranstve. Umelecké dielo sme dostali od umelca ako dar. Potrebovali sme zabezpečiť finančné prostriedky na vyhotovenie sochy, vyhotovenie projektovej dokumentácii, stavebné povolenie, osadenie, terénne úpravy, údržba javiska a parku, kde boli usporiadané kultúrne podujatia, prepravu vystupujúcich, kultúrne programy, ozvučenie a pohostenie hostí a vystupujúcich. Obecný úrad zabezpečil stavbu základov a následne terénne úpravy, veľa podnikateľov, ako aj súkromné osoby vlastnou prácou pomáhali pripraviť slávnostný deň, uchádzali sme o finančnú podporu z fondov, a použili sme aj vlastné úspory.
Príjem zo zbierky bol použitý na prípravu javiska, nákup dekorácii a kvetov, prenájom mobilných toaliet, propagácia, tlač, pošta, nákup v papierníctve, ozvučenie, kultúrny program,
pohostenie hostí a vystupujúcich.

4./ Doklady preukazujúce náklady zbierky: viď príloha, výpisy, poplatky vo výške 68,32 Eur

V Kráľovičových Kračanoch dňa 10.1.2017

Podpredseda združenia József Marczell

Prílohy:
– faktúry
– doklady o nákup v hotovosti
– výpisy číslo 1-9

BGA Magyarok Nagyasszonya szoboralap, támogatók július 18-ig:
J.Király István – Budapest, Bethlen Gábor Alapítvány – Budapest, Wurst Erzsébet -Bécs, dr. Gász József – Gödöllő, Paulin Ferenc, dr. Kókai K., Csoma Zsigmond és neje Budapest -Kisoroszi, Dobos László védnök – Budapest, Vass Ildikó – Budapest, Prokopp Mária, dr.Prokopp I., védnök – Budapest, dr. Heltai Györgyné, Léderer E., Kertész K., Boros György, Hartai Cs., – Gödöllői Értelmiségi Kör, dr. Heltai Györgyné, Reiszné, Ján I. Targovány I., – Gödöllői Értelmiségi Kör, dr. Heltai Györgyné, Papházi J., Koncz Cs., Hasbergné Hurta É., dr. Gyulai G., dr. Heltai Gy., – Gödöllői Értelmiségi Kör, Hegyi Ferenc – Budapest, Magyary Rozália BGA kurátor – Budapest, Zabolai Csekme Éva – Budapest, Béres Merse – Budapest, dr. Béres József BGA kurátor – Budapest, dr. Béres Józsefné – Budapest, Regőczky-Béres Melinda – Budapest, Béres Marcell – Budapest, Herczeg Melinda védnök – Budapest, Kerékgyártó Antalné – Budapest, Drubitsné Oláh Irma – Budapest, Bándli M., Fadgyas L., – Budapest, Liptay Katalin – Budapest, Szilágyi Sándor dr. és neje, Krasztel István – Budapest, Laczkovits József – Budapest, Martényi Árpád védnök – Budapest, Rónavölgyi Ilona – Budapest, Ress Imre – Budapest, Hőnigné Zádor Éva Mária – Aszód, dr. Horváth László – Budapest, Bakos István BGA kurátor – Budapest, Hargitai Gábor – Budapest, Szabó Péter – Budapest, Horváth Péter – Budapest, Rákóczi Klub – Budapest, Kosztolányi Gyula, Szomolányi István, dr. Németh Zsoltné, Kovács Gergelyné Szabó Irén védnök – Budapest, Bartal Dénes és neje – Budapest, dr. Szabó András BGA kurátor védnök – Budapest, dr. Gazdag Ferencné – Budapest, Bujdosó Géza és neje, Bujdosó Attila, dr. Fejér László Árpád, Fejér Lászlóné – Budapest, Kő Pál szoborászművész, Házi Balázs BGA kurátor – Budapest, Szabó István – Tököl, Tóth Zoltán, Fekete Jánosné – Kiskunfélegyháza, Bakos Júlia, Bakos Rozália, Bakos Dániel – Budapest, dr. Szilágyi Sándor, Kovács Nóra – Budapest, Dabas Város Önkormányzata – Dabas, Jászok Egyesülete – Budapest, Bődi Mária, dr. Bíró Zoltán BGA kurátor – Budapest.

A szoborállítás felvidéki adományozói, 2017. július 20-ig:
Csáky Pál, EP képviselő, Európai Néppárt – Brüsszel, Királyfiakarcsa Önkormányzata, Gányovics Jana – Királyfiakarcsa polgármesternője, Egyházkarcsa Önkormányzata, Gódány László – Egyházkarcsa polgármestere, Egyházkarcsai Egyháztanács, Boros Károly esperes, karcsai Rózsafűzér Társulat, Mária Légió – Csallóközcsütörtök, Mudr. Horváth István és Etelka – Dunaszerdahely, Ing. Horváth Csaba és családja – Erdőhátkarcsa, PhDr. Somogyi Mátyás – Prága, Csiba Gábor, Kučera Márton – Csallóköznádasd, Mudr. Pálffy Károly – Dunaszerdahely, Katona Rudof és Márta – Dercsika, Dósa Sarolta – Dunaszerdahely, Barťanský János OSP PUMP – Dunaszerdahely, Nagy József és Erzsébet – Egyházkarcsa, Matus Iván és Beáta – Egyházkarcsa, Chovan Attila, Mgr. Hegedűs László és Zsuzsanna – Királyfiakarcsa, Varga Éva – Dunaszerdahely, Ing. Schnábelt Károly és Dóra – Királyrév, A Megmaradásunkért Polgári Társulás – Nemeshodos, Pálinkás András – Mészáros Antal és Mária nevében – Királyfiakarcsa, Mészáros Katalin – Kulcsárkarcsa, Borbély Lajos és Zsuzsanna – Amadékarcsa, Paulisz Boldizsár – Alsóbodok, Stroud Ian és Hildegarde – Budapest, Erdős Péter és Ilona – Krályfiakarcsa, Tarjányi József és Anna – Sásony, Valasek Edit – Királyfiakarcsa, Both Ernő és családja – Királyfiakarcsa, Csonga Jenő és Adrianna – Dunaszerdahely, Mészáros Klára – Királyfiakarcsa, Kiss János és Adrianna – Királyfiakarcsa, Szerencsés Mária – Keszölcés, Kulcsár Tibor és családja – Dunaszerdahely, Simon Jenő és Gabriella – Dunaszerdahely, Lukács Béla és Olga – Etrekarcsa, Író István és családja – Dunaszerdahely, Szerencsés István és Magdolna – Dunaszerdahely, Hervay László és családja – Amadékarcsa, Bartal Etel – Etrekarcsa, Gyökeres Márta – Somorja, Pénzesgyőr Baráti Köre – Pénzesgyőr, Méhes János és családja – Amadékarcsa, Vivat Vinum Baráti Társulás Karcsa, Molnár Győző és Eleonóra – Dunaszerdahely, Tatár Éva – Dunaszerdahely, Ing. Marczell József, Erika és a család – Királyfiakarcsa, Kontrola Originality s r.o. – Dunaszerdahely, Csáky Gizella – Királyfiakarcsa, Mészáros Dénes és Edit – Nyékvárkony, Ing. Mátis Tibor, Márta és a család – Dunaszerdahely, Ing. Szerencsés Sándor és Lídia – Dunaszerdahely, Ing. Molnár Tibor és családja – Nagyabony, Nemzetközi Szent György Lovagrend – Dunaszerdahely, Ing. Szabó Tibor – Felsőpatony, Ing. Szomolai Ernő – Dunaszerdahely, Erdős János – Budapest, Szabó Ödön és Éva – Etrekarcsa, Ing. Bors Imre és Jolán – Királyfiakarcsa, Csiffári Ferenc és Zsuzsanna – Pinkekarcsa, Mészáros László és Renáta – Kulcsárkarcsa, Nagy Dániel és Margit – Királyfiakarcsa, Gódány Piroska – Amadékarcsa, Bódis Erzsébet – Amadékarcsa, Barťansky Péter – Dunaszerdahely.

A Petőfi Baráti Társulás vezetősége ezúton is ismételten fejezi ki a tagságnak és mindazon személyeknek, akik a munkálatok és előkészületek során közreműködtek, bármi módon segítették és támogatták a Magyarok Nagyasszonya-szobor felállítását Királyfiakarcsán.

A Magyarok Nagyasszonya szoborbizottság fővédnökei voltak:
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője, Lezsák Sándor író, a magyar Országgyűlés alelnöke, a BGA kuratóriuma elnöke, Duray Miklós geológus, politikus, író, a SZAKC Társulás elnöke, Csáky Pál író, politikus, európai parlamenti képviselő.

A Szoborbizottság védnöki testületének tagjai voltak:
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, Menyhárt József, az MKP elnöke, Prokopp Mária művészettörténész, Bartos Mónika országgyűlési képviselő, BGA kurátor, Puss Sándor jezsuita szerzetes, Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Batta György író, publicista, Samu István kulturális antropológus, Szanyi Mária néprajzkutató, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Bartók Csaba filmrendező, Kovács Gergelyné kultúrtörténész, Herczeg Melinda, a Herczeg Károly Alapítvány alapítója, Martényi Árpád, az Esterházy János emlékbizottság elnöke, Szíjártó István, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke, Szabó András irodalomtörténész, Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője.

A szoborbizottság felelős szervezői, vezetői voltak:
Bakos István művelődéskutató, a BGA ügyvivő kurátora, elnök, Pogány Erzsébet a Felvidek.ma hírportál és a SZAKC igazgatója, társelnök, Rieger Tibor szobrászművész, a szobor adományozója, a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja, Erdős Péter, önkormányzati képviselő, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás elnöke, Magyary Rozália, a BGA főkönyvelője és kurátora, a M.N. Szoboralap felelőse.

Németóváron (Bad Deutsch Altenburg) a halottakra történő emlékezés keretében ökumenikus istentiszteletet tartottak 2017. november 11-én. A határhoz közeli kis osztrák városban, a bécsi Europa Club szevezésében évről-évre felemelő imaórára és koszorúzási ünnepségre kerül sor.
1964-ben az ´56-os fiatalok által alapított magyar kultúregyesület, az Europa Club 2004 óta feleleveníti a németóvári megemlékezést, melynek keretében azokról a honfitársakról emlékeznek meg, akik idegen földben nyugszanak, akiket elűztek szülőföldjükről, vagy el kellett menekülniük onnét.
A Szent István király alapította Mária templomot a Kárpát medencei magyarok, ausztriai magyarság képviselői, a magyarországi és felvidéki emlékezők sora töltötte meg. A templomban a résztvevőket Smuk András, a bécsi Európa Club elnöke, dr. Hans Wallowitsch, Németóvár polgármestere, továbbá Balint Pavel esperes, katolikus pap köszöntötték és üdvözölték.
Az imaórát Kiss Miklós evangélikus esperes (Mosonmagyaróvár), Karvanszky Mónika református lelkész (Bécs) és Jankó Gábor (Gelle-Bácsfa) katolikus plébános végezték.
Az istentisztelet alatt közreműködött a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes, Kóka Rozália a népművészet mestere, előadóművész, népdalénekes vezetésével.
Az ünnepi megemlékezést Bóta Zsolt, bécsi magyar követ (első beosztott) és Duray Miklós, politikus, író, egyetemi tanár, geológus tartották. Bóta Zsolt nagykövet említést tett azokról az 56-osokról, akiknek a menekülés egyetlen útvonala Ausztria volt. Bátorság, áldozatkészség és tisztelet jár nekik.
Duray Miklós a beszédében megemlítette, hogy nemcsak az alkalom, hanem a hely is sajátos. A templomdombról körülnézve a Kárpátok domborulata látható. A közelben (kb. 5 km-re), zajlott a 907-es pozsonyi csata. Az 1028-ban alapított templomhoz, az első királyunk emlékére sokáig zarándokoltak ide magyarok. „November 11-én azokra emlékezünk, akik 1956. október 23-án, illetve utána, az életüket adták egy eszméért. Szörnyű lehetett a hazát elhagyni. Ausztria keleti részébe sokan jöttek, ahol most emlékezünk“.
A templomi imaóra a himnuszok (székely, magyar) eléneklésével zárult.
Az istentisztelet után a résztvevők kivonultak a sírkertbe, ahol az ausztriai magyarok által 1959-ben emelt szimbolikus sírnál és a 2006-ban állított kopjafánál, hegedűjáték mellett elhelyezték a kegyelet koszorúit és mécseseket gyújtottak. A PBT is elhelyezte az emlékezés koszorúját. Az ünnepség a Szózat énekével zárult.
A templomkertből a résztvevők a Szent István szoborhoz indultak, ahol a „Boldogasszony anyánk“ énekével rótták le a tiszteletüket. A szobor Hunyadi László, marosvásárhelyi szobrász alkotása, mely 2016-ban került átadásra.
A németóvári emlékezés mély tiszteletet, felemelő ünneplést nyújtott minden résztvevőnek.

2017. november 10-én, a királyfiakarcsai PBT szervezésében immár 15. alkalommal a hagyományos Szent Márton napi liba-és borbál megrendezésére került sor a siposkarcsai faluházban.
A bálozó vendégeket hangulatos, az alkalomhoz illő, szépen feldíszített terem fogadta. Köszönet illeti azon személyeket, akik a terem feldíszítésén, az asztalok terítésén fáradoztak, továbbá köszönet jár a kiszolgálás területén végzett tagjainknak is.
A zenét Domonkos Árpád és Rajkovics József biztosították.
A bál megnyitása, a pohárköszöntő somlói „rozé“ újborral történt.
A legenda szerint, aki Szent Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Így Szent Márton nap varázsára, a finom leves után a libapecsenye (káposztával, knédlivel) is az asztalra került. A libalakoma mellé a Csordás-Fodor Borház kínálta a borait. A Borház második generációs családi vállalkozás, több évtizede termel szőlőt és készít bort a Somló hegyen.
A vidám, táncos est folyamán Szécsi Pál slágerei is felcsendültek, Zsapka Attila tolmácsolásában. A bál további vendége Vajas Anita volt (Lúcs), aki közismert operettslágerekkel, énekekkel gazdagította a rendezvény színvonalát.

Mindannyiunk életében vannak olyan születésnapok, melyek örök emléket hagynak emlékezetünkben. Azt mondják, a születésnapok jót tesznek az egészségnek, főleg ha több van belőlük.
2017. november 5-én, a PBT vezetőségének néhány tagjával, valamint karcsai diákokkal együtt, az anyát, a nagymamát, a dédnagymamát, Királyfiakarcsa egykori tanító nénijét, Kató nénit (szül. 1927. november 1), a 90 éves születésnapja alkalmából köszöntöttük.
Változnak az idők, vele változunk mi is, csak a megélt dolgok emléke nem változik. A megélt dolgokból, a néha fájó és féltő, szomorú és vidám, az emlékezetes és szeretetteljes időkből, történésekből bizony gazdag Kató néni emléktára. Ragaszkodása Karcsákhoz hatalmas és csodálni való. A „Karcsák hívó szava“ című könyv írása során is mély átérzéssel mesélte és adta tovább emlékeit, élményeit, melyeket már a könyv lapjai őríznek.
Kató néni útját továbbra is kísérje a szeretet csillaga, kérjük a jó Istent, adjon Kató néninek még sok-sok lágy simogató és egészséges novemberi születésnapokat.
Isten éltesse !

2017. október 31-én, mindenszentek ünnepe, halottak napja alkalmából a PBT tagsága és a családtagok az elhunyt tagtársainkról emlékeztünk meg. Az életünk keserű velejárója, hogy az embert az egész élete során veszteségek érik. Legszomorúbb, ha valaki elvesztéséről hallunk hírt. Néma csendben gondoltunk rájuk, az arcukra, a mosolyukra, a szavaikra. A gyász, az emlékezés fájdalmas. Visszahozhatatlan idők, évek, történések, örömök, mindezek egy része a szeretteink halálával elvesztek és elszálltak. Egyetlen reményünk maradt, a hit.

Kik az életünk részei, akikről ezen a napon emlékeztünk, a következők:
Rabay Anna, Kürthy Béla, Póda Albert, Balogh Mihály, Görcs Terézia, Somogyi Attila, Noszek Alojz, Lelkes Mária, Surányi László, Pongrácz Ernő, Majthényi György, Hajdú László, Páder Gyöngyi, Puha Nellike, Bartal György, Mészáros Klára, Csiba Ottó, Bokros Eleonóra.

A szeretet örök, nyugodjanak békében!

Részlet egy győri cikkből:

Mészkőből készült padon üldögél egymás mellett nagymama és unoka, egymásra néznek. A nagymama ölében ifjúkorom mesekönyve, a „Gőgös Gúnár Gedeon”, melyből mesét mond unokájának.
„…gurul a labda, sül a fánk, mosolyog hetven unokánk. /Weöres S./”: látható a kőpadon.

„A művész portálunknak elmondta: hétköznapi, győri nagymamát szeretett volna megjeleníteni, aki szép és a polgárvároshoz illik, vagyis nem „fejkendős” nagymama.”

„A szobrot Borkai Zsolt polgármester és Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntője után leplezték le, s a Bisinger óvoda kisgyerekei adtak műsort, valamint Bende Ildikó színművész mondott verses köszöntőt a nagymamákhoz.”

“A tisztelet jele” – Felavatták a Nagymama-szobrot

A családra, mint értékre, és annak egyik legfőbb pillérére a nagymamára fókuszál az új köztéri alkotás, amelyet a Pálffy utcai rendelők előtt állított a város…
Az elmúlt években is több köztéri alkotást állítottunk, és ezt úgy tesszük, hogy azok valamilyen üzenetet hordozzanak, valamire ráirányítsák gondolatainkat. Ilyen a nagymama szobor is, amely a család fontosságára és annak egyik legfőbb összetartójára hívja fel a figyelmet. – mondta el az átadáson Borkai Zsolt polgármester.
Hozzátette, a nagymamáról mindenkinek pozitív asszociációk jutnak eszébe, egy kedves emlék, a gondoskodás, a megértő szeretet. Ezzel a szoborral a város köszönetet mond nekik mindazért, amit tőlük kapunk.
Az ötlet dr. Somogyi Tivadar alpolgármestertől származik. A terület önkormányzati képviselője kifejtette, Győr egy idősbarát város, amelyik odafigyel szépkorúira, de ez természetes is, hiszen maga a város, de annak lakói személy szerint is sokat köszönhetnek nekik. Nagymamáink, nagyapáink sokat tettek értünk, és ezért gondolta, hogy a szobor felállítása méltó köszönet lehet. Az alpolgármester megköszönte a támogatást az Agrofeednek, a Pannonvíznek, a Győrszolnak és a győri Útkezelő Szervezetnek is, akik az önkormányzat mellett hozzájárultak a megvalósításhoz.
A leleplezés után az alkotó, Rieger Tibor – akinek már több mint tíz másik alkotása is díszíti a város közterületeit -, hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy ezt a művet ő készíthette el. Bár általában a szobrok egy konkrét személyt ábrázolnak valamilyen hősies megjelenítésben, most ennél általánosabb volt a téma. Ennek ellenére igen is fontos szereplő a nagymama, hiszen az édesanyák és a nagymamák névtelenül is előre viszik a világot.

Az átadó ünnepségen Bende Ildikó színművész közreműködött, a jelenlévő nagymamákat a Bisinger Óvoda óvodásai köszöntötték.

Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
Forrás: gyorplusz.hu

Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány ügyvivő kurátorának, elnökének vezetésével az Eötvös József Kollégium Baráti Köre Budapestről, 2017. október 17-18-a között, csallóközi emlékúton és konferencián vett részt. Az autóbusszal érkező társaság zarándok útja 5 helyszínt: – Révkomárom, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Királyfiakarcsa, Somorja – érintett. Révkomáromban a Limes Galéria megtekintése után Nagymegyer következett, ahol Varga László tanár, idegenvezető segítségével városnézésre került sor, mint a Tájház, a történelmi emlékművek, a nagymegyeri Hősök tere, a hadifogolytábor temetője.
Az est folyamán könyvbemutatóra és konferenciára került sor:

– Horváth Lajos, Nagy Attila,Varga László: Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben című könyvét a szerzők mutatták be. – Kiselőadások: Ress Imre: Az Osztrák–Magyar Monarchia megszállás-politikája.

Gereben Ferenc: Helytállás Caporettónál és a többi első világháborús hadszíntéren (Polgári származású katonák mentalitástörténetéhez – egy levélgyűjtemény alapján).

Tefner Zoltán: „Kikből nem lettek hősi halottak? Az »élőerő-utánpótlás« nehézségei 1915 után” A beszélgetést Liptay Katalin vezette.

Dunaszerdahelyen a zarándoklat az első világháborús haditemető és a Csallóközi Múzeum megtekintésére irányult, majd az utuk folytatódott tovább Királyfiakarcsára. A Cserkészligetben a zarándokokat a Petőfi Baráti Társulás elnöke, Erdős Péter köszöntötte. Bakos István a BGA kurátora, elnöke a községben álló Magyarok Nagyasszonya szoborról tett említést, majd a szobor megtekintése került sor. A „Boldogasszony Anyánk” néphimnusz közös éneke után rövid búcsú következett. Innét folytatódott a zarándokok útja tovább Somorjára, ahol első világháborús emlékhelyek, valamint a Fórum Intézet látogatására került sor. Somorja idegenvezetői: Horváth Lajos és Végh László voltak.
Bízunk benne, hogy az egyesület formájában működő budapesti Eötvös József Kollégium Baráti Köre, mely egykori és mai diákjainak összefogása révén jött létre, gazdag élményekkel és emlékekkel tért haza.

„ Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.“
(Juhász Gyula)

A Petőfi Baráti Társulás vezetősége és tagsága mély megrendüléssel fogadta ma, azaz 2017. október 2-án a szomorú hírt, hogy Bokros Eleonóra életének 69. évében elhunyt.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Nórika temetése 2017. október 5-én (csütörtökön) 15,00 órai kezdettel lesz a pinkekarcsai temetőben.

„ Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virág kötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.“
(Petőfi Sándor)

A szeretet örök. Nyugodj békében!

Erdős Péter Elnök Úr!
Kedves Barátaink!

Örömmel értesültünk arról, hogy Társulástok 2017-ben Magyar Örökség díjban részesült. Évtizedes ismeretségünk alapján mindig nagyra értékeltük a magyarságért, a szlovákiai, a csallóközi magyar kisebbségért végzett tevékenységeteket. Most Veletek együtt örülünk annak, hogy ezt a munkát nemzetközi szinten is észrevették, elismerték.Büszkék vagyunk arra, hogy kis településetekkel igaz barátság fűz össze bennünket.

További törekvéseitekhez jó egészséget, kitartást és sok örömet kívánunk!

Pénzesgyőr Baráti Köre vezetősége és tagsága

A sikerhez szívből gratulálunk,

Virginia, Rezső, Zsuzsa és Robi